Raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z regulacjami UE – EY Academy of Business

Raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z regulacjami UE

Rozwój zrównoważonego finansowania wymaga dostępu do dobrej jakości, porównywalnych danych ESG (ang. environmental, social, governance, czyli dotyczących środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego). Dlatego też w Unii Europejskiej w ostatnich latach trwały prace nad regulacjami, które mają pomóc zapewnić raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju w sposób rzetelny i zgodny z jednolitymi standardami. Dla wielu firm wchodzące w życie od stycznia 2024 (zgodnie z projektem dyrektywy) obowiązki sprawozdawcze będą całkowicie nowe, ponieważ dane społeczne, środowiskowe, czy dotyczące ładu korporacyjnego nie były przez nie dotychczas ujawniane.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacji za:

 • Sprawozdawczość
 • Controlling
 • Relacje inwestorskie
 • Zrównoważony rozwój/ESG

Wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem/ ESG.

Nowymi wymaganiami wynikającymi z taksonomii oraz unijnej dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) będą objęte:

 • Duże firmy (zgodnie z kryteriami UE)
 • Małe i średnie firmy notowane na giełdzie (od 01.01.2026)

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli znaczenie i cel raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju w kontekście unijnych ram zrównoważonego finansowania
 • Wiedzieli, od kiedy, na kogo i jakie obowiązki sprawozdawcze w zakresie zrównoważonego rozwoju zostaną nałożone
 • Wiedzieli, jakie zmiany w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju wprowadza Corporate Sustainability Reporting Directive
 • Wiedzieli, jakie wskaźniki i w jaki sposób należy raportować zgodnie z artykułem 8 taksonomii (UE 2020/852)
 • Wiedzieli, jaki jest cel i założenia poszczególnych kategorii unijnych standardów raportowania
 • Potrafili zidentyfikować istotne tematy zgodnie z zasadą podwójnej istotności na potrzeby raportu
 • Wiedzieli, jak pracować ze standardami i jak przełożyć ich zapisy na konkretne dane w raporcie
 • Znali praktyczne wskazówki dotyczące procesu opracowania raportu oraz jak najlepiej przygotować się do audytu danych
 • Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju w kontekście unijnych ram zrównoważonego finansowania
 • Corporate Sustainability Reporting Directive
  • Zakres tematyczny
  • Podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczym oraz istotne terminy
  • Kluczowe zmiany względem Non-Financial Reporting Directive
 • Raportowanie zgodnie z artykułem 8 taksonomii
  • Omówienie kluczowych wskaźników wyników
  • Podejście do obliczania kluczowych wskaźników wyników – przykłady
  • Informacje jakościowe
 • Unijne standardy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju
  • Ramy raportowania – omówienie poszczególnych kategorii standardów
  • Zasada podwójnej istotności jako element definiowania zakresu ujawnianych danych
  • Omówienie przykładowych wskaźników
 • Proces przygotowania raportu krok po kroku
  • Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu przygotowania raportu zgodnie z regulacjami UE

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk - ekspertka w dziedzinie zrównoważonego biznesu. Specjalizuje się w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, w tym w regulacjach z zakresu raportowania zrównoważonego rozwoju, projektach strategicznych, odpowiedzialnej sprzedaży.

Raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z regulacjami UE

Rozwój zrównoważonego finansowania wymaga dostępu do dobrej jakości, porównywalnych danych ESG (ang. environmental, social, governance, czyli dotyczących środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego). Dlatego też w Unii Europejskiej w ostatnich latach trwały prace nad regulacjami, które mają pomóc zapewnić raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju w sposób rzetelny i zgodny z jednolitymi standardami. Dla wielu firm wchodzące w życie od stycznia 2024 (zgodnie z projektem dyrektywy) obowiązki sprawozdawcze będą całkowicie nowe, ponieważ dane społeczne, środowiskowe, czy dotyczące ładu korporacyjnego nie były przez nie dotychczas ujawniane.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacji za:

 • Sprawozdawczość
 • Controlling
 • Relacje inwestorskie
 • Zrównoważony rozwój/ESG

Wymagana jest znajomość podstawowych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem/ ESG.

Nowymi wymaganiami wynikającymi z taksonomii oraz unijnej dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) będą objęte:

 • Duże firmy (zgodnie z kryteriami UE)
 • Małe i średnie firmy notowane na giełdzie (od 01.01.2026)
Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Rozumieli znaczenie i cel raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju w kontekście unijnych ram zrównoważonego finansowania
 • Wiedzieli, od kiedy, na kogo i jakie obowiązki sprawozdawcze w zakresie zrównoważonego rozwoju zostaną nałożone
 • Wiedzieli, jakie zmiany w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju wprowadza Corporate Sustainability Reporting Directive
 • Wiedzieli, jakie wskaźniki i w jaki sposób należy raportować zgodnie z artykułem 8 taksonomii (UE 2020/852)
 • Wiedzieli, jaki jest cel i założenia poszczególnych kategorii unijnych standardów raportowania
 • Potrafili zidentyfikować istotne tematy zgodnie z zasadą podwójnej istotności na potrzeby raportu
 • Wiedzieli, jak pracować ze standardami i jak przełożyć ich zapisy na konkretne dane w raporcie
 • Znali praktyczne wskazówki dotyczące procesu opracowania raportu oraz jak najlepiej przygotować się do audytu danych
Program
 • Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju w kontekście unijnych ram zrównoważonego finansowania
 • Corporate Sustainability Reporting Directive
  • Zakres tematyczny
  • Podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczym oraz istotne terminy
  • Kluczowe zmiany względem Non-Financial Reporting Directive
 • Raportowanie zgodnie z artykułem 8 taksonomii
  • Omówienie kluczowych wskaźników wyników
  • Podejście do obliczania kluczowych wskaźników wyników – przykłady
  • Informacje jakościowe
 • Unijne standardy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju
  • Ramy raportowania – omówienie poszczególnych kategorii standardów
  • Zasada podwójnej istotności jako element definiowania zakresu ujawnianych danych
  • Omówienie przykładowych wskaźników
 • Proces przygotowania raportu krok po kroku
  • Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu przygotowania raportu zgodnie z regulacjami UE

Cena

1300 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Wrzesień 2023

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com