Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Zarządzanie projektami   Service Desk w organizacji

Service Desk IT 

Zapoznanie z praktyką definiowania, budowania i wdrażanie Service Desku IT dla różnych organizacji. Praktyczny przewodnik z przykładami.

 25-26 listopada 2021 | Online

W zależności od potrzeb oraz wyznaczonych celów w zakresie wsparcia możemy zdecydować o wdrożeniu prostych usług Help Desk dotyczących rozwiązywania problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników lub podjąć wysiłek wdrożenia usługi Service Desk, która w przeciwieństwie do Help Desk’u asystuje użytkownikowi końcowemu w problemach nie tylko technicznych.

Jej podstawowym elementem jest opracowany Katalog Usług opisujący w usystematyzowany sposób model świadczenia każdej z usług. Każda z usług posiada zdefiniowaną Kartę Usługi wraz z niezbędnymi elementami takimi jak: zakres usługi, dostępne rodzaje zgłoszeń, wymagane narzędzia, instrukcje, parametry jakościowe, czasy reakcji. Bardzo istotnym elementem opisu każdej z usług jest mapa procesu w ramach której są zdefiniowane odpowiedzialności poszczególnych grup wsparcia. Dzięki systemowemu podejściu do opisu procesu oraz ciągłemu pomiarowi poziomu świadczenia usługi istnieje możliwość optymalizacji procesów wsparcia.

W ramach prowadzonych prac biznes (przed produkcyjnym wdrożeniem usługi wsparcia Service Desk) podlega szczegółowej weryfikacji w zakresie kompletności przygotowanego Katalogu Usług IT w kontekście realizowanych procesów biznesowych.

Etap analizy obejmuje weryfikację procesów wsparcia, pełną inwentaryzację techniczną w zakresie: stacji roboczych, urządzeń mobilnych, systemów wydruku, oprogramowania, elementów infrastruktury serwerowej, urządzeń sieciowych, użytkowników objętych wsparciem, uprawnień do systemów IT, rekonfiguracji stacji roboczych / urządzeń mobilnych zgodnie z przyjętymi standardami. Sukces niniejszego etapu analizy w bardzo dużym stopniu jest uzależniony od profesjonalnej współpracy wszystkich komórek IT.

 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Cel warsztatu:

Warsztat prezentuje spójny i praktyczny model nowoczesnego Service Desku - scentralizowana organizacja IT dostosowana do nowego usługowego modelu funkcjonowania w firmie przy założeniu optymalizacji jakościowej i kosztowej z poszerzoną wiedzą pracowników i redundantnymi kompetencjami.

Korzyści:

Przeszkolony uczestnik uzyskuje zaawansowaną wiedzę pozwalającą wdrożyć:

 • infrastrukturę dostarczania użytkownikom ustandaryzowanych usług IT
 • zestaw usług w oparciu o zdefiniowany Katalog Usług IT
 • pojedynczy punkt kontaktu dla użytkowników i system komunikacji
 • procesy obsługi i realizacji zgłoszeń użytkowników
 • proces zarządzanie incydentami  związanymi z niedostępnością lub o pogorszeniem jakości świadczonych usług IT
 • rozwiązywanie skomplikowanych i złożonych problemów w oparciu o współpracę I i II linii wsparcia
 • bieżący monitoring i ciągłe udoskonalanie procesów IT zarówno w warstwie organizacyjnej jak i kosztowej
 • proces zarządzania sprzętem i akcesoriami IT oraz uprawnieniami
 • system opomiarowania procesu w oparciu o miary SLA i dashboard

Program

DZIEŃ 1

 • Podstawowe obszary i procesy IT wg ITIL
 • Najważniejsze zespoły i ich zakres obowiązków
 • Ustalenie procesów i celów dla pracowników
 • Definiowanie IT jako CUW
 • Zakres SD, Definicja Usługi, Karta usług
 • Umowa OEM oraz SLA
 • Kalkulacja kosztu SD i usługi
 • Obieg dokumentów
 • Wymagania sprzętowe i lokalowe
 • Profile kompetencyjne pracowników i grupy specjalistyczne SD/SP/ICT

DZIEŃ 2

 • Zbudowanie katalogu usług
 • Optymalizacja I i II linii wsparcia
 • Wdrożenie narzędzia do ticketowania i monitoringu
 • Porządkowanie procesów i kody rozmów
 • Opomiarowanie czasów procesu
 • Centralizacja sprzętu (zakup i własność)
 • Umowy na dostawy i wsparcia
 • Zatrudnienie i szkolenia
 • Standaryzacja sprzętu użytkowników i procesów
 • Incident management
 • Sprzęt i oprogramowanie (połączenia, ticketowanie, pomiar, zdalny dostęp)
 • Zespół – cele i motywowanie
 • Dashboard procesowy
 • Komunikacja z biznesem
 • Plan wdrożenia

Termin i miejsce

 • 25-26 listopada 2021 | Online
Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Oktawia Kuruś

tel. 517 882 348

Oktawia.Kurus@pl.ey.com