Service Desk IT – EY Academy of Business

Service Desk IT

W zależności od potrzeb oraz wyznaczonych celów w zakresie wsparcia możemy zdecydować o wdrożeniu prostych usług Help Desk dotyczących rozwiązywania problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników lub podjąć wysiłek wdrożenia usługi Service Desk, która w przeciwieństwie do Help Desk’u asystuje użytkownikowi końcowemu w problemach nie tylko technicznych.

Jej podstawowym elementem jest opracowany Katalog Usług opisujący w usystematyzowany sposób model świadczenia każdej z usług. Każda z usług posiada zdefiniowaną Kartę Usługi wraz z niezbędnymi elementami takimi jak: zakres usługi, dostępne rodzaje zgłoszeń, wymagane narzędzia, instrukcje, parametry jakościowe, czasy reakcji. Bardzo istotnym elementem opisu każdej z usług jest mapa procesu w ramach której są zdefiniowane odpowiedzialności poszczególnych grup wsparcia. Dzięki systemowemu podejściu do opisu procesu oraz ciągłemu pomiarowi poziomu świadczenia usługi istnieje możliwość optymalizacji procesów wsparcia.

W ramach prowadzonych prac biznes (przed produkcyjnym wdrożeniem usługi wsparcia Service Desk) podlega szczegółowej weryfikacji w zakresie kompletności przygotowanego Katalogu Usług IT w kontekście realizowanych procesów biznesowych.

Etap analizy obejmuje weryfikację procesów wsparcia, pełną inwentaryzację techniczną w zakresie: stacji roboczych, urządzeń mobilnych, systemów wydruku, oprogramowania, elementów infrastruktury serwerowej, urządzeń sieciowych, użytkowników objętych wsparciem, uprawnień do systemów IT, rekonfiguracji stacji roboczych / urządzeń mobilnych zgodnie z przyjętymi standardami. Sukces niniejszego etapu analizy w bardzo dużym stopniu jest uzależniony od profesjonalnej współpracy wszystkich komórek IT.

Zachęcamy między innymi pracowników startupów do udziału w szkoleniu.

Cel warsztatu:

Warsztat prezentuje spójny i praktyczny model nowoczesnego Service Desku – scentralizowana organizacja IT dostosowana do nowego usługowego modelu funkcjonowania w firmie przy założeniu optymalizacji jakościowej i kosztowej z poszerzoną wiedzą pracowników i redundantnymi kompetencjami.

Korzyści:

Przeszkolony uczestnik uzyskuje zaawansowaną wiedzę pozwalającą wdrożyć:

 • infrastrukturę dostarczania użytkownikom ustandaryzowanych usług IT
 • zestaw usług w oparciu o zdefiniowany Katalog Usług IT
 • pojedynczy punkt kontaktu dla użytkowników i system komunikacji
 • procesy obsługi i realizacji zgłoszeń użytkowników
 • proces zarządzanie incydentami  związanymi z niedostępnością lub o pogorszeniem jakości świadczonych usług IT
 • rozwiązywanie skomplikowanych i złożonych problemów w oparciu o współpracę I i II linii wsparcia
 • bieżący monitoring i ciągłe udoskonalanie procesów IT zarówno w warstwie organizacyjnej jak i kosztowej
 • proces zarządzania sprzętem i akcesoriami IT oraz uprawnieniami
 • system opomiarowania procesu w oparciu o miary SLA i dashboard

DZIEŃ 1

 • Podstawowe obszary i procesy IT wg ITIL
 • Najważniejsze zespoły i ich zakres obowiązków
 • Ustalenie procesów i celów dla pracowników
 • Definiowanie IT jako CUW
 • Zakres SD, Definicja Usługi, Karta usług
 • Umowa OEM oraz SLA
 • Kalkulacja kosztu SD i usługi
 • Obieg dokumentów
 • Wymagania sprzętowe i lokalowe
 • Profile kompetencyjne pracowników i grupy specjalistyczne SD/SP/ICT

DZIEŃ 2

 • Zbudowanie katalogu usług
 • Optymalizacja I i II linii wsparcia
 • Wdrożenie narzędzia do ticketowania i monitoringu
 • Porządkowanie procesów i kody rozmów
 • Opomiarowanie czasów procesu
 • Centralizacja sprzętu (zakup i własność)
 • Umowy na dostawy i wsparcia
 • Zatrudnienie i szkolenia
 • Standaryzacja sprzętu użytkowników i procesów
 • Incident management
 • Sprzęt i oprogramowanie (połączenia, ticketowanie, pomiar, zdalny dostęp)
 • Zespół – cele i motywowanie
 • Dashboard procesowy
 • Komunikacja z biznesem
 • Plan wdrożenia
Service Desk IT

W zależności od potrzeb oraz wyznaczonych celów w zakresie wsparcia możemy zdecydować o wdrożeniu prostych usług Help Desk dotyczących rozwiązywania problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników lub podjąć wysiłek wdrożenia usługi Service Desk, która w przeciwieństwie do Help Desk’u asystuje użytkownikowi końcowemu w problemach nie tylko technicznych.

