POLSKI ŁAD – PIT, ubezpieczenie zdrowotne – EY Academy of Business

POLSKI ŁAD – PIT, ubezpieczenie zdrowotne

Polski Ład to największa reforma podatkowa ostatnich 30 lat. Proponowane przepisy to ponad 100 nowych rozwiązań podatkowych. Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z tą reformą, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów PIT i ubezpieczeniem zdrowotnym.

 • Pracownicy działów księgowości
 • Działy finansowe
 • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • Specjaliści ds. kadr i płac
 • Właściciele firm jednoosbowych
 • Wspólnicy spółek
 • Osoby zainteresowane tematyką Polskiego Ładu

I. Podatki dochodowe oraz rozliczenie roczne składki zdrowotnej, zmiany w PIT

 • Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika
 • Kwota zmniejszająca przy wypłacie świadczeń z działalności wykonywanej osobiście
 • Jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki, w tym omówienie nowego formularza PIT-2 na rok 2023
 • Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek — rozszerzenie katalogu uprawnionych
 • Zasady postępowania z wnioskami i oświadczeniami składanymi płatnikowi (forma, okres obowiązywania)
 • Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia podatku PIT
 • Omówienie zasad związanych z wypełnieniem nowego formularza PIT-11 w odniesieniu do zmian wprowadzanych Polskim Ładem
 • Omówienie zasad poboru zaliczki na podatek dochodowy po zmianach w 2022 r., ulga dla klasy średniej – porównanie zaliczek na podatek a PIT za 2022 r.
 • Czym jest podatek hipotetyczny – omówienie
 • Omówienie dostępnych ulg podatkowych dla podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą oraz dla pozostałych grup
 • Omówienie nowych uregulowań obowiązujących na rok 2022 r., w tym zmiany w uldze rehabilitacyjnej, nowa ulga na związki zawodowe, na remont nieruchomości zabytkowej
 • Zmiany w zasadach zaliczania do kosztów uzyskania przychodów – wynagrodzeń z tytułu umów o pracę – omówienie

II. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej

 • Roczne rozliczenie składek zdrowotnych: obowiązki w zakresie rocznego rozliczenia składek, jak obliczyć roczną składkę i rozliczyć ją ze składkami miesięcznymi – praktyczne przykłady dla różnych form opodatkowania działalności gospodarczej
 • Omówienie procedury zwrotu nadpłaty składek oraz procedury dopłaty składek na podstawie rozliczenia rocznego
 • Odliczenie składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę – zasady przy różnych formach działalności, odliczenie składek należnych z okresów przed 1 stycznia 2022 r.
 • Zmiana formy opodatkowania za 2022 r. z ryczałtu z działalności gospodarczej albo z podatku liniowego na skalę podatkową
 • Zasady rozliczenia rocznego podatnika, który zrezygnował z ryczałtu ewidencjonowanego od 1 lipca 2022 r. w zakresie PIT i składki zdrowotnej, m.in. jak rozdzielić przychody i koszty na dwa okresy rozliczeniowe, rozliczenie roczne składek za okres opodatkowania ryczałtem i skalą podatkową, rozliczenie składek zdrowotnych, gdy podatnik w 2023 r. ponownie wybierze opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
 • Zmiany formy opodatkowania na 2023 r. – wpływ na ubezpieczenie zdrowotne, czyli jak obliczyć składkę za styczeń 2023 r. i rozliczyć składkę roczną?
 • Zawieszenie działalności gospodarczej – omówienie konsekwencji w zakresie opodatkowania oraz rozliczenia składki zdrowotnej

III. Pozostałe zagadnienia

 • Wspólne rozliczenia z dzieckiem samotnego rodzica
 • Wspólne rozliczenie z małżonkiem
 • Ulga 4+ po zmianach — omówienie
 • Zmian w zakresie rozliczania PPK
 • Zmiana wysokości diet: krajowej i zagranicznej
 • Przychód podatkowy za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych
 • Danina solidarnościowa – zasady jej wyliczania
 • Zmiany wprowadzone ustawą Polskim Ładem 3.0. dotyczące podatku PIT, w tym rezygnacja z kosztów podatkowych w trakcie roku

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy — przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

TAXÓWKA

Codzienny przegląd najważniejszych informacji podatkowych i prawnych. Zapisz się na newsletter

Lub czytaj codzienne aktualności — Biuletyn podatkowy i prawny EY Polska

Skorzystaj z e-kursu na naszej platformie e-learningowej

Sprawdź również najnowsze Przewodniki Podatkowe EY

POLSKI ŁAD – PIT, ubezpieczenie zdrowotne

Cena

950 zł netto ( 1169 zł brutto )

POLSKI ŁAD – PIT, ubezpieczenie zdrowotne

Polski Ład to największa reforma podatkowa ostatnich 30 lat. Proponowane przepisy to ponad 100 nowych rozwiązań podatkowych. Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z tą reformą, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów PIT i ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dla kogo?

