Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Harmonogram szkoleń

Szkolenia dla firm , kursy dla osób indywidualnych

Data: Szkolenie: Opis: Miasto:
Kwiecień  
24.04.2019 Audyt wewnętrzny Cz.1 Planowanie pracy Warszawa
24.04.2019 Metody i techniki zarządzania zespołem Grupa zamknięta. Brak miejsc Warszawa
24.04.2019 PMP® Certyfikacja 3 dni (m.1 PMP) Warszawa
24.04.2019 Zarządzanie projektami - Certyfikowany Project Manager M.4 Nadzór projektu - metody sieciowe Warszawa
24.04.2019 PMP® Certyfikacja - kurs w j. angielskim Module 1 Warszawa
25.04.2019 Akademia Controllingu Wdrożenie controllingu w organizacji Warszawa
26.04.2019 ACCA Financial Management - 6 dni Warszawa
27.04.2019 ACCA Advanced Financial Management - 7 dni Warszawa
27.04.2019 ACCA Strategic Business Reporting - 8 dni Warszawa
Maj  
06.05.2019 Zarządzanie projektami - Certyfikowany Project Manager M.6 Thinking Tools TOC Warszawa
06.05.2019 Innowacje w biznesie. Praktyczne narzędzia myślowe. Thinking Tools 1 dzień: TT TOC Warszawa
07.05.2019 Lean Management & ToC dla usług Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów Warszawa
07.05.2019 Zarządzanie projektami - Certyfikowany Project Manager M.5 Zarządzanie przepływem zadań KANBAN Warszawa
08.05.2019 Oszustwa w organizacjach 2 dni Warszawa
08.05.2019 Zarządzanie wiedzą 2 dni Warszawa
08.05.2019 MSSF - Warsztaty Start programu Poznań
08.05.2019 Finanse i rachunkowość dla Centrum Usług Wspólnych | Finance & Accounting in Shared Services Centers 2 dni Warszawa
08.05.2019 Budowanie strategii biznesowej 3 dni Warszawa
09.05.2019 Akademia Rekrutacji Wyrafinowane techniki rekrutacji - grupa zamknięta, brak miejsc Warszawa
09.05.2019 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Rachunkowość zarządcza - szkolenia z wykorzystaniem MS Excel Warszawa
09.05.2019 Rachunkowość zarządcza z wykorzystaniem MS Excel 2 dni Warszawa
10.05.2019 MSSF - Aktualizacja 1 dzień Wrocław
10.05.2019 ACCA Advanced Performance Management - 5 dni Warszawa
12.05.2019 CFA® CFA Revision Warszawa
13.05.2019 Zarządzanie procesowe Brak miejsc Wrocław
13.05.2019 Akademia Negocjacji 5 dni Warszawa
13.05.2019 Zarządzanie projektem prawnym w praktyce 2 dni Kraków
13.05.2019 Planowanie zadania audytowego 1 dzień Warszawa
14.05.2019 Dokumentacja robocza 1 dzień Warszawa
14.05.2019 Menedżer - sprawne zarządzanie organizacją 3 dni Warszawa
15.05.2019 Prawo dla menedżerów sprzedaży 1 dzień on-line
15.05.2019 Prawo dla menedżerów sprzedaży 1 dzień Warszawa
15.05.2019 CIA 6 dni CIA 3 Warszawa
15.05.2019 Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF. Dla instytucji niefinansowych oparty na MSSF 9 2 dni Warszawa
15.05.2019 Akademia Controllingu Controlling kosztów Warszawa
15.05.2019 RODO w HR 1 dzień Warszawa
16.05.2019 MSSF a ustawa o rachunkowości 2 dni Poznań
16.05.2019 Międzypokoleniowa współpraca, czyli zarządzanie pokoleniem X i Y 1 dzień Warszawa
16.05.2019 Praktyczne zarządzanie projektami 2 dni Kraków
17.05.2019 E-Sprawozdania Finansowe 1 dzień Warszawa
20.05.2019 Zarządzanie procesowe 2 dni Optymalizacja Warszawa
20.05.2019 Komunikacja nastawiona na współpracę 2 dni Warszawa
20.05.2019 Microsoft Power BI 2 dni Warszawa
20.05.2019 PMP® Certyfikacja - kurs w j. angielskim Module 2 Warszawa
20.05.2019 PMP® Certyfikacja 2 dni (m.2 PMP) Warszawa
20.05.2019 Akademia Projektów Budowlanych Moduł II Warszawa
20.05.2019 Akademia Menedżera 5 dni Warszawa
