Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania – EY Academy of Business

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Moduł 24.2020.16.8 | 16h z bloku Rachunkowość

Weź udział w szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 890 zł netto. >>Rejestracja tutaj<< 

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i poszerzyć swoją wiedzę na temat instrumentów finansowych w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości
 • Osób zainteresowanych tematyką instrumentów finansowych w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Zapoznanie uczestników z zasadami identyfikacji, ujmowania, wyceny i prezentacji instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, wymogów dotyczących ujawniania informacji oraz zasad przeprowadzania i dokumentowania procedur badania
 • Uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy umożliwiającej merytoryczną weryfikację rozwiązań zastosowanych przez podmioty badane oraz zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiednich procedur badania
 • Regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych
 • Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
 • Księgowe zasady ujmowania i usuwanie z ksiąg instrumentów finansowych
 • Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań
 • Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych
 • Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym
 • Ujawnianie informacji na temat instrumentów finansowych
 • Instrumenty finansowe w czynnościach wstępnych badania, planowaniu badania i szacowaniu ryzyka badania
 • Badanie zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

16 godzin (blok rachunkowość)

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Cena

1590 zł netto ( 1956 zł brutto )

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania + dostęp do nagrania

Cena

1790 zł netto ( 2202 zł brutto )

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Moduł 24.2020.16.8 | 16h z bloku Rachunkowość

Weź udział w szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 890 zł netto. >>Rejestracja tutaj<< 

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i poszerzyć swoją wiedzę na temat instrumentów finansowych w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości
 • Osób zainteresowanych tematyką instrumentów finansowych w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości
Cele i korzyści

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Zapoznanie uczestników z zasadami identyfikacji, ujmowania, wyceny i prezentacji instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, wymogów dotyczących ujawniania informacji oraz zasad przeprowadzania i dokumentowania procedur badania
 • Uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy umożliwiającej merytoryczną weryfikację rozwiązań zastosowanych przez podmioty badane oraz zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiednich procedur badania
Program
 • Regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych
 • Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
 • Księgowe zasady ujmowania i usuwanie z ksiąg instrumentów finansowych
 • Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań
 • Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych
 • Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym
 • Ujawnianie informacji na temat instrumentów finansowych
 • Instrumenty finansowe w czynnościach wstępnych badania, planowaniu badania i szacowaniu ryzyka badania
 • Badanie zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych
Punkty edukacyjne

16 godzin (blok rachunkowość)

Szczegóły programu modułowego

Cena

1590 zł netto ( 2202 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

7-8 października 2024

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com