Servant Leadership - jak stawać się wspierającym liderem? – EY Academy of Business

Servant Leadership – jak stawać się wspierającym liderem?

Być przywódcą to nie znaczy tylko przewodzić, ale również służyć i wspierać.

Przywództwo służebne lub wspierające jest jednym z najstarszych typów przywództwa znanych ludziom.

 • W dzisiejszych czasach osoby zarządzające często przeżywają rozterki jakim być przywódcą by pociągnąć za sobą ludzi i stwarzać warunki rozwoju dla organizacji
 • Wiele osób nie rozumie jak można służyć i wspierać zamiast wydawać polecenia podległym osobom – to nie oni pracują na mnie lecz to ja muszę pracować dla nich
 • Przywództwo służebne/wspierające jest połączeniem zarówno elementów operacyjnych, jak i wizji ze strategią
 • Coraz więcej organizacji zaczynać widzieć konkretne potrzeby związane z wdrażaniem Servant Leadership, co w znaczący sposób wpływa na efektywność ich działania i funkcjonowania operacyjnego
 • Celem Servant Leadership jest skupianie na wspieraniu zespołu w celu osiągania przez niego swoich celów przekładających się ostatecznie na osiągniecie celów przez lidera
 • Ken Blanchard powiedział, że „z przywództwem jest jak z brzegami rzeki. Bez brzegów rzeka byłaby jedynie kałużą, a brzegi pozwalają jej płynąć.” W tym kursie skupiamy się na pokazaniu innego aspektu przywództwa – przywództwa służebnego/wspierającego

Program kierowany jest do:
 • kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
 • kierowników obszarów, menadżerów i liderów Lean
 • osób odpowiedzialnych za realizację strategii organizacji przy współudziale ludzi
 • osób wdrażających lub planujących wdrożenie efektywnych narzędzi operacyjnych
 • pracowników startupów.

Cele:

 • Poznanie i zrozumienie przywództwa służebnego w oparciu o przykłady organizacji działających zgodnie z Servant Leadership
 • Rola wizji, misji i wartości w budowaniu organizacji opartej o służebną role liderów
 • Poznanie zagadnień związanych z budowanie kultury wspierającej
 • Poznanie zasad budowania i realizowanie kultury służebnej
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do rozpoczęcie roli służebno-wspierającej
 • Możliwość przyniesienia wymiernych korzyści organizacja poprzez prawidłowe ukierunkowanie pracowników przez przełożonych do realizowania celów organizacji – wspólnych celów nierozerwalnych dla człowieka i organizacji

Korzyści:

