Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Biegli rewidenci - szkolenia obligatoryjne   Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Moduł 21.2019.R.8 | 8h z bloku Rachunkowość
Terminy:
14 października 2021 | Warszawa lub Online Live - 525 zł netto
26 listopada 2021 | Warszawa lub Online Live - 599 zł netto
16 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live - 630 zł netto
Nie zdążyłeś wziąć udziału w tym szkoleniu na żywo? Zrealizuj je w formie e-learningu.
Rejestracja >>tutaj<<

Cena e-kursu: 430 zł
cena netto lub zw. z VAT

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do:

 • biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć wiedzę na temat transakcji dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • osób zainteresowanych transakcjami dotyczącymi zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Cele i korzyści

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizacja wiedzy uczestników w odniesieniu do rozliczania transakcji, w których występuje zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP)
 • zrozumienie podstawowych różnic w definicji ZCP i rozliczaniu transakcji z użyciem ZCP wg prawa handlowego, podatkowego i bilansowego
 • zdobycie umiejętności rozliczania transakcji z użyciem ZCP zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości
 • zdobycie umiejętności rozliczania transakcji z użyciem ZCP zgodnie z wymogami MSSF

Program

 • Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
 • Rodzaje transakcji związanych z ZCP
 • Transakcje ZCP w świetle prawa handlowego
 • Transakcje ZCP w prawie podatkowym
 • Niespójność transakcji ZCP w regulacjach prawnych
 • Ujęcie transakcji ZCP w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Transakcje ZCP według MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”

Data i miejsce

 • 14 października 2021 | Warszawa lub Online Live
 • 26 listopada 2021 | Warszawa lub Online Live
 • 16 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live

Trenerzy

Michał Błeszyński, FCCA, CIA
Michał współpracuje z EY Academy of Business od 2008 roku.
Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, wydziału Informatyki i zarządzania.
W 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych notowanych na GPW. W 2008 roku zmienił kierunek kariery zawodowej i zaczął szkolić w EY Academy of Business, gdzie w pełni wykorzystuje zdobyte wcześniej doświadczenie zawodowe.
Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF, US GAAP, jak również różnic pomiędzy MSSF, US GAAP a Ustawą o rachunkowości, z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej, a także Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Aby wykorzystać jeszcze bardziej aspekt praktyczny wiedzy finansowej i ekonomicznej dla uczestników kursów, wykorzystuje na swoich zajęciach często MS Excel.
W wolnych chwilach pilot mniejszych samolotów, żeglarz oraz gitarzysta i wykonawca piosenek żeglarskich.
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Aleksandra Trych | +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com

Punkty edukacyjne (liczba godzin)

8 godzin (blok rachunkowość)