Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Zarządzanie   Skuteczna transformacja biznesowa w dobie przełomowych zmian

Skuteczna transformacja biznesowa w dobie przełomowych zmian

Czyli jak opracować opłacalny program transformacji, a następnie skutecznie wdrożyć go w organizacji i zapewnić trwałość jej funkcjonowania?

Szkolenie organizujemy w formule zamkniętej - na życzenie klienta.
Skontaktuj się z: Klaudia Pliszka | klaudia.pliszka@pl.ey.com | tel. +48 510 201 302

Tempo wdrażania nowych rozwiązań, rosnąca presja finansowa i zacierające się granice pomiędzy sektorami skutecznie zmieniają rzeczywistość biznesową, w której przedsiębiorstwa walczą o wypracowanie realnych przewag konkurencyjnych. Jednakże jak wskazuje ostatnie kilkanaście lat organizacje, które były w stanie zidentyfikować potrzebę zmian transformacyjnych i skutecznie je wdrożyć, w pełni zrealizowały swoje cele finansowe. Co więcej, nagłe globalne i lokalne wydarzenia z ostatnich kilku miesięcy generują jednoznaczną konieczność podjęcia szybkich działań transformacyjnych w większości przedsiębiorstw chcących zabezpieczyć lub odbudować możliwość rentownej działalności.

Badanie zrealizowane przez EY w 2019 pośród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w Polsce wskazuje, że zagadnienie transformacji jest odbierane jako absolutnie kluczowe w kontekście realizacji celów finansowych. Jednocześnie 49% respondentów wskazało na słabe przygotowanie własnych organizacji do skorzystania z możliwości, które mogą wyniknąć z przełomowych zmian (typu ‘disruptive’).

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Kontakt

Dla kogo?

 • Wyższa kadra zarządzająca (zarząd, dyrektorzy)
 • Menedżerowie ds. strategii lub transformacji biznesowej

Cele i korzyści

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na rozwój praktycznych umiejętności w zakresie:

 • określenia siły oddziaływania na organizację przełomowych zmian w otoczeniu
 • identyfikacji obszarów w modelu biznesowym i operacyjnym wymagających zmian
 • analizy możliwych działań transformacyjnych
 • opracowania programów transformacyjnych, skoncentrowanych na osiągnięciu wartości finansowej
 • strategicznego zarządzania zmianą we wdrażaniu programów transformacyjnych

W programie

 1. Zmiany przełomowe a fundamenty zarządzania strategicznego. Źródło kreacji lub utraty wartości
  • Dlaczego próbujemy stosować dawne koncepcje w nowej rzeczywistości? Czyli o doborze właściwych metod analizy biznesowej
  • Źródła sukcesu przełomowych modeli biznesowych – skupienie się na potrzebach klienta i wykorzystanie nowych technologii jako źródła przewag konkurencyjnych
  • ‘Disruptive innovation’ jako proces kreowania przełomowych zmian
  • Reakcja na przełomowe zmiany w bliskim otoczeniu a źródła sukcesów i porażek międzynarodowych organizacji
 2. Diagnoza stopnia wykorzystania potencjału strategicznego
  • Identyfikacja potencjału strategicznego – przegląd narzędzi i technik
  • Full Potiential ParadigmTM jako narzędzie do identyfikacji możliwych źródeł znaczącej poprawy wyników finansowych poprzez określenie:
   • kontekstu rynkowego (‘Market Context’)
   • strategicznej luki marżowości (‘Performance Gap’)
   • potencjału skalowalności bazy przychodowej (‘Opportunity Gap’)
   • istniejącej luki percepcji wyników strategicznych (‘Perception Gap’)
  • Strategia a model biznesowy – co jest nowym źródłem sukcesu strategicznego?
  • Projektowanie zmian w modelu biznesowym z wykorzystaniem procesu ‘disruptive innovation’
 3. Diagnoza potrzeby zmian operacyjnych jako warunku skuteczności zmian w modelu biznesowym
  • Ocena efektywności obecnego modelu operacyjnego – Operating Model Framework
  • Identyfikacja głównych dźwigni poprawy efektywności operacyjnej – case study
 4. Budowanie programów transformacyjnych
  • Określanie celów zmian transformacyjnych i priorytetyzacja rozwiązań umożliwiających maksymalizację wartości finansowej
  • Dlaczego tak wiele opłacalnych i potrzebnych zmian transformacyjnych nie dochodzi do skutku?
  • Jak uniknąć porażki programu transformacyjnego na etapie jego projektowania?
  • Dopasowanie programu transformacyjnego do rzeczywistych potrzeb zmian w modelu biznesowym i operacyjnym – jak zrealizować to, co rzeczywiście wykreuje oczekiwaną wartość?
  • Transformacja a restrukturyzacja
 5. Strategiczne zarządzanie zmianą w programach transformacyjnych
  • Rola zarządzania zmianą jako pomostu pomiędzy celami finansowymi a zwinnością organizacji
  • Przegląd praktycznych modeli zarządzania zmianą – wnioski dla programów transformacyjnych
  • Symulacja przebiegu programu transformacyjnego – rola szybkości i trafności decyzji menedżerskich

Data i miejsce

Szkolenie organizujemy w formule zamkniętej - na życzenie klienta.

Skontaktuj się: Klaudia Pliszka | klaudia.pliszka@pl.ey.com | tel. +48 510 201 302

Trenerzy

 • dr Marcin Witkowski, Senior Consultant & Project Leader, Dział Doradztwa Strategicznego EY – trener wiodący
 • Adam Malarski, Senior Manager, Dział Doradztwa Strategicznego EY

Kontakt

Klaudia Pliszkaklaudia.pliszka@pl.ey.com | tel. +48 510 201 302

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.