Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania – EY Academy of Business

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Moduł 24.2020.16.8 | 16h z bloku Rachunkowość

Weź udział w szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 890 zł netto. >>Rejestracja tutaj<< 

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i poszerzyć swoją wiedzę na temat instrumentów finansowych w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości
 • Osób zainteresowanych tematyką instrumentów finansowych w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Zapoznanie uczestników z zasadami identyfikacji, ujmowania, wyceny i prezentacji instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, wymogów dotyczących ujawniania informacji oraz zasad przeprowadzania i dokumentowania procedur badania
 • Uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy umożliwiającej merytoryczną weryfikację rozwiązań zastosowanych przez podmioty badane oraz zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiednich procedur badania
 • Regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych
 • Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
 • Księgowe zasady ujmowania i usuwanie z ksiąg instrumentów finansowych
 • Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań
 • Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych
 • Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym
 • Ujawnianie informacji na temat instrumentów finansowych
 • Instrumenty finansowe w czynnościach wstępnych badania, planowaniu badania i szacowaniu ryzyka badania
 • Badanie zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

16 godzin (blok rachunkowość)

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Cena

1590 zł netto

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania + dostęp do nagrania

Cena

1790 zł netto

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Moduł 24.2020.16.8 | 16h z bloku Rachunkowość

Weź udział w szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 890 zł netto. >>Rejestracja tutaj<< 

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i poszerzyć swoją wiedzę na temat instrumentów finansowych w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości
 • Osób zainteresowanych tematyką instrumentów finansowych w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości
Cele i korzyści

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Zapoznanie uczestników z zasadami identyfikacji, ujmowania, wyceny i prezentacji instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, wymogów dotyczących ujawniania informacji oraz zasad przeprowadzania i dokumentowania procedur badania
 • Uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy umożliwiającej merytoryczną weryfikację rozwiązań zastosowanych przez podmioty badane oraz zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiednich procedur badania
Program
 • Regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych
 • Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
 • Księgowe zasady ujmowania i usuwanie z ksiąg instrumentów finansowych
 • Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań
 • Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych
 • Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym
 • Ujawnianie informacji na temat instrumentów finansowych
 • Instrumenty finansowe w czynnościach wstępnych badania, planowaniu badania i szacowaniu ryzyka badania
 • Badanie zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych
Punkty edukacyjne

16 godzin (blok rachunkowość)

Szczegóły programu modułowego

Cena

1590 zł netto Cena regularna

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com