POLSKI ŁAD – PIT, ubezpieczenie zdrowotne – EY Academy of Business

POLSKI ŁAD – PIT, ubezpieczenie zdrowotne

Polski Ład to największa reforma podatkowa ostatnich 30 lat. Proponowane przepisy to ponad 100 nowych rozwiązań podatkowych. Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z tą reformą, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów PIT i ubezpieczeniem zdrowotnym.

 • Pracownicy działów księgowości
 • Działy finansowe
 • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • Specjaliści ds. kadr i płac
 • Właściciele firm jednoosbowych
 • Wspólnicy spółek
 • Osoby zainteresowane tematyką Polskiego Ładu
Ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022 r. 
 • Nowe zasady ustalania wysokości stawek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców
 • Omówienie obowiązków sprawozdawczych względem ZUS przy ubezpieczeniu przedsiębiorcy. Omówienie nowego systemu rozliczania składki i ich korekty w przypadku ubezpieczenia przedsiębiorcy
 • Prowadzenie kilku działalności a opłacanie składki zdrowotnej według nowych zasad – kwestia zbiegu ubezpieczeń
 • Nowa kategoria ubezpieczanych – Członkowie zarządu z powołania, prokurenci – objęci składką zdrowotną, zgłaszanie płatnika składek, konsekwencje
Zmiany w opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • Zmiany w ryczałcie, nowe i zmienione stawki podatku zryczałtowanego
 • Zmiana definicji wolnego zawodu dla potrzeb stosowania podatków zryczałtowanych
Ulgi  w podatkach
 • Ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem
 • Ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji
 • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach
 • Ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej
 • Ulga IP Box
Inne zmiany:
 • Pakiet sankcji Pakiet sankcji w PIT, CIT i ZUS w przypadku nielegalnego zatrudnienia pracowników
 • Niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami i skutki zmiany na gruncie prawa podatkowego
 • Nowy limit transakcji bezgotówkowych w transakcjach B2C. Konsekwencje jego naruszenia
Nowe przepisy w zakresie PIT
 • Wyższa kwota wolna. Zasady odliczenia kwoty zmniejszającej podatek
 • Zasady dot. ulgi dla klasy średniej dla pracowników i przedsiębiorców
 • Wspólne rozliczenie małżonków – od 1 stycznia 2022 r.
 • Likwidacja opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i nowa ulga – odliczenie od podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • Konsekwencje podatkowe sprzedaży rzeczy ruchomych wykupionych po zakończeniu leasingu – zasady określenia przychodu z działalności gospodarczej i przepisy przejściowe
 • Nowe zasady rozliczania najem prywatnego – od 1 stycznia 2023 r.
 • Zwolnienie dochodu ze sprzedaż nieruchomości – rozszerzenie wydatków w ramach ulgi mieszkaniowej
 • Ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych

Nowe zwolnienia podatkowe:

 • Ze sprzedaży zabytków ruchomych na rzecz muzeów i bibliotek
 • Dla stypendiów doktorskich i naukowych z Narodowego Centrum Nauki
 • Dochody wykonawców kontraktowych z tytułu dostaw na rzecz sił zbrojnych USA
 • Odsetki od nieterminowej wypłaty należności objętych zwolnieniem podatkowym
 • Świadczenia i stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Przychody podatnika, który przeniósł rezydencję do Polski
 • Przychody podatnika wychowującego co najmniej 4 dzieci
 • Przychody podatników w wieku emerytalnym, którzy mimo uprawnienia nie pobierają świadczeń emerytalnych i rentowych

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy — przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

TAXÓWKA

Codzienny przegląd najważniejszych informacji podatkowych i prawnych. Zapisz się na newsletter.

Lub czytaj codzienne aktualności — Biuletyn podatkowy i prawny EY Polska.

Skorzystaj z e-kursu na naszej platformie e-learningowej

Sprawdź również najnowsze Przewodniki Podatkowe EY.

POLSKI ŁAD – PIT, ubezpieczenie zdrowotne

Polski Ład to największa reforma podatkowa ostatnich 30 lat. Proponowane przepisy to ponad 100 nowych rozwiązań podatkowych. Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z tą reformą, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów PIT i ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dla kogo?

 • Pracownicy działów księgowości
 • Działy finansowe
 • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • Specjaliści ds. kadr i płac
 • Właściciele firm jednoosbowych
 • Wspólnicy spółek
 • Osoby zainteresowane tematyką Polskiego Ładu
Program
Ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022 r. 
 • Nowe zasady ustalania wysokości stawek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców
 • Omówienie obowiązków sprawozdawczych względem ZUS przy ubezpieczeniu przedsiębiorcy. Omówienie nowego systemu rozliczania składki i ich korekty w przypadku ubezpieczenia przedsiębiorcy
 • Prowadzenie kilku działalności a opłacanie składki zdrowotnej według nowych zasad – kwestia zbiegu ubezpieczeń
 • Nowa kategoria ubezpieczanych – Członkowie zarządu z powołania, prokurenci – objęci składką zdrowotną, zgłaszanie płatnika składek, konsekwencje
Zmiany w opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • Zmiany w ryczałcie, nowe i zmienione stawki podatku zryczałtowanego
 • Zmiana definicji wolnego zawodu dla potrzeb stosowania podatków zryczałtowanych
Ulgi  w podatkach
 • Ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem
 • Ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji
 • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach
 • Ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej
 • Ulga IP Box
Inne zmiany:
 • Pakiet sankcji Pakiet sankcji w PIT, CIT i ZUS w przypadku nielegalnego zatrudnienia pracowników
 • Niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami i skutki zmiany na gruncie prawa podatkowego
 • Nowy limit transakcji bezgotówkowych w transakcjach B2C. Konsekwencje jego naruszenia
Nowe przepisy w zakresie PIT
 • Wyższa kwota wolna. Zasady odliczenia kwoty zmniejszającej podatek
 • Zasady dot. ulgi dla klasy średniej dla pracowników i przedsiębiorców
 • Wspólne rozliczenie małżonków – od 1 stycznia 2022 r.
 • Likwidacja opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i nowa ulga – odliczenie od podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • Konsekwencje podatkowe sprzedaży rzeczy ruchomych wykupionych po zakończeniu leasingu – zasady określenia przychodu z działalności gospodarczej i przepisy przejściowe
 • Nowe zasady rozliczania najem prywatnego – od 1 stycznia 2023 r.
 • Zwolnienie dochodu ze sprzedaż nieruchomości – rozszerzenie wydatków w ramach ulgi mieszkaniowej
 • Ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych

Nowe zwolnienia podatkowe:

 • Ze sprzedaży zabytków ruchomych na rzecz muzeów i bibliotek
 • Dla stypendiów doktorskich i naukowych z Narodowego Centrum Nauki
 • Dochody wykonawców kontraktowych z tytułu dostaw na rzecz sił zbrojnych USA
 • Odsetki od nieterminowej wypłaty należności objętych zwolnieniem podatkowym
 • Świadczenia i stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Przychody podatnika, który przeniósł rezydencję do Polski
 • Przychody podatnika wychowującego co najmniej 4 dzieci
 • Przychody podatników w wieku emerytalnym, którzy mimo uprawnienia nie pobierają świadczeń emerytalnych i rentowych

Cena

950 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Szkolenie w godzinach 10.00-16.00

Kontakt

Katarzyna Pudelska

Koordynator kursu

 • +48 510 201 305
 • katarzyna.pudelska@pl.ey.com