Raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD i ESRS – EY Academy of Business

Raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD i ESRS

Rozwój zrównoważonego finansowania wymaga dostępu do dobrej jakości, porównywalnych danych ESG (ang. environmental, social, governance, czyli dotyczących środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego). Dlatego też w Unii Europejskiej w ostatnich latach trwały prace nad regulacjami, które mają pomóc zapewnić raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju w sposób rzetelny i zgodny z jednolitymi standardami. Podczas szkolenia omówione zostaną wymogi sprawozdawczości w zakresie ESG zgodnie z CSRD i standardami ESRS.

Szkolenie adresowane jest do pasjonatów ESG oraz osób odpowiedzialnych za:

 • Sprawozdawczość
 • Controlling
 • Relacje inwestorskie
 • Zrównoważony rozwój/ESG

Nowymi wymaganiami wynikającymi z Dyrektywy UE Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) będą objęte:

 • Duże firmy (zgodnie z kryteriami UE)
 • Małe i średnie firmy notowane na giełdzie (od 01.01.2026)

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli znaczenie i cel raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju w kontekście unijnych ram zrównoważonego finansowania
 • Wiedzieli, od kiedy, na kogo i jakie obowiązki sprawozdawcze w zakresie zrównoważonego rozwoju zostaną nałożone
 • Wiedzieli, jakie zmiany w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju wprowadza Corporate Sustainability Reporting Directive
 • Wiedzieli, na czym polega raportowanie zgodnie z artykułem 8 taksonomii (UE 2020/852)
 • Wiedzieli, jaki jest cel i założenia poszczególnych europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS)
 • Potrafili zidentyfikować istotne tematy zgodnie z zasadą podwójnej istotności na potrzeby raportu
 • Wiedzieli, jak pracować ze standardami i jak przełożyć ich zapisy na konkretne dane w raporcie
 • Znali praktyczne wskazówki dotyczące procesu opracowania raportu oraz jak najlepiej przygotować się do audytu danych
 • Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju w kontekście unijnych ram zrównoważonego finansowania
 • Geneza raportowania pozafinansowego – ESG
 • Corporate Sustainability Reporting Directive
  • Zakres i kluczowe zmiany względem Non-Financial Reporting Directive
  • Podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczym oraz istotne terminy
 • Krótkie omówienie wymogów raportowania zgodnie z artykułem 8 taksonomii
 • Unijne standardy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju ESRS
  • Omówienie zakresu i wymogów standardów
  • Zasada podwójnej istotności jako element definiowania zakresu ujawnianych danych
 • Proces przygotowania raportu krok po kroku
 • Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu przygotowania raportu
 • Ćwiczenie – analiza istotności
 • Case study i dobre praktyki w zakresie raportowania ESG

Maria Krawczyńska-Kaczmarek - członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ekspertka, pasjonatka, trenerka, wykładowczyni i menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w praktyce zrównoważonego rozwoju, ESG, CSR, raportowania i zrównoważonych finansów.

Raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD i ESRS

Cena

1500 zł netto

Raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD i ESRS

Rozwój zrównoważonego finansowania wymaga dostępu do dobrej jakości, porównywalnych danych ESG (ang. environmental, social, governance, czyli dotyczących środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego). Dlatego też w Unii Europejskiej w ostatnich latach trwały prace nad regulacjami, które mają pomóc zapewnić raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju w sposób rzetelny i zgodny z jednolitymi standardami. Podczas szkolenia omówione zostaną wymogi sprawozdawczości w zakresie ESG zgodnie z CSRD i standardami ESRS.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do pasjonatów ESG oraz osób odpowiedzialnych za:

 • Sprawozdawczość
 • Controlling
 • Relacje inwestorskie
 • Zrównoważony rozwój/ESG

Nowymi wymaganiami wynikającymi z Dyrektywy UE Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) będą objęte:

 • Duże firmy (zgodnie z kryteriami UE)
 • Małe i średnie firmy notowane na giełdzie (od 01.01.2026)
Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli znaczenie i cel raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju w kontekście unijnych ram zrównoważonego finansowania
 • Wiedzieli, od kiedy, na kogo i jakie obowiązki sprawozdawcze w zakresie zrównoważonego rozwoju zostaną nałożone
 • Wiedzieli, jakie zmiany w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju wprowadza Corporate Sustainability Reporting Directive
 • Wiedzieli, na czym polega raportowanie zgodnie z artykułem 8 taksonomii (UE 2020/852)
 • Wiedzieli, jaki jest cel i założenia poszczególnych europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS)
 • Potrafili zidentyfikować istotne tematy zgodnie z zasadą podwójnej istotności na potrzeby raportu
 • Wiedzieli, jak pracować ze standardami i jak przełożyć ich zapisy na konkretne dane w raporcie
 • Znali praktyczne wskazówki dotyczące procesu opracowania raportu oraz jak najlepiej przygotować się do audytu danych
Program
 • Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju w kontekście unijnych ram zrównoważonego finansowania
 • Geneza raportowania pozafinansowego – ESG
 • Corporate Sustainability Reporting Directive
  • Zakres i kluczowe zmiany względem Non-Financial Reporting Directive
  • Podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczym oraz istotne terminy
 • Krótkie omówienie wymogów raportowania zgodnie z artykułem 8 taksonomii
 • Unijne standardy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju ESRS
  • Omówienie zakresu i wymogów standardów
  • Zasada podwójnej istotności jako element definiowania zakresu ujawnianych danych
 • Proces przygotowania raportu krok po kroku
 • Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu przygotowania raportu
 • Ćwiczenie – analiza istotności
 • Case study i dobre praktyki w zakresie raportowania ESG

Cena

1500 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

17 maja 2024 – Brak miejsc

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com