20.05.2019 Finance Lead - Program mentoringowy dla finansistów Inauguracja programu Warszawa
21.05.2019 Finanse i rachunkowość dla Centrum Usług Wspólnych | Finance & Accounting in Shared Services Centers 2 dni Warszawa
21.05.2019 Strategiczny wywiad konkurencyjny 2 dni Warszawa
21.05.2019 Innowacje w biznesie. Praktyczne narzędzia myślowe. Thinking Tools 2 dni: TT: SIT Kraków
22.05.2019 Audyt wewnętrzny Cz.2 Realizacja zadań Warszawa
22.05.2019 PMI-ACP® Certification Preparatory Course 3 dni Warszawa
22.05.2019 MSSF - Warsztaty Start programu Wrocław
23.05.2019 Zarządzanie projektem prawnym w praktyce Nadzorowanie realizacji i zarządzanie komunikacją w projekcie prawnym Warszawa
23.05.2019 Zarządzanie efektywnością procesów w SSC/BPO 2 dni Kraków
23.05.2019 Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków 2 dni Warszawa
23.05.2019 Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków 2 dni on-line
23.05.2019 Podatek odroczony wg MSSF 1 dzień Warszawa
23.05.2019 MSSF 16 Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne 2 dni Wrocław
23.05.2019 Mówca doskonały | Sztuka wystąpień publicznych 2 dni Warszawa
24.05.2019 Teoria ograniczeń w controllingu finansowym 1 dzień Warszawa
27.05.2019 Pisanie sprawozdań z audytu wewnętrznego 1 dzień Warszawa
27.05.2019 Zarządzanie procesowe 2 dni Optymalizacja Kraków
27.05.2019 Lean Management & ToC dla produkcji Zarządzanie maszynami_TPM_SMED/RCO Warszawa
27.05.2019 Agile Project Management 2 dni Warszawa
27.05.2019 Zarządzanie projektami - Certyfikowany Project Manager M.9 Agile PM Warszawa
28.05.2019 Project Management in Practice - kurs w j. angielskim 2 dni Warszawa
28.05.2019 Akademia Finansów dla Prawników 2 dni - Moduł 2 Warszawa
30.05.2019 MSSF 15 Przychody z umów z klientami 1 dzień Poznań
30.05.2019 Lean Management & ToC dla usług Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych Warszawa
30.05.2019 Ochrona danych osobowych (RODO) 1 dzień Warszawa
31.05.2019 MSSF 15 Przychody z umów z klientami 1 dzień Wrocław
Czerwiec  
01.06.2019 CFA® CFA Schweser Mock Exam (all levels) Warszawa
03.06.2019 Zarządzanie projektem prawnym w praktyce 2 dni Wrocław
03.06.2019 Autoprezentacja i prowadzenie spotkań 2 dni Warszawa
03.06.2019 MSSF 16 Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne 2 dni Warszawa
03.06.2019 Analiza procesów organizacyjnych dla audytorów wewnętrznych 2 dni Warszawa
03.06.2019 Coaching menedżerski 2 dni Warszawa
04.06.2019 Nowoczesny feedback 2 dni Poznań
04.06.2019 Audyt procesu zakupów 2 dni Warszawa
05.06.2019 MSSF 16 Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne 2 dni Kraków
05.06.2019 Metody i techniki zarządzania zespołem 3 dni Warszawa
06.06.2019 Zarządzanie projektami - Certyfikowany Project Manager M.10 Thinking Tools SIT Warszawa
06.06.2019 Audyt efektywnościowy 2 dni Warszawa
06.06.2019 Cash Flow - kompendium wiedzy 1 lub 2 dni Wrocław
06.06.2019 Akademia Rekrutacji Wyrafinowane techniki rekrutacji Warszawa
06.06.2019 Innowacje w biznesie. Praktyczne narzędzia myślowe. Thinking Tools 2 dni: TT: SIT Warszawa
07.06.2019 MSSF - Aktualizacja 1 dzień Poznań
10.06.2019 Teoria ograniczeń w controllingu finansowym 1 dzień Wrocław
10.06.2019 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Czytanie sprawozdań finansowych Warszawa
10.06.2019 Wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI) 1 dzień Warszawa
