English for IT Professionals – EY Academy of Business

English for IT Professionals

Rozwiń swoje umiejętności językowe i wykorzystaj je w pracy w Twojej branży.

Brak znajomości angielskiego blokuje Twoją drogę do awansu? Każde spotkanie z zagranicznym klientem spędza Ci sen z powiek? Dokumentacja techniczna w Twoim zespole jest prowadzona w języku angielskim, a dla Ciebie jest to wciąż duży wysiłek?

Przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich współpracowników specjalistyczny kurs języka angielskiego, który może pomóc Ci rozwiązać te wszystkie problemy związane z pracą w branży IT. Jest on odpowiedni dla osób o znajomości języka na poziomie co najmniej A2/B1. Kierujemy go szczególnie do menedżerów w branży IT, ale również programistów, administratorów baz danych, testerów oprogramowania oraz wszystkich osób, których praca wymaga znajomości języka specjalistycznego w branży IT.

Formuła kursu jest hybrydowa. Łączymy dwie formy zajęć: raz w tygodniu zajęcia grupowe i raz w tygodniu zajęcia indywidualne. To wyjątkowe połączenie pozwoli uczestnikom rozwinąć wszystkie podstawowe umiejętności komunikacyjne, a w trakcie zajęć indywidualnych będziemy mogli szczególnie zadbać o prawidłową wymowę i poprawność językową każdego z jego uczestników.

Dodatkowo udostępnimy uczestnikom dostęp do platformy Discord, gdzie będą udostępniane na bieżąco materiały dodatkowe, jak również moderowana będzie dyskusja.

Kurs adresowany jest do:

 • Menedżerów w branży IT
 • Programistów
 • Administratorów baz danych
 • Testerów oprogramowania
 • Wszystkich osób, których praca wymaga znajomości języka specjalistycznego w branży IT

W trakcie kursu poznasz nowe słownictwo, wzmocnisz swoje umiejętności językowe w sytuacjach z dnia codziennego poprzez różne aktywności.

 • W profesjonalny sposób zaprezentujesz Twoje rozwiązanie/produkt, korzystając z języka wartości
 • Terminologia Agile może być skomplikowana. Z pomocą tego kursu pomożemy Ci ją poprawnie stosować w praktyce byś mógł/mogła zwinnie zarządzać projektami i sprawnie komunikować się w środowisku międzynarodowym
 • W biurze/w trakcie spotkań online wszyscy mówią o AI i innych nowych technologiach, a Ty czujesz, że brakuje Ci słownictwa, by dołączyć się do dyskusji. Razem z nami nie tylko je poznasz, ale również nauczysz się je zastosować w praktyce
 • Przećwiczysz z nami umiejętności przywódcze, z nami poznasz i zastosujesz w praktyce słownictwo przydatne w motywowaniu innych ludzi i udzielaniu im feedbacku
 • Przed Tobą wystąpienie na międzynarodowej konferencji technologicznej, a Ty dopiero poznajesz zasady Storytellingu w języku polskim? W tym obszarze również Ci pomożemy, by prezentacja w języku angielskim była dla Ciebie czystą przyjemnością
 • Zarządzanie firmą w obszarze IT wymaga strategicznego spojrzenia na przełomowe innowacje. Poznaj metody pracy kreatywnej, z których korzystają najlepsi w branży i zastosuj je w swojej firmie

W trakcie kursu otrzymasz również wskazówki na temat tego, jak i gdzie szukać materiałów pozwalających na rozwijanie umiejętności językowych i poszerzanie słownictwa dziedzinowego, a także podpowiemy Ci jak wybrać te najbardziej wartościowe.

Cele i korzyści wynikające z uczestnictwa:

 • Poznasz specjalistyczne słownictwo wykorzystywane na co dzień w pracy w branży IT i jego prawidłową wymowę
 • Ustrukturyzujesz i przećwiczysz podstawowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne w praktyce — w codziennych sytuacjach zawodowych, np. w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem czy prezentacji oferty klientowi
 • Zapoznasz się ze słownictwem w obszarze najnowszych Trendów Technologicznych
 • Zadbasz o rozwój swoich umiejętności komunikacyjnych w codziennej pracy w zespole i z klientem
 • Rozwiniesz swój warsztat w ramach wystąpień publicznych
 • Focus na mówienie i poprawną wymowę

Poznaj podstawowy język Twojej branży i rozwiń umiejętności komunikacyjne dzięki dwunastu modułom szkoleniowym.

