Servant Leadership - jak stawać się wspierającym liderem? – EY Academy of Business

Servant Leadership – jak stawać się wspierającym liderem?

Być przywódcą to nie znaczy tylko przewodzić, ale również służyć i wspierać.

Przywództwo służebne lub wspierające jest jednym z najstarszych typów przywództwa znanych ludziom.

W dzisiejszych czasach osoby zarządzające często przeżywają rozterki, jakim być przywódcą, by pociągnąć za sobą ludzi i stwarzać warunki rozwoju dla organizacji. Wiele osób nie rozumie, jak można służyć i wspierać, zamiast wydawać polecenia podległym osobom – to nie oni pracują na mnie, lecz to ja muszę pracować dla nich.

Przywództwo służebne/wspierające jest połączeniem zarówno elementów operacyjnych, jak i wizji ze strategią. Coraz więcej organizacji zaczynać widzieć konkretne potrzeby związane z wdrażaniem Servant Leadership, co w znaczący sposób wpływa na efektywność ich działania i funkcjonowania operacyjnego.

Celem Servant Leadership jest skupianie na wspieraniu zespołu w celu osiągania przez niego swoich celów przekładających się ostatecznie na osiągniecie celów przez lidera.

Ken Blanchard powiedział, że „z przywództwem jest jak z brzegami rzeki. Bez brzegów rzeka byłaby jedynie kałużą, a brzegi pozwalają jej płynąć”. W tym kursie skupiamy się na pokazaniu innego aspektu przywództwa – przywództwa służebnego/wspierającego.

Program kierowany jest do:
 • Kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
 • Kierowników obszarów, menedżerów i liderów
 • Osób odpowiedzialnych za realizację strategii organizacji przy współudziale ludzi
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie efektywnych narzędzi operacyjnych

Cele:

 • Poznanie i zrozumienie, czym jest przywództwo służebne zgodnie z Servant Leadership
 • Poznanie zasad budowania i realizowanie kultury służebnej
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do stawania się wspierającym, służebnym menedżerem

Korzyści:

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do realizowania efektywnego przywództwa służebnego w obszarze swojej odpowiedzialności
 • Poznasz 10 kluczowych cech niezbędnych do bycia liderem służebnym-wspierającym
 • Będziesz wiedział, jak budować kulturę opartą na odwróconej piramidzie zarządzania
 • Poznasz metody, jak być liderem aktywującym swój zespół do działania

Dzień 1 – Servant Leadership, trend we współczesnym zarządzaniu

 • Ewolucyjna zmiana paradygmatu przywództwa
 • Servant leadership jako odpowiedź na potrzeby świata VUCA
 • Przywództwo służebne, czyli jakie?
 • Przywództwo tradycyjne vs służebne na podstawie Kena Blancharda
 • 10 cech lidera służebnego: szczegółowe omówienie każdej z cech wraz z ćwiczeniami i przykładami realizacji w codziennym życiu zawodowym
 • Autodiagnoza własnego poziomu przywództwa służebnego – test
 • Zaufanie jako podstawa przywództwa służebnego – 5 dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego
 • Autodiagnoza dysfunkcji we własnym zespole – test
 • Transparentność, autentyczność i wrażliwość, czyli kwintesencja servant leadershipu: Simon Sinek + Bréne Brown

Dzień 2 – Servant Leadership w codziennej praktyce zarządzania ludźmi. Kluczowe wymiary pracy z zespołem w nowej odsłonie

 • Osobowość Twojego zespołu, czyli znaj swoich ludzi!
 • Autodiagnoza własnego typu osobowości – test
 • Budowanie na ludzkim potencjale – rola Servant Leadera w rozwoju pracowników
 • Uprawomocnianie, czyli „empowerment” zespołów i ludzi a nadawanie uprawnień i delegacja zadań
 • 10 potrzeb członków zespołu i co z nich wynika
 • Motywacja wewnętrzna czy zewnętrzna – a może zwinna?
 • Jak doceniać ludzi i mieć pewność, że oni o tym wiedzą
 • Zarządzanie porażką i zachęcanie ludzi do eksperymentowania – rola Servant Leadera w kształtowaniu organizacji uczącej się
 • Empatyczna komunikacja oraz udzielanie informacji zwrotnej – NVC oraz Feedforward Marshalla Goldsmitha

Anna Selwakowska-Domańska - praktyk biznesu z ponad 19-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami. Akredytowany facylitator międzynarodowego programu wykorzystującego zwinność i metodyki Agile w zarządzaniu organizacją oraz potencjałem ludzkim w oparciu o servant leadership.

Lektury dla kadry C-level – prezesów i liderów, którzy nie zatrzymują się w rozwoju

Narracja w przywództwie
Spotkanie autorskie z Markiem Kochanem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu z Markiem Kochanem, autorem książki "Turban mistrza Mansura. Opowieści sufickie dla mówców i przywódców", które poświecimy kreacji narracji w biznesie.

10 przykazań dla zwycięzców
Spotkanie autorskie z Ewą Opolską

Weź udział w spotkaniu autorskim z Ewą Opolską, współautorką książki "Po co nam praca” i dowiedz się jak zbudować strategię, która pozwoli Ci odnieść sukces.