10.06.2019 Finanse dla audytorów wewnętrznych 2 dni Warszawa
10.06.2019 Będę menedżerem 3 dni Wrocław
10.06.2019 Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF. Dla instytucji niefinansowych oparty na MSSF 9 2 dni Poznań
10.06.2019 Czytanie sprawozdań finansowych 2 dni Warszawa
10.06.2019 Akademia Menedżera 5 dni Warszawa
10.06.2019 Zarządzanie zmianą 3 dni Warszawa
10.06.2019 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY KPI. Wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie Warszawa
10.06.2019 Menedżer, sprawne zarządzanie sytuacją kryzysową w mediach 2 dni Warszawa
10.06.2019 Audyt procesu zarządzania ryzykiem 2 dni Warszawa
11.06.2019 Jak się sprzedać na rynku finansowym, czyli storytelling dla spółek 1 dzień Warszawa
11.06.2019 Praktyczne zarządzanie projektami 2 dni Warszawa
11.06.2019 Projektowanie systemu ocen pracowniczych 2 dni Warszawa
12.06.2019 Prezentacje ze slajdami 1 dzień Warszawa
12.06.2019 Ograniczenie ryzyka finansującego na wypadek kontroli podatkowej oraz restrukturyzacji dłużnika 1 dzień Warszawa
12.06.2019 Budowanie kultury KAIZEN 2 dzień Warszawa
13.06.2019 Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC i DC 2 dni Warszawa
13.06.2019 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Ocena projektów inwestycyjnych Warszawa
13.06.2019 Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 2 dni on-line
13.06.2019 Zarządzanie procesowe 2 dni Optymalizacja Wrocław
13.06.2019 Ocena projektów inwestycyjnych 2 dni Warszawa
13.06.2019 Akademia Controllingu Controlling finansowy Warszawa
14.06.2019 Zarządzanie kulturą organizacji 1 dzień Warszawa
17.06.2019 Lean Management & ToC dla produkcji TQM, 5 punktów skupienia, Problem solving, QRQC, Keppner Tregoe Warszawa
17.06.2019 MSSF 15 Przychody z umów z klientami 1 dzień - szkolenie stacjonarne Warszawa
17.06.2019 Strategie komunikacji dla audytorów. Jak pytać, aby się dowiedzieć? 2 dni Warszawa
17.06.2019 Napisz to odpowiednim słowem 1 dzień Warszawa
17.06.2019 MSSF 15 Przychody z umów z klientami 1 dzień - szkolenie on-line on-line
17.06.2019 Finanse w biznesie - kurs w j. angielskim Co mówią nam sprawozdania finansowe? Po ang. Wrocław
18.06.2019 MSSF 16 Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne 1 dzień - ujęcie rachunkowe. Specjalna edycja! Poznań
18.06.2019 MSSF 17 1 dzień Warszawa
18.06.2019 Konsolidacja wg MSSF. Kluczowe aspekty w pigułce 2 dni Warszawa
18.06.2019 Zarządzanie projektami - Certyfikowany Project Manager M.7 Nadzór nad realizacją umowy Warszawa
19.06.2019 Zarządzanie projektami - Certyfikowany Project Manager M.8 Zarządzanie portfelem projektów Warszawa
24.06.2019 Zarządzanie procesowe 4 dni Letnia Szkoła Zarządzania Procesowego Warszawa
24.06.2019 Cash Flow - kompendium wiedzy 1 lub 2 dni Warszawa
24.06.2019 Lean Management & ToC dla usług Przywództwo i zaangażowanie pracowników Warszawa
24.06.2019 Ryzyka prawne w umowach 3 dni on-line
24.06.2019 Ryzyka prawne w umowach 3 dni Warszawa
24.06.2019 Rachunkowość zabezpieczeń w praktyce 2 dni Warszawa
26.06.2019 Kaskadowanie celów strategicznych i zarządzanie przez cele 2 dni Warszawa
26.06.2019 Pracownicze Plany Kapitałowe 1 dzień Warszawa
26.06.2019 Audyt wewnętrzny Cz.3 Narzędzia: Excel i Dobór próby Warszawa
26.06.2019 Elementy matematyki w sprzedaży - Jak liczyć, aby osiągnąć sukces w biznesie 2 dni Warszawa
26.06.2019 Dobór próby w audycie 1 dzień Warszawa
