Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

MSSF - Aktualizacja

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

**Nowa elastyczna formuła szkolenia - wybierz dla siebie dogodny termin i czas szkolenia online!**

Najbliższe terminy szkoleń Online:
13 maja 2021, godz. 14:00-17:00
27 maja 2021, godz. 10:00-13:00

Cena szkolenia: 590 zł netto

Wypróbuj również kursy e-learningowe!

Celem kursu jest zapoznanie z ostatnimi zmianami w przepisach MSSF. Na przykładach, omawiane są kwestie, które sprawiają najwięcej trudności w stosowaniu MSSF w praktyce (w przygotowywaniu i analizowaniu sprawozdań finansowych).

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które odpowiadają za przygotowanie i analizę sprawozdań finansowych wg MSSF. Uczestnicy powinni już posiadać wiedzę na temat standardów MSSF, a obecnie chcieliby ją poszerzyć, szczególnie w zakresie nowych i zmienionych standardów oraz interpretacji z ostatnich dwóch lat.

Cele szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie z ostatnimi zmianami w przepisach MSSF. 

Na przykładach, omówione zostaną kwestie, które sprawiają najwięcej trudności w stosowaniu MSSF w praktyce (w przygotowywaniu i analizowaniu sprawozdań finansowych). Obejrzyj film nt. MSSF 15 (w wersji angielskiej).

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

Zmiany standardów wchodzących w życie 1 stycznia 2020

 • Połączenia jednostek – definicja przedsięwzięcia – Zmiany do MSSF 3
 • Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych – Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7
 • Definicja pojęcia „istotny” – Zmiany do MSR 1 i MSR 8
 • Założenia koncepcyjne Sprawozdawczości Finansowej
 • Ulgi w czynszach związane z Covid-19 - Zmiany do MSSF 16

Zmiany standardów wchodzących w życie 1 stycznia 2021

 • Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych - Faza 2 - Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 i MSSF 16

Zmiany standardów wchodzących w życie 1 stycznia 2022

 • Odniesienie do Założeń koncepcyjnych - Zmiany do MSSF 3
 • Rzeczowe aktywa trwałe: przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania – Zmiany do MSR 16
 • Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych – Zmiany do MSR 37
 • Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020:
  • MSSF 1 – Jednostka zależna stosująca MSSF po raz pierwszy
  • MSSF 9 – Opłaty w ramach testu 10 % przy zaprzestaniu ujmowania zobowiązań finansowych
  • MSR 41 – Opodatkowanie przy ustalaniu wartości godziwej

Zmiany standardów wchodzących w życie 1 stycznia 2023

 • Klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe – Zmiany do MSR 1
 • Kwestie nie dodane do agendy technicznej prac Komitetu ds. Interpretacji MSSF

Szkolenie obejmuje wykłady, sesję pytań i odpowiedzi, ćwiczenia praktyczne oraz przykłady. Uczestnicy otrzymają materiały w języku polskim obejmujące cały zakres kursu. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.

Materiały

Uczestnicy otrzymają materiały, składające się z:

 • prezentacji pokazywanej podczas szkolenia,
 • publikacji podsumowującej omawiane zmiany w MSSF.

Data i miejsce

 • 13 maja 2021, godz. 14:00-17:00 | Online
 • 27 maja 2021, godz. 10:00-13:00 | Online

To szkolenie jest dostępne również w języku angielskim. >>Więcej informacji tutaj<<

Trener

Michał Błeszyński FCCA, CIA Manager

Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

Cena 590,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Skontaktuj się z nami.

Aleksandra Trych| tel. +48 505 171 636

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.