MS Excel dla menedżerów – EY Academy of Business

MS Excel dla menedżerów

Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych. Uczestnicy pracują na własnych komputerach (z arkuszem Excel 2013) na rozbudowanym arkuszu kalkulacyjnym, a gotowe rozwiązania wypracowane podczas zajęć mogą od razu zastosować w pracy.

W celu otrzymania dostępu do nagrania szkolenia, przy zapisie proszę wybrać odpowiednią opcję z menu: Wybierz dodatki.

Warsztat jest przygotowany dla osób, które w codziennej pracy korzystają z Excela, analizują duże ilości danych, przygotowują prezentacje i raporty. Szkolenie polecamy również pracownikom startupów.

Jeśli chcesz:

 • Usprawnić swoją pracę dzięki lepszej znajomości zaawansowanych możliwości programu MS Excel
 • Uatrakcyjnić stronę graficzną przygotowywanych prezentacji
To szkolenie jest dla Ciebie!

Korzyści:

 • W trakcie wszystkich bloków tematycznych trener pokaże szereg trików, skrótów i funkcji, dzięki którym praca z danymi w Excelu staje się prosta i szybka

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy:

 • Będą umieli zastosować przydatne sztuczki usprawniające prace z arkuszem Excel
 • Będą wiedzieli, jak wykorzystać wybrane funkcjonalności Excela do stworzenia arkusza dopasowanego do własnych potrzeb
 • Będą znali najczęściej stosowane funkcje arkusza, przydatne przy analizie dużych zbiorów danych
 • Zrozumieją zależności pomiędzy komórkami, arkuszami i skoroszytami
 • Będą potrafili szybko i sprawnie przygotować profesjonalne zestawienia danych w atrakcyjnej formie graficznej

Nagranie

W celu otrzymania dostępu do nagrania szkolenia, przy zapisie proszę wybrać odpowiednią opcję z menu: Wybierz dodatki.

Tabele przestawne
 • Możliwości tabel przestawnych do szybkiego analizowania dużych ilości danych
 • Poprawne przygotowanie danych dla tabeli przestawnej
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu tabel przestawnych
 • Przydatne narzędzia, np.:
  • Ukrywanie pustych komórek
  • Użycie fragmentatorów
  • Grupowanie i filtrowanie
  • Elementy obliczeniowe
Korzystanie z funkcji i formuł
 • Omówienie najbardziej praktycznych i najczęściej stosowanych funkcji, np.:
  • JEŻELI
  • LICZ.JEŻELI
  • SUMA.WARUNKÓW
  • LICZ.WARUNKI
  • WYSZUKAJ.PIONOWO
  • Wykorzystanie funkcji dat i czasu
  • DNI.ROBOCZE
  • DZIŚ
  • Szybkie poprawianie nieprawidłowo wprowadzonych dat
 • Przydatne funkcje tekstowe
  • USUN.ZBEDNE.ODSTEPY
  • TEXT
 • Referencje względne, bezwzględne i strukturalne
 • Błędy popełniane podczas korzystania z funkcji i formuł
Wykresy
 • Dobór odpowiedniego typu wykresu do prezentowanych danych, zmiana typu i układu wykresu
 • Konfiguracja skali i formatowanie
 • Wykres z osią pomocniczą
 • Wykres z wieloma seriami danych
 • Tworzenie trendów danych na wykresie
 • Wykres przestawny
Podstawy makr
 • Bezpieczeństwo
 • Rejestrowanie i tworzenie prostych makr usprawniających pracę z arkuszem kalkulacyjnym
Analiza danych i poszukiwanie rozwiązań
 • „Szukaj wyniku” – jaką wartość należy wprowadzić do komórki, aby korzystająca z niej funkcja zwróciła określoną wartość
 • Rozwiązywanie problemów, w których występują ograniczenia, przy pomocy programowania liniowego i dodatku Solver
 • Prezentowanie kilku wersji danych wejściowych przy pomocy menedżera scenariuszy
Power Query
 • Nowe narzędzie dodane począwszy od wersji 2010
 • Zautomatyzowane importowanie danych z innych formatów
 • Pobieranie danych ze stron www
Pozostałe zagadnienia
 • Przydatne skróty klawiszowe
 • Usprawnianie pracy z arkuszem przy wykorzystaniu tabel
 • Filtr zaawansowany
 • Ograniczanie formatu lub zakresu danych, które można wprowadzić do określonych pól arkusza

Przemysław Szyperski - pasjonat nowoczesnych narzędzi do obróbki danych, który wie, że równie ważne, jak zrozumienie liczb, jest zrozumienie potrzeb ludzi, którym te liczby będą zaprezentowane. Autor najbardziej popularnej w Polsce strony o raportach i analizach w Excelu.

