Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych – EY Academy of Business

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Moduł 25.2020.16.8 | 8h z bloku Rewizja finansowa

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. >>Rejestracja tutaj<<

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i poznać praktyczne zastosowanie MS Excel w swojej pracy
 • Osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Zaprezentowanie i przećwiczenie funkcji arkusza kalkulacyjnego MS Excel, które mogą być przydatne podczas przeprowadzania badania sprawozdania finansowego
 • Identyfikacja procedur badania, podczas których można wykorzystać arkusz kalkulacyjny dla usprawnienia pracy
 • Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
 • Przegląd procedur badania, które można usprawnić korzystając z arkusza kalkulacyjnego
 • Importowanie danych niezbędnych podczas procesu badania
 • Podstawy statystyki w badaniu sprawozdań finansowych z wykorzystaniem Excela
 • Przegląd najbardziej przydatnych funkcji
 • Tabele przestawne
 • Pozostałe zagadnienia

Michał Błeszyński - absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF.

8 godzin (blok rewizja finansowa)

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Cena

790 zł netto ( 972 zł brutto )

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Moduł 25.2020.16.8 | 8h z bloku Rewizja finansowa

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. >>Rejestracja tutaj<<

Zobacz, jak uczymy w e-learningu:

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i poznać praktyczne zastosowanie MS Excel w swojej pracy
 • Osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych
Cele i korzyści

Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:

 • Zaprezentowanie i przećwiczenie funkcji arkusza kalkulacyjnego MS Excel, które mogą być przydatne podczas przeprowadzania badania sprawozdania finansowego
 • Identyfikacja procedur badania, podczas których można wykorzystać arkusz kalkulacyjny dla usprawnienia pracy
 • Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
Program
 • Przegląd procedur badania, które można usprawnić korzystając z arkusza kalkulacyjnego
 • Importowanie danych niezbędnych podczas procesu badania
 • Podstawy statystyki w badaniu sprawozdań finansowych z wykorzystaniem Excela
 • Przegląd najbardziej przydatnych funkcji
 • Tabele przestawne
 • Pozostałe zagadnienia
Punkty edukacyjne

8 godzin (blok rewizja finansowa)

Szczegóły programu modułowego

Cena

790 zł netto ( 972 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com