Zespół – EY Academy of Business

Zespół

Do właściwego funkcjonowania firmy szkoleniowej nie wystarczą świetni wykładowcy. Wiele zależy również od osób kontaktujących się z klientami i administrujących kursami, poczynając od rzetelnej informacji o produktach, doradzenia niezdecydowanym, przygotowania materiałów szkoleniowych.

Katarzyna Pudelska

Koordynator szkoleń dla prawników oraz transformacji cyfrowej

Kasia odpowiada za szkolenia z obszaru transformacji cyfrowej, robotyzacji oraz szkolenia dla prawników. Kasia opiekuje się również studentami studiów podyplomowych International Finance na SGH.

Justyna Wyszyńska

Koordynator oferty szkoleniowej

Justyna odpowiada za rozwój oferty szkoleniowej i poszerzanie portfolio produktów firmy o nowe obszary i sektory

Katarzyna Babiarz

Koordynator działu sprzedaży

Katarzyna koordynuje pracę działu sprzedaży. Nadzoruje również projekty podlegające procedurom niezależności.

Michał Chlebowski

Współtworzenie i realizacja strategii firmy

Michał zajmuje się koordynacją programów szkoleń z umiejętności menedżerskich, dla klientów indywidualnych oraz firm.

Magdalena Oleksiuk

Współtworzenie i realizacja strategii firmy

Magda odpowiada za współtworzenie i realizację strategii firmy oraz za wdrażanie procesów zarządczych i operacyjnych.

Bartek Wasiak

Zarządzanie wynajmem sal

Bartek zajmuje się badaniem niezależności spółek. Zarządza też wynajmem sal w Centrum Konferencyjnym Focus, wspierając klientów w organizacji szkoleń i konferencji.

Adrianna Sykucka

Koordynator szkoleń z zakresu kompetencji osobistych i menedżerskich

Adrianna jest koordynatorem szkoleń otwartych z zakresu kompetencji menedżerskich i osobistych.

Zuzanna Stępień

Koordynator szkoleń dla prawników

Zuzanna odpowiada za szkolenia z obszaru sprzedaży, negocjacji, wystąpień publicznych oraz za cykl szkoleń dla trenerów. Zuzanna zajmuje się także szkoleniami dla prawników.

Natalia Medyńska

Koordynator szkoleń certyfikacji PMP i PMI ACP

Natalia zajmuje się organizacją szkoleń przygotowujących do certyfikacji PMP i PMI ACP, szkoleń z zakresu innowacji, wybranymi szkoleniami z zakresu finansów i narzędzi MS Office oraz studiami podyplomowymi.

Diana Ryżkowa

Koordynator szkoleń ACCA Qualification

Diana jest koordynatorem szkoleń przygotowujących do egzaminów ACCA Qualification.

Oktawia Kuruś

Koordynator szkoleń Lean Management

Oktawia zajmuje się koordynacją programu Lean Management, specjalizuje się w programach rozwojowych dla menedżerów z obszaru zarządzania projektami i procesami.

Monika Kacprzykowska

Koordynator szkoleń Finanse dla niefinansistów

Monika zajmuje się organizacją szkoleń z obszaru prawa, podatków i finansów. Jest koordynatorem popularnego cyklu finanse dla niefinansistów. Monika opiekuje się również Klientami z sektora SSC/BPO/GDS.

Renata Michalak

Koordynator szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i menedżerskich.

Renata zajmuje się koordynacją szkoleń dla działów HR oraz wybranych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i menedżerskich.

Klaudia Pliszka

Koordynator szkoleń

Klaudia zajmuje się koordynacją szkoleń dla audytorów wewnętrznych, w tym programu CIA oraz specjalizuje się w obsłudze szkoleń z zarządzania strategicznego i zrównoważonego rozwoju.

Sylwia Kacprzak

Koordynator szkoleń z zakresu kompetencji osobistych i menedżerskich

Sylwia odpowiada za szkolenia z zakresu kompetencji osobistych i menedżerskich w tym szkolenia dedykowane wyższej i najwyższej kadrze zarządzającej.