MS Excel dla menedżerów

Cena

1690 zł netto ( 2079 zł brutto )

MS Excel dla menedżerów

Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych. Uczestnicy pracują na własnych komputerach (z arkuszem Excel 2013) na rozbudowanym arkuszu kalkulacyjnym, a gotowe rozwiązania wypracowane podczas zajęć mogą od razu zastosować w pracy.

W celu otrzymania dostępu do nagrania szkolenia, przy zapisie proszę wybrać odpowiednią opcję z menu: Wybierz dodatki.

Dla kogo?

Warsztat jest przygotowany dla osób, które w codziennej pracy korzystają z Excela, analizują duże ilości danych, przygotowują prezentacje i raporty. Szkolenie polecamy również pracownikom startupów.

Cele i korzyści

Jeśli chcesz:

 • Usprawnić swoją pracę dzięki lepszej znajomości zaawansowanych możliwości programu MS Excel
 • Uatrakcyjnić stronę graficzną przygotowywanych prezentacji
To szkolenie jest dla Ciebie!

Korzyści:

 • W trakcie wszystkich bloków tematycznych trener pokaże szereg trików, skrótów i funkcji, dzięki którym praca z danymi w Excelu staje się prosta i szybka

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy:

 • Będą umieli zastosować przydatne sztuczki usprawniające prace z arkuszem Excel
 • Będą wiedzieli, jak wykorzystać wybrane funkcjonalności Excela do stworzenia arkusza dopasowanego do własnych potrzeb
 • Będą znali najczęściej stosowane funkcje arkusza, przydatne przy analizie dużych zbiorów danych
 • Zrozumieją zależności pomiędzy komórkami, arkuszami i skoroszytami
 • Będą potrafili szybko i sprawnie przygotować profesjonalne zestawienia danych w atrakcyjnej formie graficznej

Nagranie

W celu otrzymania dostępu do nagrania szkolenia, przy zapisie proszę wybrać odpowiednią opcję z menu: Wybierz dodatki.

Program
Tabele przestawne
 • Możliwości tabel przestawnych do szybkiego analizowania dużych ilości danych
 • Poprawne przygotowanie danych dla tabeli przestawnej
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu tabel przestawnych
 • Przydatne narzędzia, np.:
  • Ukrywanie pustych komórek
  • Użycie fragmentatorów
  • Grupowanie i filtrowanie
  • Elementy obliczeniowe
Korzystanie z funkcji i formuł
 • Omówienie najbardziej praktycznych i najczęściej stosowanych funkcji, np.:
  • JEŻELI
  • LICZ.JEŻELI
  • SUMA.WARUNKÓW
  • LICZ.WARUNKI
  • WYSZUKAJ.PIONOWO
  • Wykorzystanie funkcji dat i czasu
  • DNI.ROBOCZE
  • DZIŚ
  • Szybkie poprawianie nieprawidłowo wprowadzonych dat
 • Przydatne funkcje tekstowe
  • USUN.ZBEDNE.ODSTEPY
  • TEXT
 • Referencje względne, bezwzględne i strukturalne
 • Błędy popełniane podczas korzystania z funkcji i formuł
Wykresy
 • Dobór odpowiedniego typu wykresu do prezentowanych danych, zmiana typu i układu wykresu
 • Konfiguracja skali i formatowanie
 • Wykres z osią pomocniczą
 • Wykres z wieloma seriami danych
 • Tworzenie trendów danych na wykresie
 • Wykres przestawny
Podstawy makr
 • Bezpieczeństwo
 • Rejestrowanie i tworzenie prostych makr usprawniających pracę z arkuszem kalkulacyjnym
Analiza danych i poszukiwanie rozwiązań
 • „Szukaj wyniku” – jaką wartość należy wprowadzić do komórki, aby korzystająca z niej funkcja zwróciła określoną wartość
 • Rozwiązywanie problemów, w których występują ograniczenia, przy pomocy programowania liniowego i dodatku Solver
 • Prezentowanie kilku wersji danych wejściowych przy pomocy menedżera scenariuszy
Power Query
 • Nowe narzędzie dodane począwszy od wersji 2010
 • Zautomatyzowane importowanie danych z innych formatów
 • Pobieranie danych ze stron www
Pozostałe zagadnienia
 • Przydatne skróty klawiszowe
 • Usprawnianie pracy z arkuszem przy wykorzystaniu tabel
 • Filtr zaawansowany
 • Ograniczanie formatu lub zakresu danych, które można wprowadzić do określonych pól arkusza

Cena

1690 zł netto ( 2079 zł brutto )

169 zł netto ( 2079 zł brutto ) - dostęp do nagrania szkolenia

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com