Menedżerskie rozmowy 1 na 1
Spotkanie autorskie z Tomaszem Bagińskim

Rozmowy 1 na 1 są kluczowym narzędziem w dyspozycji menedżera, które pozwalają mu lepiej zrozumieć i zmotywować swoich pracowników. Jak jednak poprawnie prowadzić rozmowy, na co uważać i jak przemienić górnolotne hasła w realne działania mające wpływ na funkcjonowanie zespołów? Nikt nie zna odpowiedzi na te pytania lepiej niż Tomasz Bagiński, przedsiębiorca, konsultant, trener EY Academy of Business i autor książki 1 na 1.

Rusza nowa seria podcastów "Leadership - wyzwania kadry C-level"

Ruszamy z nowym cyklem podcastów "Leadership - wyzwania kadry C-level" skupionym wokół wyzwań liderów i sposobów zarządzania kadrą menedżerską.

Servant Leadership - jak stawać się wspierającym liderem?

Cena

3100 zł netto

Servant Leadership – jak stawać się wspierającym liderem?

Być przywódcą to nie znaczy tylko przewodzić, ale również służyć i wspierać.

Przywództwo służebne lub wspierające jest jednym z najstarszych typów przywództwa znanych ludziom.

W dzisiejszych czasach osoby zarządzające często przeżywają rozterki, jakim być przywódcą, by pociągnąć za sobą ludzi i stwarzać warunki rozwoju dla organizacji. Wiele osób nie rozumie, jak można służyć i wspierać, zamiast wydawać polecenia podległym osobom – to nie oni pracują na mnie, lecz to ja muszę pracować dla nich.

Przywództwo służebne/wspierające jest połączeniem zarówno elementów operacyjnych, jak i wizji ze strategią. Coraz więcej organizacji zaczynać widzieć konkretne potrzeby związane z wdrażaniem Servant Leadership, co w znaczący sposób wpływa na efektywność ich działania i funkcjonowania operacyjnego.

Celem Servant Leadership jest skupianie na wspieraniu zespołu w celu osiągania przez niego swoich celów przekładających się ostatecznie na osiągniecie celów przez lidera.

Ken Blanchard powiedział, że „z przywództwem jest jak z brzegami rzeki. Bez brzegów rzeka byłaby jedynie kałużą, a brzegi pozwalają jej płynąć”. W tym kursie skupiamy się na pokazaniu innego aspektu przywództwa – przywództwa służebnego/wspierającego.

Dla kogo?

Program kierowany jest do:
 • Kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
 • Kierowników obszarów, menedżerów i liderów
 • Osób odpowiedzialnych za realizację strategii organizacji przy współudziale ludzi
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie efektywnych narzędzi operacyjnych
Cele i korzyści

Cele:

 • Poznanie i zrozumienie, czym jest przywództwo służebne zgodnie z Servant Leadership
 • Poznanie zasad budowania i realizowanie kultury służebnej
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do stawania się wspierającym, służebnym menedżerem

Korzyści:

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do realizowania efektywnego przywództwa służebnego w obszarze swojej odpowiedzialności
 • Poznasz 10 kluczowych cech niezbędnych do bycia liderem służebnym-wspierającym
 • Będziesz wiedział, jak budować kulturę opartą na odwróconej piramidzie zarządzania
 • Poznasz metody, jak być liderem aktywującym swój zespół do działania
Program

Dzień 1 – Servant Leadership, trend we współczesnym zarządzaniu

 • Ewolucyjna zmiana paradygmatu przywództwa
 • Servant leadership jako odpowiedź na potrzeby świata VUCA
 • Przywództwo służebne, czyli jakie?
 • Przywództwo tradycyjne vs służebne na podstawie Kena Blancharda
 • 10 cech lidera służebnego: szczegółowe omówienie każdej z cech wraz z ćwiczeniami i przykładami realizacji w codziennym życiu zawodowym
 • Autodiagnoza własnego poziomu przywództwa służebnego – test
 • Zaufanie jako podstawa przywództwa służebnego – 5 dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego
 • Autodiagnoza dysfunkcji we własnym zespole – test
 • Transparentność, autentyczność i wrażliwość, czyli kwintesencja servant leadershipu: Simon Sinek + Bréne Brown

Dzień 2 – Servant Leadership w codziennej praktyce zarządzania ludźmi. Kluczowe wymiary pracy z zespołem w nowej odsłonie

 • Osobowość Twojego zespołu, czyli znaj swoich ludzi!
 • Autodiagnoza własnego typu osobowości – test
 • Budowanie na ludzkim potencjale – rola Servant Leadera w rozwoju pracowników
 • Uprawomocnianie, czyli „empowerment” zespołów i ludzi a nadawanie uprawnień i delegacja zadań
 • 10 potrzeb członków zespołu i co z nich wynika
 • Motywacja wewnętrzna czy zewnętrzna – a może zwinna?
 • Jak doceniać ludzi i mieć pewność, że oni o tym wiedzą
 • Zarządzanie porażką i zachęcanie ludzi do eksperymentowania – rola Servant Leadera w kształtowaniu organizacji uczącej się
 • Empatyczna komunikacja oraz udzielanie informacji zwrotnej – NVC oraz Feedforward Marshalla Goldsmitha

Cena

3100 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

24-25 czerwca 2024

 

Możliwość organizacji zajęć w formule 1:1 lub szkolenia zamkniętego

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • Sonia.Kaniewska@pl.ey.com