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wdrożenia efektywnego przywództwa służebnego w obszarze swojej odpowiedzialności
 • poznasz 10 kluczowych cech niezbędnych do bycia liderem służebnym-wspierającym
 • będziesz wiedział, jak budować  kulturę opartą na odwróconej piramidzie zarządzania
 • poznasz metody jak być liderem bezinteresownym i aktywującym swój zespół do działania
Dzień 1
 • Historia i kultura Przywództwa służebnego – wspierającego
 • Typowa piramida zarządzania oparta na hierarchii, a odwrócona piramida – rola lidera i porównanie obu modeli
 • Lider jako „gwiazda” , a lider wspierający – na czym polega różnica. Cechy przywództwa wspierającego – kto dla kogo(zasada kaczki i orła)
 • Potrzeby Klienta i potrzeby Szefa – rozkład energii działania organizacji
 • Model reagowania i odpowiedzialności
 • Indywidualne podejście do pracowników
 • Cechy przywódcy służebnego – opis i przykłady działania dla Klienta i Szefa
 • Świadome przewodzenie kluczowe podejście w przywództwie służebny-wspierającym
 • Cechy biznesu opartego o Servant Leadership
 • Zaufanie i budowanie przywództwa wspierającego. Model lidera bezinteresownego – co to jest selfless i jak to rozumieć
 • Zaufanie papierkiem lakmusowym przywództwa
 • Służenie i wspieranie ludzi by byli lepszymi ludźmi i pracownikami
 • Lider autentyczny i prawdziwy, a jego zespół – jedne z fundamentów przywódcy służebnego
 • Szukanie miejsca na bycie przydatnym – rola i odpowiedzialność lidera
 • Przykład liderów służebnych i ich podejścia do działania i wspierania – studium przypadków
 • Określanie celów przy wspieraniu – jednominutowe cele – ADK
Dzień 2
 • Przywództwo wspierające z korzyściami dla ludzi i dla biznesu. Lider służebny / wspierający tworzy liderów służebnych /  wspierających
 • Fałszywe pozytywy – pedanteria, wywyższenie moralne, narzekanie, „a nie mówiłem”
 • Kilka słów o kulturze wstydu
 • Celebrowanie jako forma doceniania zespołu i ludzi – morale budowane przez celebrowanie
 • Metoda 4 stref: brak więzi, toksyczne, fałszywe i prawdziwe
 • Liderzy służebni, a kałuże – jak sobie radzić
 • 5 taktyk przywództwa służebnego / wspierającego
 • Studium przypadków – ludzie, którzy zarazili organizacje przywództwem służebnym / wspierającym. Aspekty przywódca służebnego / wspierającego. Wskaźniki opisujące Servant Leadership
 • Ludzie, a sukces – jak przygotować ludzi na sukces. „Pielęgnowanie ogrodu i przycinanie”
 • Przykłady transformacji organizacji wdrażających przywództwo służebne / wspierające
 • Przywództwo służebne, a rzeczywistość – jak wdrażać podejście i z jakimi problemami należy się liczyć
 • Dążenie do ciągłego uczenia się i opieranie na faktach i bycie pokornym
 • Narzędzia używane przez liderów wspierających w oparciu o przykłady
 • Studium przypadków i krótkie ćwiczenia w trakcie trwania warsztatów

Jarosław Okoń - trener w EY Academy of Business od 2013 roku. Przez wiele lat pracował w firmach produkcyjnych na różnych stanowiskach w obszarze produkcji i działach wspomagających. Był także odpowiedzialny za restrukturyzację firm i projekty typu „green field”.

Servant Leadership – jak stawać się wspierającym liderem?

Być przywódcą to nie znaczy tylko przewodzić, ale również służyć i wspierać.

Przywództwo służebne lub wspierające jest jednym z najstarszych typów przywództwa znanych ludziom.

 • W dzisiejszych czasach osoby zarządzające często przeżywają rozterki jakim być przywódcą by pociągnąć za sobą ludzi i stwarzać warunki rozwoju dla organizacji
 • Wiele osób nie rozumie jak można służyć i wspierać zamiast wydawać polecenia podległym osobom – to nie oni pracują na mnie lecz to ja muszę pracować dla nich
 • Przywództwo służebne/wspierające jest połączeniem zarówno elementów operacyjnych, jak i wizji ze strategią
 • Coraz więcej organizacji zaczynać widzieć konkretne potrzeby związane z wdrażaniem Servant Leadership, co w znaczący sposób wpływa na efektywność ich działania i funkcjonowania operacyjnego
 • Celem Servant Leadership jest skupianie na wspieraniu zespołu w celu osiągania przez niego swoich celów przekładających się ostatecznie na osiągniecie celów przez lidera
 • Ken Blanchard powiedział, że „z przywództwem jest jak z brzegami rzeki. Bez brzegów rzeka byłaby jedynie kałużą, a brzegi pozwalają jej płynąć.” W tym kursie skupiamy się na pokazaniu innego aspektu przywództwa – przywództwa służebnego/wspierającego
Dla kogo

Program kierowany jest do:
 • kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
 • kierowników obszarów, menadżerów i liderów Lean
 • osób odpowiedzialnych za realizację strategii organizacji przy współudziale ludzi
 • osób wdrażających lub planujących wdrożenie efektywnych narzędzi operacyjnych
 • pracowników startupów.
Cele i korzyści

Cele:

