Cloud Native Foundations – EY Academy of Business

Cloud Native Foundations

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się, jak dostosować organizację i w pełni wykorzystać model Cloud Native.

Szkolenie adresowane jest do:

 • Dyrektorów ds. technicznych
 • Właścicieli systemów IT
 • Właścicieli infrastruktury IT
 • Kierowników ds. rozwoju IT
 • Inżynierów DevOps
 • Inżynierów ds. chmury (Cloud)
 • Menedżerów ds. innowacji
 • Deweloperów IT
 • Właścicieli firm z branży systemów IT

Cele szkolenia:

 • Poznasz, czym jest model Cloud Native oraz jakie są różne podejścia do transformacji do chmury
 • Będziesz potrafił ocenić różne platformy kontenerowe i narzędzia CI/CD
 • Poznasz, w jaki sposób podejść do integracji z obecnym środowiskiem
 • Dowiesz się, jak dostosować organizację i w pełni wykorzystać model Cloud Native

Korzyści ze szkolenia:

 • Znajomość możliwości produkcji i pielęgnacji oprogramowania na podstawie nowoczesnej architektury automatyzującej pracę
 • Umiejętność oceny procesów produkcji oprogramowania w oparciu o zwinne metodyki w kulturze DevOps
 • Umiejętność oceny przygotowania organizacji do transformacji w kierunku nowoczesnej architektury automatyzującej produkcję oprogramowania
 • Umiejętność wybrania komponentów architektury, modeli oraz nadania ról
 • Merytoryczne przygotowanie do rozmów z potencjalnymi dostawcami i zespołami wdrażającymi nowoczesną architekturę

Moduł 1 – dzień 1

 • Czym jest model Cloud Native i mikrousługi
 • Korzyści cyfrowej transformacji: od modelu monolitycznego do mikrousług
 • Infrastruktura w modelu Cloud Native GitOps
 • Rozwój oprogramowania w modelu Cloud Native CI/CD

Moduł 2 – dzień 2

 • Konteneryzacja aplikacji: korzyści i zagrożenia
 • Wybór oprogramowania: kryteria i konsekwencje
 • Chmura publiczna, prywatna, model hybrydowy, multicloud
 • Wybór platformy kontenerowej
 • Wybór narzędzi CI/CD
 • Integracja z istniejącym środowiskiem

Moduł 3 – dzień 3

 • Strategia wdrożenia Cloud Native w organizacji
 • W jaki sposób mierzyć rezultaty transformacji do chmury
 • Podział ról i odpowiedzialności – jakie nowe role są niezbędne w modelu Cloud Native
 • Model pracy nad wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem platformy
 • Model pracy nad wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem CI/CD
 • Refaktoring aplikacji
 • Kluczowe elementy mapy drogowej transformacji do chmury

Łukasz Sztachański - doświadczony inżynier w branży IT. Łukasz pracuje w niej od 2006 roku i w naturalny sposób uczestniczył w transformacji podejścia do technologii.

Maciej Terlikowski - wieloletni doradca w projektach transformacji biznesowych i technologicznych. Od ponad 15 lat doradza klientom i wspiera ich przy opracowywaniu i wprowadzaniu nowych modeli operacyjnych.

Cloud Native Foundations

Cena

3200 zł netto ( 3936 zł brutto )

Cloud Native Foundations

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się, jak dostosować organizację i w pełni wykorzystać model Cloud Native.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Dyrektorów ds. technicznych
 • Właścicieli systemów IT
 • Właścicieli infrastruktury IT
 • Kierowników ds. rozwoju IT
 • Inżynierów DevOps
 • Inżynierów ds. chmury (Cloud)
 • Menedżerów ds. innowacji
 • Deweloperów IT
 • Właścicieli firm z branży systemów IT
Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Poznasz, czym jest model Cloud Native oraz jakie są różne podejścia do transformacji do chmury
 • Będziesz potrafił ocenić różne platformy kontenerowe i narzędzia CI/CD
 • Poznasz, w jaki sposób podejść do integracji z obecnym środowiskiem
 • Dowiesz się, jak dostosować organizację i w pełni wykorzystać model Cloud Native

Korzyści ze szkolenia:

 • Znajomość możliwości produkcji i pielęgnacji oprogramowania na podstawie nowoczesnej architektury automatyzującej pracę
 • Umiejętność oceny procesów produkcji oprogramowania w oparciu o zwinne metodyki w kulturze DevOps
 • Umiejętność oceny przygotowania organizacji do transformacji w kierunku nowoczesnej architektury automatyzującej produkcję oprogramowania
 • Umiejętność wybrania komponentów architektury, modeli oraz nadania ról
 • Merytoryczne przygotowanie do rozmów z potencjalnymi dostawcami i zespołami wdrażającymi nowoczesną architekturę
Program

Moduł 1 – dzień 1

 • Czym jest model Cloud Native i mikrousługi
 • Korzyści cyfrowej transformacji: od modelu monolitycznego do mikrousług
 • Infrastruktura w modelu Cloud Native GitOps
 • Rozwój oprogramowania w modelu Cloud Native CI/CD

Moduł 2 – dzień 2

 • Konteneryzacja aplikacji: korzyści i zagrożenia
 • Wybór oprogramowania: kryteria i konsekwencje
 • Chmura publiczna, prywatna, model hybrydowy, multicloud
 • Wybór platformy kontenerowej
 • Wybór narzędzi CI/CD
 • Integracja z istniejącym środowiskiem

Moduł 3 – dzień 3

 • Strategia wdrożenia Cloud Native w organizacji
 • W jaki sposób mierzyć rezultaty transformacji do chmury
 • Podział ról i odpowiedzialności – jakie nowe role są niezbędne w modelu Cloud Native
 • Model pracy nad wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem platformy
 • Model pracy nad wdrożeniem, utrzymaniem i rozwojem CI/CD
 • Refaktoring aplikacji
 • Kluczowe elementy mapy drogowej transformacji do chmury

Cena

3200 zł netto ( 3936 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com