Moduł 1: Tech job market — Jak przygotować ofertę pracy, w tym profil kandydata?

 • Słownictwo: Role names, scope, responsibilities, skills
 • Gramatyka: Powtórka czasów teraźniejszych
 • Pisanie/Mówienie: Tworzenie profilu kandydata
 • Czytanie/Słuchanie: Peer job interview i praktyka Employer Brandingu

Moduł 2: Tech interview — How to hire tech talent?

 • Słownictwo: Najczęstsze pytania — Wciel się w rolę rekrutera
 • Gramatyka: Powtórka czasów przeszłych — część 1
 • Pisanie/Mówienie: Stwórz własne CV/Profil LinkedIn
 • Czytanie/Słuchanie: Video CV/Film promujący markę pracodawcy

Moduł 3: Perfect Pitch — Jak zaprezentować swój projekt techniczny/usługi?

 • Słownictwo: Świat start-upów technologicznych
 • Gramatyka: Powtórka czasów przeszłych — część 2
 • Pisanie/Mówienie: A perfect project/service pitch
 • Czytanie/Słuchanie: Ucz się storytellingu od najlepszych Prelegentów

Moduł 4: Agile Project Management

 • Słownictwo: Frameworks & methodologies
 • Gramatyka: Powtórka czasów przyszłych
 • Pisanie/Mówienie: Scrum agenda (Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Sprint Retrospective)
 • Czytanie/Słuchanie: Agile Manifesto

Moduł 5: Trending Technologies: AI

 • Słownictwo: AI Technology
 • Gramatyka: Word formation
 • Pisanie/Mówienie: Tech blog post
 • Czytanie/Słuchanie: Tech conference panel discussion

Moduł 6: Komunikacja z klientem i członkami zespołu — Client & Peer Communication

 • Słownictwo: Tech workplace communication, Polite communication with Clients
 • Gramatyka: Conditionals revision
 • Pisanie/Mówienie: Client call
 • Czytanie/Słuchanie: Email communication

Moduł 7: Leadership skills: Motywowanie innych ludzi i udzielanie informacji zwrotnej

 • Słownictwo: Appreciative language, Requirements presentation, Feedback culture
 • Gramatyka: Gerund & infinitive verb forms
 • Pisanie/Mówienie: One-on-one meeting
 • Czytanie/Słuchanie: Change Management

Moduł 8: Mentoring

 • Słownictwo: Język formalny vs. nieformalny, mentoring vs. coaching
 • Gramatyka: Phrasal verbs
 • Pisanie/Mówienie: Mentoring session
 • Czytanie/Słuchanie: Active listening in practice

Moduł 9: Public Speaking & Personal Branding

 • Słownictwo: Most common pronunciation mistakes & Personal Branding examples
 • Gramatyka: Phrasal verbs
 • Pisanie/Mówienie: Przemówienie na konferencji technicznej
 • Czytanie/Słuchanie: Peer feedback

Moduł 10: Strategy Management: Disruptive Innovation

 • Słownictwo: Przykład projektowania w celu przezwyciężenia zakłóceń
 • Gramatyka: Phrasal verbs
 • Pisanie/Mówienie: Strategy management meeting — roleplay
 • Czytanie/Słuchanie: Business Case

Moduł 11: Future Thinking

 • Słownictwo: Forecasting Skills
 • Gramatyka: Modal verbs
 • Pisanie/Mówienie: Forecasting Brainstorm
 • Czytanie/Słuchanie: Example forecast

Moduł 12: Future Thinking

 • Słownictwo: Simulations Skills
 • Gramatyka: General revision
 • Pisanie/Mówienie: Simulation Brainstorming
 • Czytanie Słuchanie: Example: Simulation technique

Weronika Reszela - Neurolanguage Coach/trener językowy, trener EY Academy of Business. Lektor, pasjonatka technologii i neuronauki, CIMA BA.

