Courses and trainings for companies - Ernst & Young Academy of Business
menu
Home   Masters & Postgraduate Studies   Executive MBA with Project Management Programe

Executive MBA - Project Management w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oferuje studia Executive MBA w ramach, którego realizuje program zarządzania projektami. Studia zostały przygotowane z myślą o project managerach i liderach projektów. 

Organizacja studiów

Program trwa 3 semestry (296 godzin zajęć). Składa się z dwóch bloków programowych: General Management i Project Management
W trakcie dwóch pierwszych semestrów uczestnicy realizują moduły General Management obejmujące 8 obszarów:
 • organizacja
 • komunikacja
 • otoczenie biznesowe
 • HR
 • marketing
 • finanse przedsiębiorstw
 • strategia
 • i moduły do wyboru
W trzecim semestrze zajęcia prowadzą trenerzy EY Academy of Business. Są to moduły specjalistyczne, związane z zarządzaniem projektami:
 • podstawy planowania i harmonogramowania projektów
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • zarządzanie zespołem projektowym
 • nadzorowanie realizacji projektu - metoda łańcucha krytycznego (CCPM)
 • zarządzanie portfelem projektów
 • nadzór projektu - metody zwinne
 • diagnostyka organizacyjna w projekcie - narzędzia myślowe (thinking tools)

Szczegółowy program studiów.

Kadra dydaktyczna - kliknij.

Atuty programu

 • partnerstwo dwóch instytucji: doświadczenie i ekspercka wiedza EY Academy of Business oraz akademickie doświadczenie WSB
 • studia trwają 3 semestry
 • kompleksowa wiedza w dwóch obszarach: General Management oraz Project Management
 • zajęcia w ramach trzeciego semestru prowadzone przez ekspertów partnera 
 • studia w języku polskim
 • dyplom WSB we Wrocławiu oraz certyfikat EY Academy of Business
 • tytuł Certyfikowany Project Manager EY Academy of Business po zaliczeniu semestru z EY Academy of Business
 • program realizowany modułowo.

Twoje korzyści

 • pewniejsze zarządzanie zespołem i instytucją
 • orientowanie się w bieżących trendach zarządzania w biznesie
 • szersze spojrzenie na funkcjonowanie firmy
 • samodzielne zarządzanie projektami niezależnie od skali skomplikowania
 • efektywne zarządzanie zadaniami w projekcie
 • terminową realizację projektów w ramach ustalonych budżetów
 • korzystanie z zaawansowanych narzędzi wspierających projekt

Warunki przyjęcia i opłaty

Rekrutację prowadzi WSB. Informacje o koniecznych dokumentach i czesnym znajdują się tutaj.