Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje osobiste   Komunikacja nastawiona na współpracę

Komunikacja nastawiona na współpracę indywidualną i zespołową

Termin: 19-20 października 2020 r.
Cena: 1860 zł netto
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz

Dla kogo

Dla pracowników, menedżerów, którzy pragną wykształcić, polepszyć swe umiejętności komunikowania się z innymi. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej kierujemy również do tych osób, które chcą wykorzystać w sposób świadomy umiejętności komunikacyjne do budowania współpracy z innymi, indywidulanie i w pracy zespołu.

Cele i korzyści

Cele
 • Rozwijanie świadomości strategicznych metod porozumiewania się
 • Praktyczne wykorzystanie informacji zwrotnej do koordynowania współpracy
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w porozumiewaniu się
 • Świadome wykorzystanie różnych form perswazji w komunikacji indywidualnej i zespołowej
 • Świadomość preferowanych ról społecznych i dopasowanie komunikacji i współpracy zgodnie z rolami społecznymi
 • Zrozumienie zasad komunikacji i współpracy w zespole
 • Budowanie efektywności zespołu poprzez efektywną komunikację menadżera i zespołu
  
Korzyści
Uczestnicy po szkoleniu będą:
 • wiedzieli na jakie elementy zwrócić uwagę podczas komunikacji z innymi
 • umieli stosować najważniejsze techniki komunikacyjne
 • wiedzieli na czym polega współpraca w zespole
 • umieli stosować rozwiązania trudnych sytuacji w oparciu o współpracę
 • potrafili dopasować styl komunikacji do ról i preferencji w zespole

Program

1. Efektywne porozumiewanie się strategiczne nastawione na współpracę: warunki i zasady
 • Warunki efektywnego porozumiewania się, usprawnianie formy i treści komunikatu
 • Elementy wiedzy o komunikacji językowej: cel, struktura, środki, adresat
 • Metoda ramowania komunikatów zgodnie z ich celem perswazyjnym
 • Określenie pozytywnych wzorców porozumiewania się w grupie
2. Udzielanie informacji zwrotnej i koordynowanie współpracy
 • Główne 4 formy przekazywania informacji zwrotnych.
 • Metoda SPINKA: przekazywania niewygodnych/trudnych informacji zwrotnych.
 • Narzędzia udzielania informacji zwrotnych: informacja, opinia, ocena
 • Kształcenie umiejętności oddzielania informacji od oceny.
 • Koordynowanie współpracy poprzez efektywne przekazywanie informacji zwrotnych
3. Rozwiązywanie trudnych/konfliktowych sytuacji we współpracy w grupie
 • Inteligencja emocjonalna w rozwiązywaniu problemów w porozumiewaniu się 7 wzorców trudnego zachowania i sposoby radzenie sobie z nimi
 • Identyfikacja typu konfliktu (Koło Konfliktu) a sposoby rozwiązywania go
 • Metody rozwiązywanie trudnych/konfliktowych sytuacji: negocjacje, perswazja, zjednywanie
4. Zasady kształtowania strategii porozumiewania się z różnymi podmiotami
 • Zasady świadomego wpływania na przebieg procesu porozumiewania się
 • Różnicowanie stylu i rejestru językowego w komunikacji z różnymi podmiotami
 • Reguły perswazji a dobór strategii i form komunikacji werbalnej
 • Strategia kształtowania trafnego komunikatu: kto, co, kiedy, jak, dlaczego, gdzie?
5. Skuteczna porozumiewanie się a podział ról w zespole
 • Role w zespole wg M. Belbin: kwestionariusz preferowanych ról zespołowych
 • Kierowanie zespołem zgodnie z preferowanymi rolami; budowanie efektywności zespołu na podstawie preferencji w zakresie adekwatnych działań i funkcji
 • Ćwiczenie-symulacja współpracy w zespole na bazie ról zespołowych
6. Efektywna komunikacja w organizacji pracy zespołu
 • Wprowadzanie zasad organizacyjnych w zespole
 • Zespół jako katalizator a ograniczenia myślenia grupowego
 • Monitorowanie procesu działań zespołowych: systematyzacja cyklu uczenia się i poszukiwania nowych rozwiązań w pracy zespołu
 • Praktyka kierowania procesem grupowym: ćwiczenia symulacyjne
7. Budowanie długofalowej efektywności zespołu
 • Zaangażowanie pracownika w proces definiowania i dopasowania celów operacyjnych
 • Role menadżera wobec podwładnych: lider / nadzorca / coach
 • Wzorce porozumiewania się lidera i zespołu podnoszące efektywność współpracy
 • Menadżer jako coach: rozwijanie indywidualnych umiejętności komunikacyjnych pracowników poprzez modelowanie zachowań menadżera

Data i miejsce

18 -19 października 2020 r., Warszawa

Cena 1860,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Sylwia Kacprzak
Tel. +48 508 018 327

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.