 • Poznanie i zrozumienie przywództwa służebnego w oparciu o przykłady organizacji działających zgodnie z Servant Leadership
 • Rola wizji, misji i wartości w budowaniu organizacji opartej o służebną role liderów
 • Poznanie zagadnień związanych z budowanie kultury wspierającej
 • Poznanie zasad budowania i realizowanie kultury służebnej
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do rozpoczęcie roli służebno-wspierającej
 • Możliwość przyniesienia wymiernych korzyści organizacja poprzez prawidłowe ukierunkowanie pracowników przez przełożonych do realizowania celów organizacji – wspólnych celów nierozerwalnych dla człowieka i organizacji

Korzyści:

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wdrożenia efektywnego przywództwa służebnego w obszarze swojej odpowiedzialności
 • poznasz 10 kluczowych cech niezbędnych do bycia liderem służebnym-wspierającym
 • będziesz wiedział, jak budować  kulturę opartą na odwróconej piramidzie zarządzania
 • poznasz metody jak być liderem bezinteresownym i aktywującym swój zespół do działania
Program
Dzień 1
 • Historia i kultura Przywództwa służebnego – wspierającego
 • Typowa piramida zarządzania oparta na hierarchii, a odwrócona piramida – rola lidera i porównanie obu modeli
 • Lider jako „gwiazda” , a lider wspierający – na czym polega różnica. Cechy przywództwa wspierającego – kto dla kogo(zasada kaczki i orła)
 • Potrzeby Klienta i potrzeby Szefa – rozkład energii działania organizacji
 • Model reagowania i odpowiedzialności
 • Indywidualne podejście do pracowników
 • Cechy przywódcy służebnego – opis i przykłady działania dla Klienta i Szefa
 • Świadome przewodzenie kluczowe podejście w przywództwie służebny-wspierającym
 • Cechy biznesu opartego o Servant Leadership
 • Zaufanie i budowanie przywództwa wspierającego. Model lidera bezinteresownego – co to jest selfless i jak to rozumieć
 • Zaufanie papierkiem lakmusowym przywództwa
 • Służenie i wspieranie ludzi by byli lepszymi ludźmi i pracownikami
 • Lider autentyczny i prawdziwy, a jego zespół – jedne z fundamentów przywódcy służebnego
 • Szukanie miejsca na bycie przydatnym – rola i odpowiedzialność lidera
 • Przykład liderów służebnych i ich podejścia do działania i wspierania – studium przypadków
 • Określanie celów przy wspieraniu – jednominutowe cele – ADK
Dzień 2
 • Przywództwo wspierające z korzyściami dla ludzi i dla biznesu. Lider służebny / wspierający tworzy liderów służebnych /  wspierających
 • Fałszywe pozytywy – pedanteria, wywyższenie moralne, narzekanie, „a nie mówiłem”
 • Kilka słów o kulturze wstydu
 • Celebrowanie jako forma doceniania zespołu i ludzi – morale budowane przez celebrowanie
 • Metoda 4 stref: brak więzi, toksyczne, fałszywe i prawdziwe
 • Liderzy służebni, a kałuże – jak sobie radzić
 • 5 taktyk przywództwa służebnego / wspierającego
 • Studium przypadków – ludzie, którzy zarazili organizacje przywództwem służebnym / wspierającym. Aspekty przywódca służebnego / wspierającego. Wskaźniki opisujące Servant Leadership
 • Ludzie, a sukces – jak przygotować ludzi na sukces. „Pielęgnowanie ogrodu i przycinanie”
 • Przykłady transformacji organizacji wdrażających przywództwo służebne / wspierające
 • Przywództwo służebne, a rzeczywistość – jak wdrażać podejście i z jakimi problemami należy się liczyć
 • Dążenie do ciągłego uczenia się i opieranie na faktach i bycie pokornym
 • Narzędzia używane przez liderów wspierających w oparciu o przykłady
 • Studium przypadków i krótkie ćwiczenia w trakcie trwania warsztatów

Cena

2850 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

22-23 września 2022

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • zuzanna.stepien@pl.ey.com