Sankcje ekonomiczne - Rosja i Białoruś – EY Academy of Business

Sankcje ekonomiczne – Rosja i Białoruś

Czy Twoja firma ma w pełni pod kontrolą ryzyka sankcyjne?

W naszej ofercie znajdziesz dwa szkolenia z zakresu sankcji ekonomicznych. Wybierz program najlepszy dla siebie. Sprawdź drugi kurs, klikając TUTAJ.

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała szybką reakcję Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, które nałożyły na Rosję szeroki pakiet sankcji. Z uwagi na wsparcie działań Rosji sankcjami została także objęta Białoruś.

Nałożone sankcje ekonomiczne to skuteczne narzędzie kontroli i ograniczania wymiany handlowej.
Restrykcje wobec Rosji i Białorusi dotyczą fizycznego przekazywania towarów, transferu środków
pieniężnych, wpływają także na rozwój określonych branż i sektorów ich gospodarki. Dotykają także konkretnych osób i podmiotów objętych sankcjami.

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem sankcyjnym jest dużym wyzwaniem w przypadku tak dynamicznych zmian regulacyjnych dotyczących Rosji i Białorusi, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich miesiącach. Do tego dochodzą coraz bardziej zaawansowane sposoby omijania sankcji.

Konsekwencje dla podmiotów nieprzestrzegających sankcji mogą być niezwykle dotkliwe – wielomilionowe kary pieniężne, utrata reputacji, odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego, czy nawet objęcie sankcjami. Zapewnienie zgodności z regulacjami sankcyjnymi jest więc priorytetem nie tylko dla instytucji finansowych, ale także dla podmiotów gospodarczych zaangażowanych w handel międzynarodowy.

Szkolenie kierujemy do:

 • analityków i specjalistów z działów AML/CTF (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych;
 • analityków i specjalistów ds. monitoringu transakcji i onboardingu (zatwierdzania) klientów w bankach oraz instytucjach finansowych;
 • specjalistów działów compliance w bankach i instytucjach finansowych oraz firmach handlowych;
 • pracowników obszarów pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z ryzykiem sankcyjnym, takich jak finansowanie handlu, IT czy działy prawne.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają rodzaje sankcji oraz odnoszące się do nich regulacje prawne. Będą mieli możliwość brać udział we wspólnej analizie przypadków. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się również, czego dotyczą i jakie niosą ze sobą konsekwencje sankcje/restrykcje nakładane na Rosję i Białoruś.

Wprowadzenie

 • Czym są sankcje ekonomiczne?
 • Cel stosowania sankcji
 • Ryzyka związane z nieprzestrzeganiem sankcji

Rodzaje sankcji ekonomicznych

 • Sankcje ogólnokrajowe vs. sankcje podmiotowe
 • Sankcje finansowe, handlowe, sektorowe
 • Sankcje pierwszego i drugiego stopnia

Reżimy sankcyjne na świecie i regulacje prawne

 • Jak powstają programy sankcyjne?
 • Regulacje amerykańskie i ich wpływ na podmioty gospodarcze na świecie
 • Regulacje Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla polskich podmiotów gospodarczych

Sankcje wobec Rosji i Białorusi:

 • Geneza
 • Regulacje prawne
 • Zakres sankcji
 • Praktyczne kwestie związane z przestrzeganiem sankcji

Ryzyko naruszenia sankcji – case study

 • Wspólna analiza przypadków związanych z nawiązaniem nowych relacji, zaangażowaniem w transakcje, które mogą naruszać przepisy sankcyjne
 • Praktyczne wskazówki odnośnie analizowania alertów na przykładach – na co zwracać uwagę i jak wykorzystywać w analizie wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji

Podsumowanie

Maciej Kołodziej - Związany z bankowością od ponad 20 lat. Specjalista w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji międzynarodowych. Odpowiada za ograniczanie ryzyka AML/CTF oraz zapobieganie naruszaniu sankcji dotyczących transferów finansowych.

Sankcje ekonomiczne – Rosja i Białoruś

Czy Twoja firma ma w pełni pod kontrolą ryzyka sankcyjne?

W naszej ofercie znajdziesz dwa szkolenia z zakresu sankcji ekonomicznych. Wybierz program najlepszy dla siebie. Sprawdź drugi kurs, klikając TUTAJ.

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała szybką reakcję Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, które nałożyły na Rosję szeroki pakiet sankcji. Z uwagi na wsparcie działań Rosji sankcjami została także objęta Białoruś.

Nałożone sankcje ekonomiczne to skuteczne narzędzie kontroli i ograniczania wymiany handlowej.
Restrykcje wobec Rosji i Białorusi dotyczą fizycznego przekazywania towarów, transferu środków
pieniężnych, wpływają także na rozwój określonych branż i sektorów ich gospodarki. Dotykają także konkretnych osób i podmiotów objętych sankcjami.

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem sankcyjnym jest dużym wyzwaniem w przypadku tak dynamicznych zmian regulacyjnych dotyczących Rosji i Białorusi, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich miesiącach. Do tego dochodzą coraz bardziej zaawansowane sposoby omijania sankcji.

Konsekwencje dla podmiotów nieprzestrzegających sankcji mogą być niezwykle dotkliwe – wielomilionowe kary pieniężne, utrata reputacji, odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego, czy nawet objęcie sankcjami. Zapewnienie zgodności z regulacjami sankcyjnymi jest więc priorytetem nie tylko dla instytucji finansowych, ale także dla podmiotów gospodarczych zaangażowanych w handel międzynarodowy.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:

 • analityków i specjalistów z działów AML/CTF (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych;
 • analityków i specjalistów ds. monitoringu transakcji i onboardingu (zatwierdzania) klientów w bankach oraz instytucjach finansowych;
 • specjalistów działów compliance w bankach i instytucjach finansowych oraz firmach handlowych;
 • pracowników obszarów pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z ryzykiem sankcyjnym, takich jak finansowanie handlu, IT czy działy prawne.
Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają rodzaje sankcji oraz odnoszące się do nich regulacje prawne. Będą mieli możliwość brać udział we wspólnej analizie przypadków. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się również, czego dotyczą i jakie niosą ze sobą konsekwencje sankcje/restrykcje nakładane na Rosję i Białoruś.

Program

Wprowadzenie

 • Czym są sankcje ekonomiczne?
 • Cel stosowania sankcji
 • Ryzyka związane z nieprzestrzeganiem sankcji

Rodzaje sankcji ekonomicznych

 • Sankcje ogólnokrajowe vs. sankcje podmiotowe
 • Sankcje finansowe, handlowe, sektorowe
 • Sankcje pierwszego i drugiego stopnia

Reżimy sankcyjne na świecie i regulacje prawne

 • Jak powstają programy sankcyjne?
 • Regulacje amerykańskie i ich wpływ na podmioty gospodarcze na świecie
 • Regulacje Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla polskich podmiotów gospodarczych

Sankcje wobec Rosji i Białorusi:

 • Geneza
 • Regulacje prawne
 • Zakres sankcji
 • Praktyczne kwestie związane z przestrzeganiem sankcji

Ryzyko naruszenia sankcji – case study

 • Wspólna analiza przypadków związanych z nawiązaniem nowych relacji, zaangażowaniem w transakcje, które mogą naruszać przepisy sankcyjne
 • Praktyczne wskazówki odnośnie analizowania alertów na przykładach – na co zwracać uwagę i jak wykorzystywać w analizie wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji

Podsumowanie

Cena

1050 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Katarzyna Pudelska

Koordynator kursu

 • +48 510 201 305
 • katarzyna.pudelska@pl.ey.com