MS Excel dla menedżerów – EY Academy of Business

MS Excel dla menedżerów

Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych. Uczestnicy pracują na własnych komputerach (z arkuszem Excel 2013) na rozbudowanym arkuszu kalkulacyjnym, a gotowe rozwiązania wypracowane podczas zajęć mogą od razu zastosować w pracy.

Warsztat jest przygotowany dla osób, które w codziennej pracy korzystają z Excela, analizują duże ilości danych, przygotowują prezentacje i raporty. Szkolenie polecamy również pracownikom startupów.

Jeśli chcesz:
 • Usprawnić swoją pracę dzięki lepszej znajomości zaawansowanych możliwości programu MS Excel
 • Uatrakcyjnić stronę graficzną przygotowywanych prezentacji
To szkolenie jest dla Ciebie!

Korzyści

 • W trakcie wszystkich bloków tematycznych trener pokaże szereg trików, skrótów i funkcji, dzięki którym praca z danymi w Excelu staje się prosta i szybka

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy:
 • Będą umieli zastosować przydatne sztuczki usprawniające prace z arkuszem Excel
 • Będą wiedzieli, jak wykorzystać wybrane funkcjonalności Excela do stworzenia arkusza dopasowanego do własnych potrzeb
 • Będą znali najczęściej stosowane funkcje arkusza, przydatne przy analizie dużych zbiorów danych
 • Zrozumieją zależności pomiędzy komórkami, arkuszami i skoroszytami
 • Będą potrafili szybko i sprawnie przygotować profesjonalne zestawienia danych w atrakcyjnej formie graficznej
Tabele przestawne
 • Możliwości tabel przestawnych do szybkiego analizowania dużych ilości danych
 • Poprawne przygotowanie danych dla tabeli przestawnej
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu tabel przestawnych
 • Przydatne narzędzia, np.:
  • Ukrywanie pustych komórek
  • Użycie fragmentatorów
  • Grupowanie i filtrowanie
  • Elementy obliczeniowe
Korzystanie z funkcji i formuł
 • Omówienie najbardziej praktycznych i najczęściej stosowanych funkcji, np.:
  • JEŻELI
  • LICZ.JEŻELI
  • SUMA.WARUNKÓW
  • LICZ.WARUNKI
  • WYSZUKAJ.PIONOWO
  • Wykorzystanie funkcji dat i czasu
  • DNI.ROBOCZE
  • DZIŚ
  • Szybkie poprawianie nieprawidłowo wprowadzonych dat
 • Przydatne funkcje tekstowe
  • USUN.ZBEDNE.ODSTEPY
  • TEXT
 • Referencje względne, bezwzględne i strukturalne
 • Błędy popełniane podczas korzystania z funkcji i formuł
Wykresy
 • Dobór odpowiedniego typu wykresu do prezentowanych danych, zmiana typu i układu wykresu
 • Konfiguracja skali i formatowanie
 • Wykres z osią pomocniczą
 • Wykres z wieloma seriami danych
 • Tworzenie trendów danych na wykresie
 • Wykres przestawny
Podstawy makr
 • Bezpieczeństwo
 • Rejestrowanie i tworzenie prostych makr usprawniających pracę z arkuszem kalkulacyjnym
Analiza danych i poszukiwanie rozwiązań
 • „Szukaj wyniku” – jaką wartość należy wprowadzić do komórki, aby korzystająca z niej funkcja zwróciła określoną wartość
 • Rozwiązywanie problemów, w których występują ograniczenia, przy pomocy programowania liniowego i dodatku Solver
 • Prezentowanie kilku wersji danych wejściowych przy pomocy menedżera scenariuszy
Power Query
 • Nowe narzędzie dodane począwszy od wersji 2010
 • Zautomatyzowane importowanie danych z innych formatów
 • Pobieranie danych ze stron www
Pozostałe zagadnienia
 • Przydatne skróty klawiszowe
 • Usprawnianie pracy z arkuszem przy wykorzystaniu tabel
 • Filtr zaawansowany
 • Ograniczanie formatu lub zakresu danych, które można wprowadzić do określonych pól arkusza
MS Excel dla menedżerów

Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych. Uczestnicy pracują na własnych komputerach (z arkuszem Excel 2013) na rozbudowanym arkuszu kalkulacyjnym, a gotowe rozwiązania wypracowane podczas zajęć mogą od razu zastosować w pracy.

