Sesje coachingowo-mentoringowe – EY Academy of Business

Sesje coachingowo-mentoringowe

Propozycja indywidualnych spotkań coachingowych dla wyższej i najwyższej kadry menedżerskiej.

„Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać coachowany. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym, jak to możliwe” – International Coaching Community.

Cel podejmowanych działań

  • Zdefiniowanie indywidualnych celów rozwojowych Klienta w obszarze umiejętności menedżerskich i interpersonalnych
  • Rozwój umiejętności menedżerskich i interpersonalnych Klienta w roli menedżera
  • Odpowiadanie na codzienne wyzwania w pracy menedżera, pomoc w poszukiwaniu i wyborze najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania zespołem

Forma współpracy

  • Indywidualna praca z coachem, łącząca coaching z doradztwem menedżerskim

Coaching jest realizowany poprzez dwugodzinne sesje z udziałem Klienta i coacha. Sesje mogą odbywać się bezpośrednio, poprzez kontakt telefoniczny lub online. Pierwsza sesja coachingowa określa zasady współpracy oraz krótko i długoterminowe cele coachingu. Na tej podstawie powstaje indywidualny plan coachingu.

Pomiędzy sesjami Klient wdraża ustalone zasady pracy, ćwiczy nowe umiejętności, obserwuje i analizuje własne działania. W tym czasie zapewniony jest kontakt z coachem. Warunkiem skuteczności coachingu jest zaangażowanie Klienta w proces coachingu.

W razie potrzeby w działaniach wykorzystuje się także obserwację uczestniczącą, która polega na obecności coacha w wybranych sytuacjach zawodowych Klienta oraz przekazanie przez coacha informacji zwrotnej w analizowanym zakresie.

Liczbę sesji określa Klient przy współpracy coacha, w zależności od celów stawianych w coachingu i indywidualnego potencjału do rozwoju. Minimalna liczba sesji, która zapewnia efektywność podejmowanych działań to 12 dwugodzinnych sesji, przy realizacji nie mniej niż trzech sesji w miesiącu.

Miejsce szkolenia i logistyka

Szkolenia odbywają się w Centrum Szkoleniowym EY, przy al. Armii Ludowej 26 (budynek FOCUS) w Warszawie lub innym miejscu wskazanym przez EY.

Strona zajmująca się organizacją programu zobowiąże się do zapewnienia sali szkoleniowej, w której będą prowadzone zajęcia, niezbędnego wyposażenia (rzutnik multimedialny, flipcharty itp.) oraz obsługi dla uczestników programu i trenera EY Academy of Business.

Cena

Koszt realizacji jednej godziny coachingu (pracy z coachem niezależnie od jej formy) wynosi 915 zł netto. Przy założeniu realizacji minimalnej liczby dwugodzinnych sesji (12 sesji), koszt realizacji coachingu dla jednej osoby wynosi 21.960 zł netto. Rozliczenie zrealizowanych godzin coachingu następuje raz w miesiącu.

W razie konieczności dojazdu coacha na spotkanie z Klientem poza Warszawą koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywa Zleceniodawca.

Pozostałe warunki

Do powyższej ceny netto należy doliczyć 23% VAT. Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT wystawionej raz w miesiącu lub za cykl 6 lub 12 spotkań.

Ewa Opolska - przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe.

prof. Marek Kochan - od blisko trzydziestu lat zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami z zakresu komunikacji (w tym komunikacji kryzysowej), wystąpień publicznych, autoprezentacji i storytellingu dla kadry zarządzającej największych firm polskich i zagranicznych.

Witold Rychłowski - doświadczony trener EY Academy of Business, trener biznesu i konsultant, zawodowy negocjator i mediator. Od 1995 roku praktyk biznesu.

Lektury dla kadry C-level – prezesów i liderów, którzy nie zatrzymują się w rozwoju

Narracja w przywództwie
Spotkanie autorskie z Markiem Kochanem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu z Markiem Kochanem, autorem książki "Turban mistrza Mansura. Opowieści sufickie dla mówców i przywódców", które poświecimy kreacji narracji w biznesie.

10 przykazań dla zwycięzców
Spotkanie autorskie z Ewą Opolską

Weź udział w spotkaniu autorskim z Ewą Opolską, współautorką książki "Po co nam praca” i dowiedz się jak zbudować strategię, która pozwoli Ci odnieść sukces.

