Warsztaty: Strategia rozwoju - jak radzić sobie z konkurencją i wygrać na rynku? – EY Academy of Business

Warsztaty: Strategia rozwoju – jak radzić sobie z konkurencją i wygrać na rynku?

„Strategia rozwoju” to angażujący program realizowany w formule warsztatowej, który pozwala na przećwiczenie tworzenia strategii dla wybranych, rzeczywistych spółek, a nie tylko słuchanie o tym, jak to zrobić.

Uczestnicy wykonują konkretne zadania zgodnie ze wskazówkami prowadzącego, prezentują swoje analizy na forum grupy, dyskutują, otrzymują informacje zwrotne. Uczestnicy mogą korzystać z doraźnych konsultacji z prowadzącym.

Do analizy na warsztatach uczestnicy wybierają firmy na podstawie zainteresowań branżowych – mogą być to dowolne firmy, choć rekomendowane są spółki giełdowe z uwagi na dużą ilość publicznie dostępnych informacji na ich temat.

Formuła programu zakłada, że uczestnicy są prawie cały czas aktywni – jest to warsztat, a nie wykład. Taka formuła pozwala na rozwój konkretnych umiejętności twardych, a pośrednio także miękkich, wymaga jednak dużego zaangażowania i motywacji od uczestników.

Program adresujemy do:

 • członków zarządu, dyrektorów, kierowników odpowiadających za szeroko rozumianą strategię rozwoju;
 • ekspertów z działów strategii i analiz;
 • właścicieli małych i średnich firm, w tym także startupów;
 • konsultantów i doradców specjalizujących się w strategii i zarządzaniu strategicznym;
 • osób stojących przed zadaniem identyfikacji lub oceny inicjatyw rozwojowych;
 • osób zainteresowanych tematyką strategii.

Warunki uczestnictwa:

 • wypełnienie zgłoszenia na szkolenie;
 • gotowość do pracy indywidualnej i zespołowej na warsztatach;
 • własny sprawny komputer z łączem internetowym;
 • posiadanie prywatnego konta Google (pracujemy na Google Documents).

Pracując indywidualnie lub w małych zespołach, uczestnicy opracowują rekomendacje strategiczne dla wybranej firmy, uwzględniając jej otoczenie biznesowe. Odpowiadają na kluczowe pytanie, które dla każdej firmy zawsze jest aktualne: co należy zrobić, aby wygrać na rynku i wyprzedzić konkurencję? Identyfikują działania rozwojowe dla danej firmy i dokonują ich krytycznej oceny. Dowiadują się też, jak osiągnąć zwinność strategiczną firmy.

Uczestnicy dochodzą do tego, pozyskując ogólnodostępne, bieżące i historyczne informacje o wybranej spółce, konkurencji, rynku i otoczeniu oraz wykorzystując kilkanaście metod ustrukturyzowanej analizy, zawsze pod kierunkiem i przy wsparciu prowadzącego. Zajmują się daną spółką „tu i teraz” i proponują kierunki jej rozwoju.

Uczestnik rozwinie kompetencje twarde:

 • zdobędzie wiedzę na temat strategii rozwoju w toku analizy wybranej spółki;
 • nauczy się identyfikować, oceniać i wybierać strategiczne inicjatywy rozwojowe;
 • dowie się, jak pracować ze strategią, aby osiągnąć zwinność strategiczną firmy;
 • będzie w stanie przeprowadzić własny projekt dotyczący strategii rozwoju;
 • rozwinie umiejętności pozyskiwania informacji, krytycznej analizy, wyprowadzania wniosków;
 • wzmocni umiejętność radzenia sobie z niepewnością i złożonością w biznesie.

Uczestnik rozwinie kompetencje miękkie:

 • nauczy się komunikowania się klarownie i dobitnie, unikając treści niewnoszących wartości;
 • rozwinie umiejętności w zakresie briefingu menedżerskiego oraz dyskusji na argumenty;
 • wzmocni umiejętność podejmowania decyzji menedżerskich w oparciu o racjonalne przesłanki;
 • nawiąże nowe kontakty z pozostałymi uczestnikami programu (networking).

