Strategia konkurowania - jak wygrać na rynku? – EY Academy of Business

Strategia konkurowania – jak wygrać na rynku?

„Strategia konkurowania” to program typu short-term executive education realizowany w 100% online. Pozwala na przećwiczenie tworzenia strategii, a nie tylko słuchanie o tym, jak to zrobić.

Osią programu jest 6 cotygodniowych sesji wspólnych po 4 godziny każda. Uczestnicy prezentują analizy, dyskutują, otrzymują feed-forward oraz poznają instrukcje realizacji zadań na kolejne sesje. Następnie wykonują we własnym zakresie wymagane zadania, na co składa się praca zespołowa (ok. 2 godziny tygodniowo) i indywidualna. Podział na 3-4-osobowe zespoły odbywa się na podstawie zainteresowań branżowych, przy czym w zespole nie ma osób zajmujących się zawodowo daną branżą. W razie wątpliwości zespół może skorzystać z doraźnych konsultacji z prowadzącym. Szacowany nakład pracy na jednego uczestnika to 49 godzin, z czego 24 godziny stanowią sesje wspólne.

Taka formuła pozwala na rozwój konkretnych umiejętności twardych, a pośrednio także miękkich, wymaga jednak dużego zaangażowania i motywacji od uczestników. Dlatego na etapie rekrutacji przykładamy szczególną uwagę do badania potrzeb uczestników – służy temu ankieta i krótka rozmowa telefoniczna (sprawdź warunki uczestnictwa w zakładce „Dla kogo?” poniżej).

Program adresujemy do:

 • członków zarządu, dyrektorów, kierowników odpowiadających za szeroko rozumiany rozwój biznesu;
 • menedżerów, kierowników, pracowników, ekspertów z działów strategii i analiz;
 • właścicieli małych i średnich firm, w tym także startupów;
 • konsultantów i doradców specjalizujących się w strategii i zarządzaniu strategicznym;
 • osób stojących przed zadaniem identyfikacji lub oceny opcji strategicznych;
 • osób zainteresowanych tematyką strategii biznesowej, rynkowej, konkurowania.

Warunki uczestnictwa:

 • wypełnienie zgłoszenia na szkolenie;
 • na etapie rekrutacji: krótka rozmowa telefoniczna i wypełnienie ankiety;
 • zapewnienie wystarczająco dużo czasu na udział we wszystkich elementach programu;
 • gotowość do pracy zespołowej i indywidualnej na warsztatach i poza nimi;
 • otwartość na dyskusję podczas zajęć, konstruktywną krytykę, sugestie od innych uczestników;
 • komputer ze stabilnym łączem internetowym, działającą kamerą i mikrofonem;
 • posiadanie aktywnego prywatnego konta Google do pracy na Google Mail, Calendar, Meet, Docs itp.

Pracując indywidualnie lub w małych zespołach, uczestnicy opracowują rekomendacje strategiczne dla wybranej firmy, uwzględniając jej otoczenie biznesowe. Odpowiadają na kluczowe pytanie, które dla każdej firmy zawsze jest aktualne: co należy zrobić, aby wygrać na rynku i wyprzedzić konkurencję? Identyfikują opcje strategiczne firmy i dokonują ich krytycznej oceny.

Uczestnicy dochodzą do tego, pozyskując ogólnodostępne, bieżące i historyczne informacje o spółce, konkurencji, rynku i otoczeniu oraz wykorzystując kilkanaście metod ustrukturyzowanej analizy, zawsze pod kierunkiem i przy wsparciu prowadzącego. Zajmują się daną spółką „tu i teraz” i proponują kierunki jej rozwoju.

Rozwój kompetencji twardych:

 • w toku analizy wybranej spółki zdobędziesz wiedzę na temat strategii;
 • nauczysz się identyfikować, oceniać i wybierać opcje, posunięcia i plany strategiczne;
 • będziesz w stanie przeprowadzić własny projekt dot. strategii organizacji;
 • rozwiniesz umiejętności pozyskiwania informacji, krytycznej analizy, wyprowadzania wniosków;
 • wzmocnisz umiejętność radzenia sobie z niepewnością i złożonością w biznesie;
 • otrzymasz feedback rozwojowy (merytoryczny) od prowadzącego.

Rozwój kompetencji miękkich:

 • nauczysz się, jak komunikować się klarownie i dobitnie, unikając treści niewnoszących żadnej wartości;
 • rozwiniesz umiejętności w zakresie briefingu menedżerskiego oraz dyskusji na argumenty;
 • wzmocnisz umiejętność podejmowania decyzji menedżerskich w oparciu o racjonalne przesłanki;
 • nawiążesz nowe kontakty z pozostałymi uczestnikami szkolenia (networking).

Program składa się z sesji wspólnych (w czwartki w godz. 12.30-16.30) oraz pracy własnej uczestników pomiędzy tymi sesjami. Dodatkowo możliwe są też konsultacje z prowadzącym poza sesjami wspólnymi.

