Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Audytorzy wewnętrzni - rozwój zawodowy   Warsztaty: Jak napisać wartościowe sprawozdanie z audytu

Warsztaty: Jak napisać wartościowe sprawozdanie z audytu

Terminy:

29 listopada 2021 | Warszawa lub Online

Informowanie o wynikach zadań audytowych jest bardzo ważną częścią pracy audytorów. Często decyduje o tym, jak audyt jest odbierany przez kierownictwo. Na tym warsztacie poznasz i przećwiczysz różne sposoby pisania sprawozdań z zadań audytowych.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto w ramach wykonywanych obowiązków przygotowuje sprawozdania z zadań audytowych, a w szczególności:
 • audytorów wewnętrznych
 • pracowników działu audytu wewnętrznego, którzy chcieliby poznać zasady pisania wartościowych sprawozdań
 • wszystkich zainteresowanych audytem wewnętrznym, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę

Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:
 • wiedzieli, jakie są wymagania Standardów audytu odnośnie sprawozdawczości
 • wiedzieli, jakie narzędzia ułatwiają pisanie sprawozdań z audytu i przećwiczą umiejętności korzystania z tych narzędzi
 • potrafili przedstawić syntetyczną ocenę zbadanej działalności
 • znali zasady przygotowania wartościowych sprawozdań z audytu

Program

Napisanie wartościowego sprawozdania z audytu wewnętrznego wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad. Nasze warsztaty są zbudowane właśnie wokół nich:
Zasada 1. Określ, kto jest głównym odbiorcą sprawozdania i jakich informacji potrzebuje
Przykład: wytyczne od zarządu, co uważają za istotne ustalenia
Przykład: formaty sprawozdań – najlepsze praktyki z polskich przedsiębiorstw
Ćwiczenie: wybór ustaleń do podsumowania dla zarządu i do właściwego sprawozdania
    
Zasada 2. Miej coś do powiedzenia – przekaż tylko istotne informacje
Ćwiczenie: odróżnianie informacji istotnych od nieistotnych
   
Zasada 3. Zacznij od razu – ustalenia i wnioski powinny być pisane na bieżąco, w miarę jak się pojawiają.  Powinny być też od razu omawiane z audytowanymi.
Przykład: różny poziom agregowania ustaleń dla różnych odbiorców
Przykład: arkusz ustaleń jako narzędzie pomagające napisać dobre sprawozdanie
Ćwiczenie: elementy ustaleń – stan faktyczny, kryteria, przyczyny, skutki
Ćwiczenie: ocena ustaleń pod kątem ich jasności i kompletności
   
Zasada 4. Zachowaj proporcje – przedstaw zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Jasno zaprezentuj, które kwestie są najistotniejsze. Dobierz odpowiedni poziom agregacji/ szczegółowości.
Ćwiczenie: różnica między szczegółową dokumentacją roboczą a sprawozdaniem z audytu
Ćwiczenie: syntetyczne przedstawianie informacji
   
Zasada 5. Jeśli możesz, przedstaw ocenę badanego procesu
Przykład: skala ocen
Przykład: różne możliwości prezentacji ocen w sprawozdaniu z audytu
Ćwiczenie: ocena procesu na podstawie przedstawionych informacji
   
Zasada 6. Pisz poprawnie: używaj krótkich zdań, nie nadużywaj strony biernej, pisz zrozumiałym językiem
Przykład: wystrzeganie się oczywistości
Przykład: odpowiedni dobór słów
Ćwiczenie: prezentacja informacji w jasny sposób
Ćwiczenie: dobór słów o zabarwieniu neutralnym
Ćwiczenie: skracanie tekstu, rezygnacja ze zbędnych słów

Data i miejsce

 • 29 listopada 2021 | Warszawa lub Online
Cena 1100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Koordynatorem tego szkolenia jest

Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302 

Punkty edukacyjne

Za udział w szkoleniu można otrzymać 7,5 CPE.