Jej podstawowym elementem jest opracowany Katalog Usług opisujący w usystematyzowany sposób model świadczenia każdej z usług. Każda z usług posiada zdefiniowaną Kartę Usługi wraz z niezbędnymi elementami takimi jak: zakres usługi, dostępne rodzaje zgłoszeń, wymagane narzędzia, instrukcje, parametry jakościowe, czasy reakcji. Bardzo istotnym elementem opisu każdej z usług jest mapa procesu w ramach której są zdefiniowane odpowiedzialności poszczególnych grup wsparcia. Dzięki systemowemu podejściu do opisu procesu oraz ciągłemu pomiarowi poziomu świadczenia usługi istnieje możliwość optymalizacji procesów wsparcia.

W ramach prowadzonych prac biznes (przed produkcyjnym wdrożeniem usługi wsparcia Service Desk) podlega szczegółowej weryfikacji w zakresie kompletności przygotowanego Katalogu Usług IT w kontekście realizowanych procesów biznesowych.

Etap analizy obejmuje weryfikację procesów wsparcia, pełną inwentaryzację techniczną w zakresie: stacji roboczych, urządzeń mobilnych, systemów wydruku, oprogramowania, elementów infrastruktury serwerowej, urządzeń sieciowych, użytkowników objętych wsparciem, uprawnień do systemów IT, rekonfiguracji stacji roboczych / urządzeń mobilnych zgodnie z przyjętymi standardami. Sukces niniejszego etapu analizy w bardzo dużym stopniu jest uzależniony od profesjonalnej współpracy wszystkich komórek IT.

Zachęcamy między innymi pracowników startupów do udziału w szkoleniu.

Cele i korzyści

Cel warsztatu:

Warsztat prezentuje spójny i praktyczny model nowoczesnego Service Desku – scentralizowana organizacja IT dostosowana do nowego usługowego modelu funkcjonowania w firmie przy założeniu optymalizacji jakościowej i kosztowej z poszerzoną wiedzą pracowników i redundantnymi kompetencjami.

Korzyści:

Przeszkolony uczestnik uzyskuje zaawansowaną wiedzę pozwalającą wdrożyć:

 • infrastrukturę dostarczania użytkownikom ustandaryzowanych usług IT
 • zestaw usług w oparciu o zdefiniowany Katalog Usług IT
 • pojedynczy punkt kontaktu dla użytkowników i system komunikacji
 • procesy obsługi i realizacji zgłoszeń użytkowników
 • proces zarządzanie incydentami  związanymi z niedostępnością lub o pogorszeniem jakości świadczonych usług IT
 • rozwiązywanie skomplikowanych i złożonych problemów w oparciu o współpracę I i II linii wsparcia
 • bieżący monitoring i ciągłe udoskonalanie procesów IT zarówno w warstwie organizacyjnej jak i kosztowej
 • proces zarządzania sprzętem i akcesoriami IT oraz uprawnieniami
 • system opomiarowania procesu w oparciu o miary SLA i dashboard
Program

DZIEŃ 1

 • Podstawowe obszary i procesy IT wg ITIL
 • Najważniejsze zespoły i ich zakres obowiązków
 • Ustalenie procesów i celów dla pracowników
 • Definiowanie IT jako CUW
 • Zakres SD, Definicja Usługi, Karta usług
 • Umowa OEM oraz SLA
 • Kalkulacja kosztu SD i usługi
 • Obieg dokumentów
 • Wymagania sprzętowe i lokalowe
 • Profile kompetencyjne pracowników i grupy specjalistyczne SD/SP/ICT

DZIEŃ 2

 • Zbudowanie katalogu usług
 • Optymalizacja I i II linii wsparcia
 • Wdrożenie narzędzia do ticketowania i monitoringu
 • Porządkowanie procesów i kody rozmów
 • Opomiarowanie czasów procesu
 • Centralizacja sprzętu (zakup i własność)
 • Umowy na dostawy i wsparcia
 • Zatrudnienie i szkolenia
 • Standaryzacja sprzętu użytkowników i procesów
 • Incident management
 • Sprzęt i oprogramowanie (połączenia, ticketowanie, pomiar, zdalny dostęp)
 • Zespół – cele i motywowanie
 • Dashboard procesowy
 • Komunikacja z biznesem
 • Plan wdrożenia
Szczegóły programu modułowego

Cena

2100 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Szkolenie w godzinach 9.00-16.30

Kontakt

Sabina Sikorska-Suwała

Ekspert ds. szkoleń z obszaru IT oraz Cybersecurity

 • +48 572 002 720
 • Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com