Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Niemieckie Standardy Rachunkowości

różnice rachunkowe, proces przekształcenia danych finansowych

Terminy szkolenia:
Poznań, 7-8 listopada 2019 r.
Warszawa, 5-6 grudnia 2019 r.

NOWOŚĆ

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z najbardziej popularnymi różnicami pomiędzy polskimi (HB I), a niemieckimi (HB II) zasadami rachunkowości oraz przygotowanie ich do sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz not uzupełniających w pakietach konsolidacyjnych przygotowanych według niemieckiego prawa bilansowego.

Większość działających na polskim rynku przedsiębiorstw z kapitałem niemieckim to spółki córki niemieckich jednostek dominujących zobowiązanych do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z niemieckimi standardami rachunkowości.

Dane finansowe jednostek zależnych powinny być sporządzone przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze.

W związku z powyższym dane pochodzące ze sprawozdania finansowego sporządzonego wg Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości należy przekształcić w celu ich dostosowania do niemieckich GAAP.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych raportowaniem w ramach niemieckich grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe.
Nasze szkolenie adresujemy, między innymi, do:

  • Szerokiego grona pracowników firm z kapitałem niemieckim odpowiedzialnych za sprawozdawczość i zarządzanie finansami
  • Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za przekształcanie danych finansowych na niemieckie GAAP
  • Kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych
  • Biegłych rewidentów weryfikujących pakiety konsolidacyjne wysyłane do niemieckich jednostek dominujących.

Korzyści

  • Szkolenie ma charakter warsztatowy: łączy różnorodne techniki prezentacji trenera z pracą własną uczestników
  • Intensywne i praktyczne: każda z reguł bogato ilustrowana przykładami liczbowymi
  • Omówienie najbardziej popularnych różnic pomiędzy polskimi a niemieckimi zasadami rachunkowości
  • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Szkolenie składa się z dwóch dni szkoleniowych, w ramach których omawiane będą podstawy prawne niemieckich GAAP, nadrzędne zasady rachunkowości, różnice w prezentacji i wycenie poszczególnych składników aktywów, pasywów, rachunku zysków i strat oraz proces przekształcenia danych w celu sporządzenia pakietu konsolidacyjnego.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.