English for IT Professionals

Cena

2800 zł netto ( 3444 zł brutto )

English for IT Professionals

Rozwiń swoje umiejętności językowe i wykorzystaj je w pracy w Twojej branży.

Brak znajomości angielskiego blokuje Twoją drogę do awansu? Każde spotkanie z zagranicznym klientem spędza Ci sen z powiek? Dokumentacja techniczna w Twoim zespole jest prowadzona w języku angielskim, a dla Ciebie jest to wciąż duży wysiłek?

Przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich współpracowników specjalistyczny kurs języka angielskiego, który może pomóc Ci rozwiązać te wszystkie problemy związane z pracą w branży IT. Jest on odpowiedni dla osób o znajomości języka na poziomie co najmniej A2/B1. Kierujemy go szczególnie do menedżerów w branży IT, ale również programistów, administratorów baz danych, testerów oprogramowania oraz wszystkich osób, których praca wymaga znajomości języka specjalistycznego w branży IT.

Formuła kursu jest hybrydowa. Łączymy dwie formy zajęć: raz w tygodniu zajęcia grupowe i raz w tygodniu zajęcia indywidualne. To wyjątkowe połączenie pozwoli uczestnikom rozwinąć wszystkie podstawowe umiejętności komunikacyjne, a w trakcie zajęć indywidualnych będziemy mogli szczególnie zadbać o prawidłową wymowę i poprawność językową każdego z jego uczestników.

Dodatkowo udostępnimy uczestnikom dostęp do platformy Discord, gdzie będą udostępniane na bieżąco materiały dodatkowe, jak również moderowana będzie dyskusja.

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do:

 • Menedżerów w branży IT
 • Programistów
 • Administratorów baz danych
 • Testerów oprogramowania
 • Wszystkich osób, których praca wymaga znajomości języka specjalistycznego w branży IT
Cele i korzyści

W trakcie kursu poznasz nowe słownictwo, wzmocnisz swoje umiejętności językowe w sytuacjach z dnia codziennego poprzez różne aktywności.

 • W profesjonalny sposób zaprezentujesz Twoje rozwiązanie/produkt, korzystając z języka wartości
 • Terminologia Agile może być skomplikowana. Z pomocą tego kursu pomożemy Ci ją poprawnie stosować w praktyce byś mógł/mogła zwinnie zarządzać projektami i sprawnie komunikować się w środowisku międzynarodowym
 • W biurze/w trakcie spotkań online wszyscy mówią o AI i innych nowych technologiach, a Ty czujesz, że brakuje Ci słownictwa, by dołączyć się do dyskusji. Razem z nami nie tylko je poznasz, ale również nauczysz się je zastosować w praktyce
 • Przećwiczysz z nami umiejętności przywódcze, z nami poznasz i zastosujesz w praktyce słownictwo przydatne w motywowaniu innych ludzi i udzielaniu im feedbacku
 • Przed Tobą wystąpienie na międzynarodowej konferencji technologicznej, a Ty dopiero poznajesz zasady Storytellingu w języku polskim? W tym obszarze również Ci pomożemy, by prezentacja w języku angielskim była dla Ciebie czystą przyjemnością
 • Zarządzanie firmą w obszarze IT wymaga strategicznego spojrzenia na przełomowe innowacje. Poznaj metody pracy kreatywnej, z których korzystają najlepsi w branży i zastosuj je w swojej firmie

W trakcie kursu otrzymasz również wskazówki na temat tego, jak i gdzie szukać materiałów pozwalających na rozwijanie umiejętności językowych i poszerzanie słownictwa dziedzinowego, a także podpowiemy Ci jak wybrać te najbardziej wartościowe.

Cele i korzyści wynikające z uczestnictwa:

 • Poznasz specjalistyczne słownictwo wykorzystywane na co dzień w pracy w branży IT i jego prawidłową wymowę
 • Ustrukturyzujesz i przećwiczysz podstawowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne w praktyce — w codziennych sytuacjach zawodowych, np. w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem czy prezentacji oferty klientowi
 • Zapoznasz się ze słownictwem w obszarze najnowszych Trendów Technologicznych
 • Zadbasz o rozwój swoich umiejętności komunikacyjnych w codziennej pracy w zespole i z klientem
 • Rozwiniesz swój warsztat w ramach wystąpień publicznych
 • Focus na mówienie i poprawną wymowę
Program

Poznaj podstawowy język Twojej branży i rozwiń umiejętności komunikacyjne dzięki dwunastu modułom szkoleniowym.

