Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Biegli rewidenci - szkolenia obligatoryjne

Szkolenia dla biegłych rewidentów

EY Academy of Business jest uprawniona do przeprowadzenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów
w 2018 r.

Na szkolenia stacjonarne dla naszych klientów oraz członków ACCA obowiązuje cena specjalna.

Teraz w ofercie również kursy e-learningowe. Uwaga. W terminie 20-31 grudnia 2018 r. płatność za e-kursy możliwa będzie tylko przez DotPay.

Oferujemy szkolenia spełniające wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

UWAGA. Cena dla stałych klientów 525 PLN + 23% VAT (lub zw. z VAT)
Cena standardowa 690 PLN + 23% VAT (lub zw. z VAT)

Wymagana liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu

w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin samokształcenia.
Biegły rewident zobowiązany jest odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, co oznacza, że powinien wybrać co najmniej po jednym module z każdego bloku, spełniając jednocześnie warunek minimalnej liczby godzin.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godziny lekcyjne, w tym:
  • co najmniej 16 godzin szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 8 godzin samokształcenia.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut; zakres godzinowy każdego z modułów podany jest w nawiasach powyżej. Szkolenia kończą się godzinnym sprawdzianem (wliczonym w czas trwania danego szkolenia). Na zakończenie programu uczestnicy uzyskają certyfikat uczestnictwa.

Zajęcia organizujemy w Warszawie.

Uwaga! 1 stycznia 2018 r. rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy. EY rekomenduje: Zacznij wcześnej, nie zostawiaj na później!Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.