Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje osobiste   Akademia Trenera

Akademia Trenera

Termin: jesień 2020 r.
Cena: 4250 zł +VAT

1. Słowem wstępu

 • Przedstawienie sie trenerów, korzyści i celów szkolenia
 • Wstępne zapoznaie się z uczestnikami, integracja
 • Rola zasad w pracy z grupą. Etyka w pracy trenera
 • Kontrakt: co to jest i jaką ma wartość? Zawarcie kontraktu z grupą

2. Kim jestem? Wizerunek trenera

 • Czynniki, od których zależy sukces trenera
 • Tworzenie zautorytetu trenera wewnętrznego wobiec innych w obszarach: postaw, umiejętności, wiedza i doświadczenie, jako podstawowe kompetencje trenera; podkreślenie wartości, które są dal nich istotnie a co chcialiby rozwinąćz przedstawionych cech, z uwzględnieniem współparacy, odpowiedzialności, szacunku, innowacyjności, energii i entuzjazmu
 • Zasady etyki w pracy trenera

3. Kim są odbiorcy?

 • Style komunikacji - identyfikacja własnego stylu i metody komunikacji z innymi
 • Uczenie dorosłych - test uczenie się wg. Kolba; diagnoza włsnego stylu uczenia się i nauczania oraz tego konsekwencje dla mnie jako dla trenera
 • Błędy spostrzegania - na co mamy wpływ i jak tym kierować?
 • Na czym opierac wiedze o nowych pracownikach, stażystach, praktykantach i czego potrzebuja te osoby? (identyfikacja potrzeb ze względu na m.in. emocje, myśli, przekonania, nastawienia, motywacje)

4. Po co?

 • Wzmocnienie motywacji trenerów wewnętrznych oraz identyfikacjiz wartościami organizacji: Jaki jest cel bycia trenerem? Jaka jest ich motywacja? Co im to daje?
 • Formułowanie celu ze szczególnym naciskiem na jego motywacyjny aspekt
 • Ćwiczenie umiejętności nazywania potrzeb grupy/indywiadualnego odbiorcy oraz formułowania dla nich celu; zadawanie trafnych pytań 

5. Co?

 • Czym dysponują trenerzy: wiedza, doświadczenie, umiejętności, otrzymane treści: np. instrukcje, tablice, zasady, wiedza o uczestnikach itp,: uporządkowanie tej wiedzy: dzielenie na części, wybór priorytetów
 • Wybór treści do ćwiczenia własnej prezentacji

6. W jaki sposób?

 • Metody i narzędzia pracy szkoleniowej; dostosowywanie metod treningu do wszystkich stylów uczenia się dorosłych
 • Kompetencje komunikacyjne; narzędzia aktywnego słuchania (zadawanie pytań, parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikowanie i in.)
 • Przekazywanie wiedzy - jak to robić skutecznie?
 • Komunikacja niewerbalna: rola głosu, ton, modulacja, intonacja, pauzy, predkość wypowiedzi
 • Tworzenie atmosfery w grupie sprzyjającej rozwojowi oraz aktywacji uczestników
 • Od zmotywowania do umiejętności: sztu7ka instruktażu; trening instruktażu

7. Kiedy i gdzie?

 • Wybór odpowiedniego miejsca i czasu spotkania/szkolenia w zależności od celów
 • Umiejętność okreslania czasu trwania poszczególnych części szkolenia

8. Moje wystąpienie

 • Przygotowanie scenariusza zajęć wg metody sześciu pytań, zgodnie z wybraną wcześniej treścią
 • Przeprowadzenie fragmentu przed grupą szkoleniową
 • Nagranie, odtwarzanie oraz udzielenie informacji zwrotnej przez uczestniczące osoby oraqz trenerów

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.