Moduł 1: Tech job market — Jak przygotować ofertę pracy, w tym profil kandydata?

 • Słownictwo: Role names, scope, responsibilities, skills
 • Gramatyka: Powtórka czasów teraźniejszych
 • Pisanie/Mówienie: Tworzenie profilu kandydata
 • Czytanie/Słuchanie: Peer job interview i praktyka Employer Brandingu

Moduł 2: Tech interview — How to hire tech talent?

 • Słownictwo: Najczęstsze pytania — Wciel się w rolę rekrutera
 • Gramatyka: Powtórka czasów przeszłych — część 1
 • Pisanie/Mówienie: Stwórz własne CV/Profil LinkedIn
 • Czytanie/Słuchanie: Video CV/Film promujący markę pracodawcy

Moduł 3: Perfect Pitch — Jak zaprezentować swój projekt techniczny/usługi?

 • Słownictwo: Świat start-upów technologicznych
 • Gramatyka: Powtórka czasów przeszłych — część 2
 • Pisanie/Mówienie: A perfect project/service pitch
 • Czytanie/Słuchanie: Ucz się storytellingu od najlepszych Prelegentów

Moduł 4: Agile Project Management

 • Słownictwo: Frameworks & methodologies
 • Gramatyka: Powtórka czasów przyszłych
 • Pisanie/Mówienie: Scrum agenda (Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Sprint Retrospective)
 • Czytanie/Słuchanie: Agile Manifesto

Moduł 5: Trending Technologies: AI

 • Słownictwo: AI Technology
 • Gramatyka: Word formation
 • Pisanie/Mówienie: Tech blog post
 • Czytanie/Słuchanie: Tech conference panel discussion

Moduł 6: Komunikacja z klientem i członkami zespołu — Client & Peer Communication

 • Słownictwo: Tech workplace communication, Polite communication with Clients
 • Gramatyka: Conditionals revision
 • Pisanie/Mówienie: Client call
 • Czytanie/Słuchanie: Email communication

Moduł 7: Leadership skills: Motywowanie innych ludzi i udzielanie informacji zwrotnej

 • Słownictwo: Appreciative language, Requirements presentation, Feedback culture
 • Gramatyka: Gerund & infinitive verb forms
 • Pisanie/Mówienie: One-on-one meeting
 • Czytanie/Słuchanie: Change Management

Moduł 8: Mentoring

 • Słownictwo: Język formalny vs. nieformalny, mentoring vs. coaching
 • Gramatyka: Phrasal verbs
 • Pisanie/Mówienie: Mentoring session
 • Czytanie/Słuchanie: Active listening in practice

Moduł 9: Public Speaking & Personal Branding

 • Słownictwo: Most common pronunciation mistakes & Personal Branding examples
 • Gramatyka: Phrasal verbs
 • Pisanie/Mówienie: Przemówienie na konferencji technicznej
 • Czytanie/Słuchanie: Peer feedback

Moduł 10: Strategy Management: Disruptive Innovation

 • Słownictwo: Przykład projektowania w celu przezwyciężenia zakłóceń
 • Gramatyka: Phrasal verbs
 • Pisanie/Mówienie: Strategy management meeting — roleplay
 • Czytanie/Słuchanie: Business Case

Moduł 11: Future Thinking

 • Słownictwo: Forecasting Skills
 • Gramatyka: Modal verbs
 • Pisanie/Mówienie: Forecasting Brainstorm
 • Czytanie/Słuchanie: Example forecast

Moduł 12: Future Thinking

 • Słownictwo: Simulations Skills
 • Gramatyka: General revision
 • Pisanie/Mówienie: Simulation Brainstorming
 • Czytanie Słuchanie: Example: Simulation technique

Cena

2800 zł netto ( 3444 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com