Zespół sprzedażowy – EY Academy of Business

Zespół sprzedażowy

Do właściwego funkcjonowania firmy szkoleniowej nie wystarczą świetni wykładowcy. Wiele zależy również od osób kontaktujących się z klientami i administrujących kursami, poczynając od rzetelnej informacji o produktach, doradzenia niezdecydowanym, przygotowania materiałów szkoleniowych.

Katarzyna Babiarz

Menedżer działu sprzedaży i obsługi klienta

Katarzyna koordynuje pracę działu sprzedaży. Nadzoruje również projekty podlegające procedurom niezależności.

Michał Błeszyński

Starszy menedżer

Michał Chlebowski

Starszy menedżer ds. rozwoju i sprzedaży

Michał odpowiada za rozwój oferty usług szkoleniowych/rozwojowych (również z elementami doradczymi) w obszarach kompetencji menedżerskich i osobistych, zarządzania projektami, Lean Management oraz kompetencji niezbędnych do wspierania biznesu ze strony działów HR. W jego zakresie odpowiedzialności znajdują się również kompleksowe projekty rozwojowe.

Bartłomiej Dębek

Starszy menedżer

Tomasz Jakubiak

Starszy specjalista ds. sprzedaży szkoleń

Tomek zajmuje się sprzedażą i organizacją szkoleń zamkniętych z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich i osobistych.

Sylwia Kacprzak

Menedżer

Sylwia odpowiada za szkolenia z zakresu kompetencji osobistych i menedżerskich w tym szkolenia dedykowane wyższej i najwyższej kadrze zarządzającej.

Monika Kacprzykowska

Starszy specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

Monika jest koordynatorem popularnego cyklu szkoleń finanse dla niefinansistów oraz opiekuje się Klientami z sektora SSC/BPO/GDS.

Karina Kumanikina

Młodszy specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

Karina opiekuje się szkoleniami dla audytorów wewnętrznych, w tym programem CIA. Specjalizuje się również w obsłudze szkoleń z zarządzania strategicznego i zrównoważonego rozwoju/ESG.

Natalia Medyńska

Koordynator projektów szkoleniowych

Natalia odpowiada za współpracę z klientami zagranicznymi. Organizuje szkolenia w języku angielskim, w tym szkolenia przygotowujące do certyfikacji PMP i PMI ACP. Opiekuje się ofertą szkoleń z zakresu controllingu oraz analityki i wizualizacji danych. Natalia jest również opiekunem studiów podyplomowych „MSSF w praktyce”.

Renata Michalak

Koordynator projektów szkoleniowych

Renata zajmuje się koordynacją szkoleń dla działów HR oraz wybranych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i menedżerskich.

Klaudia Pliszka

Koordynator projektów szkoleniowych

Klaudia zajmuje się koordynacją szkoleń dla audytorów wewnętrznych, w tym programu CIA oraz specjalizuje się w obsłudze szkoleń z zarządzania strategicznego i zrównoważonego rozwoju.

Katarzyna Pudelska

Starszy specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

Kasia odpowiada za szkolenia z obszaru transformacji cyfrowej, robotyzacji oraz szkolenia dla prawników. Kasia opiekuje się również studentami studiów podyplomowych International Finance na SGH.

Diana Ryżkowa

Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

Diana nadzoruje szkolenia związane z kwalifikacją ACCA, w tym szkolenia w formie otwartej oraz e-learningowej. Opiekuje się również administracją kont w ACCA. Diana odpowiada również za studia magisterskie i podyplomowe przygotowujące do zdobycia kwalifikacji ACCA.

Sabina Sikorska-Suwała

Ekspert ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

Zuzanna Stępień

Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

Zuzanna koordynuje szkolenia z obszaru sprzedaży, negocjacji i wystąpień publicznych. Opiekuje się również cyklem szkoleń dla trenerów.

Adrianna Sykucka

Starszy specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń

Adrianna jest odpowiedzialna za obszar szkoleń z kompetencji menedżerskich i osobistych w formie otwartej. Odpowiada za planowanie, marketing oraz realizację projektów. Swoją pracą wspiera także rozwój oferty szkoleniowej.

Katarzyna Włodarska

Starszy menedżer

Oktawia Wróblewska

Koordynator projektów szkoleniowych

Oktawia zajmuje się koordynacją programu Lean Management, specjalizuje się w programach rozwojowych dla menedżerów z obszaru zarządzania projektami i procesami.

Justyna Wyszyńska

Menedżer ds. rozwoju i sprzedaży

Justyna odpowiada za rozwój oferty szkoleniowej i poszerzanie portfolio produktów firmy o nowe obszary i sektory.