Circular Design – projektowanie produktów i usług dla ekonomii cyrkularnej

Circular Design to warsztaty, które pozwolą odkryć szanse związane z ekonomią cyrkularną w postaci nowych lub usprawnionych produktów i usług. Korzystnych zarówno dla planety, jak i dla biznesu. Celem warsztatów jest przedstawienie możliwości, jakie daje połączenie procesu myślenia projektowego (Design Thinking) z zasadami ekonomii cyrkularnej (Circular Economy). Uczestnicy poznają metody i narzędzia generowania innowacji opartych na problemach i potrzebach użytkowników – zapewniających zrównoważony rozwój organizacji z poszanowaniem granic środowiska naturalnego.

Warsztat przeznaczony jest przede wszystkim dla liderów oraz członków zespołów tworzących nowe lub doskonalących istniejące produkty i usługi. Ponadto dla osób zajmujących się projektowaniem doświadczeń (experience design), projektowaniem usług (service design), projektowaniem produktów (industrial design) oraz badaniami projektowymi (design research).

 

Celem warsztatów jest:

 • poznanie kluczowych założeń ekonomii cyrkularnej (czyli gospodarki obiegu zamkniętego) oraz zrozumienie zmiany paradygmatu funkcjonujących w niej produktów i usług
 • identyfikowanie szans biznesowych wynikających z potencjału ekonomii cyrkularnej oraz tworzenie opartego na nich portfela innowacji
 • na podstawie wybranych case study zrozumienie modeli i strategii umożliwiających wydłużenie cyklu życia produktów, jednocześnie zwiększających przychód organizacji
 • poznanie metody generowania kierunków rozwoju oferty oraz tworzenia koncepcji produktów i usług opartych o perspektywę użytkownika
 • zdobycie podstawowego know-how do projektowania i wdrażania w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej

Warsztaty Circular Design to intensywne 2 dni grupowej pracy na wybranych przez uczestników wyzwaniach projektowych. Teoria zredukowana jest do niezbędnego minimum. Wyznajemy zasadę learning-by-doing, wierząc, że najwięcej osiągnąć i nauczyć się możemy w trakcie faktycznej pracy.

Wspólnie wygenerujemy pulę koncepcji, nadamy im materialny wymiar, poddamy je uproszczonym testom, ocenie i selekcji najbardziej obiecujących. Uczestnicy wyjdą z warsztatów z portfelem koncepcji innowacji, praktyczną wiedzą i narzędziami umożliwiającymi rozwój portfolio produktów i usług w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej.

Kluczowe zagadnienia poruszane w ramach warsztatów:

 • Wprowadzenie do zasad i założeń ekonomii cyrkularnej oraz projektowania i wdrażania w zgodzie z nimi
 • Omówienie modeli biznesowych i strategii projektowania na przykładach (case study) odpowiadających na wyzwania związane z ekonomią cyrkularną. Omówienie wynikających z nich szans i wyzwań dla biznesu
 • Empatia z użytkownikiem. Analiza perspektywy użytkownika oraz „zielonych” kryteriów zakupowych i użytkowych. Poznanie metod identyfikowania kluczowych informacji oraz obserwacji
 • Identyfikowanie szans w otoczeniu biznesu oraz na podstawie globalnych trendów
 • Ideacja. Poszukiwanie hipotez zrównoważonego rozwoju oferty, opracowania nowych lub usprawnienia istniejących produktów i usług. Dobór adekwatnej strategii projektowania
 • Definiowanie i selekcja. Wybór i doprecyzowanie pomysłów z największym potencjałem. Określenie ich podstawowych parametrów i ustalenie dalszych działań nad ich rozwojem
 • Szybkie modele i testy. Tworzenie prostych modeli umożliwiający testowanie i doskonalenie wybranych koncepcji
 • Określenie planu rozwoju, warunków i czynników sukcesu. Wskazówki oraz sesja planowania dalszych działań
Circular Design – projektowanie produktów i usług dla ekonomii cyrkularnej

Circular Design to warsztaty, które pozwolą odkryć szanse związane z ekonomią cyrkularną w postaci nowych lub usprawnionych produktów i usług. Korzystnych zarówno dla planety, jak i dla biznesu. Celem warsztatów jest przedstawienie możliwości, jakie daje połączenie procesu myślenia projektowego (Design Thinking) z zasadami ekonomii cyrkularnej (Circular Economy). Uczestnicy poznają metody i narzędzia generowania innowacji opartych na problemach i potrzebach użytkowników – zapewniających zrównoważony rozwój organizacji z poszanowaniem granic środowiska naturalnego.

