Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

MSSF - Aktualizacja

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Lokalizacje
Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków

Cena szkolenia: 1100 zł netto

Wypróbuj również kursy e-learningowe!

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które odpowiadają za przygotowanie i analizę sprawozdań finansowych wg MSSF. Uczestnicy powinni już posiadać wiedzę na temat standardów MSSF, a obecnie chcieliby ją poszerzyć, szczególnie w zakresie nowych i zmienionych standardów oraz interpretacji z ostatnich dwóch lat.

Cele szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie z ostatnimi zmianami w przepisach MSSF. Na przykładach, omawiane są kwestie, które sprawiają najwięcej trudności w stosowaniu MSSF w praktyce (w przygotowywaniu i analizowaniu sprawozdań finansowych).

Na przykładach, omówione zostaną kwestie, które sprawiają najwięcej trudności w stosowaniu MSSF w praktyce (w przygotowywaniu i analizowaniu sprawozdań finansowych). Obejrzyj film nt. MSSF 15 (w wersji angielskiej).

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

 • Aktualizacja dotycząca najnowszych zmian standardów wchodzących w życie 1 stycznia 2020 i później
  • Zmiany dotyczące standardu MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych, zmiany dotyczące instrumentów finansowych w zakresie reformy referencyjnej stopy procentowej, aktualizacja pojęcia istotności, zmiany dotyczące założeń koncepcyjnych.  
 • Sprawozdawczość finansowa w dobie Covid-19
  • Zmiany gospodarcze będące skutkiem działań rządów przeciwdziałającym pandemii będą miały odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej. W szczególności istotne staną się obszary kontynuacji działalności, testów utraty wartości, ujawnień informacji, zmian w umowach, wyceny czy też kwestie dotyczące ryzyka nadużyć.
 • MSSF 9, 15 oraz 16 – kwestie warte podkreślenia z perspektywy doświadczeń z implementacji.
  • MSSF 9 Instrumenty finansowe. Omówiona zostanie klasyfikacja aktywów oraz zobowiązań finansowych z uwzględnieniem testu SPPI oraz modelu biznesowego. Szczególnie istotnym w obecnych czasach obszarem jest kwestia utraty wartości; model start oczekiwanych wymaga wielu założeń dotyczących nie tylko obecnej ale tez przyszłej sytuacji finansowej dłużników. Zwrócimy też uwagę na uproszczenia jakie wprowadził MSSF 9 w zakresie rachunkowości zabezpieczeń. 
 • MSSF 15 Przychody z umów z klientami. Wejście w życie MSSF 15 dla wielu firm stanowiło zmianę jakościową w zakresie ujmowania przychodów. W ramach szkolenia skupimy się na obszarach, gdzie stosowanie standardu może stanowić wyzwanie ze względu na kompleksowość ujęcia czy też wymagane subiektywne szacunki. 
 • MSSF 16 Leasing. Nowy standard zasadniczo zmienił ujęcie umów leasingowych u leasingobiorców eliminując podział leasingu na operacyjny oraz finansowy. MSSF 16 wpłynął na podstawowe wskaźniki finansowe, zdolność do pozyskania nowego finansowania oraz ogólny obraz firm. Omówimy wybrane zagadnienia, które w praktyce mogą rodzić wątpliwości: definicję leasingu, okres leasingu, płatności leasingowe, stopę krańcową, modyfikacje oraz ujawnienia informacji. Omawiane zagadnienia zostaną bogato zilustrowane przykładami.
Szkolenie obejmuje wykłady, sesję pytań i odpowiedzi, ćwiczenia praktyczne oraz przykłady. Uczestnicy otrzymają materiały w języku polskim obejmujące cały zakres kursu. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.
Materiały
Uczestnicy otrzymują materiały, składające się z:
 • omówienia standardów wchodzących w zakres tematyczny szkolenia,
 • przykładów liczbowych ilustrujących omawiane zasady.

Data i miejsce

Warszawa | Poznań | Wrocław | Kraków

To szkolenie jest dostępne również w języku angielskim. >>Więcej informacji tutaj<<

Trenerzy

Jarosław Olszewski FCCA, CFA, CIA Senior Manager

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta oraz międzynarodowe ACCA, CFA oraz CIA.
Zatrudniony w grupie EY od 1996 roku.
Głównym obszarem specjalizacji Jarosława są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu zarówno szkoleń otwartych dotyczące zagadnień ogólnych, jak i dedykowanych, specjalistycznych warsztatów o tematyce wynikającej z konkretnych potrzeb klienta.
Pełni funkcję dyrektora merytorycznego w programach studiów podyplomowych MSSF realizowanych we współpracy z SGH zarówno w formule otwartej jak i na zlecenie kluczowych firm sektora wydobywczego oraz energetycznego.
W latach 2015-2017 członek Komisji Egzaminacyjnej PIBR.

Michał Błeszyński FCCA, CIA Manager

Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

Cena 1100,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Skontaktuj się z nami.

Aleksandra Trych, Warszawa | tel. +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com

Natalia Medyńska, Wrocław, Kraków, Poznań | tel. +48 789 407 645 | natalia.medynska@pl.ey.com

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Punkty edukacyjne

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.