Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Harmonogram szkoleń

Szkolenia dla firm , kursy dla osób indywidualnych

Data: Szkolenie: Opis: Miasto:
Grudzień  
02.12.2021 Lean Six Sigma w procesach operacyjnych M4: Zarządzanie maszynami – TPM, SMED/RCO Warszawa
02.12.2021 Niemieckie Standardy Rachunkowości 2 dni Online
02.12.2021 Elementy matematyki w sprzedaży - Jak liczyć, aby osiągnąć sukces w biznesie 2 dni Online
02.12.2021 Elementy matematyki w sprzedaży - Jak liczyć, aby osiągnąć sukces w biznesie 2 dni Warszawa
02.12.2021 Motywowanie - jak zwiększyć efektywność zespołu metodami pozafinansowymi 1 dzień Online
02.12.2021 Lean Management & ToC dla usług Kompleksowa analiza procesów biznesowych Online
03.12.2021 Dobór próby w audycie 1 dzień Warszawa
03.12.2021 Dobór próby w audycie 1 dzień Online
06.12.2021 Akademia Zarządzania Procesowego 2 dni Modelowanie Online
06.12.2021 Podatkowe zamknięcie roku 2021 1 dzień Online
06.12.2021 MSSF 9 dla audytorów wewnętrznych 1 dzień Warszawa
06.12.2021 HR Expert 8 dni Online
06.12.2021 Zarządzanie ryzykiem 2 dni Online
06.12.2021 Akademia Rekrutera 2 dni Warszawa
06.12.2021 Agile Lawyer 2 dni Online
06.12.2021 MSSF 9 dla audytorów wewnętrznych 1 dzień Online
07.12.2021 Menedżer - sprawne zarządzanie organizacją 4 dni Warszawa
07.12.2021 ESG - czym jest i jak zacząć je analizować 1 dzień Online
07.12.2021 Programy rozwojowe dla talentów, sukcesorów i osób z wysokim potencjałem 2 dni Online
07.12.2021 Menedżer - sprawne zarządzanie organizacją 4 dni Online
07.12.2021 Storytelling. Umiejętność wykorzystywania opowieści do zarządzania biznesem 1 dzień Warszawa
08.12.2021 Menedżer przyszłości: diagnoza kompetencji, warsztaty samorozwoju 3 dni Warszawa
08.12.2021 Strategie komunikacji dla audytorów. Jak pytać, aby się dowiedzieć? 2 dni Online
08.12.2021 MSSF 16 Leasing - praktyczne problemy 3 h Online
08.12.2021 Podatek odroczony wg MSSF 1 dzień Warszawa
08.12.2021 Thinking Tools: Narzędzia tworzenia skutecznego komunikatu 2 dni Online
08.12.2021 Podatek odroczony wg MSSF 1 dzień Online
08.12.2021 MSSF 16 Leasing - praktyczne problemy 3 h Warszawa
09.12.2021 Budowanie kultury KAIZEN 2 dni Warszawa
09.12.2021 Planowanie i budżetowanie 2 dni Online
09.12.2021 Teoria ograniczeń w controllingu finansowym 1 dzień Online
09.12.2021 Toyota Kata 2 dni Online
09.12.2021 Toyota Kata 2 dni Warszawa
09.12.2021 Akademia Controllingu Planowanie i budżetowanie - V edycja Online
09.12.2021 Budowanie kultury KAIZEN 2 dni Online
09.12.2021 Lean Management Executive Summary 2 dni Online
10.12.2021 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – aspekty prawne 1 dzień Online
10.12.2021 Treningi negocjacyjne 4 h Online
10.12.2021 Uniwersum audytu. Plan roczny 4 h Online
13.12.2021 Akademia Projektów Budowlanych Moduł I Online
13.12.2021 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 1 dzień Warszawa
13.12.2021 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 1 dzień Online
13.12.2021 Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości 2 dni Online
13.12.2021 Praktyczne zarządzanie projektami 2 dni Warszawa
13.12.2021 Praktyczne zarządzanie projektami 2 dni Online
13.12.2021 Lean Six Sigma w procesach operacyjnych M5: TQM, 5 punktów skupienia, Problem solving, QRQC, Keppner Tregoe Warszawa
13.12.2021 Wdrażanie i zarządzanie projektem R&D 2 dni Online
13.12.2021 Efektywny manager i zespół: wszechstronność kompetencją przyszłości 2 dni Online
13.12.2021 Akademia Zarządzania Procesowego 2 dni Optymalizacja procesów Online
