HR Audyt – EY Academy of Business

HR Audyt

Szkolenie HR Audit to intensywny, praktyczny kurs skupiający się na doskonaleniu procesów zarządzania kadrami w firmach. Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia audytu działalności HR w organizacji oraz wdrożenia skutecznych strategii i praktyk zarządzania personelem.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się obszarami dobrymi praktykami w ramach:

 • analizy kultury organizacyjnej w kontekście wartości, norm i praktyk, które wpływają na zaangażowanie, satysfakcję i efektywność pracowników
 • analizy dostępnych programów szkoleniowych, rozwojowych i oceny pracowniczej w celu zapewnienia, że pracownicy posiadają niezbędne kompetencje do wykonywania swoich zadań
 • sprawdzenia, czy systemy wynagrodzeń i świadczeń odpowiadają aktualnym trendom rynkowym oraz czy są zgodne z celami organizacji i motywują pracowników do osiągania wyznaczonych celów
 • tworzenia systemu raportowania i monitoringu, który umożliwia śledzenie postępów w osiąganiu celów związanych z zarządzaniem personelem
 • oceny przygotowania organizacji do zmian, w tym identyfikacji barier i ułatwienia wdrażania zmian

Szkolenie adresowane jest do specjalistów HR oraz managerów odpowiedzialnych za zarządzanie personelem, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie audytu i doskonalenia procesów HR. Szkolenie może być również wartościowe dla kadry kierowniczej, która chce lepiej zrozumieć procesy zarządzania personelem i ich wpływ na efektywność całej organizacji.

Cele szkolenia:

 • Identyfikacja kluczowych obszarów audytu HR: Uczestnicy nauczą się identyfikować kluczowe obszary działalności HR wymagające oceny i doskonalenia
 • Przygotowanie i przeprowadzenie audytu: Szkolenie zapewnia praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia audytu HR, włączając w to metodologie, narzędzia i techniki analizy danych
 • Analiza wyników i wdrażanie zmian: Uczestnicy zdobędą umiejętności analizy wyników audytu i opracowywania rekomendacji zmian oraz planów ich wdrożenia
 • Monitoring i doskonalenie: Szkolenie podkreśla znaczenie ciągłego monitorowania procesów HR oraz doskonalenia praktyk zarządzania personelem w celu zapewnienia ich skuteczności i zgodności z celami organizacji

Korzyści:

Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do przeprowadzenia wnikliwej analizy procesów HR w swoich organizacjach, co pozwoli na identyfikację obszarów do poprawy i optymalizacji.

Dzięki zdobytej wiedzy na temat najlepszych praktyk i nowoczesnych narzędzi w zarządzaniu personelem, uczestnicy będą mogli wprowadzić zmiany mające na celu zwiększenie efektywności działalności HR. Uczestnicy będą także mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w obszarze analizy danych personalnych, raportowania HR oraz planowania strategicznego zasobów ludzkich. Poznają sposoby na ocenę strategii związanych z zarządzaniem personelem w kontekście celów organizacji, w tym wdrażanie polityk rekrutacyjnych, rozwojowych i motywacyjnych.

Wprowadzenie do Audytu HR

 • Definicja i znaczenie audytu HR
 • Cele audytu HR
 • Rodzaje audytów HR (compliance, performance, strategiczny)

Ramowy proces audytu HR

 • Etapy procesu audytu HR
 • Kluczowe obszary audytu HR (rekrutacja, rozwój pracowników, zarządzanie wydajnością, wynagrodzenia, kultura organizacyjna)

Planowanie audytu HR

 • Identyfikacja celów audytu
 • Tworzenie planu audytu
 • Wybór zespołu audytowego

Zbieranie danych do audytu

 • Źródła danych (wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Metody zbierania danych (wywiady, ankiety, analiza dokumentów)
 • Narzędzia do zbierania danych

Przeprowadzanie Audytu HR

 • Analiza danych
  • Techniki analizy danych HR
  • Wykorzystanie narzędzi analitycznych
  • Przykłady analizy danych HR
 • Ocena zgodności (compliance audit)
  • Przegląd przepisów prawnych i regulacji
  • Metody oceny zgodności polityk i procedur HR
  • Dokumentowanie wyników oceny zgodności
 • Audyt wydajności (performance audit)
  • Ocena efektywności procesów HR
  • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w HR
  • Metody oceny wydajności pracowników i procesów HR
 • Audyt strategiczny
  • Ocena strategii HR i jej zgodności ze strategią firmy
  • Analiza efektywności programów rozwoju talentów
  • Audyt zarządzania zmianą i innowacji w HR

Raportowanie i Wdrażanie Zmian

 • Tworzenie raportu z audytu HR
  • Struktura raportu z audytu HR
  • Kluczowe elementy raportu
  • Przykłady raportów z audytu HR
 • Prezentacja wyników audytu
  • Techniki efektywnej prezentacji wyników audytu
  • Komunikacja wyników interesariuszom
  • Przygotowanie prezentacji dla zarządu
 • Wdrażanie rekomendacji z audytu
  • Planowanie wdrożenia zmian
  • Zarządzanie projektem wdrożenia
 • Monitorowanie i ocena wdrożonych zmian

 

Katarzyna Goniacz-Ferenc - Praktyk biznesu oraz ekspert w obszarze analizy danych oraz analizy finansowej, zarządzania wynagrodzeniami, zarządzania projektami, z 15-letnim doświadczeniem w pracy w międzynarodowych korporacjach takich jak Hewlett Packard, Credit Suisse oraz BNY

Małgorzata Kledzik - Praktyk biznesu z 16-letnim doświadczeniem w zakresie procesów HR, talent development & acquisition, diversity & inclusion, employee engagement, project management.

