Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Szkolenia dla trenerów   Akademia Trenera - cykl warsztatów

Akademia Trenera

Cykl warsztatów doskonalenia umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń

„Mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany
– nie na odwrót.”
F.J. Strauss

Akademia Trenera powstała w wyniku długoletnich doświadczeń trenerek, na podstawie wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej prowadzenia grup szkoleniowych. Dzielimy się refleksjami i konkretną wiedzą. Zachęcamy do praktykowania umiejętności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń.

Możesz wziąć udział w wybranych modułach szkoleniowych lub w całości. W tym drugim przypadku otrzymasz certyfikat EY Academy of Business, poświadczający nabyte umiejętności i przygotowujący do roli trenera od praktycznej strony.

Nie mówimy, że będzie łatwo… Ale na pewno będzie soczyście!

Akademię Trenera można zrealizować w pakiecie, lub wybierając poszczególne moduły - sprawdź terminy i daty poniżej.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo

Akademia jest adresowana do osób, które chcą rozpocząć przygodę z pracą trenerską, a także tych, którzy niedawno ją rozpoczęli. Jeśli brakuje Ci tego czegoś – inspiracji, pewności, praktyki, dobrego startu, wiedzy – te warsztaty są dla Ciebie!

Cele szkolenia

 • doskonalenie umiejętności przygotowania koncepcji zajęć oraz doboru technik dydaktycznych zwiększających skuteczność warsztatów
 • poznanie metodologii prowadzenia szkoleń, a także zasad pisania zadań i ćwiczeń
 • poznanie praktycznych zasad ułatwiających prowadzenia warsztatów
 • wzmocnienie umiejętności „zapanowania” nad grupą słuchaczy, a w szczególności utrzymania poziomu zainteresowania odbiorców informacji niezależnie od rodzaju przedstawianych kwestii
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w aspektach prowadzenia procesu grupowego i zarządzania emocjami w grupie
 • doskonalenie technik wpływania na rozmówców, bazujących na wyglądzie, sposobie mówienia i zachowania oraz doborze argumentów
 • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z nieprzewidzianą reakcją słuchaczy i trudnymi pytaniami z ich strony

Korzyści dla uczestników

Nauczysz się:

 • prowadzić wywiad dotyczący zebrania potrzeb szkoleniowych
 • przygotować konspekt i program szkolenia
 • pisać ćwiczenia i testować je
 • prowadzić dyskusje podsumowujące po zadaniach
 • przygotowywać prezentację multimedialną
 • budować strukturę szkolenia
 • kontraktować normy z grupą
 • mówić tak, żeby was słuchano
 • pilnować czasu szkolenia i zarządzać nim
 • odnosić się do trudnych zachowań w grupie
 • koncentrować swoją uwagę i radzić sobie z tremą
 • elastycznie zmieniać styl i strukturę w odpowiedzi na to, co dzieje się a grupie
 • reagować na emocje uczestników
 • dobierać strój do okoliczności szkoleniowych

Program

Akademia Trenera rozpoczyna się modułem 0, mającym na celu stworzenie tzw. „fotografii początkowej trenera”. Po przejściu cyklu szkoleń pstrykniemy „fotografię końcową”. Będzie ona jawnym przykładem tego, czego nauczysz się podczas całej Akademii. Żebyś mógł nabywać praktykę, w każdym module proponujemy serię praktycznych ćwiczeń. A po module – dla chętnych – zadanie domowe.

Celem modułu 0 jest nagranie krótkich próbek szkoleniowych i na ich podstawie zbudowanie planu rozwoju na całą Akademię.

Moduły 1-5, to dwudniowe zajęcia dydaktyczne. Moduł szósty, ostatni, stanowi certyfikację trenerską.

W sumie dostajesz 13 dni zajęć w formie online lub stacjonarnej!


Moduł 0 - Rozgrzewka

1. Poznanie się grupy.

2. Próbki trenerskie – „fotografia początkowa trenera”:

 • Przygotowanie i realizacja 15-minutowych próbek trenerskich przez każdego z uczestników.
 • Zebranie informacji zwrotnej od trenerów i grupy, dotyczącej zachowań uczestnika podczas „próbki”.

3. Plan rozwoju:

 • Zbudowanie planu indywidualnego rozwoju trenerskiego dla każdego uczestnika Akademii.

Moduł 1 - Przygotowanie warsztatu >> sprawdź program <<

Moduł 2 - Metodyka prowadzenia zajęć >> sprawdź program <<

Moduł 3 - Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych >> sprawdź program <<

Moduł 4 - Proces grupowy >> sprawdź program <<

Moduł 5 - Wiarygodność trenera, czyli jak zwiększyć siłę oddziaływania na uczestników >> sprawdź program <<


Moduł 6 - Trener z certyfikatem EY

1. Przedstawienie koncepcji warsztatu przygotowanego w trakcie trwania Akademii przez uczestników Akademii.

 • Omówienie celów dydaktycznych zaplanowanego warsztatu.
 • Przedstawienie metod dydaktycznych.
 • Zaprezentowanie przebiegu warsztatów.

2. Przeprowadzenie fragmentu zajęć – „fotografia końcowa”.

 • Realizacja wybranego fragmentu zajęć (do 30 minut) przez każdego z uczestników.
 • Omówienie przedstawionych fragmentów zajęć. Informacja zwrotna od trenerów i uczestników modułu.

3. Wręczenie certyfikatów.

Termin i miejsce

Zajęcia organizujemy w Warszawie lub online.

Akademia Trenera - pakiet  w cenie 6700 zł netto

 • Moduł 0 Rozgrzewka - 15 października 2021 I Online
 • Moduł 1 Przygotowanie warsztatów - koncepcja i narzędzia - 25-26 października 2021 I Online
 • Moduł 2 Metodyka prowadzenia zajęć - 15-16 listopada 2021 I Online
 • Moduł 3 Zasady prowadzenia warsztatów i innych form edukacyjnych - 29-30 listopada 2021 I Online
 • Moduł 4 Proces grupowy - 13-14 grudnia 2021 I Warszawa
 • Moduł 5 Wiarygodność trenera czyli jak zwiększyć siłę oddziaływania na uczestników - 12-13 stycznia 2022 I Warszawa
 • Moduł 6 Certyfikacja - 27-28 stycznia 2022 I Warszawa

Moduły od 1 do 5: Każdy z tych modułów możesz zakupić niezależnie od pakietu jako pojedyncze szkolenie. Cena dwudniowego warsztatu to 2100 zł netto.

Cena 6700,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Zuzanna Stępień - koordynator szkolenia

Tel. +48 510 201 314