Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Basic Accounting -
Wstęp do rachunkowości - e-learning szkolenie w j. angielskim

Zakup szkolenia możliwy w serwisie: elearning-academyofbusiness.pl

Kurs „Basic Accounting” wprowadza i rozwija wiedzę na temat podstawowych zasad, koncepcji i przepisów dotyczących rachunkowości finansowej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Skupia się na dogłębnym zrozumieniu jak zapisywane, przetwarzane i raportowane są transakcje i zdarzenia gospodarcze. Kurs wyjaśnia również zasady sporządzania sprawozdań finansowych oraz uczy sporządzania prostego bilansu, rachunku wyników, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Dodatkowo e-learning wprowadza pojęcie konsolidacji i prezentuje proste skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Szkolenie polecamy szczególnie:

  • Nowym pracownikom działów finansów i rachunkowości, chcącym zapoznać się lub odświeżyć wiedzę na temat podstawowych zagadnień z dziedziny rachunkowości wg MSSF w języku angielskim
  • Pracownikom centrów usług wspólnych, którzy chcą poszerzyć swoje zrozumienie zagadnień dotyczących rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych

Informacje dodatkowe

  • Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim
  • Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych
  • Cena kursu: 950 zł + 23% VAT
  • Nie wiesz czy kurs jest dla Ciebie? Obejrzyj demo!
  • Kod dostępu do materiału wysyłamy po opłaceniu kursu. Wraz z dostępem do materiału video, klient otrzymuje  materiały szkoleniowe wraz z zestawem omawianych zadań oraz notatki trenera.