13.12.2021 MS Excel dla menedżerów 2 dni Online
13.12.2021 Akademia Zarządzania Procesowego 2 dni Optymalizacja procesów Warszawa
13.12.2021 Akademia Trenera - Proces grupowy 2 dni Warszawa
13.12.2021 Introduction to the Agile Mindset - kurs w j. angielskim 2 dni Online
14.12.2021 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 1 dzień Online
14.12.2021 Etykieta i savoir vivre w biznesie 4 h Online
14.12.2021 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY KPI Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie Warszawa
14.12.2021 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY KPI Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie Online
14.12.2021 MSSF Aktualizacja - kurs w j. angielskim 4 godziny Online
14.12.2021 Wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI) 1 dzień Online
15.12.2021 Wskaźniki, OKR i zrównoważona karta wyników 1 dzień Online
15.12.2021 Przegląd funkcji HR 2 dni Online
15.12.2021 Praktyka wyceny spółek 3 dni Online
15.12.2021 Utrata wartości aktywów wg MSR 36 1 dzień Online
15.12.2021 Utrata wartości aktywów wg MSR 36 1 dzień Warszawa
15.12.2021 Microsoft Power BI 2 dni Online
15.12.2021 Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości 2 dni Online
15.12.2021 Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości 2 dni Warszawa
15.12.2021 Wartości niematerialne oraz zastosowanie MSSF po raz pierwszy 4 h Online
15.12.2021 Wartości niematerialne oraz zastosowanie MSSF po raz pierwszy 4 h Warszawa
16.12.2021 Szkolenia z US GAAP - amerykańskie standardy rachunkowości Moduł 3 grupa 29 Online
16.12.2021 Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2 dni Warszawa
16.12.2021 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Analiza sytuacja finansowej w przedsiębiorstwie Warszawa
16.12.2021 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Analiza sytuacja finansowej w przedsiębiorstwie Online
16.12.2021 Lean Management & ToC dla usług Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów Online
16.12.2021 Zmiany podatkowe 2021/2022 - w tym Polski Ład 1 dzień Online
16.12.2021 Akademia Doceniania 1 dzień Warszawa
16.12.2021 Szkolenie: Ocena 360 stopni w firmie 1 dzień Online
16.12.2021 Akademia Zarządzania Procesowego 2 dni Rola lidera w zarządzaniu procesowym Online
16.12.2021 Akademia Zarządzania Procesowego 2 dni Rola lidera w zarządzaniu procesowym Warszawa
16.12.2021 Ocena procesu zarządzania ryzykiem 2 dni Warszawa
16.12.2021 Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa 1 dzień Warszawa
16.12.2021 Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa 1 dzień Online
16.12.2021 Ocena procesu zarządzania ryzykiem 2 dni Online
16.12.2021 Thinking Tools: Innowacje w biznesie. Praktyczne narzędzia myślowe 1 dzień: TT ToC Online
16.12.2021 Thinking Tools: Innowacje w biznesie. Praktyczne narzędzia myślowe 1 dzień: TT ToC Warszawa
16.12.2021 Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2 dni Online
16.12.2021 Akademia HRBP 12 dni Warszawa
17.12.2021 Komunikacja w sytuacjach trudnych 1 dzień Online
17.12.2021 Prawo pracy dla ekspatów | Polish Employment Law 1 dzień Online
17.12.2021 Szkolenia z US GAAP - amerykańskie standardy rachunkowości Moduł 4 grupa 29 Online
20.12.2021 Etyka w audycie wewnętrznym 2h Online
20.12.2021 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych 1 dzień Warszawa
20.12.2021 Analiza procesów organizacyjnych dla audytorów wewnętrznych 2 dni Online
20.12.2021 Etykieta i savoir vivre w biznesie 4 h Online
