Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Akademia Menedżera - szkolenia z kompetencji menedżerskich

Najbliższe terminy, zajęcia w Warszawie:

16-20 listopada 2020 r. Warszawa
7-11 grudnia 2020 r. Online
Cena szkolenia stacjonarnego: 4250 zł (+23% VAT)
Cena szkolenia online 3950 zł (+23% VAT)

Akademia Menedżera - szkolenia z kompetencji menedżerskich jest jednym ze szkoleń z pakietu Menedżer Biznesu - certyfikacja. Więcej informacji znajduje się na stronie TUTAJ

Weź udział w praktycznym, pięciodniowym programie i zacznij:

 • budować swój autorytet jako menedżer
 • naucz się skutecznie zarządzać, wyznaczać cele, delegować i egzekwować zadania
 • zdobądź umiejętność motywowania i inspirowania
- bo sukces każdego menedżera jest uzależniony nie tylko od jego własnej pracy, decyzji i pomysłów, ale również od działań jego podwładnych, współpracowników, klientów czy dostawców.
  
Co wyróżnia nasze szkolenie?
 • warsztatowy charakter zajęć,
 • przykłady, ćwiczenia oparte na aktywności zawodowej uczestników,
 • umiejętności zdobyte podczas szkolenia natychmiast mogą być wykorzystane w bieżącej praktyce zawodowej.   

Uwaga: Warsztaty prowadzone są maksymalnie w 16-osobowych grupach.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów chcących poznać różnorodne techniki zarządzania, motywowania, budowania zespołu oraz kształtowania własnego autorytetu. Polecamy je również osobom przygotowującym się do objęcia stanowisk związanych z zarządzaniem ludźmi.

Cele i korzyści

Uczestnicy:
 • poznają kluczowe umiejętności menedżerskie,
 • przećwiczą umiejętności potrzebne do wykonywania podstawowych zadań menedżerskich: planowanie, delegowanie, monitorowanie, ocena, motywowanie, budowanie zespołu, budowanie wizji, kreatywne rozwiązywanie problemów,
 • poznają swoje mocne strony w roli menedżerów,
 • wymienią się doświadczeniami i poznają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ludźmi.

Program

Moduł 1: Budowanie autorytetu

1. Świadomy rozwój własnego autorytetu 
 • Odkrywanie źródeł autorytetu
 • Moje wartości i misja życiowa a mój autorytet
 • Budowanie wiarygodności 
 • Mój wizerunek: diagnoza 
2. Doskonalenie przekazywania wiarygodnych informacji wzmacniających autorytet – komunikacja jednostronna
 • Expose menedżera jako narzędzie budowania autorytetu w zespole
 • Jak przedstawiać wizję oraz oczekiwania, by wzmocnić swój autorytet?
 • W tym module uczestnicy prezentują przed kamerą swoje expose i otrzymują informacje zwrotne
3. Praktyka asertywnej komunikacji – komunikacja dwustronna
 • Jak formułować prośby i polecenia, oraz wyrażać potrzeby i oczekiwania
 • Kontrola emocji
 • Skuteczne radzenie sobie z presją i manipulacją 
 • Kierowanie rozmową w trudnych sytuacjach 
  

Moduł 2: A. Cykl zarządzania – główne zadania menedżera

1. Planowanie i wyznaczanie celów
 • Planowanie jako podstawa efektywnego działania
 • Autodiagnoza efektywności dotychczasowego planowania
 • Jak formułować skuteczne cele i sprawnie organizować zadania?
 • Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów
2. Delegowanie zadań
 • Jak skutecznie delegować zadania, by zbudować zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności? 
 • Jak najlepiej wykorzystać indywidualne kompetencje i talenty pracowników przy przydzielaniu zadań? 
 • Dostosowanie stylu delegowania do indywidualnych potrzeb  i możliwości pracownika
 • Udzielanie wsparcia pracownikom otrzymującym  nowe zadania  
3. Monitorowanie i egzekwowanie
 • Przekazywanie informacji zwrotnych
 • Rozliczanie pracowników z realizacji zadań w sposób motywujący do rozwoju
 • Praktyczna metoda  egzekwowania poleceń - czterostopniowa procedura 
4. Ocena wyników
 • Narzędzia skutecznej ewaluacji 
 • Identyfikowanie mocnych stron i obszarów do zmiany 
 • Planowanie przyszłych działań z uwzględnieniem wyników