Dla kogo?

Warsztat przeznaczony jest przede wszystkim dla liderów oraz członków zespołów tworzących nowe lub doskonalących istniejące produkty i usługi. Ponadto dla osób zajmujących się projektowaniem doświadczeń (experience design), projektowaniem usług (service design), projektowaniem produktów (industrial design) oraz badaniami projektowymi (design research).

 

Cele i korzyści

Celem warsztatów jest:

 • poznanie kluczowych założeń ekonomii cyrkularnej (czyli gospodarki obiegu zamkniętego) oraz zrozumienie zmiany paradygmatu funkcjonujących w niej produktów i usług
 • identyfikowanie szans biznesowych wynikających z potencjału ekonomii cyrkularnej oraz tworzenie opartego na nich portfela innowacji
 • na podstawie wybranych case study zrozumienie modeli i strategii umożliwiających wydłużenie cyklu życia produktów, jednocześnie zwiększających przychód organizacji
 • poznanie metody generowania kierunków rozwoju oferty oraz tworzenia koncepcji produktów i usług opartych o perspektywę użytkownika
 • zdobycie podstawowego know-how do projektowania i wdrażania w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej
Program

Warsztaty Circular Design to intensywne 2 dni grupowej pracy na wybranych przez uczestników wyzwaniach projektowych. Teoria zredukowana jest do niezbędnego minimum. Wyznajemy zasadę learning-by-doing, wierząc, że najwięcej osiągnąć i nauczyć się możemy w trakcie faktycznej pracy.

Wspólnie wygenerujemy pulę koncepcji, nadamy im materialny wymiar, poddamy je uproszczonym testom, ocenie i selekcji najbardziej obiecujących. Uczestnicy wyjdą z warsztatów z portfelem koncepcji innowacji, praktyczną wiedzą i narzędziami umożliwiającymi rozwój portfolio produktów i usług w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej.

Kluczowe zagadnienia poruszane w ramach warsztatów:

 • Wprowadzenie do zasad i założeń ekonomii cyrkularnej oraz projektowania i wdrażania w zgodzie z nimi
 • Omówienie modeli biznesowych i strategii projektowania na przykładach (case study) odpowiadających na wyzwania związane z ekonomią cyrkularną. Omówienie wynikających z nich szans i wyzwań dla biznesu
 • Empatia z użytkownikiem. Analiza perspektywy użytkownika oraz „zielonych” kryteriów zakupowych i użytkowych. Poznanie metod identyfikowania kluczowych informacji oraz obserwacji
 • Identyfikowanie szans w otoczeniu biznesu oraz na podstawie globalnych trendów
 • Ideacja. Poszukiwanie hipotez zrównoważonego rozwoju oferty, opracowania nowych lub usprawnienia istniejących produktów i usług. Dobór adekwatnej strategii projektowania
 • Definiowanie i selekcja. Wybór i doprecyzowanie pomysłów z największym potencjałem. Określenie ich podstawowych parametrów i ustalenie dalszych działań nad ich rozwojem
 • Szybkie modele i testy. Tworzenie prostych modeli umożliwiający testowanie i doskonalenie wybranych koncepcji
 • Określenie planu rozwoju, warunków i czynników sukcesu. Wskazówki oraz sesja planowania dalszych działań

Cena

2100 zł netto (+23% VAT)

Lokalizacja

Warszawa

Termin

24-25 stycznia 2022

4-5 kwietnia 2022

9.00-16.30

Kontakt

Klaudia Pliszka

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com