Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

MSSF - Aktualizacja

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które odpowiadają za przygotowanie i analizę sprawozdań finansowych wg MSSF. Uczestnicy powinni już posiadać wiedzę na temat standardów MSSF, a obecnie chcieliby ją poszerzyć, szczególnie w zakresie nowych i zmienionych standardów oraz interpretacji z ostatnich dwóch lat.

Cele szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie z ostatnimi zmianami w przepisach MSSF. Na przykładach, omawiane są kwestie, które sprawiają najwięcej trudności w stosowaniu MSSF w praktyce (w przygotowywaniu i analizowaniu sprawozdań finansowych).

Na przykładach, omówione zostaną kwestie, które sprawiają najwięcej trudności w stosowaniu MSSF w praktyce (w przygotowywaniu i analizowaniu sprawozdań finansowych). Obejrzyj film nt. MSSF 15 (w wersji angielskiej).

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Struktura

Szkolenie obejmuje wykłady, sesję pytań i odpowiedzi, ćwiczenia praktyczne oraz przykłady. Uczestnicy otrzymają materiały w języku polskim obejmujące cały zakres kursu. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.

Program

MSSF 9 Instrumenty finansowe
W lipcu 2014 roku zakończono kompleksowy projekt zastąpienia MSR 39 przez MSSF 9 publikując ostateczną
wersję nowego standardu. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe obszary MSSF 9, takie jak:
 • klasyfikacja i wycena aktywów oraz zobowiązań
 • finansowych,
 • rachunkowość zabezpieczeń,
 • utrata wartości.
MSSF 15 Przychody z umów z klientami
 • MSSF 15 zdaniem wielu komentatorów stanowi przełom w zakresie ujmowania przychodów. Nowy, kompleksowy standard zastępuje dotychczasowe regulacje i będzie miał wpływ na sprawozdawczość setek spółek w Polsce. W ramach szkolenia poruszone zostaną najważniejsze kwestie wynikające z MSSF 15.
MSSF 16 Leasing
 • W styczniu 2016 roku, po wielu latach prac, RMSR opublikowała MSSF 16, który zastąpi dotychczasowe regulacje określone w MSR 17. Nowy standard zasadniczo zmienia ujęcie umów leasingowych u leasingobiorców eliminując podział leasingu na operacyjny oraz finansowy. MSSF 16 wpłynie na podstawowe wskaźniki finansowe, zdolność do pozyskania nowego finansowania oraz ogólny obraz firm. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zasady wynikające z MSSF 16.
Ulepszenia MSSF
 • W ramach tzw. rocznych programów innowacyjnych, począwszy od 2007 roku, RMSR wprowadziła kilkadziesiąt niewielkich korekt do standardów. Omówione zostaną kluczowe zmiany wynikające z ostatnich przeglądów.
Pozostałe zmiany
 • Omówienie pozostałych zmian standardów mających zastosowanie do sprawozdań finansowych za rok rozpoczynający się 1 stycznia 2016 lub później, takich jak: zastosowanie metody praw własności w sprawozdaniach jednostkowych, określenie dopuszczalnych metod amortyzacji, poprawa ujawnień w odniesieniu do MSR 1, rozszerzenie wyjątku dotyczącego konsolidacji dla jednostek inwestycyjnych, rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności i innych.

Materiały

Uczestnicy otrzymują materiały, składające się z:

 • omówienia standardów wchodzących w zakres tematyczny szkolenia,
 • przykładów liczbowych ilustrujących omawiane zasady.

Data i miejsce: 9 kwietnia 2020 r., Warszawa

Data i miejsce: 28 kwietnia 2020 r., Poznań

Data i miejsce: 23 kwietnia 2020 r., Kraków

Data i miejsce: 26 maja 2020 r., Wrocław

Data i miejsce: 19 czerwca 2020 r., Warszawa

Prowadzący

Jarosław Olszewski FCCA, CFA, CIA Senior Manager

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe ACCA, CFA oraz CIA.
Zatrudniony w grupie EY od 1996 roku.
Głównym obszarem specjalizacji Jarosława są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu zarówno szkoleń otwartych dotyczące zagadnień ogólnych, jak i dedykowanych, specjalistycznych warsztatów o tematyce wynikającej z konkretnych potrzeb klienta.
Pełni funkcję dyrektora merytorycznego w programach studiów podyplomowych MSSF realizowanych we współpracy z SGH zarówno w formule otwartej jak i na zlecenie kluczowych firm sektora wydobywczego oraz energetycznego.
W latach 2015-2017 członek Komisji Egzaminacyjnej PIBR.

Michał Błeszyński FCCA, CIA Manager

Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

Cena 1100,00 PLN (+ 23% VAT)

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze nami.

Aleksandra Trych, Warszawa | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com

Natalia Medyńska, Wrocław, Kraków | tel. +48 789 407 645 | natalia.medynska@pl.ey.com

Katarzyna Pudelska, Poznań | tel. +48 510 201 305 | katarzyna.pudelska@pl.ey.com

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.