Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – aspekty menedżerskie – EY Academy of Business

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – aspekty menedżerskie

Szkolenie obowiązkowe dla przełożonych w organizacjach dbających o satysfakcjonujące, bezpieczne psychicznie miejsce pracy, pozytywną atmosferę. Menedżerów, dla których jednym z zadań jest przeciwdziałanie patologicznym zjawiskom w pracy m.in. takim jak działania mobbingowe i dyskryminacyjne.

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej – kierowników wszystkich szczebli w strukturze organizacji, którzy zarządzają zespołami.

Celem szkolenia jest uświadomienie kluczowych zagadnień związanych z mobbingiem i dyskryminacją, w tym aspektów istotnych z punktu widzenia prewencji mobbingu w organizacji.

Korzyści:

 • Uświadomisz sobie, co jest a co nie jest mobbingiem
 • Nauczysz się rozpoznawać szczegółowe zachowania o charakterze mobbingowym
 • Poznasz sposoby skutecznego reagowania na mobbing i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w pracy
 • Dowiesz się, jakie są możliwości organizacyjne w zakresie przeciwdziałania mobbingowi
 • Mobbing a dyskryminacja – charakterystyka zjawisk
 • Jak zdiagnozować mobbing – kryteria umożliwiające identyfikację zjawiska. Mobbing czy nie mobbing – co jest a co nie jest mobbingem?
  • Identyfikacja zjawiska wg Leymanna – kategorie zjawiska
  • Konkretne zachowania świadczące o stosowaniu mobbingu
  • Co jest a co nie jest dyskryminacją?
 • Profil mobbera. Profil ofiary mobbingu
 • Dobre praktyki pracodawcy minimalizujące działania mobbingowe
 • Podatny grunt w organizacji na działania mobbingowe – jak im przeciwdziałać?
 • Konsekwencje mobbingu dla ofiary, dla pracodawcy, dla organizacji
 • Inwestycja pracodawcy w prewencję antymobbingową i antydyskryminacyjną
 • Analiza przypadków mobbingu i dyskryminacji – ćwiczenia praktyczne
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – aspekty menedżerskie

Szkolenie obowiązkowe dla przełożonych w organizacjach dbających o satysfakcjonujące, bezpieczne psychicznie miejsce pracy, pozytywną atmosferę. Menedżerów, dla których jednym z zadań jest przeciwdziałanie patologicznym zjawiskom w pracy m.in. takim jak działania mobbingowe i dyskryminacyjne.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej – kierowników wszystkich szczebli w strukturze organizacji, którzy zarządzają zespołami.

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest uświadomienie kluczowych zagadnień związanych z mobbingiem i dyskryminacją, w tym aspektów istotnych z punktu widzenia prewencji mobbingu w organizacji.

Korzyści:

 • Uświadomisz sobie, co jest a co nie jest mobbingiem
 • Nauczysz się rozpoznawać szczegółowe zachowania o charakterze mobbingowym
 • Poznasz sposoby skutecznego reagowania na mobbing i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w pracy
 • Dowiesz się, jakie są możliwości organizacyjne w zakresie przeciwdziałania mobbingowi
Program
 • Mobbing a dyskryminacja – charakterystyka zjawisk
 • Jak zdiagnozować mobbing – kryteria umożliwiające identyfikację zjawiska. Mobbing czy nie mobbing – co jest a co nie jest mobbingem?
  • Identyfikacja zjawiska wg Leymanna – kategorie zjawiska
  • Konkretne zachowania świadczące o stosowaniu mobbingu
  • Co jest a co nie jest dyskryminacją?
 • Profil mobbera. Profil ofiary mobbingu
 • Dobre praktyki pracodawcy minimalizujące działania mobbingowe
 • Podatny grunt w organizacji na działania mobbingowe – jak im przeciwdziałać?
 • Konsekwencje mobbingu dla ofiary, dla pracodawcy, dla organizacji
 • Inwestycja pracodawcy w prewencję antymobbingową i antydyskryminacyjną
 • Analiza przypadków mobbingu i dyskryminacji – ćwiczenia praktyczne
Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com