Sesja wspólna #1 (czwartek 12.30-16.30) – Wprowadzenie

 • Wprowadzenie, organizacja zajęć
 • Dobra a zła strategia
 • Podstawy wywiadu biznesowego
 • Podstawy ustrukturyzowanej analizy
 • Analiza przypadków porażek firm
 • Organizacja dalszej pracy i wybór firm
 • Instrukcje realizacji zadań

Sesja wspólna #2 (czwartek 12.30-16.30) – Profil firmy

 • Profil, wizja, misja, wartości
 • Posunięcia strategiczne
 • Wyniki biznesowe
 • Model biznesowy (aktualny)
 • Macierz produktowa (BCG)
 • Instrukcje realizacji zadań

Sesja wspólna #3 (czwartek 12.30-16.30) – Klienci i konkurenci

 • Segmentacja i potrzeby klientów
 • Rynek: wielkość, wzrost, udziały
 • Identyfikacja konkurentów
 • Profile, oferty i wyróżniki konkurentów
 • Mapa grup strategicznych
 • Instrukcje realizacji zadań

Sesja wspólna #4 (czwartek 12.30-16.30) – Otoczenie bliższe i dalsze

 • 5 sił napędowych konkurencji (Porter)
 • 4 relacje z otoczeniem (Lynch)
 • Łańcuch wartości dodanej
 • Analiza PESTEL oraz trendów
 • Faza rozwoju branży i kluczowe czynniki sukcesu
 • Instrukcje do realizacji zadań

Sesja wspólna #5 (czwartek 12.30-16.30) – Identyfikacja działań strategicznych

 • Analiza SWOT
 • Generyczne strategie konkurowania
 • Macierz rozwojowa (Ansoff)
 • Metody ekspansji
 • Alternatywne scenariusze
 • Instrukcje do realizacji zadań

Sesja wspólna #6 (czwartek 12.30-16.30) – Ocena i wybór działań

 • Ocena działań strategicznych według kryteriów
 • Model biznesowy (docelowy)
 • Podsumowanie, wnioski końcowe, lessons learned

dr Adam Kowalik - menedżer, doradca, analityk i trener z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie biznesowym, rozwoju biznesu, zarządzaniu produktem i edukacji menedżerskiej.

Obalamy mity na temat strategii

Zainteresowanie tematem strategii w skali globalnej jest największe od 10 lat. Strategia jest dziś istotniejsza niż kiedykolwiek. Firmy rewidują właśnie swoje strategie w obliczu radykalnych zmian w otoczeniu. To czasy, które wymagają nowych strategii i modeli biznesowych. Jeśli myślisz o strategii Twojej firmy, zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego porozmawiamy o mitach związanych ze strategią.

Strategia konkurowania – jak wygrać na rynku?

„Strategia konkurowania” to program typu short-term executive education realizowany w 100% online. Pozwala na przećwiczenie tworzenia strategii, a nie tylko słuchanie o tym, jak to zrobić.

Osią programu jest 6 cotygodniowych sesji wspólnych po 4 godziny każda. Uczestnicy prezentują analizy, dyskutują, otrzymują feed-forward oraz poznają instrukcje realizacji zadań na kolejne sesje. Następnie wykonują we własnym zakresie wymagane zadania, na co składa się praca zespołowa (ok. 2 godziny tygodniowo) i indywidualna. Podział na 3-4-osobowe zespoły odbywa się na podstawie zainteresowań branżowych, przy czym w zespole nie ma osób zajmujących się zawodowo daną branżą. W razie wątpliwości zespół może skorzystać z doraźnych konsultacji z prowadzącym. Szacowany nakład pracy na jednego uczestnika to 49 godzin, z czego 24 godziny stanowią sesje wspólne.

Taka formuła pozwala na rozwój konkretnych umiejętności twardych, a pośrednio także miękkich, wymaga jednak dużego zaangażowania i motywacji od uczestników. Dlatego na etapie rekrutacji przykładamy szczególną uwagę do badania potrzeb uczestników – służy temu ankieta i krótka rozmowa telefoniczna (sprawdź warunki uczestnictwa w zakładce „Dla kogo?” poniżej).

Dla kogo?

Program adresujemy do:

 • członków zarządu, dyrektorów, kierowników odpowiadających za szeroko rozumiany rozwój biznesu;
 • menedżerów, kierowników, pracowników, ekspertów z działów strategii i analiz;
 • właścicieli małych i średnich firm, w tym także startupów;
 • konsultantów i doradców specjalizujących się w strategii i zarządzaniu strategicznym;
 • osób stojących przed zadaniem identyfikacji lub oceny opcji strategicznych;
 • osób zainteresowanych tematyką strategii biznesowej, rynkowej, konkurowania.