Wprowadzenie

 • Dobra a zła strategia
 • Podstawy wywiadu biznesowego
 • Podstawy ustrukturyzowanej analizy
 • Analiza przypadków porażek i piwotów strategicznych
 • Wybór firm i organizacja pracy

Profilowanie firmy

 • Profil, wizja, misja, wartości, cele
 • Wyniki biznesowe
 • Dotychczasowe posunięcia strategiczne
 • Macierz produktowa
 • Model biznesowy

Klienci i konkurenci

 • Rynek: wielkość, wzrost, udziały
 • Potrzeby klientów według segmentów
 • Identyfikacja konkurentów
 • Profilowanie i wyróżniki konkurentów
 • Mapa grup strategicznych

Otoczenie bliższe i dalsze

 • 5 sił napędowych konkurencji
 • Łańcuch wartości dodanej
 • Analiza PESTEL
 • Analiza alternatywnych scenariuszy
 • Kluczowe czynniki sukcesu

Identyfikacja działań strategicznych

 • Analiza SWOT
 • Macierz rozwojowa
 • Metody ekspansji
 • Lista działań strategicznych
 • Priorytetyzacja działań według kryteriów

Podsumowanie

 • Strategia rozwoju firmy
 • Wdrażanie strategii
 • Zwinność strategiczna
 • Wnioski końcowe i lessons learned

dr Adam Kowalik - menedżer, doradca, analityk i trener z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie biznesowym, rozwoju biznesu, zarządzaniu produktem i edukacji menedżerskiej.

Lektury dla kadry C-level – prezesów i liderów, którzy nie zatrzymują się w rozwoju

Narracja w przywództwie
Spotkanie autorskie z Markiem Kochanem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu z Markiem Kochanem, autorem książki "Turban mistrza Mansura. Opowieści sufickie dla mówców i przywódców", które poświecimy kreacji narracji w biznesie.

10 przykazań dla zwycięzców
Spotkanie autorskie z Ewą Opolską

Weź udział w spotkaniu autorskim z Ewą Opolską, współautorką książki "Po co nam praca” i dowiedz się jak zbudować strategię, która pozwoli Ci odnieść sukces.

Menedżerskie rozmowy 1 na 1
Spotkanie autorskie z Tomaszem Bagińskim

Rozmowy 1 na 1 są kluczowym narzędziem w dyspozycji menedżera, które pozwalają mu lepiej zrozumieć i zmotywować swoich pracowników. Jak jednak poprawnie prowadzić rozmowy, na co uważać i jak przemienić górnolotne hasła w realne działania mające wpływ na funkcjonowanie zespołów? Nikt nie zna odpowiedzi na te pytania lepiej niż Tomasz Bagiński, przedsiębiorca, konsultant, trener EY Academy of Business i autor książki 1 na 1.

Rusza nowa seria podcastów "Leadership - wyzwania kadry C-level"

Ruszamy z nowym cyklem podcastów "Leadership - wyzwania kadry C-level" skupionym wokół wyzwań liderów i sposobów zarządzania kadrą menedżerską.

Warsztaty: Strategia rozwoju - jak radzić sobie z konkurencją i wygrać na rynku?

Cena

3500 zł netto ( 4305 zł brutto )

Warsztaty: Strategia rozwoju – jak radzić sobie z konkurencją i wygrać na rynku?

„Strategia rozwoju” to angażujący program realizowany w formule warsztatowej, który pozwala na przećwiczenie tworzenia strategii dla wybranych, rzeczywistych spółek, a nie tylko słuchanie o tym, jak to zrobić.

Uczestnicy wykonują konkretne zadania zgodnie ze wskazówkami prowadzącego, prezentują swoje analizy na forum grupy, dyskutują, otrzymują informacje zwrotne. Uczestnicy mogą korzystać z doraźnych konsultacji z prowadzącym.

Do analizy na warsztatach uczestnicy wybierają firmy na podstawie zainteresowań branżowych – mogą być to dowolne firmy, choć rekomendowane są spółki giełdowe z uwagi na dużą ilość publicznie dostępnych informacji na ich temat.

Formuła programu zakłada, że uczestnicy są prawie cały czas aktywni – jest to warsztat, a nie wykład. Taka formuła pozwala na rozwój konkretnych umiejętności twardych, a pośrednio także miękkich, wymaga jednak dużego zaangażowania i motywacji od uczestników.

Dla kogo?

