SQL i podstawy bazy danych – EY Academy of Business

SQL i podstawy bazy danych

Profesjonalna analiza danych wychodząca poza Excel praktycznie nie może się obejść bez podstaw SQL. Te podstawy są prawie identyczne w bardzo wielu najbardziej popularnych bazach danych takich jak np. Access, MySQL, Oracle, SAP, DB2, ProgreSQL itd.

 • Księgowość
 • Controlling
 • Analitycy (Big Data)
 • Web developer
 • Startupy
 • IT first i second level support
 • Działy zakupów i sprzedaży
 • Działy finansowe
 • Consulting
 • Wszyscy, którzy chcą profesjonalnie wyszukiwać informacje i analizować dane

Na szkoleniu:

 • poznasz złożony proces przetwarzania danych;
 • dowiesz się, w jaki sposób wyodrębnić informacje spośród; innych zgromadzonych w bazie
 • poznasz, jaka jest struktura oraz jak wygląda przepływ informacji w bazie danych.
 • Projektowanie baz danych
 • Model relacyjny i normalizacja
 • Klucz główny, klucz obcy, normalizacja, typy związków, więzy integralności
 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie tabel (CREATE, ALTER, DROP, …)
 • Typy danych, ograniczenia integralnościowe
 • Uaktualnianie danych (INSERT, UPDATE, DELETE, …)
 • Pobieranie danych poleceniem SELECT, wyświetlanie tylko wybranych kolumn, aliasy, klauzula WHERE
 • Sortowanie i ograniczanie (ORDER BY, LIMIT)
 • Wykluczenie duplikatów (DISTINCT, UNIQUE)
 • Warunki LIKE, IN, BETWEEN, IS NULL, …
 • Operatory logiczne (AND, OR, NOT)
 • Grupowanie i sumy (GROUP BY, HAVING, …)
 • Zastosowanie funkcji agregujących
 • Kombinacja tabeli z JOIN (INNER JOIN, OUTER JOIN, …)
 • Operacje na zbiorach (UNION, INTERSECT, …)
 • Podzapytania (Subqueries)
 • Widoki (Views)
 • Perspektywa na szkolenie zaawansowane (Transactions, użytkownicy, Trigger, Stored Procedures, …)
 • Wiele wskazówek i trików z lat praktycznych doświadczeń naszych trenerów

SQL i podstawy bazy danych

Cena

3300 zł netto ( 4059 zł brutto )

SQL i podstawy bazy danych

Profesjonalna analiza danych wychodząca poza Excel praktycznie nie może się obejść bez podstaw SQL. Te podstawy są prawie identyczne w bardzo wielu najbardziej popularnych bazach danych takich jak np. Access, MySQL, Oracle, SAP, DB2, ProgreSQL itd.

Dla kogo?

 • Księgowość
 • Controlling
 • Analitycy (Big Data)
 • Web developer
 • Startupy
 • IT first i second level support
 • Działy zakupów i sprzedaży
 • Działy finansowe
 • Consulting
 • Wszyscy, którzy chcą profesjonalnie wyszukiwać informacje i analizować dane
Cele i korzyści

Na szkoleniu:

 • poznasz złożony proces przetwarzania danych;
 • dowiesz się, w jaki sposób wyodrębnić informacje spośród; innych zgromadzonych w bazie
 • poznasz, jaka jest struktura oraz jak wygląda przepływ informacji w bazie danych.
Program
 • Projektowanie baz danych
 • Model relacyjny i normalizacja
 • Klucz główny, klucz obcy, normalizacja, typy związków, więzy integralności
 • Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie tabel (CREATE, ALTER, DROP, …)
 • Typy danych, ograniczenia integralnościowe
 • Uaktualnianie danych (INSERT, UPDATE, DELETE, …)
 • Pobieranie danych poleceniem SELECT, wyświetlanie tylko wybranych kolumn, aliasy, klauzula WHERE
 • Sortowanie i ograniczanie (ORDER BY, LIMIT)
 • Wykluczenie duplikatów (DISTINCT, UNIQUE)
 • Warunki LIKE, IN, BETWEEN, IS NULL, …
 • Operatory logiczne (AND, OR, NOT)
 • Grupowanie i sumy (GROUP BY, HAVING, …)
 • Zastosowanie funkcji agregujących
 • Kombinacja tabeli z JOIN (INNER JOIN, OUTER JOIN, …)
 • Operacje na zbiorach (UNION, INTERSECT, …)
 • Podzapytania (Subqueries)
 • Widoki (Views)
 • Perspektywa na szkolenie zaawansowane (Transactions, użytkownicy, Trigger, Stored Procedures, …)
 • Wiele wskazówek i trików z lat praktycznych doświadczeń naszych trenerów
Szczegóły programu modułowego

Cena

3300 zł netto ( 4059 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

25-27 września 2024

20-22 listopada 2024

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com