Warunki uczestnictwa:

 • wypełnienie zgłoszenia na szkolenie;
 • na etapie rekrutacji: krótka rozmowa telefoniczna i wypełnienie ankiety;
 • zapewnienie wystarczająco dużo czasu na udział we wszystkich elementach programu;
 • gotowość do pracy zespołowej i indywidualnej na warsztatach i poza nimi;
 • otwartość na dyskusję podczas zajęć, konstruktywną krytykę, sugestie od innych uczestników;
 • komputer ze stabilnym łączem internetowym, działającą kamerą i mikrofonem;
 • posiadanie aktywnego prywatnego konta Google do pracy na Google Mail, Calendar, Meet, Docs itp.
Cele i korzyści

Pracując indywidualnie lub w małych zespołach, uczestnicy opracowują rekomendacje strategiczne dla wybranej firmy, uwzględniając jej otoczenie biznesowe. Odpowiadają na kluczowe pytanie, które dla każdej firmy zawsze jest aktualne: co należy zrobić, aby wygrać na rynku i wyprzedzić konkurencję? Identyfikują opcje strategiczne firmy i dokonują ich krytycznej oceny.

Uczestnicy dochodzą do tego, pozyskując ogólnodostępne, bieżące i historyczne informacje o spółce, konkurencji, rynku i otoczeniu oraz wykorzystując kilkanaście metod ustrukturyzowanej analizy, zawsze pod kierunkiem i przy wsparciu prowadzącego. Zajmują się daną spółką „tu i teraz” i proponują kierunki jej rozwoju.

Rozwój kompetencji twardych:

 • w toku analizy wybranej spółki zdobędziesz wiedzę na temat strategii;
 • nauczysz się identyfikować, oceniać i wybierać opcje, posunięcia i plany strategiczne;
 • będziesz w stanie przeprowadzić własny projekt dot. strategii organizacji;
 • rozwiniesz umiejętności pozyskiwania informacji, krytycznej analizy, wyprowadzania wniosków;
 • wzmocnisz umiejętność radzenia sobie z niepewnością i złożonością w biznesie;
 • otrzymasz feedback rozwojowy (merytoryczny) od prowadzącego.

Rozwój kompetencji miękkich:

 • nauczysz się, jak komunikować się klarownie i dobitnie, unikając treści niewnoszących żadnej wartości;
 • rozwiniesz umiejętności w zakresie briefingu menedżerskiego oraz dyskusji na argumenty;
 • wzmocnisz umiejętność podejmowania decyzji menedżerskich w oparciu o racjonalne przesłanki;
 • nawiążesz nowe kontakty z pozostałymi uczestnikami szkolenia (networking).
Program

Program składa się z sesji wspólnych (w czwartki w godz. 12.30-16.30) oraz pracy własnej uczestników pomiędzy tymi sesjami. Dodatkowo możliwe są też konsultacje z prowadzącym poza sesjami wspólnymi.

Sesja wspólna #1 (czwartek 12.30-16.30) – Wprowadzenie

 • Wprowadzenie, organizacja zajęć
 • Dobra a zła strategia
 • Podstawy wywiadu biznesowego
 • Podstawy ustrukturyzowanej analizy
 • Analiza przypadków porażek firm
 • Organizacja dalszej pracy i wybór firm
 • Instrukcje realizacji zadań

Sesja wspólna #2 (czwartek 12.30-16.30) – Profil firmy

 • Profil, wizja, misja, wartości
 • Posunięcia strategiczne
 • Wyniki biznesowe
 • Model biznesowy (aktualny)
 • Macierz produktowa (BCG)
 • Instrukcje realizacji zadań

Sesja wspólna #3 (czwartek 12.30-16.30) – Klienci i konkurenci

 • Segmentacja i potrzeby klientów
 • Rynek: wielkość, wzrost, udziały
 • Identyfikacja konkurentów
 • Profile, oferty i wyróżniki konkurentów
 • Mapa grup strategicznych
 • Instrukcje realizacji zadań

Sesja wspólna #4 (czwartek 12.30-16.30) – Otoczenie bliższe i dalsze

 • 5 sił napędowych konkurencji (Porter)
 • 4 relacje z otoczeniem (Lynch)
 • Łańcuch wartości dodanej
 • Analiza PESTEL oraz trendów
 • Faza rozwoju branży i kluczowe czynniki sukcesu
 • Instrukcje do realizacji zadań

Sesja wspólna #5 (czwartek 12.30-16.30) – Identyfikacja działań strategicznych

 • Analiza SWOT
 • Generyczne strategie konkurowania
 • Macierz rozwojowa (Ansoff)
 • Metody ekspansji
 • Alternatywne scenariusze
 • Instrukcje do realizacji zadań

Sesja wspólna #6 (czwartek 12.30-16.30) – Ocena i wybór działań

 • Ocena działań strategicznych według kryteriów
 • Model biznesowy (docelowy)
 • Podsumowanie, wnioski końcowe, lessons learned

Cena

5200 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

Terminy sesji wspólnych (w godz. 12.30-16.30):

 

Sesja 1 – 11.05.2023

Sesja 2 – 18.05.2023

Sesja 3 – 25.05.2023

Sesja 4 – 1.06.2023

Sesja 5 – 15.06.2023

Sesja 6 – 22.06.2023

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • Sonia.Bartnik@pl.ey.com