20.12.2021 Budżetowanie i analiza kosztów 2 dni Online
20.12.2021 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych 1 dzień Online
20.12.2021 Budżetowanie i analiza kosztów 2 dni Warszawa
20.12.2021 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Budżetowanie i analiza kosztów Warszawa
20.12.2021 Ryzyko i kontrole, czyli czym na co dzień zajmuje się audytor wewnętrzny 4 h Online
20.12.2021 Krytyczne myślenie w praktyce zarządzania 2 dni Online
20.12.2021 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Budżetowanie i analiza kosztów Online
21.12.2021 Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 2 dni Online
21.12.2021 Praktyczne zarządzanie projektami 2 dni Warszawa
21.12.2021 POLSKI ŁAD – PIT, ubezpieczenie zdrowotne 1 dzień Online
21.12.2021 Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym 1 dzień Online
21.12.2021 Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym 1 dzień Warszawa
21.12.2021 Praktyczne zarządzanie projektami 2 dni Online
Styczeń  
10.01.2022 MSSF a ustawa o rachunkowości 2 dni Warszawa
10.01.2022 Rachunkowość zabezpieczeń dla banków zgodnie z MSSF 9 2 dni Online
10.01.2022 MSSF a ustawa o rachunkowości 2 dni Online
11.01.2022 RPA Foundations 2 dni Online
12.01.2022 Zysk na jedną akcję 4 h Online
12.01.2022 Zysk na jedną akcję 4 h Warszawa
12.01.2022 Finanse w biznesie - kurs w j. angielskim 2 dni Online
12.01.2022 Akademia Trenera - Wiarygodność trenera 2 dni Warszawa
12.01.2022 Skuteczny feedback – praktyczne techniki stawiania pytań i prowadzenia rozmów 2 dni Online
12.01.2022 Sprawozdawczość segmentów i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 4 h Warszawa
12.01.2022 Sprawozdawczość segmentów i aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 4 h Online
13.01.2022 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera Online
13.01.2022 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera Online
13.01.2022 Lean Six Sigma w procesach operacyjnych M6: Ciągłe doskonalenie – Kaizen Warszawa
13.01.2022 Budowanie zaangażowania 1 dzień Online
13.01.2022 Akademia Controllingu Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta - V edycja Online
13.01.2022 Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta 2 dni Online
13.01.2022 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera Warszawa
14.01.2022 Treningi negocjacyjne 4h Online
17.01.2022 Będę menedżerem 3 dni Online
18.01.2022 Zarządzanie zespołem rozproszonym 2 dni Online
18.01.2022 Zarządzanie zespołem rozproszonym 2 dni Warszawa
18.01.2022 Pricing – Psychologia Cen. Jak zarządzanie ceną może zwiększać zyski? 2 dni Online
20.01.2022 Zwinność w zarządzaniu zespołem z wykorzystaniem metodyk Agile 2 dni Online
20.01.2022 Lean Management & ToC dla usług Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych Online
20.01.2022 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera Warszawa
20.01.2022 Prawno-podatkowy poradnik menedżera 2 dni Online
24.01.2022 Akademia Menedżera II 3 dni Online
24.01.2022 Diversity and Inclusion - Zarządzanie różnorodnością w organizacji międzypokoleniowej 2 dni Online
24.01.2022 Lean Six Sigma w procesach operacyjnych M7: Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC, narzędzia statystyczne Warszawa
24.01.2022 Circular Design 2 dni Warszawa
25.01.2022 Legal Leadership 2 dni Online
25.01.2022 Wystąpienia publiczne online 1 dzień Online
25.01.2022 Legal Leadership 2 dni Warszawa
26.01.2022 Finanse w biznesie - kurs w j. angielskim 2 dni Online
26.01.2022 Będę menedżerem 3 dni Wrocław
