Skuteczna i atrakcyjna prezentacja firmy w kontekście IPO i podczas road show – EY Academy of Business

Skuteczna i atrakcyjna prezentacja firmy w kontekście IPO i podczas road show

Program doradczo-wizerunkowy dla zarządów firm

Celem szkolenia jest przygotowanie do skutecznego prezentowania firmy podczas spotkań z dziennikarzami przed IPO i podczas road show.

W warsztacie biorą udział członkowie zarządu firmy, którzy będą prezentowali firmę w kontekście IPO przed dziennikarzami i/lub podczas road show (2-4 osób).

Korzyści z warsztatu

 • Podniesienie jakości prezentacji firmy w kontekście IPO.
 • Optymalizacja wizerunku firmy jako obiektu inwestycji co może bezpośrednio wpłynąć na jej wycenę.
 • Wzrost umiejętności prezentacyjnych Zarządu przydatnych w budowaniu relacji inwestorskich oraz we wszelkich kontaktach biznesowych.
 • Autoprezentacja
 • Retoryka i perswazja
 • Wizerunek firmy jako obiektu inwestycji

Podczas warsztatu uczestnicy występują w ramach jednej z dwóch konwencji.

Zależnie od priorytetów klienta warsztat jest skupiony albo na relacjach z dziennikarzami albo na road show.

Wystąpienia (na podstawie realnej prezentacji w wersji gotowej lub zamkniętej roboczej) są nagrywane i następnie szczegółowo omawiane pod kątem walorów wizerunkowych wypowiedzi, z uwzględnieniem warstwy werbalnej, niewerbalnej (dykcja, gesty, mimika itp.), argumentacyjnej.

Osobnym elementem jest wprowadzenie, porządkujące wiedzę z zakresu kwestii będących przedmiotem warsztatu.

Na życzenie możliwe jest też zorganizowanie drugiego warsztatu doskonalącego w formie próby generalnej przed realną prezentacją do dziennikarzy lub inwestorów (3-4 godziny), najlepiej dzień przed wystąpieniem, w realnej przestrzeni, gdzie odbędzie się spotkanie. Warsztat taki będzie skupiony na szlifowaniu detali prezentacji.

Pełny program dostarczany jest na życzenie dla firmy.

prof. Marek Kochan - ekspert w dziedzinie mediów, komunikacji publicznej, perswazji, debat i kreowania wizerunku. Absolwent dziennikarstwa i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także scenariopisarstwa w Szkole Filmowej w Łodzi (PWSTTviF).

Skuteczna i atrakcyjna prezentacja firmy w kontekście IPO i podczas road show

Program doradczo-wizerunkowy dla zarządów firm

Celem szkolenia jest przygotowanie do skutecznego prezentowania firmy podczas spotkań z dziennikarzami przed IPO i podczas road show.

Dla kogo?

W warsztacie biorą udział członkowie zarządu firmy, którzy będą prezentowali firmę w kontekście IPO przed dziennikarzami i/lub podczas road show (2-4 osób).

Cele i korzyści

Korzyści z warsztatu

 • Podniesienie jakości prezentacji firmy w kontekście IPO.
 • Optymalizacja wizerunku firmy jako obiektu inwestycji co może bezpośrednio wpłynąć na jej wycenę.
 • Wzrost umiejętności prezentacyjnych Zarządu przydatnych w budowaniu relacji inwestorskich oraz we wszelkich kontaktach biznesowych.
Program
 • Autoprezentacja
 • Retoryka i perswazja
 • Wizerunek firmy jako obiektu inwestycji

Podczas warsztatu uczestnicy występują w ramach jednej z dwóch konwencji.

Zależnie od priorytetów klienta warsztat jest skupiony albo na relacjach z dziennikarzami albo na road show.

Wystąpienia (na podstawie realnej prezentacji w wersji gotowej lub zamkniętej roboczej) są nagrywane i następnie szczegółowo omawiane pod kątem walorów wizerunkowych wypowiedzi, z uwzględnieniem warstwy werbalnej, niewerbalnej (dykcja, gesty, mimika itp.), argumentacyjnej.

Osobnym elementem jest wprowadzenie, porządkujące wiedzę z zakresu kwestii będących przedmiotem warsztatu.

Na życzenie możliwe jest też zorganizowanie drugiego warsztatu doskonalącego w formie próby generalnej przed realną prezentacją do dziennikarzy lub inwestorów (3-4 godziny), najlepiej dzień przed wystąpieniem, w realnej przestrzeni, gdzie odbędzie się spotkanie. Warsztat taki będzie skupiony na szlifowaniu detali prezentacji.

Pełny program dostarczany jest na życzenie dla firmy.

Termin

Szkolenie realizowane jest dla firm, ktore przygotowują sie do wejścia na giełdę.

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • Zuzanna.Stepien@pl.ey.com