B. Zarządzanie zespołem

1. Budowanie zespołu
 • Skąd się biorą skuteczne zespoły?
 • Profil skutecznego zespołu   
 • Mapa funkcjonalna Twojego zespołu: ludzie, zadania, procesy 
 • Czynniki sprzyjające współpracy  w zespole
2.  Dbanie o rozwój kompetencji pracowników. Aspekty procesu grupowego w zespole
 • Zarządzanie procesem rozwoju zespołu
 • Elastyczne i adekwatne dopasowanie stylu zarządzania do  etapu rozwoju zespołu:
 • Jak kształtować relacje szef-zespół?
 • Przekazywanie pracownikom zadań rozwojowych 
3. Dostosowanie metod pracy z zespołem do poszczególnych etapów jego rozwoju
 • Formowanie zespołu w oparciu o wspólne zasady i jasną komunikację
 • Zarządzanie konfliktami 
 • Opór  jako sygnał - wyzwanie, szansa
 • "Gramy w jednej drużynie”: budowanie poczucia wspólnego celu
 • Diagnoza ról i potencjału w zespole
 • Dążenie do  synergii – „wartości dodanej” działań zespół
  

Moduł III: Menedżer jako przywódca

1.  Fundament przywództwa: przewodzenie poprzez przykład
 • Twój świadomy i nieświadomy wizerunek menedżera
 • Zasady etyczne w przywództwie 
 • Wpływ postawy przywódcy na innych: jak zarażać pracowników własnym entuzjazmem i zbudować zaangażowanie?
2. Wizja - dookreślanie priorytetów 
 • Model “przywództwa alfa”
 • Formułowanie wizji i jej rozbudowywanie 
 • Metoda tworzenia i planowania wizji 
 • W jaki sposób przełożyć wizję na wyznaczanie konkretnych i realistycznych celów?
 • Jak wykorzystać wizję do inspiracji ludzi
3. Motywowanie pozafinansowe
 • Co motywuje ludzi: odkrywanie indywidualnych motywatorów i identyfikowanie potrzeb  pracowników
 • Dostrzeganie potencjału i talentów: identyfikacja mocnych stron pracowników 
 • Elastyczność i efektywność w stosowaniu adekwatnego do pracownika stylu motywowania 
 • Możliwość rozwoju jako motywator: definiowanie ścieżek kariery i przydzielanie zadań  rozwojowych
 • Wzmacnianie postawy motywującego lidera
 • W jakie gry komunikacyjne grają z nami  pracownicy i jak je przekształcać w wartościowe relacje?
4. Trening zastosowania metod i technik twórczego myślenia na przykładach uczestników
 • Jak zwiększyć dostęp do własnego potencjału
 • Zasady zastosowania twórczego myślenia na poszczególnych etapach rozwiązywania problemów
 • Praktyczne metody zwiększające  trafność diagnozy problemu
 • Wykorzystywanie myślenia lateralnego do tworzenia innowacji w biznesie 
 • Facylitacja – menedżerskie narzędzia zwiększania innowacji

Data i miejsce

16-20 listopada, Warszawa
7-11 grudnia Online
Cena szkolenia stacjonarnego: 4250 zł (+23% VAT)
Cena szkolenia online: 3950 zł (+23% VAT)
* w przypadku wprowadzenia kwarantanny szkolenie stacjonarne odbędzie sie w formule online

Dla firm

Oferujemy również realizację szkolenia w formule in-house (grupa zamknięta, wyłącznie dla menedżerów Państwa firmy). Jest to skuteczna metoda wspierająca wdrożenie standardów zarządzania w organizacji.
Nasze usługi obejmują:
 • badanie potrzeb szkoleniowych
 • dostosowanie programu, opracowanie scenek i przykładów na podstawie realiów i wyzwań organizacji
 • pomiar efektów szkolenia
 • raporty trenerskie opisujące  talenty i wyzwania uczestników związane z zarzadzaniem oraz praktyczne rekomendacje
 • organizację szkoleń w centrum konferencyjnym EY w Warszawie lub w innym miejscu na terenie całej Polski
Cena 4250,00 PLN (+ 23% VAT)

Contact

Sylwia Kacprzak | tel. 508 018 327 | sylwia.kacprzak@pl.ey.com

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.