27.01.2022 Business English Writing Skills 2 dni Online
27.01.2022 Akademia Finansów dla Prawników 2 dni Warszawa
27.01.2022 Akademia Finansów dla Prawników 2 dni Online
29.01.2022 ACCA - terminy i ceny kursów Advanced Financial Management - 7 dni Online
31.01.2022 Inteligencja emocjonalna 1 dzień Online
Luty  
03.02.2022 Lean Management & ToC dla usług Przywództwo i zaangażowanie pracowników Online
03.02.2022 Podatek CIT w praktyce – najczęstsze błędy i dylematy interpretacyjne 1 dzień Online
03.02.2022 Agile Project Management 2 dni Warszawa
03.02.2022 Finanse w biznesie - kurs w j. angielskim 2 dni Online
05.02.2022 Legal Leadership 1 dzień Online
05.02.2022 ACCA - terminy i ceny kursów Audit and Assurance - 5 dni Online
07.02.2022 Thinking Tools: Innowacje w biznesie. Praktyczne narzędzia myślowe 1 dzień: TT ToC Online
08.02.2022 Coachingowy styl pracy HR Biznes Partnera 4 h Online
09.02.2022 Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF dla instytucji niefinansowych 2 dni Online
09.02.2022 Rozliczenia VAT - najczęściej popełniane błędy i dylematy interpretacyjne 1 dzień Online
11.02.2022 Thinking Tools: Innowacje w biznesie. Praktyczne narzędzia myślowe 2 dni: TT SIT Online
11.02.2022 Thinking Tools: Innowacje w biznesie. Praktyczne narzędzia myślowe 2 dni: TT SIT Warszawa
14.02.2022 Akademia Finansów dla Prawników 2 dni Online
14.02.2022 Akademia Zarządzania Procesowego 2 dni Optymalizacja Wrocław
14.02.2022 Akademia Finansów dla Prawników 2 dni Warszawa
15.02.2022 Autoprezentacja w biznesie 1 dzień Warszawa
15.02.2022 Menedżer - sprawne zarządzanie organizacją 4 dni Warszawa
16.02.2022 PMI-ACP® Certification Preparatory Course 3 dni Online
16.02.2022 PMP® Certyfikacja 3 dni Online
16.02.2022 Transformacja cyfrowa w SSC 1 dzień Online
16.02.2022 Napisz to odpowiednim słowem 2 dni Warszawa
17.02.2022 Zarządzanie projektem prawnym w praktyce 2 dni Warszawa
17.02.2022 Zarządzanie projektem prawnym w praktyce 2 dni Online
18.02.2022 Współpraca w zespole rozproszonym 1 dzień Online
21.02.2022 Będę menedżerem 3 dni Online
21.02.2022 Prezentacje ze slajdami 1 dzień Warszawa
21.02.2022 Akademia Negocjacji 5 dni Online
21.02.2022 Design Thinking 2 dni Online
22.02.2022 Budowanie systemów motywacyjnych 1 dzień Warszawa
23.02.2022 Zarządzanie przez cele 3 dni Warszawa
23.02.2022 Zarządzanie przez cele 3 dni Online
23.02.2022 Finanse w biznesie - kurs w j. angielskim 2 dni Online
24.02.2022 Szkolenia z US GAAP - amerykańskie standardy rachunkowości Moduł 5 grupa 29 Online
24.02.2022 PMP® Certyfikacja 2 dni Online
24.02.2022 Skuteczna komunikacja marketingowa w internecie 2 dni Online
25.02.2022 Szkolenia z US GAAP - amerykańskie standardy rachunkowości Moduł 6 grupa 29 Online
28.02.2022 Czytanie sprawozdań finansowych 2 dni Warszawa
28.02.2022 Czytanie sprawozdań finansowych 2 dni Online
28.02.2022 Coachingowy styl zarządzania 2 dni Online
28.02.2022 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Czytanie sprawozdań finansowych Warszawa
28.02.2022 Menedżer Biznesu - certyfikacja - PAKIET 1 dzień Warszawa
28.02.2022 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Czytanie sprawozdań finansowych Online
28.02.2022 Efektywne prowadzenie spotkań 1 dzień Online
Marzec  
02.03.2022 PMI-ACP® Certification Preparatory Course 3 dni Online
02.03.2022 Mówca doskonały | Sztuka wystąpień publicznych 2 dni Warszawa
03.03.2022 Autorytet HRBP 2 dni Warszawa
03.03.2022 Akademia Trenera - cykl warsztatów 13 dni Online
03.03.2022 Akademia Rekrutera 2 dni Online
