Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Raporty XBRL
czyli (r)ewolucja w sprawozdawczości MSSF

Nowy termin wkrótce

Raporty roczne za okresy obrachunkowe rozpoczynające się od 1 stycznia 2020 roku sporządzane przez emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych na terytorium Unii Europejskiej, muszą zostać sporządzone w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF). Zmiana oznacza obowiązek sporządzenia wszystkich raportów rocznych w formacie XHTML, w tym skonsolidowane sprawozdania sporządzane zgodnie z MSSF będą znakowane językiem XBRL.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz

Dla kogo?


Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zmianami regulacyjnymi w obszarze sprawozdawczości finansowej. Szczególnie do:
 • szerokiego grona pracowników spółek (emitentów) odpowiedzialnych za sprawozdawczość, zarządzanie finansami, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz aspekty prawne
 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych
 • kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych

Cele i korzyści

 • Przygotowanie uczestników do nowych obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej emitentów.
 • Przykłady sprawozdań w nowym formacie.
 • Aspekt praktyczny: szkolenie z użyciem case studies – minimum teorii, przy nacisku na maksymalną użyteczność warsztatu. Wskażemy najczęściej popełniane błędy korzystając z doświadczenia globalnego EY.
 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z doświadczeniem oraz ekspertów w dziedzinie digitalizacji procesów sprawozdawczych. 

Program szkolenia

 • Nowe obowiązki sprawozdawcze - kogo dotyczy sporządzenie sprawozdania finansowego w strukturze XHTML, Inline XBRL?
 • Terminy i zakres wdrożenia.
 • Wyjaśnienie pojęć, czyli czym jest:
  • format XHTML
  • XBRL / Inline XBRL
  • taksonomia ESEF
  • tagowanie sprawozdań finansowych
 • Korzyści wynikające z zastosowania języka XBRL
 • Jak zaprojektować proces efektywnego wdrożenia i kontroli nad jakością ESEF?
 • Case study „Uczmy się od największych” – analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w formie raportów XBRL przez największe spółki w Europie i na świecie.
 • Współpraca z biegłym rewidentem.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Data i miejsce

Nowy termin wkrótce.

Trenerzy

Łukasz Kłaczyński, Menedżer

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Biegły rewident nr 13393. W trakcie zdobywania kwalifikacji ACCA.
Menedżer w Dziale Doradztwa w Zakresie Finansów i Rachunkowości EY.
Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Praca w zespole technicznym (doradczym) odpowiedzialnym za wspieranie merytoryczne zespołów audytowych w zakresie zgodności sprawozdań finansowych z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 
Doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów wewnętrznych oraz projektowania narzędzi raportowych, a także szkolenia pracowników działu raportowego. 
Cena 960,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Skontaktuj się ze nami.

Aleksandra Trych

tel. +48 505 171 636 

aleksandra.trych@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.