Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Biegli rewidenci - szkolenia obligatoryjne

Szkolenia dla biegłych rewidentów

W ofercie są kursy stacjonarne oraz e-learningowe.


Kursy e-learningowe (szkolenia są aktywne, kliknij na wybrany temat)

​Kursy stacjonarne lub do wyboru w formule online

Godzina lekcyjna trwa 45 minut; zakres godzinowy każdego z modułów podany jest w programie. Szkolenia kończą się godzinnym sprawdzianem (wliczonym w czas trwania danego szkolenia). Na zakończenie programu uczestnicy uzyskają certyfikat uczestnictwa.
Zajęcia organizujemy w Warszawie lub ONLINE (wybór na poziomie formularza zgłoszeniowego)
Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
UWAGA. Cena dla stałych klientów 525 PLN + 23% VAT (lub zw. z VAT)
Cena standardowa 690 PLN + 23% VAT (lub zw. z VAT)

Wymagana liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu 
w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny szkolenia przeprowadzonego przez Polską Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin samokształcenia.
Biegły rewident zobowiązany jest odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, co oznacza, że powinien wybrać co najmniej po jednym module z każdego bloku, spełniając jednocześnie warunek minimalnej liczby godzin.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godziny lekcyjne, w tym:
  • co najmniej 16 godzin szkolenia przeprowadzonego przez Polską Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin samokształcenia.

Wkrótce opublikujemy nowe terminy zajęć dla kursów otwartych.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.