Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Innowacyjny Controlling   Rachunkowość zarządcza z wykorzystaniem MS Excel

Rachunkowość zarządcza - szkolenia z wykorzystaniem MS Excel

Termin szkolenia:

8-9 listopada 2021 | Online Live

Tempo zmian w gospodarce, otaczające każde przedsiębiorstwo jest olbrzymie. Pojawia się pytanie, jaka informacja jest niezbędna, by móc optymalnie zarządzać zyskiem przedsiębiorstwa i jednocześnie dbać o jego rozwój. Konkretnie interesuje nas informacja, dzięki której będziemy podejmować trafne decyzje gospodarcze.

Przedsiębiorstwa sporządzają sprawozdania finansowe zawierające bilans, rachunek wyników i rachunek przepływów pieniężnych. Sprawozdania te dla menadżerów często stanowią jedyne źródło informacji o funkcjonowaniu jednostki. Jednak sprawozdania finansowe nie zawierają informacji dostępnych wewnątrz organizacji, które po odpowiednim przygotowaniu mogą stanowić nieocenioną pomoc przy optymalizacji działalności firmy w określonych warunkach a także przy podejmowaniu decyzji operacyjnych, strategicznych i taktycznych.

Posłuchaj o szkoleniu:

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Szkolenie szczególnie polecamy:

 • Osobom, zaczynającym pracę w controllingu
 • Pracownikom, którzy planują rozwój w kierunku controllingu i zarządzania
 • Właścicielom przedsiębiorstw
 • Kadrze kierowniczej (dyrektorzy, kierownicy), specjalistom uzyskującym na bieżąco informacje o funkcjonowaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz o kondycji finansowej firmy, jak również podejmującym decyzje w zakresie oferty produktowej, cenowej, inwestycji i kontaktu z klientami
 • Osobom spoza działu finansowego odpowiedzialnym za budżety i budżetowanie

Cele i korzyści 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej (wewnętrznej), źródeł pozyskiwania informacji oraz metod przedstawiania i wykorzystywania tej informacji w praktyce.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
 • będą wiedzieli jak wykorzystać controlling do sprawnego zarządzania swoim działem/firmą,
 • poznają najważniejsze zalety budżetowania, rodzaje i zastosowanie,
 • będą potrafili zanalizować przyczyny powstałych odchyleń od założonych wyników,
 • zrozumieją, czym jest koszt działalności i dlaczego może zależeć od przyjętej polityki rachunkowości,
 • będą mogli sporządzić odpowiednią informację dla celów zarządczych,
 • poczują się pewniej prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego,
 • będą potrafili skuteczniej uzyskać odpowiednią informację finansową i trafniej podejmować decyzje biznesowe.

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków. Uczestnicy, na podstawie otrzymanych zaświadczeń otrzymują od swoich organizacji członkowskich punkty CPD, PDU itp.

Program 

 • Rachunek kosztów
  • Podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości kosztów
  • Koszt pośredni i bezpośredni. Koszty produkcyjne stałe i zmienne
  • Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
  • Metody alokowania kosztów produkcyjnych
  • Rachunek kosztów działań (ABC)
  • Rachunkowość przerobowa
 • Budżety, ich rodzaje i zastosowanie
  • Budżetowanie i kontrola – aspekt strategiczny i operacyjny
  • Cel przygotowywania budżetów, ich rodzaje i zastosowanie
 • Podejmowanie decyzji
  • Metody ustalania cen i ocena rentowności produktów
  • Koszty brane pod uwagę przy wycenie produktu/usługi
  • Wykorzystanie kosztów istotnych i kosztów utraconych korzyści do podejmowania decyzji krótkoterminowych
  • Kalkulacja minimalnej ceny dla jednorazowych kontraktów przy zastosowaniu kosztów istotnych
  • Optymalizacja struktury sprzedaży poszczególnych produktów
  • Podejmowanie decyzji cenowych w warunkach niepewności
  • Zastosowanie teorii ograniczeń do podejmowania decyzji
  • Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, a które nie znajdują odzwierciedlenia w liczbach i raportach

Data i miejsce

8-9 listopada 2021 | Online Live

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Koordynator szkoleń:

Natalia Medyńska | tel. +48 789 407 645 | natalia.medynska@pl.ey.com