Coachingowy styl zarządzania – EY Academy of Business

Coachingowy styl zarządzania

Warsztat w zakresie stosowania metod coachingu w codziennych relacjach zawodowych – coachingowy styl zarządzania.

Program EY skupia się na praktyce: zastosowaniach podejścia i technik coachingowych w codziennej pracy menedżera. Został zaprojektowany, by zademonstrować siłę coachingowego stylu zarządzania.

Szkolenie coachingowe prowadzone jest przez doświadczonych coachów specjalizujących się w projektach rozwojowych dla menedżerów, posiadających doświadczenia w zarządzaniu ludźmi. Kładziemy nacisk na praktyczne ćwiczenia, pracujemy na realnych wyzwaniach zgłaszanych przez Uczestników oraz na przykładach biznesowych.

Stosowanie technik coachingowych zwiększa możliwości menedżera w zakresie wywierania wpływu na podwładnych. Pozwala w pozytywny sposób kształtować zachowania, postawy oraz sposób myślenia. Daje możliwość budowania:

 • motywacji i zaangażowania
 • samodzielności, dojrzałości
 • dążenia do rozwoju
 • konstruktywnych sposobów myślenia i działania

 • Osób kierujących zespołami, niezależnie od poziomu zarządzania
 • Przedstawicieli HR zainteresowanych wzmacnianiem coachingowego stylu zarządzania w swojej organizacji

Korzyści dla uczestników:

 • przedstawienie metod coachingu i możliwości ich zastosowania przez menedżera w podległym zespole;
 • kształtowanie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia rozmów z podwładnymi z wykorzystaniem metod coachingu;
 • doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów, wspierających rozwój umiejętności podwładnych.
 1. Coaching jako styl zarządzania
 • Coaching umiejętności, efektywności i rozwoju osobistego. Różnice w podejściu.
 • Coaching jako część systemu działań rozwojowych.
 • Styl zarządzania i jego znaczenie dla coachingu. Sprawdź swój potencjał w zakresie stosowania metod coachingu w zarządzaniu.
 • Zakres kompetencji menedżera-coacha.
 1. Praktyka stosowania coachingu w zespole
 • Proces stosowania coachingu.
 • Analiza potencjału osobistego pracowników – praktyczne metody.
 • Zdefiniowanie celów coachingu – jak określić umiejętności, które chcemy rozwijać z pożytkiem dla firmy i osobistego rozwoju pracowników?
 • Reguły stosowania coachingu i kilka słów o tym, dlaczego muszą być przejrzyste i zakomunikowane pracownikom.
 1. Psychologiczne podstawy coachingu
 • Stosunek pracownika do samokształcenia i doskonalenia osobistego potencjału jako warunek skuteczności coachingu.
 • Cykl uczenia się dorosłych wg D. Kolba.
 • Cykl zmiany wg E. Kubler-Ross.
 1. Zastosowanie metody coachingu w udzielaniu informacji zwrotnej
 • Okna Johari i ich znaczenie dla efektywności i doboru metod coachingu.
 • Przeprowadzenie feedbacku z zastosowaniem metod coachingu. Ćwiczenia.
 • Pytania jako podstawowe narzędzie coachingu.
 • Jak stworzyć klimat rozmowy, służący rozwijaniu umiejętności?
 1. Modele prowadzenia coachingu
 • Rozmowa coachingowa jako proces komunikacji.
 • Coaching krok po kroku (przed spotkaniem, rozpoczęcie, prowadzenie rozmowy, zakończenie).
 • Model GROW – praktyczne zastosowanie.
 • Modele GOLD i STAR.

Ewa Opolska - przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Jest doświadczonym trenerem w obszarze szkoleń menedżerskich. Realizuje dłuższe cykle (akademie menedżerskie, programy talentowe), wspierające konkretne cele biznesowe.

Coachingowy styl zarządzania

Warsztat w zakresie stosowania metod coachingu w codziennych relacjach zawodowych – coachingowy styl zarządzania.

Program EY skupia się na praktyce: zastosowaniach podejścia i technik coachingowych w codziennej pracy menedżera. Został zaprojektowany, by zademonstrować siłę coachingowego stylu zarządzania.

Szkolenie coachingowe prowadzone jest przez doświadczonych coachów specjalizujących się w projektach rozwojowych dla menedżerów, posiadających doświadczenia w zarządzaniu ludźmi. Kładziemy nacisk na praktyczne ćwiczenia, pracujemy na realnych wyzwaniach zgłaszanych przez Uczestników oraz na przykładach biznesowych.

Stosowanie technik coachingowych zwiększa możliwości menedżera w zakresie wywierania wpływu na podwładnych. Pozwala w pozytywny sposób kształtować zachowania, postawy oraz sposób myślenia. Daje możliwość budowania:

 • motywacji i zaangażowania
 • samodzielności, dojrzałości
 • dążenia do rozwoju
 • konstruktywnych sposobów myślenia i działania
Dla kogo?

 • Osób kierujących zespołami, niezależnie od poziomu zarządzania
 • Przedstawicieli HR zainteresowanych wzmacnianiem coachingowego stylu zarządzania w swojej organizacji
Cele i korzyści

Korzyści dla uczestników:

 • przedstawienie metod coachingu i możliwości ich zastosowania przez menedżera w podległym zespole;
 • kształtowanie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia rozmów z podwładnymi z wykorzystaniem metod coachingu;
 • doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów, wspierających rozwój umiejętności podwładnych.
Program
 1. Coaching jako styl zarządzania
 • Coaching umiejętności, efektywności i rozwoju osobistego. Różnice w podejściu.
 • Coaching jako część systemu działań rozwojowych.
 • Styl zarządzania i jego znaczenie dla coachingu. Sprawdź swój potencjał w zakresie stosowania metod coachingu w zarządzaniu.
 • Zakres kompetencji menedżera-coacha.
 1. Praktyka stosowania coachingu w zespole
 • Proces stosowania coachingu.
 • Analiza potencjału osobistego pracowników – praktyczne metody.
 • Zdefiniowanie celów coachingu – jak określić umiejętności, które chcemy rozwijać z pożytkiem dla firmy i osobistego rozwoju pracowników?
 • Reguły stosowania coachingu i kilka słów o tym, dlaczego muszą być przejrzyste i zakomunikowane pracownikom.
 1. Psychologiczne podstawy coachingu
 • Stosunek pracownika do samokształcenia i doskonalenia osobistego potencjału jako warunek skuteczności coachingu.
 • Cykl uczenia się dorosłych wg D. Kolba.
 • Cykl zmiany wg E. Kubler-Ross.
 1. Zastosowanie metody coachingu w udzielaniu informacji zwrotnej
 • Okna Johari i ich znaczenie dla efektywności i doboru metod coachingu.
 • Przeprowadzenie feedbacku z zastosowaniem metod coachingu. Ćwiczenia.
 • Pytania jako podstawowe narzędzie coachingu.
 • Jak stworzyć klimat rozmowy, służący rozwijaniu umiejętności?
 1. Modele prowadzenia coachingu
 • Rozmowa coachingowa jako proces komunikacji.
 • Coaching krok po kroku (przed spotkaniem, rozpoczęcie, prowadzenie rozmowy, zakończenie).
 • Model GROW – praktyczne zastosowanie.
 • Modele GOLD i STAR.
Szczegóły programu modułowego

Cena

1990 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

30 listopada – 1 grudnia 2022

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Tomasz Jakubiak

 • +48 517 882 361
 • tomasz.jakubiak@pl.ey.com