03.03.2022 Trening asertywności 1 dzień Online
04.03.2022 Zarządzanie portfelem projektów 1 dzień Warszawa
04.03.2022 Zarządzanie portfelem projektów 1 dzień Online
07.03.2022 Agile w HR, Management 3.0 – Fundamentals 2 dni Online
07.03.2022 Akademia Osobistego Przywództwa 4 dni Warszawa
07.03.2022 Opinie w sprawozdaniach z audytu wewnętrznego 4 h Online
07.03.2022 Techniki skutecznej windykacji 1 dzień Online
07.03.2022 Power Query - Excel dla kontrolerów 2 dni Online
07.03.2022 Akademia Controllingu Power Query - Excel dla kontrolerów finansowych - V edycja Online
08.03.2022 Programy rozwojowe dla talentów, sukcesorów i osób z wysokim potencjałem 2 dni Online
09.03.2022 Akademia Sprzedaży 3 dni Warszawa
09.03.2022 Świadczenia pracownicze i wycena do wartości godziwej 1 dzień Online
09.03.2022 Zarządzanie projektem prawnym w praktyce 2 dni Warszawa
09.03.2022 Digital Lawyer Academy 3 dni Online
09.03.2022 Zarządzanie projektem prawnym w praktyce 2 dni Online
09.03.2022 Świadczenia pracownicze i wycena do wartości godziwej 1 dzień Warszawa
09.03.2022 Ścieżki karier 1 dzień Warszawa
09.03.2022 Metody i techniki zarządzania zespołem 3 dni Online
10.03.2022 Aktywny prospecting - pozyskiwanie nowych klientów 2 dni Warszawa
10.03.2022 Transition manager 2 dni Warszawa
10.03.2022 Transition manager 2 dni Online
10.03.2022 Akademia Trade Marketingu 2 dni Warszawa
10.03.2022 The EY Diploma in IFRS Moduł 1, część A Online
10.03.2022 Aktywny prospecting - pozyskiwanie nowych klientów 2 dni Online
14.03.2022 CIA 6 dni CIA 1+2 Warszawa
14.03.2022 Akademia Menedżera 5 dni Warszawa
14.03.2022 CIA 6 dni CIA 1+2 Online
15.03.2022 Zarządzanie zmianą 3 dni Warszawa
15.03.2022 The EY Diploma in IFRS Moduł 1, część B Online
16.03.2022 Perswazja w biznesie 2 dni Warszawa
17.03.2022 Pułapki M&A i jak je omijać? Kurs zaawansowany 2 dni Online
17.03.2022 Pułapki M&A i jak je omijać? Kurs zaawansowany 2 dni Warszawa
17.03.2022 Wellbeing organizacyjny i osobisty 2 dni Online
18.03.2022 Ekspercki profil na Linkedinie 1 dzień Online
21.03.2022 Akademia Negocjacji 5 dni Warszawa
21.03.2022 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Ocena projektów inwestycyjnych Online
21.03.2022 Będę menedżerem 3 dni Online
21.03.2022 Lean Six Sigma w procesach operacyjnych M1: Kultura i świadomość Lean, ToC, 6S, VM Warszawa
21.03.2022 Akademia Trenera - Przygotowanie warsztatu 2 dni Online
21.03.2022 Ocena projektów inwestycyjnych 2 dni Online
21.03.2022 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Ocena projektów inwestycyjnych Warszawa
21.03.2022 Ocena projektów inwestycyjnych 2 dni Warszawa
21.03.2022 Cyberbezpieczeństwo - podstawy 2 dni Online
22.03.2022 Akademia Prawa Konkurencji 2 dni Warszawa
22.03.2022 Akademia Prawa Konkurencji 2 dni Online
24.03.2022 Elementy matematyki w sprzedaży - Jak liczyć, aby osiągnąć sukces w biznesie 2 dni Warszawa
24.03.2022 Szkolenia z US GAAP - amerykańskie standardy rachunkowości Moduł 7 grupa 29 Online
24.03.2022 Wdrożenie Controllingu w Organizacji 2 dni Online
24.03.2022 Zarządzanie efektywnością procesów w SSC/BPO 2 dni Online
24.03.2022 Akademia Asesora 12 dni Warszawa
24.03.2022 Akademia Controllingu Wdrożenie controllingu w organizacji - VI edycja Online
24.03.2022 Elementy matematyki w sprzedaży - Jak liczyć, aby osiągnąć sukces w biznesie 2 dni Online
24.03.2022 Efektywność osobista w pracy hybrydowej 1 dzień Online
24.03.2022 Zarządzanie efektywnością procesów w SSC/BPO 2 dni Warszawa
