Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

MSSF - Aktualizacja

Terminy szkoleń:

1 marca 2019 Kraków

12 kwietnia Warszawa

10 maja Wrocław

7 czerwca Poznań

Cena szkolenia: 1100 zł netto

Wypróbuj również kursy e-learningowe!

Cele szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie z ostatnimi zmianami w przepisach MSSF. Na przykładach, omawiane są kwestie, które sprawiają najwięcej trudności w stosowaniu MSSF w praktyce (w przygotowywaniu i  analizowaniu sprawozdań finansowych).

Na przykładach, omówione zostaną kwestie, które sprawiają najwięcej trudności w stosowaniu MSSF w praktyce (w przygotowywaniu i analizowaniu sprawozdań finansowych). Obejrzyj film nt. MSSF 15 (w wersji angielskiej).

Uczestnicy

Kurs jest przeznaczony dla osób, które odpowiadają za przygotowanie i analizę sprawozdań finansowych wg MSSF.Uczestnicy powinni już posiadać wiedzę na temat standardów MSSF, a obecnie chcieliby ją poszerzyć, szczególnie w zakresie nowych i zmienionych standardów oraz interpretacji z ostatnich dwóch lat.


Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Struktura

Szkolenie obejmuje wykłady, sesję pytań i odpowiedzi, ćwiczenia praktyczne oraz przykłady. Uczestnicy otrzymają materiały w języku polskim obejmujące cały zakres kursu. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.

Program

MSSF 9 Instrumenty finansowe
W lipcu 2014 roku zakończono kompleksowy projekt zastąpienia MSR 39 przez MSSF 9 publikując ostateczną
wersję nowego standardu. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe obszary MSSF 9, takie jak:
  • klasyfikacja i wycena aktywów oraz zobowiązań
  • finansowych,
  • rachunkowość zabezpieczeń,
  • utrata wartości.
MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  • MSSF 15 zdaniem wielu komentatorów stanowi przełom w zakresie ujmowania przychodów. Nowy, kompleksowy standard zastępuje dotychczasowe regulacje i będzie miał wpływ na sprawozdawczość setek spółek w Polsce. W ramach szkolenia poruszone zostaną najważniejsze kwestie wynikające z MSSF 15.
MSSF 16 Leasing
  • W styczniu 2016 roku, po wielu latach prac, RMSR opublikowała MSSF 16, który zastąpi dotychczasowe regulacje określone w MSR 17. Nowy standard zasadniczo zmienia ujęcie umów leasingowych u leasingobiorców eliminując podział leasingu na operacyjny oraz finansowy. MSSF 16 wpłynie na podstawowe wskaźniki finansowe, zdolność do pozyskania nowego finansowania oraz ogólny obraz firm. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zasady wynikające z MSSF 16.
Ulepszenia MSSF
  • W ramach tzw. rocznych programów innowacyjnych, począwszy od 2007 roku, RMSR wprowadziła kilkadziesiąt niewielkich korekt do standardów. Omówione zostaną kluczowe zmiany wynikające z ostatnich przeglądów.
Pozostałe zmiany
  • Omówienie pozostałych zmian standardów mających zastosowanie do sprawozdań finansowych za rok rozpoczynający się 1 stycznia 2016 lub później, takich jak: zastosowanie metody praw własności w sprawozdaniach jednostkowych, określenie dopuszczalnych metod amortyzacji, poprawa ujawnień w odniesieniu do MSR 1, rozszerzenie wyjątku dotyczącego konsolidacji dla jednostek inwestycyjnych, rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności i innych.
Cena 1100,00 PLN (+ 23% VAT)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.