Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Biegli rewidenci - szkolenia obligatoryjne   Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

Moduł 21.2019.R.8 | 8h z bloku Rachunkowość
Nie zdążyłeś wziąć udziału w tym szkoleniu na żywo? Zrealizuj je w formie e-learningu.
Rejestracja >>tutaj<<

Cena e-kursu: 430 zł
cena netto lub zw. z VAT

Program

 • Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności 
 • Rodzaje transakcji związanych z ZCP ustawa o biegłych rewidentach
 • Transakcje ZCP w świetle prawa handlowego 
 • Transakcje ZCP w prawie podatkowym 
 • Niespójność transakcji ZCP w regulacjach prawnych 
 • Ujęcie transakcji ZCP w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości:
  • Rozliczenie w księgach sprzedającego ZCP 
  • Rozliczenie w księgach kupującego
  • Ustalenie właściwej metody rozliczenia: metoda nabycia czy metoda łączenia udziałów? 
  • Dzień nabycia  
  • Ustalenie ceny nabycia 
  • Identyfikacja i wycena przejętych składników majątkowych
  • Ustalenie wartości firmy/ujemnej wartości firmy
  • Ujęcie i wycena przejętych składników na kolejne daty bilansowe 
  • Prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
  • Rozliczenie w księgach wnoszącego aport w postaci ZCP
  • Rozliczenie w księgach otrzymującego aport w postaci ZCP
 • Transakcje ZCP według MSSF 3„Połączenia jednostek gospodarczych
  • Rozliczenie w księgach sprzedającego ZCP
  • Rozliczenie w księgach kupującego
  • Ustalenie właściwej metody rozliczenia: metoda przejęcia czy inna? 
  • Dzień przejęcia
  • Ustalenie wynagrodzenia za przejęcie
  • Ujęcie kosztów transakcyjnych
  • Identyfikacja i wycena przejętych składników majątkowych
  • Ustalenie wartości firmy/zysku na okazyjnym nabyciu
  • Ujęcie i wycena przejętych składników na kolejne daty bilansowe
  • Prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
  • Rozliczenie w księgach wnoszącego aport w postaci ZCP
  • Rozliczenie w księgach otrzymującego aport w postaci ZCP