 • Pracownicy działów księgowości
 • Działy finansowe
 • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • Specjaliści ds. kadr i płac
 • Właściciele firm jednoosbowych
 • Wspólnicy spółek
 • Osoby zainteresowane tematyką Polskiego Ładu
Program

I. Podatki dochodowe oraz rozliczenie roczne składki zdrowotnej, zmiany w PIT

 • Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez więcej niż jednego płatnika
 • Kwota zmniejszająca przy wypłacie świadczeń z działalności wykonywanej osobiście
 • Jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki, w tym omówienie nowego formularza PIT-2 na rok 2023
 • Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek — rozszerzenie katalogu uprawnionych
 • Zasady postępowania z wnioskami i oświadczeniami składanymi płatnikowi (forma, okres obowiązywania)
 • Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia podatku PIT
 • Omówienie zasad związanych z wypełnieniem nowego formularza PIT-11 w odniesieniu do zmian wprowadzanych Polskim Ładem
 • Omówienie zasad poboru zaliczki na podatek dochodowy po zmianach w 2022 r., ulga dla klasy średniej – porównanie zaliczek na podatek a PIT za 2022 r.
 • Czym jest podatek hipotetyczny – omówienie
 • Omówienie dostępnych ulg podatkowych dla podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą oraz dla pozostałych grup
 • Omówienie nowych uregulowań obowiązujących na rok 2022 r., w tym zmiany w uldze rehabilitacyjnej, nowa ulga na związki zawodowe, na remont nieruchomości zabytkowej
 • Zmiany w zasadach zaliczania do kosztów uzyskania przychodów – wynagrodzeń z tytułu umów o pracę – omówienie

II. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej

 • Roczne rozliczenie składek zdrowotnych: obowiązki w zakresie rocznego rozliczenia składek, jak obliczyć roczną składkę i rozliczyć ją ze składkami miesięcznymi – praktyczne przykłady dla różnych form opodatkowania działalności gospodarczej
 • Omówienie procedury zwrotu nadpłaty składek oraz procedury dopłaty składek na podstawie rozliczenia rocznego
 • Odliczenie składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę – zasady przy różnych formach działalności, odliczenie składek należnych z okresów przed 1 stycznia 2022 r.
 • Zmiana formy opodatkowania za 2022 r. z ryczałtu z działalności gospodarczej albo z podatku liniowego na skalę podatkową
 • Zasady rozliczenia rocznego podatnika, który zrezygnował z ryczałtu ewidencjonowanego od 1 lipca 2022 r. w zakresie PIT i składki zdrowotnej, m.in. jak rozdzielić przychody i koszty na dwa okresy rozliczeniowe, rozliczenie roczne składek za okres opodatkowania ryczałtem i skalą podatkową, rozliczenie składek zdrowotnych, gdy podatnik w 2023 r. ponownie wybierze opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
 • Zmiany formy opodatkowania na 2023 r. – wpływ na ubezpieczenie zdrowotne, czyli jak obliczyć składkę za styczeń 2023 r. i rozliczyć składkę roczną?
 • Zawieszenie działalności gospodarczej – omówienie konsekwencji w zakresie opodatkowania oraz rozliczenia składki zdrowotnej

III. Pozostałe zagadnienia

 • Wspólne rozliczenia z dzieckiem samotnego rodzica
 • Wspólne rozliczenie z małżonkiem
 • Ulga 4+ po zmianach — omówienie
 • Zmian w zakresie rozliczania PPK
 • Zmiana wysokości diet: krajowej i zagranicznej
 • Przychód podatkowy za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych
 • Danina solidarnościowa – zasady jej wyliczania
 • Zmiany wprowadzone ustawą Polskim Ładem 3.0. dotyczące podatku PIT, w tym rezygnacja z kosztów podatkowych w trakcie roku

Cena

950 zł netto ( 1169 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

 

Szkolenie w godzinach 10:00 – 16:00

Kontakt

Katarzyna Pudelska

Koordynator kursu

 • +48 510 201 305
 • katarzyna.pudelska@pl.ey.com