Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje osobiste   Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?

Wypalenie zawodowe, jak sobie radzić i przeciwdziałać?

Szkolenie ma formę wykładu, wymiany doświadczeń i refleksji oraz ćwiczeń praktycznych. Podczas zajęć stosujemy testy, pozwalające ocenić odczuwany poziom stresu i wypalenia zawodowego. 

Termin zostanie podany | Online
Cena: 950 zł netto

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane do osób na każdym stanowisku. Szczególnie do tych, które chcą zadbać o własną higienę psychiczną, fizyczną i emocjonalną w pełnionej roli zawodowej, tak aby móc lepiej wykorzystywać swój potencjał osobisty.

Cele i korzyści

Cele szkolenia

 • rozpoznanie wczesnych zwiastunów wypalenia zawodowego i poznanie metod jego zapobiegania
 • poznanie pojęcia toksycznej pracy i rozwinięcie umiejętności tworzenia zdrowych relacji w zespole pracowniczym i z klientami
 • poznanie technik radzenia sobie z emocjonalnym i fizycznym stresem i przećwiczenie wybranych z nich (np. technik relaksacji, zmiany punktów widzenia)
Korzyści
 • poznanie charakterystyki zjawiska wypalenia zawodowego i określenie własnych ryzyk związanych z jego pojawianiem się w rozwoju zawodowym
 • budowanie świadomości osobistej związanej ze stylem myślenia i działania oraz emocjami, w kierunku świadomego zarządzania własną efektywnością i higieną pracy
 • wzmacnianie umiejętności związanych z poczuciem sensu, wpływu i kontroli, przeciwdziałąjących pojawianiu się poczuciu wypalenia
 • zwiększanie wpływu osobistego na obecną sytuację zawodową i planowanie rozwoju zawodowego

Program

 1. Czym jest wypalenie i jak je odczuwamy:
  • Emocjonalne, psychiczne i fizyczne wyczerpanie, depersonalizacja w relacjach i erozja zaangażowania jako przejawy wypalenia zawodowego.
  • Teoria i badania dotyczące wypalenia zawodowego jako skutków nadmiernego i długotrwałego stresu. 
  • Jak stres wpływa na nasze ciało, postrzeganie społeczne i koncentrację na zadaniach. 
  • Indywidualne, interpersonalne oraz organizacyjne źródła wypalenia.
  • Zawody i funkcje szczególnie narażone na wypalenie.
 2. Czynniki psychologiczne mające wpływ na poczucie wypalenia:
  • Niechęć przed zmianą, dążenie do kontrolowania sytuacji i wpływ przekonań na odczuwany stres.
  • Tendencja do ulegania wpływom i autorytetom zewnętrznym. 
  • Zewnętrzne poczucie kontroli nad zdarzeniami.
  • Wartości osobiste, ich poziom realizacji oraz zabezpieczanie swoich potrzeb.
 3. Toksyczna praca i jak się z niej wyzwolić:
  • Wpływ warunków pracy oraz klimatu organizacyjnego w firmie na poczucie wypalenia. 
  • Cykl dojrzewania pracownika w organizacji a objawy wypalenia zawodowego. 
  • Rozwój kariery – rozwijanie umiejętności osobistych i wykorzystywanie talentów. 
  • Model zachowań przywódczych w organizacji i kształtowanie klimatu zachowań społecznych prozdrowotnych.
  • Presja czasu, zadań i krytycznej oceny.
  • Konflikty i gry w zespole.
  • Trudne kontakty z klientami. 
 4. Czynniki przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu:
  • Dopasowanie stanowiska do pasji i talentów.
  • Praca w zespołach projektowych vs. samotność „z siecią”.
  • Podejmowanie nowych wyzwań, czyli strefa rutynowego komfortu vs. zmiana.
  • Inspirujące otoczenie pracy i inspirujące zadania.
  • Asertywna komunikacja i interakcja w zespole.
  • Rozwój i wielostanowiskowość / wszechstronność.
  • Innowacyjność / kreatywność, czyli „czy w pracy można się bawić”?
  • Przewartościowanie  celów i priorytetów – planowanie i organizacja działań
  • Poczucie sensu  pracy – nadawanie wartości
  • Strategia postawy optymistycznej - zmiana sposobu myślenia jako narzędzie bezpośredniego wpływu na poziom odczuwanego stresu i przeciążenia.  
 5. Dystans emocjonalny, czyli czym jest twardość psychiczna i jak ją wzmacniać?
  • Techniki obniżania napięcia i wyciszania.

Data i miejsce

Termin zostanie podany | Online

Cena 950,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Renata Michalak | tel. 508 018 460 | Renata.Michalak@pl.ey.com