Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Innowacyjny Controlling   Excel – funkcje i budowanie modeli finansowych

Excel – funkcje i budowanie modeli finansowych. Zastosowanie Arkuszy Google.

28-29 października 2021 | Online Live

Celem modułu jest zapoznanie się z funkcjami i narzędziami dostępnymi w Excelu oraz  ich zastosowaniu w analizie danych, budowaniu raportów i modeli planistycznych w firmie. Na szkoleniu szeroko poruszane jest zastosowanie Arkuszy Google do budowy systemu raportowania i budżetowania w firmie.
Przedstawione zostaną najnowsze funkcje i narzędzia dostępne w Excelu i ichwieloaspektowe wykorzystanie w controllingu.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo

Ten moduł polecamy szczególnie:​
 • Pracownikom działów controllingu, analiza, planowania​
 • Osobom chcącym rozwinąć i pogłębić swoją wiedzę na temat zastosowania Excela ​w codziennej pracy​
 • Osobom chcącym poznać praktyczne zastosowanie Excela w controllingu ​i finansach​
 • Kontrolerom finansowym i dyrektorom finansowym​

Cele i korzyści

Cele szkolenia
Jeśli chcesz dowiedzieć się:​
 • Poznać najczęściej używane funkcje Excela w controllingu i finansach
 • Poznać możliwości zastosowania Arkuszy Google w raportowaniu i budżetowaniu
 • Jak zbudować formularz do pobierania danych z organizacji
 • Poznać zaawansowane funkcje stosowane w raportowaniu i planowaniu
 • W jaki sposób zastosować zaawansowane metody formatowania warunkowego
 • Budować zaawansowane modele planistyczne
Korzyści ze szkolenia
Po ukończeniu szkolenia:​
 • Będziesz znał i umiał zastosować w praktyce funkcje finansowe w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Będziesz potrafił przygotować model budżetowy, planu inwestycyjnego, planu kosztów zatrudnienia.
 • Będziesz znał zaawansowane funkcje wykorzystywane w controllingu, finansach oraz zastosowanie formatowania warunkowego.
 • Będziesz umiał stworzyć zabezpieczone formularze do pobierania danych od ich użytkowników.

Program

 • Adresowanie i nazwy w skoroszytach Excel
 • Narzędzia analizy co jeśli: szukaj wyniku, menedżer scenariuszy , tabela danych
 • Zaawansowane filtrowanie i sortowanie danych (użycie funkcji FILTRUJ i SORTUJ)
 • Narzędzia w Excelu: konsolidacja, tekst jako kolumny, inspekcja formuł, sprawdzanie poprawności, grupowanie danych, arkusz prognozy
 • Pobieranie danych do arkusza z zewnętrznych źródeł
 • Praca na dużych zbiorach danych (struktura danych Tabela)
 • Ochrona arkusza i skoroszytu oraz udostępnienie wybranych zakresów użytkownikom
 • Funkcje tekstowe, daty i czasu, finansowe, logiczne, wyszukiwania, statystyczne, matematyczne -zastosowanie w raportowaniu oraz planowaniu
 • Funkcje tablicowe i funkcje, które jako wynik zwracają zakres danych
 • Funkcje bazodanowe i zastosowanie do budowy raportu z użyciem kontrolek formularza
 • Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO i zastąpienie jej połączeniem funkcji INDEKS/PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE/PODAJ.POZYCJĘ, X.WYSZUKAJ
 • Rodzaje możliwych błędów zwracanych jako wynik funkcji i formuł
 • Formatowanie warunkowe proste i zaawansowane
 • Tworzenie Arkuszy Google i ich modyfikacja do raportowanie i pobierania danych
 • Wymiana danych pomiędzy Arkuszami Google – dynamiczne pobieranie danych
 • Funkcje dostępne w arkuszach kalkulacyjnych Google
 • Wersjonowanie i śledzenie zmian w Arkuszach Gogole, zarządzanie uprawnieniami
 • Tabele przestawne i wizualizacja danych w Arkuszach Gogle
Case study
 • Arkusz do planowania amortyzacji
 • Przygotowanie analizy kohortowej
 • Narzędzie do konsolidacji kosztowych budżetów cząstkowych poszczególnych ośrodków odpowiedzialności
 • Budżet firmy handlowej i przykładowe analizy typu co jeśli
 • Wiekowanie należności z możliwością wyboru określonego klienta
 • Narzędzie do planowania urlopów pracowników
 • Automatyczny rachunek zysków i strat na podstawie obrotówki
 • Dynamiczny raport sprzedaży z możliwością wyboru okresu, produktu – prosty dashboard sprzedażowy
 • Budowa planu inwestycyjnego w arkuszu wraz z oceną rentowności inwestycji
 • Tworzenie modelu do rozliczania budżetu głównego i budżetów cząstkowych w Arkuszach Google

Termin i miejsce

28-29 października 2021 | Online Live 

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Aleksandra Trych | +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com