Courses and trainings for companies - Ernst & Young Academy of Business
menu
Home   Courses   Innovations   Thinking Tools

Thinking Tools: TOC & SIT

Narzędzia logicznego rozwiązywania problemów biznesowych

Teoria Ograniczeń (Theory of Constraints - ToC), to pierwsze w pełni naukowe podejście do zagadnienia zarządzania organizacją. Polega na wypracowaniu zdyscyplinowanego podejścia do diagnozowania obecnego stanu organizacji oraz definiowania działań, jakie należy podjąć aby skutecznie podnieść jej efektywność.

Specyfika podejścia ToC wynika z wypracowania szeregu narzędzi pracy myślowej, zwanych popularnie Thinking Tools.

Zgodnie z koncepcją Teorii Ograniczeń (ToC) zarządzanie organizacją sprowadza się do zadania we właściwej kolejności trzech pytań:
 • Co zmienić? (ang. What to change?)
 • Na co zmienić? (ang. What to change to?)
 • Jak spowodować zmianę? (ang. How to cause the change?)
Skuteczne zadanie każdego z wymienionych pytań oraz wypracowanie użytecznej odpowiedzi, wymaga zastosowania odpowiednich Thinking Tools. Znajomość i umiejętność zastosowania tych unikalnych narzędzi jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności w dziedzinie zarządzania.

Oferujemy Państwu możliwość uczestniczenia w intensywnym, dwudniowym warsztacie kierowanym do osób zarządzających, menedżerów, którzy chcieliby zwiększyć efektywność procesów w całej organizacji. W trakcie warsztatów uczestnicy nabędą umiejętność zastosowania w praktyce narzędzi do analizy sytuacji w firmie oraz wspólnie opracują propozycje działań usuwających źródłowe przyczyny obserwowanych zjawisk. 

Dla kogo

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:
 • kadrę zarządzającą, dyrektorów i pracowników PMO
 • kadrę menedżerską, kierowników projektów i liderów zespołów projektowych
 • członków zespołów projektowych oraz wszystkie osoby zaineresowane wzbogaceniem wiedzy z zakresu Teorii Ograniczeń oraz zarządzania projektami

Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z kluczowymi informacjami dotyczącymi roli i znaczenia „narzędzi myślowych”
 • poznanie oraz przećwiczenie wybranych „narzędzi myślowych”: "poziomów oporu przed zmianą” oraz „diagramu stanu obecnego” (CRT) i „diagramu konfliktu” (Cloud)
 • zdobycie wiedzy i motywacji niezbędnych do ciągłego doskonalenia i zwiększania efektywności firmy

Po zakończeniu warsztatów

uczestnicy będą potrafili:

 • wykorzystać w praktyce poznane „narzędzia myślowe”
 • samodzielnie poprowadzić prace nad diagnozą sytuacji w firmie przy zastosowaniu odpowiednich „Thinking Tools”
 • wykorzystać poznane narzędzia do przeprowadzenia procesu podejmowania decyzji o wprowadzeniu zmian w firmie oraz do identyfikacji ograniczeń i selekcji projektów, których wdrożenie skutecznie usunie te ograniczenia

This website uses cookies which are stored on your computer. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading our privacy policy