Program adresujemy do:

 • członków zarządu, dyrektorów, kierowników odpowiadających za szeroko rozumianą strategię rozwoju;
 • ekspertów z działów strategii i analiz;
 • właścicieli małych i średnich firm, w tym także startupów;
 • konsultantów i doradców specjalizujących się w strategii i zarządzaniu strategicznym;
 • osób stojących przed zadaniem identyfikacji lub oceny inicjatyw rozwojowych;
 • osób zainteresowanych tematyką strategii.

Warunki uczestnictwa:

 • wypełnienie zgłoszenia na szkolenie;
 • gotowość do pracy indywidualnej i zespołowej na warsztatach;
 • własny sprawny komputer z łączem internetowym;
 • posiadanie prywatnego konta Google (pracujemy na Google Documents).
Cele i korzyści

Pracując indywidualnie lub w małych zespołach, uczestnicy opracowują rekomendacje strategiczne dla wybranej firmy, uwzględniając jej otoczenie biznesowe. Odpowiadają na kluczowe pytanie, które dla każdej firmy zawsze jest aktualne: co należy zrobić, aby wygrać na rynku i wyprzedzić konkurencję? Identyfikują działania rozwojowe dla danej firmy i dokonują ich krytycznej oceny. Dowiadują się też, jak osiągnąć zwinność strategiczną firmy.

Uczestnicy dochodzą do tego, pozyskując ogólnodostępne, bieżące i historyczne informacje o wybranej spółce, konkurencji, rynku i otoczeniu oraz wykorzystując kilkanaście metod ustrukturyzowanej analizy, zawsze pod kierunkiem i przy wsparciu prowadzącego. Zajmują się daną spółką „tu i teraz” i proponują kierunki jej rozwoju.

Uczestnik rozwinie kompetencje twarde:

 • zdobędzie wiedzę na temat strategii rozwoju w toku analizy wybranej spółki;
 • nauczy się identyfikować, oceniać i wybierać strategiczne inicjatywy rozwojowe;
 • dowie się, jak pracować ze strategią, aby osiągnąć zwinność strategiczną firmy;
 • będzie w stanie przeprowadzić własny projekt dotyczący strategii rozwoju;
 • rozwinie umiejętności pozyskiwania informacji, krytycznej analizy, wyprowadzania wniosków;
 • wzmocni umiejętność radzenia sobie z niepewnością i złożonością w biznesie.

Uczestnik rozwinie kompetencje miękkie:

 • nauczy się komunikowania się klarownie i dobitnie, unikając treści niewnoszących wartości;
 • rozwinie umiejętności w zakresie briefingu menedżerskiego oraz dyskusji na argumenty;
 • wzmocni umiejętność podejmowania decyzji menedżerskich w oparciu o racjonalne przesłanki;
 • nawiąże nowe kontakty z pozostałymi uczestnikami programu (networking).
Program

Wprowadzenie

 • Dobra a zła strategia
 • Podstawy wywiadu biznesowego
 • Podstawy ustrukturyzowanej analizy
 • Analiza przypadków porażek i piwotów strategicznych
 • Wybór firm i organizacja pracy

Profilowanie firmy

 • Profil, wizja, misja, wartości, cele
 • Wyniki biznesowe
 • Dotychczasowe posunięcia strategiczne
 • Macierz produktowa
 • Model biznesowy

Klienci i konkurenci

 • Rynek: wielkość, wzrost, udziały
 • Potrzeby klientów według segmentów
 • Identyfikacja konkurentów
 • Profilowanie i wyróżniki konkurentów
 • Mapa grup strategicznych

Otoczenie bliższe i dalsze

 • 5 sił napędowych konkurencji
 • Łańcuch wartości dodanej
 • Analiza PESTEL
 • Analiza alternatywnych scenariuszy
 • Kluczowe czynniki sukcesu

Identyfikacja działań strategicznych

 • Analiza SWOT
 • Macierz rozwojowa
 • Metody ekspansji
 • Lista działań strategicznych
 • Priorytetyzacja działań według kryteriów

Podsumowanie

 • Strategia rozwoju firmy
 • Wdrażanie strategii
 • Zwinność strategiczna
 • Wnioski końcowe i lessons learned

Cena

3500 zł netto ( 4305 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

5-7 czerwca 2024

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • sonia.kaniewska@pl.ey.com