Courses and trainings for companies - Ernst & Young Academy of Business
menu
Home   Master & Postgraduate Studies   Executive MBA with Project Management Programe

Executive MBA - Project Management w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oferuje studia Executive MBA w ramach, którego realizuje program zarządzania projektami. Studia zostały przygotowane z myślą o project managerach i liderach projektów. 

Organizacja studiów

Program trwa 3 semestry (296 godzin zajęć). Składa się z dwóch bloków programowych: General Management i Project Management
W trakcie dwóch pierwszych semestrów uczestnicy realizują moduły General Management obejmujące 8 obszarów:
 • organizacja
 • komunikacja
 • otoczenie biznesowe
 • HR
 • marketing
 • finanse przedsiębiorstw
 • strategia
 • i moduły do wyboru
W trzecim semestrze zajęcia prowadzą trenerzy EY Academy of Business. Są to moduły specjalistyczne, związane z zarządzaniem projektami:
 • podstawy planowania i harmonogramowania projektów
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • zarządzanie zespołem projektowym
 • nadzorowanie realizacji projektu - metoda łańcucha krytycznego (CCPM)
 • zarządzanie portfelem projektów
 • nadzór projektu - metody zwinne
 • diagnostyka organizacyjna w projekcie - narzędzia myślowe (thinking tools)

Szczegółowy program studiów.

Kadra dydaktyczna - kliknij.

Atuty programu

 • partnerstwo dwóch instytucji: doświadczenie i ekspercka wiedza EY Academy of Business oraz akademickie doświadczenie WSB
 • studia trwają 3 semestry
 • kompleksowa wiedza w dwóch obszarach: General Management oraz Project Management
 • zajęcia w ramach trzeciego semestru prowadzone przez ekspertów partnera 
 • studia w języku polskim
 • dyplom WSB we Wrocławiu oraz certyfikat EY Academy of Business
 • tytuł Certyfikowany Project Manager EY Academy of Business po zaliczeniu semestru z EY Academy of Business
 • program realizowany modułowo.

Twoje korzyści

 • pewniejsze zarządzanie zespołem i instytucją
 • orientowanie się w bieżących trendach zarządzania w biznesie
 • szersze spojrzenie na funkcjonowanie firmy
 • samodzielne zarządzanie projektami niezależnie od skali skomplikowania
 • efektywne zarządzanie zadaniami w projekcie
 • terminową realizację projektów w ramach ustalonych budżetów
 • korzystanie z zaawansowanych narzędzi wspierających projekt

Warunki przyjęcia i opłaty

Rekrutację prowadzi WSB. Informacje o koniecznych dokumentach i czesnym znajdują się tutaj.

This website uses cookies which are stored on your computer. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading our privacy policy