HR Audyt

Cena

1200 zł netto ( 1476 zł brutto )

HR Audyt

Szkolenie HR Audit to intensywny, praktyczny kurs skupiający się na doskonaleniu procesów zarządzania kadrami w firmach. Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia audytu działalności HR w organizacji oraz wdrożenia skutecznych strategii i praktyk zarządzania personelem.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się obszarami dobrymi praktykami w ramach:

 • analizy kultury organizacyjnej w kontekście wartości, norm i praktyk, które wpływają na zaangażowanie, satysfakcję i efektywność pracowników
 • analizy dostępnych programów szkoleniowych, rozwojowych i oceny pracowniczej w celu zapewnienia, że pracownicy posiadają niezbędne kompetencje do wykonywania swoich zadań
 • sprawdzenia, czy systemy wynagrodzeń i świadczeń odpowiadają aktualnym trendom rynkowym oraz czy są zgodne z celami organizacji i motywują pracowników do osiągania wyznaczonych celów
 • tworzenia systemu raportowania i monitoringu, który umożliwia śledzenie postępów w osiąganiu celów związanych z zarządzaniem personelem
 • oceny przygotowania organizacji do zmian, w tym identyfikacji barier i ułatwienia wdrażania zmian
Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do specjalistów HR oraz managerów odpowiedzialnych za zarządzanie personelem, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie audytu i doskonalenia procesów HR. Szkolenie może być również wartościowe dla kadry kierowniczej, która chce lepiej zrozumieć procesy zarządzania personelem i ich wpływ na efektywność całej organizacji.

Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Identyfikacja kluczowych obszarów audytu HR: Uczestnicy nauczą się identyfikować kluczowe obszary działalności HR wymagające oceny i doskonalenia
 • Przygotowanie i przeprowadzenie audytu: Szkolenie zapewnia praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia audytu HR, włączając w to metodologie, narzędzia i techniki analizy danych
 • Analiza wyników i wdrażanie zmian: Uczestnicy zdobędą umiejętności analizy wyników audytu i opracowywania rekomendacji zmian oraz planów ich wdrożenia
 • Monitoring i doskonalenie: Szkolenie podkreśla znaczenie ciągłego monitorowania procesów HR oraz doskonalenia praktyk zarządzania personelem w celu zapewnienia ich skuteczności i zgodności z celami organizacji

Korzyści:

Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do przeprowadzenia wnikliwej analizy procesów HR w swoich organizacjach, co pozwoli na identyfikację obszarów do poprawy i optymalizacji.

Dzięki zdobytej wiedzy na temat najlepszych praktyk i nowoczesnych narzędzi w zarządzaniu personelem, uczestnicy będą mogli wprowadzić zmiany mające na celu zwiększenie efektywności działalności HR. Uczestnicy będą także mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w obszarze analizy danych personalnych, raportowania HR oraz planowania strategicznego zasobów ludzkich. Poznają sposoby na ocenę strategii związanych z zarządzaniem personelem w kontekście celów organizacji, w tym wdrażanie polityk rekrutacyjnych, rozwojowych i motywacyjnych.

Program

Wprowadzenie do Audytu HR

 • Definicja i znaczenie audytu HR
 • Cele audytu HR
 • Rodzaje audytów HR (compliance, performance, strategiczny)

Ramowy proces audytu HR

 • Etapy procesu audytu HR
 • Kluczowe obszary audytu HR (rekrutacja, rozwój pracowników, zarządzanie wydajnością, wynagrodzenia, kultura organizacyjna)

Planowanie audytu HR

 • Identyfikacja celów audytu
 • Tworzenie planu audytu
 • Wybór zespołu audytowego

Zbieranie danych do audytu

 • Źródła danych (wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Metody zbierania danych (wywiady, ankiety, analiza dokumentów)
 • Narzędzia do zbierania danych

Przeprowadzanie Audytu HR

 • Analiza danych
  • Techniki analizy danych HR
  • Wykorzystanie narzędzi analitycznych
  • Przykłady analizy danych HR
 • Ocena zgodności (compliance audit)
  • Przegląd przepisów prawnych i regulacji
  • Metody oceny zgodności polityk i procedur HR
  • Dokumentowanie wyników oceny zgodności
 • Audyt wydajności (performance audit)
  • Ocena efektywności procesów HR
  • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w HR
  • Metody oceny wydajności pracowników i procesów HR
 • Audyt strategiczny
  • Ocena strategii HR i jej zgodności ze strategią firmy
  • Analiza efektywności programów rozwoju talentów
  • Audyt zarządzania zmianą i innowacji w HR

Raportowanie i Wdrażanie Zmian

 • Tworzenie raportu z audytu HR
  • Struktura raportu z audytu HR
  • Kluczowe elementy raportu
  • Przykłady raportów z audytu HR
 • Prezentacja wyników audytu
  • Techniki efektywnej prezentacji wyników audytu
  • Komunikacja wyników interesariuszom
  • Przygotowanie prezentacji dla zarządu
 • Wdrażanie rekomendacji z audytu
  • Planowanie wdrożenia zmian
  • Zarządzanie projektem wdrożenia
 • Monitorowanie i ocena wdrożonych zmian

 

Cena

1200 zł netto ( 1476 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

6 grudnia 2024 – Warszawa

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com