25.03.2022 Szkolenia z US GAAP - amerykańskie standardy rachunkowości Moduł 8 grupa 30 Online
28.03.2022 Sankcje ekonomiczne w praktyce 2 dni Online
28.03.2022 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Analiza sytuacja finansowej w przedsiębiorstwie Warszawa
28.03.2022 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Analiza sytuacja finansowej w przedsiębiorstwie Online
28.03.2022 Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2 dni Online
28.03.2022 Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2 dni Warszawa
28.03.2022 Sankcje ekonomiczne w praktyce 2 dni Warszawa
29.03.2022 The EY Diploma in IFRS Moduł 1, część C Online
30.03.2022 Akademia Menedżera II 3 dni Warszawa
30.03.2022 Model kompetencji w firmie 1 dzień Online
30.03.2022 MS SharePoint - podstawy 2 dni Online
31.03.2022 Zarządzanie strategiczne – Warsztaty mistrzowskie 2 dni Warszawa
Kwiecień  
03.04.2022 First Time Manager: pierwsze kroki w roli menedżera 2 dni Warszawa
04.04.2022 Agile Product Design - zwinne projektowanie produktów i usług 2 dni Warszawa
04.04.2022 Akademia Trade Marketingu 2 dni Warszawa
04.04.2022 Circular Design 2 dni Warszawa
04.04.2022 Akademia Rekrutera 2 dni Warszawa
04.04.2022 Agile Product Design - zwinne projektowanie produktów i usług 2 dni Online
05.04.2022 Budowa i wdrożenie systemu mentoringowego w organizacji 4 h Online
06.04.2022 Akademia Podatkowa - podatki od podstaw 2 dni Online
06.04.2022 SQL i podstawy bazy danych 3 dni Online
06.04.2022 Komunikacja nastawiona na współpracę 2 dni Online
07.04.2022 The EY Diploma in IFRS Moduł 2, część A Online
07.04.2022 Engagement & Employer Branding 2 dni Warszawa
07.04.2022 Akademia Trenera - Metodyka prowadzenia zajęć 2 dni Online
08.04.2022 Wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI) 1 dzień Warszawa
08.04.2022 Wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI) 1 dzień Online
11.04.2022 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – aspekty menedżerskie 1 dzień Online
11.04.2022 Ryzyko i kontrole, czyli czym na co dzień zajmuje się audytor wewnętrzny 4 h Online
11.04.2022 The EY Diploma in IFRS Moduł 2, część B Online
11.04.2022 MSSF 9 Instrumenty finansowe dla banków i instytucji finansowych 2 dni Online
13.04.2022 Transakcje międzynarodowe - aspekty VAT i CIT 1 dzień Online
13.04.2022 Robotyzacja procesów w SSC/BPO 1 dzień Online
14.04.2022 Akademia Controllingu Controlling kosztów - VI edycja Online
14.04.2022 Controlling kosztów 2 dni Online
20.04.2022 Budowanie strategii biznesowej 3 dni Warszawa
21.04.2022 The EY Diploma in IFRS Moduł 2, część C Online
21.04.2022 Zarządzanie wiedzą 2 dni Online
23.04.2022 ACCA - terminy i ceny kursów Strategic Business Leadership - 7 dni Online
23.04.2022 ACCA - terminy i ceny kursów Strategic Business Reporting - 7 dni Online
25.04.2022 Oszustwa w organizacjach 2 dni Online
25.04.2022 Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów 2 dni Online
25.04.2022 Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów 2 dni Warszawa
25.04.2022 Oszustwa w organizacjach 2 dni Warszawa
26.04.2022 Budżetowanie i analiza kosztów 2 dni Online
26.04.2022 Budżetowanie i analiza kosztów 2 dni Warszawa
26.04.2022 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Budżetowanie i analiza kosztów Warszawa
26.04.2022 Finanse dla niefinansistów - PAKIETY Budżetowanie i analiza kosztów Online
28.04.2022 Akademia Trade Marketingu 1 dzień Warszawa
29.04.2022 Akademia Trade Marketingu 1 dzień Warszawa
Maj  
06.05.2022 The EY Diploma in IFRS Moduł 3, część A Online