Dla kogo?

Warsztat jest przygotowany dla osób, które w codziennej pracy korzystają z Excela, analizują duże ilości danych, przygotowują prezentacje i raporty. Szkolenie polecamy również pracownikom startupów.

Cele i korzyści

Jeśli chcesz:
 • Usprawnić swoją pracę dzięki lepszej znajomości zaawansowanych możliwości programu MS Excel
 • Uatrakcyjnić stronę graficzną przygotowywanych prezentacji
To szkolenie jest dla Ciebie!

Korzyści

 • W trakcie wszystkich bloków tematycznych trener pokaże szereg trików, skrótów i funkcji, dzięki którym praca z danymi w Excelu staje się prosta i szybka

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy:
 • Będą umieli zastosować przydatne sztuczki usprawniające prace z arkuszem Excel
 • Będą wiedzieli, jak wykorzystać wybrane funkcjonalności Excela do stworzenia arkusza dopasowanego do własnych potrzeb
 • Będą znali najczęściej stosowane funkcje arkusza, przydatne przy analizie dużych zbiorów danych
 • Zrozumieją zależności pomiędzy komórkami, arkuszami i skoroszytami
 • Będą potrafili szybko i sprawnie przygotować profesjonalne zestawienia danych w atrakcyjnej formie graficznej
Program
Tabele przestawne
 • Możliwości tabel przestawnych do szybkiego analizowania dużych ilości danych
 • Poprawne przygotowanie danych dla tabeli przestawnej
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu tabel przestawnych
 • Przydatne narzędzia, np.:
  • Ukrywanie pustych komórek
  • Użycie fragmentatorów
  • Grupowanie i filtrowanie
  • Elementy obliczeniowe
Korzystanie z funkcji i formuł
 • Omówienie najbardziej praktycznych i najczęściej stosowanych funkcji, np.:
  • JEŻELI
  • LICZ.JEŻELI
  • SUMA.WARUNKÓW
  • LICZ.WARUNKI
  • WYSZUKAJ.PIONOWO
  • Wykorzystanie funkcji dat i czasu
  • DNI.ROBOCZE
  • DZIŚ
  • Szybkie poprawianie nieprawidłowo wprowadzonych dat
 • Przydatne funkcje tekstowe
  • USUN.ZBEDNE.ODSTEPY
  • TEXT
 • Referencje względne, bezwzględne i strukturalne
 • Błędy popełniane podczas korzystania z funkcji i formuł
Wykresy
 • Dobór odpowiedniego typu wykresu do prezentowanych danych, zmiana typu i układu wykresu
 • Konfiguracja skali i formatowanie
 • Wykres z osią pomocniczą
 • Wykres z wieloma seriami danych
 • Tworzenie trendów danych na wykresie
 • Wykres przestawny
Podstawy makr
 • Bezpieczeństwo
 • Rejestrowanie i tworzenie prostych makr usprawniających pracę z arkuszem kalkulacyjnym
Analiza danych i poszukiwanie rozwiązań
 • „Szukaj wyniku” – jaką wartość należy wprowadzić do komórki, aby korzystająca z niej funkcja zwróciła określoną wartość
 • Rozwiązywanie problemów, w których występują ograniczenia, przy pomocy programowania liniowego i dodatku Solver
 • Prezentowanie kilku wersji danych wejściowych przy pomocy menedżera scenariuszy
Power Query
 • Nowe narzędzie dodane począwszy od wersji 2010
 • Zautomatyzowane importowanie danych z innych formatów
 • Pobieranie danych ze stron www
Pozostałe zagadnienia
 • Przydatne skróty klawiszowe
 • Usprawnianie pracy z arkuszem przy wykorzystaniu tabel
 • Filtr zaawansowany
 • Ograniczanie formatu lub zakresu danych, które można wprowadzić do określonych pól arkusza

Cena

1890 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

15-16 maja 2023

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Natalia Medyńska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 645
 • natalia.medynska@pl.ey.com