27.06.2019 Excel w audycie i kontroli wewnętrznej 2 dni Warszawa
27.06.2019 Skutecznie rekrutujący menedżer 2 dni Poznań
27.06.2019 Czytanie sprawozdań finansowych 2 dni Wrocław
Lipiec  
01.07.2019 Letnia Akademia MSSF 5 dni Warszawa
01.07.2019 Akademia Osobistego Przywództwa 4 dni Warszawa
01.07.2019 Akademia Menedżera 5 dni Warszawa
02.07.2019 Zarządzanie zadaniami w czasie 2 dni Warszawa
05.07.2019 Storytelling. Umiejętność wykorzystywania opowieści do zarządzania biznesem 1 dzień Warszawa
08.07.2019 Letnia Akademia CIA 5 dni Warszawa
18.07.2019 Zarządzanie ryzykiem 2 dni Katowice
Sierpień  
22.08.2019 Zarządzanie efektywnością procesów w SSC/BPO 2 dni Warszawa
22.08.2019 Akademia Podatkowa - podatki od podstaw 2 dni Warszawa
Wrzesień  
10.09.2019 Lean Management & ToC dla produkcji Ciągłe doskonalenie - Kaizen Warszawa
10.09.2019 Będę menedżerem 3 dni Poznań
12.09.2019 Finanse w biznesie - kurs w j. angielskim Co mówią nam sprawozdania finansowe? Po ang. Warszawa
16.09.2019 Zarządzanie procesowe 2 dni Modelowanie Kraków
19.09.2019 Akademia Controllingu Planowanie i budżetowanie Warszawa
20.09.2019 Wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI) 1 dzień Wrocław
26.09.2019 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Analiza sytuacja finansowej w przedsiębiorstwie Warszawa
26.09.2019 Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2 dni Warszawa
Październik  
03.10.2019 Praktyka wyceny spółek 2 dni Warszawa
04.10.2019 Prawo pracy dla ekspatów | Polish Employment Law 1 dzień Wrocław
07.10.2019 Lean Management & ToC dla produkcji Six Sigma. SPC. Narzędzia statystyczne Warszawa
07.10.2019 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera Warszawa
07.10.2019 Prawo dla menedżerów i członków zarządów 1 dzień - szkolenie stacjonarne Warszawa
07.10.2019 Prawo dla menedżerów i członków zarządów 1 dzień - szkolenie on-line Warszawa
07.10.2019 Jak się sprzedać na rynku finansowym, czyli storytelling dla spółek 1 dzień Warszawa
07.10.2019 Prawno-podatkowy poradnik menedżera 2 dni Warszawa
08.10.2019 Etyka jako fundament biznesu 1 dzień Warszawa
08.10.2019 Podatkowy niezbędnik menedżera 1 dzień on-line
08.10.2019 Podatkowy niezbędnik menedżera 1 dzień Warszawa
10.10.2019 Finanse w biznesie - kurs w j. angielskim Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych. Po ang. Warszawa
10.10.2019 Nowoczesny feedback 2 dni Kraków
10.10.2019 HR Business Partner. Relacje. Autorytet. Skuteczność. 12 dni Warszawa
17.10.2019 Akademia Controllingu Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta Warszawa
29.10.2019 Utrata wartości aktywów wg MSR 36 1 dzień Warszawa
Listopad  
06.11.2019 Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów 2 dni Warszawa
14.11.2019 Akademia Controllingu Excel w controllingu Warszawa
18.11.2019 MSSF - Warsztaty Start programu, grupa 39 Warszawa
Grudzień  
02.12.2019 Zarządzanie ryzykiem 2 dni Warszawa
07.12.2019 CFA® - szkolenia stacjonarne w j. angielskim Start of the CFA Programme Warszawa
09.12.2019 Audyt wewnętrzny Cz.1 Planowanie pracy Poznań
10.12.2019 Finanse w biznesie - kurs w j. angielskim Co mówią nam sprawozdania finansowe? Po ang. Kraków
12.12.2019 Finanse w biznesie - kurs w j. angielskim Ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych. Po ang. Warszawa
Styczeń  
20.01.2020 Audyt wewnętrzny Cz.2 Realizacja zadań Poznań

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.