07.05.2022 ACCA - terminy i ceny kursów Advanced Performance Management - 5 dni Online
09.05.2022 Zwinność w zarządzaniu zespołem z wykorzystaniem metodyk Agile 2 dni Online
09.05.2022 Rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z MSSF 9 w praktyce - kurs w j. angielskim 2 dni Online
09.05.2022 Rachunkowość zabezpieczeń w praktyce 2 dni Online
09.05.2022 Akademia Rekrutera 2 dni Warszawa
11.05.2022 Kontrola podatkowa 1 dzień Online
12.05.2022 Akademia Controllingu Controlling finansowy - VI edycja Online
12.05.2022 Audyt finansowy 2 dni Online
12.05.2022 The EY Diploma in IFRS Moduł 3, część B Online
12.05.2022 Controlling finansowy 2 dni Online
12.05.2022 Audyt finansowy 2 dni Warszawa
16.05.2022 CIA 6 dni CIA 3 Online
16.05.2022 CIA 6 dni CIA 3 Warszawa
16.05.2022 Ryzyka prawne w umowach 3 dni Online
19.05.2022 Audyt procesu zakupów 1 dzień Online
19.05.2022 Audyt procesu zakupów 1 dzień Warszawa
19.05.2022 Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków 2 dni Online
19.05.2022 Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków 2 dni Warszawa
23.05.2022 The EY Diploma in IFRS Moduł 3, część C Online
23.05.2022 Analiza procesów organizacyjnych dla audytorów wewnętrznych 2 dni Online
23.05.2022 Audyt wewnętrzny Cz. Planowanie pracy Online
26.05.2022 Niemieckie Standardy Rachunkowości 2 dni Online
30.05.2022 Akademia Team Leadera SSC 5 dni Online
Czerwiec  
01.06.2022 Excel w audycie i kontroli wewnętrznej 2 dni Warszawa
01.06.2022 Audyt wewnętrzny Cz. Narzędzia - dobór próby Warszawa
01.06.2022 Excel w audycie i kontroli wewnętrznej 2 dni Online
02.06.2022 Akademia Trenera - Wiarygodność trenera 2 dni Warszawa
02.06.2022 Rekrutujący menedżer, czyli jak efektywnie zbudować zespół 2 dni Online
03.06.2022 Dobór próby w audycie 1 dzień Online
03.06.2022 Dobór próby w audycie 1 dzień Warszawa
04.06.2022 Lider - od wartości do skuteczności 2 dni Warszawa
06.06.2022 Agile w HR, Management 3.0 – Fundamentals 2 dni Online
06.06.2022 The EY Diploma in IFRS Moduł 4, część A Online
08.06.2022 Motywowanie - jak zwiększyć efektywność zespołu metodami pozafinansowymi 1 dzień Online
09.06.2022 Akademia Controllingu Planowanie i budżetowanie - VI edycja Online
09.06.2022 Planowanie i budżetowanie 2 dni Online
14.06.2022 The EY Diploma in IFRS Moduł 4, część B Online
20.06.2022 Audyt wewnętrzny Cz. Realizacja zadań Online
23.06.2022 The EY Diploma in IFRS Powtórzenie Online
Lipiec  
07.07.2022 Akademia Controllingu Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta - VI edycja Online
07.07.2022 Controlling obszaru sprzedaży, marketingu i obsługi klienta 2 dni Online
Wrzesień  
14.09.2022 Power Query - Excel dla kontrolerów 2 dni Online
14.09.2022 Akademia Controllingu Power Query - Excel dla kontrolerów finansowych - V edycja Online
22.09.2022 Audyt procesu zakupów 1 dzień Warszawa
22.09.2022 Audyt procesu zakupów 1 dzień Online
23.09.2022 Opinie w sprawozdaniach z audytu wewnętrznego 4 h Online
26.09.2022 Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów 2 dni Warszawa
26.09.2022 Innowacje. Narzędzia myślowe dla audytorów 2 dni Online
28.09.2022 CIA 6 dni CIA 1+2 Online
28.09.2022 CIA 6 dni CIA 1+2 Warszawa
Październik  
19.10.2022 Budowanie strategii biznesowej 3 dni Warszawa
Listopad  
14.11.2022 CIA 6 dni CIA 3 Warszawa
14.11.2022 CIA 6 dni CIA 3 Online
21.11.2022 Analiza procesów organizacyjnych dla audytorów wewnętrznych 2 dni Online
23.11.2022 Zarządzanie przez cele 3 dni Warszawa
23.11.2022 Zarządzanie przez cele 3 dni Online