Menedżerskie rozmowy 1 na 1
Spotkanie autorskie z Tomaszem Bagińskim

Rozmowy 1 na 1 są kluczowym narzędziem w dyspozycji menedżera, które pozwalają mu lepiej zrozumieć i zmotywować swoich pracowników. Jak jednak poprawnie prowadzić rozmowy, na co uważać i jak przemienić górnolotne hasła w realne działania mające wpływ na funkcjonowanie zespołów? Nikt nie zna odpowiedzi na te pytania lepiej niż Tomasz Bagiński, przedsiębiorca, konsultant, trener EY Academy of Business i autor książki 1 na 1.

Rusza nowa seria podcastów "Leadership - wyzwania kadry C-level"

Ruszamy z nowym cyklem podcastów "Leadership - wyzwania kadry C-level" skupionym wokół wyzwań liderów i sposobów zarządzania kadrą menedżerską.

Sesje coachingowo-mentoringowe (jedna godzina coachingu)

Cena

915 zł netto ( 1125 zł brutto )

Indywidualne warsztaty 1:1

Cena

8500 zł netto ( 10455 zł brutto )

Sesje coachingowo-mentoringowe

Propozycja indywidualnych spotkań coachingowych dla wyższej i najwyższej kadry menedżerskiej.

„Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać coachowany. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym, jak to możliwe” – International Coaching Community.

Cel podejmowanych działań

  • Zdefiniowanie indywidualnych celów rozwojowych Klienta w obszarze umiejętności menedżerskich i interpersonalnych
  • Rozwój umiejętności menedżerskich i interpersonalnych Klienta w roli menedżera
  • Odpowiadanie na codzienne wyzwania w pracy menedżera, pomoc w poszukiwaniu i wyborze najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania zespołem

Forma współpracy

  • Indywidualna praca z coachem, łącząca coaching z doradztwem menedżerskim

Coaching jest realizowany poprzez dwugodzinne sesje z udziałem Klienta i coacha. Sesje mogą odbywać się bezpośrednio, poprzez kontakt telefoniczny lub online. Pierwsza sesja coachingowa określa zasady współpracy oraz krótko i długoterminowe cele coachingu. Na tej podstawie powstaje indywidualny plan coachingu.

Pomiędzy sesjami Klient wdraża ustalone zasady pracy, ćwiczy nowe umiejętności, obserwuje i analizuje własne działania. W tym czasie zapewniony jest kontakt z coachem. Warunkiem skuteczności coachingu jest zaangażowanie Klienta w proces coachingu.

W razie potrzeby w działaniach wykorzystuje się także obserwację uczestniczącą, która polega na obecności coacha w wybranych sytuacjach zawodowych Klienta oraz przekazanie przez coacha informacji zwrotnej w analizowanym zakresie.

Liczbę sesji określa Klient przy współpracy coacha, w zależności od celów stawianych w coachingu i indywidualnego potencjału do rozwoju. Minimalna liczba sesji, która zapewnia efektywność podejmowanych działań to 12 dwugodzinnych sesji, przy realizacji nie mniej niż trzech sesji w miesiącu.

Miejsce szkolenia i logistyka

Szkolenia odbywają się w Centrum Szkoleniowym EY, przy al. Armii Ludowej 26 (budynek FOCUS) w Warszawie lub innym miejscu wskazanym przez EY.

Strona zajmująca się organizacją programu zobowiąże się do zapewnienia sali szkoleniowej, w której będą prowadzone zajęcia, niezbędnego wyposażenia (rzutnik multimedialny, flipcharty itp.) oraz obsługi dla uczestników programu i trenera EY Academy of Business.

Cena

Koszt realizacji jednej godziny coachingu (pracy z coachem niezależnie od jej formy) wynosi 915 zł netto. Przy założeniu realizacji minimalnej liczby dwugodzinnych sesji (12 sesji), koszt realizacji coachingu dla jednej osoby wynosi 21.960 zł netto. Rozliczenie zrealizowanych godzin coachingu następuje raz w miesiącu.

W razie konieczności dojazdu coacha na spotkanie z Klientem poza Warszawą koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywa Zleceniodawca.

Pozostałe warunki

Do powyższej ceny netto należy doliczyć 23% VAT. Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT wystawionej raz w miesiącu lub za cykl 6 lub 12 spotkań.

Szczegóły programu modułowego

Cena

915 zł netto ( 10455 zł brutto ) (1 h coachingu)

8500 zł netto ( 10455 zł brutto ) (indywidualne warsztaty 1:1)

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Terminy sesji ustalane są indywidualnie

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

  • +48 573 809 469
  • sonia.kaniewska@pl.ey.com