Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Raporty XBRL
czyli (r)ewolucja w sprawozdawczości MSSF

Termin:  27 listopada 2019 r.
Cena: 960 zł netto

Raporty roczne za okresy obrachunkowe rozpoczynające się od 1 stycznia 2020 roku sporządzane przez emitentów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych na terytorium Unii Europejskiej, muszą zostać sporządzone w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF). Zmiana oznacza obowiązek sporządzenia wszystkich raportów rocznych w formacie XHTML, w tym skonsolidowane sprawozdania sporządzane zgodnie z MSSF będą znakowane językiem XBRL.

Korzyści

 • Przygotowanie uczestników do nowych obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej emitentów.
 • Przykłady sprawozdań w nowym formacie.
 • Aspekt praktyczny: szkolenie z użyciem case studies – minimum teorii, przy nacisku na maksymalną użyteczność warsztatu. Wskażemy najczęściej popełniane błędy korzystając z doświadczenia globalnego EY.
 • Zajęcia prowadzone są przez trenerów z doświadczeniem oraz ekspertów w dziedzinie digitalizacji procesów sprawozdawczych. 

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zmianami regulacyjnymi w obszarze sprawozdawczości  finansowej. Szczególnie do:
 • szerokiego grona pracowników spółek (emitentów) odpowiedzialnych za sprawozdawczość, zarządzanie finansami, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz aspekty prawne
 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych
 • kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych

Program szkolenia

 • Nowe obowiązki sprawozdawcze - kogo dotyczy sporządzenie sprawozdania finansowego w strukturze XHTML, Inline XBRL?
 • Terminy i zakres wdrożenia.
 • Wyjaśnienie pojęć, czyli czym jest:
  • format XHTML
  • XBRL / Inline XBRL
  • taksonomia ESEF
  • tagowanie sprawozdań finansowych
 • Korzyści wynikające z zastosowania języka XBRL
 • Jak zaprojektować proces efektywnego wdrożenia i kontroli nad jakością ESEF?
 • Case study „Uczmy się od największych” – analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych w formie raportów XBRL przez największe spółki w Europie i na świecie.
 • Współpraca z biegłym rewidentem.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.
Cena 960,00 PLN (+ 23% VAT)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.