Jak napisać wartościowe sprawozdanie z audytu – EY Academy of Business

Jak napisać wartościowe sprawozdanie z audytu

Informowanie o wynikach zadań audytowych jest bardzo ważną częścią pracy audytorów. Często decyduje o tym, jak audyt jest odbierany przez kierownictwo. Na tym warsztacie poznasz i przećwiczysz różne sposoby pisania sprawozdań z zadań audytowych.

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto w ramach wykonywanych obowiązków przygotowuje sprawozdania z zadań audytowych, a w szczególności:

 

 • audytorów wewnętrznych;
 • pracowników działu audytu wewnętrznego, którzy chcieliby poznać zasady pisania wartościowych sprawozdań;
 • wszystkich zainteresowanych audytem wewnętrznym, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • wiedzieli, jakie są wymagania Standardów audytu odnośnie sprawozdawczości;
 • wiedzieli, jakie narzędzia ułatwiają pisanie sprawozdań z audytu i przećwiczą umiejętności korzystania z tych narzędzi;
 • potrafili przedstawić syntetyczną ocenę zbadanej działalności;
 • znali zasady przygotowania wartościowych sprawozdań z audytu.

Napisanie wartościowego sprawozdania z audytu wewnętrznego wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad. Nasze warsztaty są zbudowane właśnie wokół nich:

Zasada 1. Określ, kto jest głównym odbiorcą sprawozdania i jakich informacji potrzebuje

Przykład: wytyczne od zarządu, co uważają za istotne ustalenia

Przykład: formaty sprawozdań – najlepsze praktyki z polskich przedsiębiorstw

Ćwiczenie: wybór ustaleń do podsumowania dla zarządu i do właściwego sprawozdania

Zasada 2. Miej coś do powiedzenia – przekaż tylko istotne informacje

Ćwiczenie: odróżnianie informacji istotnych od nieistotnych

Zasada 3. Zacznij od razu – ustalenia i wnioski powinny być pisane na bieżąco, w miarę jak się pojawiają. Powinny być też od razu omawiane z audytowanymi.

Przykład: różny poziom agregowania ustaleń dla różnych odbiorców

Przykład: arkusz ustaleń jako narzędzie pomagające napisać dobre sprawozdanie

Ćwiczenie: elementy ustaleń – stan faktyczny, kryteria, przyczyny, skutki

Ćwiczenie: ocena ustaleń pod kątem ich jasności i kompletności

Zasada 4. Zachowaj proporcje – przedstaw zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Jasno zaprezentuj, które kwestie są najistotniejsze. Dobierz odpowiedni poziom agregacji/ szczegółowości.

Ćwiczenie: różnica między szczegółową dokumentacją roboczą a sprawozdaniem z audytu

Ćwiczenie: syntetyczne przedstawianie informacji

Zasada 5. Jeśli możesz, przedstaw ocenę badanego procesu

Przykład: skala ocen

Przykład: różne możliwości prezentacji ocen w sprawozdaniu z audytu

Ćwiczenie: ocena procesu na podstawie przedstawionych informacji

Zasada 6. Pisz poprawnie: używaj krótkich zdań, nie nadużywaj strony biernej, pisz zrozumiałym językiem

Przykład: wystrzeganie się oczywistości

Przykład: odpowiedni dobór słów

Ćwiczenie: prezentacja informacji w jasny sposób

Ćwiczenie: dobór słów o zabarwieniu neutralnym

Ćwiczenie: skracanie tekstu, rezygnacja ze zbędnych słów

Katarzyna Włodarska - od 2002 roku prowadzi najlepszy na rynku program szkoleniowy „Audyt wewnętrzny”, skierowany do osób rozpoczynających pracę w audycie. Wychowały się na nim setki audytorów wewnętrznych z wielu polskich firm i instytucji publicznych.

Za udział w szkoleniu można otrzymać 7,5 CPE.

Jak napisać wartościowe sprawozdanie z audytu

Cena

1500 zł netto ( 1845 zł brutto )

Jak napisać wartościowe sprawozdanie z audytu

Informowanie o wynikach zadań audytowych jest bardzo ważną częścią pracy audytorów. Często decyduje o tym, jak audyt jest odbierany przez kierownictwo. Na tym warsztacie poznasz i przećwiczysz różne sposoby pisania sprawozdań z zadań audytowych.

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto w ramach wykonywanych obowiązków przygotowuje sprawozdania z zadań audytowych, a w szczególności:

 

 • audytorów wewnętrznych;
 • pracowników działu audytu wewnętrznego, którzy chcieliby poznać zasady pisania wartościowych sprawozdań;
 • wszystkich zainteresowanych audytem wewnętrznym, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.
Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • wiedzieli, jakie są wymagania Standardów audytu odnośnie sprawozdawczości;
 • wiedzieli, jakie narzędzia ułatwiają pisanie sprawozdań z audytu i przećwiczą umiejętności korzystania z tych narzędzi;
 • potrafili przedstawić syntetyczną ocenę zbadanej działalności;
 • znali zasady przygotowania wartościowych sprawozdań z audytu.
Program

Napisanie wartościowego sprawozdania z audytu wewnętrznego wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad. Nasze warsztaty są zbudowane właśnie wokół nich:

Zasada 1. Określ, kto jest głównym odbiorcą sprawozdania i jakich informacji potrzebuje

Przykład: wytyczne od zarządu, co uważają za istotne ustalenia

Przykład: formaty sprawozdań – najlepsze praktyki z polskich przedsiębiorstw

Ćwiczenie: wybór ustaleń do podsumowania dla zarządu i do właściwego sprawozdania

Zasada 2. Miej coś do powiedzenia – przekaż tylko istotne informacje

Ćwiczenie: odróżnianie informacji istotnych od nieistotnych

Zasada 3. Zacznij od razu – ustalenia i wnioski powinny być pisane na bieżąco, w miarę jak się pojawiają. Powinny być też od razu omawiane z audytowanymi.

Przykład: różny poziom agregowania ustaleń dla różnych odbiorców

Przykład: arkusz ustaleń jako narzędzie pomagające napisać dobre sprawozdanie

Ćwiczenie: elementy ustaleń – stan faktyczny, kryteria, przyczyny, skutki

Ćwiczenie: ocena ustaleń pod kątem ich jasności i kompletności

Zasada 4. Zachowaj proporcje – przedstaw zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Jasno zaprezentuj, które kwestie są najistotniejsze. Dobierz odpowiedni poziom agregacji/ szczegółowości.

Ćwiczenie: różnica między szczegółową dokumentacją roboczą a sprawozdaniem z audytu

Ćwiczenie: syntetyczne przedstawianie informacji

Zasada 5. Jeśli możesz, przedstaw ocenę badanego procesu

Przykład: skala ocen

Przykład: różne możliwości prezentacji ocen w sprawozdaniu z audytu

Ćwiczenie: ocena procesu na podstawie przedstawionych informacji

Zasada 6. Pisz poprawnie: używaj krótkich zdań, nie nadużywaj strony biernej, pisz zrozumiałym językiem

Przykład: wystrzeganie się oczywistości

Przykład: odpowiedni dobór słów

Ćwiczenie: prezentacja informacji w jasny sposób

Ćwiczenie: dobór słów o zabarwieniu neutralnym

Ćwiczenie: skracanie tekstu, rezygnacja ze zbędnych słów

Punkty edukacyjne

Za udział w szkoleniu można otrzymać 7,5 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Cena

1500 zł netto ( 1845 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

22 listopada 2024

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com