Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej – EY Academy of Business

Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. >>Rejestracja tutaj<<

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć praktyczną wiedzę o cyberbezpieczeństwie firmy audytorskiej.

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć praktyczną wiedzę o cyberbezpieczeństwie firmy audytorskiej.

 • Uzyskanie wiedzy na temat zasad zabezpieczania danych przechowywanych w postaci elektronicznej
 • Uzyskanie wiedzy na temat wymów prawnych w kontekście ochrony danych
 • Poznanie zasad, jak należy tworzyć i przechowywać elektroniczną dokumentację badania

Organizacja bezpiecznego systemu informatycznego w firmie audytorskiej

 • Identyfikacja i szacowanie ryzyka w firmie audytorskiej
  • Szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji:
   • Identyfikacja ryzyka
   • Ocena dotkliwości skutków oraz prawdopodobieństwa ryzyka
   • Ocena ryzyka i postępowanie z ryzykiem
   • Monitorowanie ryzyka
  • Wykorzystanie szacowania ryzyka do kontroli procesów wewnętrznych i jakości
 • Rekomendacje dotyczące polityki bezpieczeństwa FA w obszarze IT:
  • „Drogowskaz bezpieczeństwa informacji” – norma ISO/IEC 27001, COBIT, NIST, regulacje prawne
  • Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji:
   • Zapewnienie ciągłości dostępu do danych – kopie zapasowe, automatyzacja procesów
   • Zarządzanie hasłami, bezpieczne przechowywanie haseł do zaszyfrowanych zasobów
   • Polityka czystego biurka i czystego monitora
   • Zarządzanie uprawnieniami, w tym możliwością instalacji aplikacji przez pracowników
   • Szyfrowanie zasobów i sprzętu
 • (CYBER) Bezpieczeństwo firmy audytorskiej w sieci Internet – zagrożenia pochodzące z Internetu: ataki skierowane na pracowników i kierownictwo organizacji

Bezpieczne pozyskiwanie i przechowywanie dowodów badania w postaci elektronicznej

 • Zasady bezpiecznego pozyskiwania dowodów badania w postaci elektronicznej:
  • Poczta e-mail – ograniczenia i ryzyka wykorzystywania (szyfrowanie, wielkość plików, uzyskiwanie potwierdzenia dostarczenia/ przeczytania)
  • Sieciowe usługi przekazywania danych (np. [S]FTP)
  • Dyski wirtualne i chmury obliczeniowe
 • Wykorzystanie bezpiecznych miejsc przechowywania danych (zasoby sieciowe)

Sprawdzian wiadomości

 • Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne

Jakub Bojanowski - doradca biznesowy i menedżer z wieloletnim doświadczeniem. W trakcie swojej kariery zawodowej koncentrował się na zagadnieniach z zakresu wiarygodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych.

8 godzin (blok rewizja finansowa)

Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej

Cena

790 zł netto ( 972 zł brutto )

Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. >>Rejestracja tutaj<<

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć praktyczną wiedzę o cyberbezpieczeństwie firmy audytorskiej.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć praktyczną wiedzę o cyberbezpieczeństwie firmy audytorskiej.

Cele i korzyści

 • Uzyskanie wiedzy na temat zasad zabezpieczania danych przechowywanych w postaci elektronicznej
 • Uzyskanie wiedzy na temat wymów prawnych w kontekście ochrony danych
 • Poznanie zasad, jak należy tworzyć i przechowywać elektroniczną dokumentację badania
Program

Organizacja bezpiecznego systemu informatycznego w firmie audytorskiej

 • Identyfikacja i szacowanie ryzyka w firmie audytorskiej
  • Szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji:
   • Identyfikacja ryzyka
   • Ocena dotkliwości skutków oraz prawdopodobieństwa ryzyka
   • Ocena ryzyka i postępowanie z ryzykiem
   • Monitorowanie ryzyka
  • Wykorzystanie szacowania ryzyka do kontroli procesów wewnętrznych i jakości
 • Rekomendacje dotyczące polityki bezpieczeństwa FA w obszarze IT:
  • „Drogowskaz bezpieczeństwa informacji” – norma ISO/IEC 27001, COBIT, NIST, regulacje prawne
  • Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji:
   • Zapewnienie ciągłości dostępu do danych – kopie zapasowe, automatyzacja procesów
   • Zarządzanie hasłami, bezpieczne przechowywanie haseł do zaszyfrowanych zasobów
   • Polityka czystego biurka i czystego monitora
   • Zarządzanie uprawnieniami, w tym możliwością instalacji aplikacji przez pracowników
   • Szyfrowanie zasobów i sprzętu
 • (CYBER) Bezpieczeństwo firmy audytorskiej w sieci Internet – zagrożenia pochodzące z Internetu: ataki skierowane na pracowników i kierownictwo organizacji

Bezpieczne pozyskiwanie i przechowywanie dowodów badania w postaci elektronicznej

 • Zasady bezpiecznego pozyskiwania dowodów badania w postaci elektronicznej:
  • Poczta e-mail – ograniczenia i ryzyka wykorzystywania (szyfrowanie, wielkość plików, uzyskiwanie potwierdzenia dostarczenia/ przeczytania)
  • Sieciowe usługi przekazywania danych (np. [S]FTP)
  • Dyski wirtualne i chmury obliczeniowe
 • Wykorzystanie bezpiecznych miejsc przechowywania danych (zasoby sieciowe)

Sprawdzian wiadomości

 • Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne
Punkty edukacyjne

8 godzin (blok rewizja finansowa)

Cena

790 zł netto ( 972 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

18 listopada 2024

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com