Sankcje ekonomiczne - Rosja i Białoruś – EY Academy of Business

Sankcje ekonomiczne – Rosja i Białoruś

Czy Twoja firma ma w pełni pod kontrolą ryzyka sankcyjne?

W naszej ofercie znajdziesz dwa szkolenia z zakresu sankcji ekonomicznych. Wybierz program najlepszy dla siebie.

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała szybką reakcję Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, które nałożyły na Rosję szeroki pakiet sankcji. Z uwagi na wsparcie działań Rosji sankcjami została także objęta Białoruś.

Nałożone sankcje ekonomiczne to skuteczne narzędzie kontroli i ograniczania wymiany handlowej.
Restrykcje wobec Rosji i Białorusi dotyczą fizycznego przekazywania towarów, transferu środków
pieniężnych, wpływają także na rozwój określonych branż i sektorów ich gospodarki. Dotykają także konkretnych osób i podmiotów objętych sankcjami.

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem sankcyjnym jest dużym wyzwaniem w przypadku tak dynamicznych zmian regulacyjnych dotyczących Rosji i Białorusi, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich miesiącach. Do tego dochodzą coraz bardziej zaawansowane sposoby omijania sankcji.

Konsekwencje dla podmiotów nieprzestrzegających sankcji mogą być niezwykle dotkliwe – wielomilionowe kary pieniężne, utrata reputacji, odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego, czy nawet objęcie sankcjami. Zapewnienie zgodności z regulacjami sankcyjnymi jest więc priorytetem nie tylko dla instytucji finansowych, ale także dla podmiotów gospodarczych zaangażowanych w handel międzynarodowy.

Szkolenie kierujemy do:

 • Analityków i specjalistów z działów AML/CTF (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
 • Analityków i specjalistów ds. monitoringu transakcji i onboardingu (zatwierdzania) klientów w bankach oraz instytucjach finansowych
 • Specjalistów działów compliance w bankach i instytucjach finansowych oraz firmach handlowych
 • Pracowników obszarów pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z ryzykiem sankcyjnym, takich jak finansowanie handlu, IT czy działy prawne

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają rodzaje sankcji oraz odnoszące się do nich regulacje prawne. Będą mieli możliwość brać udział we wspólnej analizie przypadków. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się również, czego dotyczą i jakie niosą ze sobą konsekwencje sankcje/restrykcje nakładane na Rosję i Białoruś.

Wprowadzenie

 • Czym są sankcje ekonomiczne?
 • Cel stosowania sankcji
 • Ryzyka związane z nieprzestrzeganiem sankcji

Rodzaje sankcji ekonomicznych

 • Sankcje ogólnokrajowe vs. sankcje podmiotowe
 • Sankcje finansowe, handlowe, sektorowe
 • Sankcje pierwszego i drugiego stopnia

Reżimy sankcyjne na świecie i regulacje prawne

 • Jak powstają programy sankcyjne?
 • Regulacje amerykańskie i ich wpływ na podmioty gospodarcze na świecie
 • Regulacje Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla polskich podmiotów gospodarczych

Sankcje wobec Rosji i Białorusi:

 • Geneza
 • Regulacje prawne
 • Zakres sankcji
 • Praktyczne kwestie związane z przestrzeganiem sankcji

Ryzyko naruszenia sankcji – case study

 • Wspólna analiza przypadków związanych z nawiązaniem nowych relacji, zaangażowaniem w transakcje, które mogą naruszać przepisy sankcyjne
 • Praktyczne wskazówki odnośnie analizowania alertów na przykładach – na co zwracać uwagę i jak wykorzystywać w analizie wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji

Podsumowanie

Maciej Kołodziej - związany z bankowością od ponad 20 lat. Specjalista w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji międzynarodowych. Odpowiada za ograniczanie ryzyka AML/CTF oraz zapobieganie naruszaniu sankcji dotyczących transferów finansowych.

Sankcje ekonomiczne – Rosja i Białoruś

Czy Twoja firma ma w pełni pod kontrolą ryzyka sankcyjne?

W naszej ofercie znajdziesz dwa szkolenia z zakresu sankcji ekonomicznych. Wybierz program najlepszy dla siebie.

Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała szybką reakcję Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, które nałożyły na Rosję szeroki pakiet sankcji. Z uwagi na wsparcie działań Rosji sankcjami została także objęta Białoruś.

Nałożone sankcje ekonomiczne to skuteczne narzędzie kontroli i ograniczania wymiany handlowej.
Restrykcje wobec Rosji i Białorusi dotyczą fizycznego przekazywania towarów, transferu środków
pieniężnych, wpływają także na rozwój określonych branż i sektorów ich gospodarki. Dotykają także konkretnych osób i podmiotów objętych sankcjami.

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem sankcyjnym jest dużym wyzwaniem w przypadku tak dynamicznych zmian regulacyjnych dotyczących Rosji i Białorusi, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich miesiącach. Do tego dochodzą coraz bardziej zaawansowane sposoby omijania sankcji.

Konsekwencje dla podmiotów nieprzestrzegających sankcji mogą być niezwykle dotkliwe – wielomilionowe kary pieniężne, utrata reputacji, odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego, czy nawet objęcie sankcjami. Zapewnienie zgodności z regulacjami sankcyjnymi jest więc priorytetem nie tylko dla instytucji finansowych, ale także dla podmiotów gospodarczych zaangażowanych w handel międzynarodowy.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:

 • Analityków i specjalistów z działów AML/CTF (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
 • Analityków i specjalistów ds. monitoringu transakcji i onboardingu (zatwierdzania) klientów w bankach oraz instytucjach finansowych
 • Specjalistów działów compliance w bankach i instytucjach finansowych oraz firmach handlowych
 • Pracowników obszarów pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z ryzykiem sankcyjnym, takich jak finansowanie handlu, IT czy działy prawne
Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy poznają rodzaje sankcji oraz odnoszące się do nich regulacje prawne. Będą mieli możliwość brać udział we wspólnej analizie przypadków. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się również, czego dotyczą i jakie niosą ze sobą konsekwencje sankcje/restrykcje nakładane na Rosję i Białoruś.

Program

Wprowadzenie

 • Czym są sankcje ekonomiczne?
 • Cel stosowania sankcji
 • Ryzyka związane z nieprzestrzeganiem sankcji

Rodzaje sankcji ekonomicznych

 • Sankcje ogólnokrajowe vs. sankcje podmiotowe
 • Sankcje finansowe, handlowe, sektorowe
 • Sankcje pierwszego i drugiego stopnia

Reżimy sankcyjne na świecie i regulacje prawne

 • Jak powstają programy sankcyjne?
 • Regulacje amerykańskie i ich wpływ na podmioty gospodarcze na świecie
 • Regulacje Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla polskich podmiotów gospodarczych

Sankcje wobec Rosji i Białorusi:

 • Geneza
 • Regulacje prawne
 • Zakres sankcji
 • Praktyczne kwestie związane z przestrzeganiem sankcji

Ryzyko naruszenia sankcji – case study

 • Wspólna analiza przypadków związanych z nawiązaniem nowych relacji, zaangażowaniem w transakcje, które mogą naruszać przepisy sankcyjne
 • Praktyczne wskazówki odnośnie analizowania alertów na przykładach – na co zwracać uwagę i jak wykorzystywać w analizie wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji

Podsumowanie

Cena

1250 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Katarzyna Pudelska

Koordynator kursu

 • +48 510 201 305
 • katarzyna.pudelska@pl.ey.com