Wskaźniki, OKR i zrównoważona karta wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem – EY Academy of Business

Wskaźniki, OKR i zrównoważona karta wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem

„Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania” – Henry Ford.

Powyższa myśl dotyczy też zarządzania firmą – cele i zadania przedsiębiorstwa powinny być podzielone i przeniesione na cele i zadania poszczególnych obszarów czy zespołów. Dzięki takiemu podejściu każdy w organizacji pracuje na sukces całej firmy. Realizacją tej idei są OKR – czyli cele i kluczowe rezultaty – realizowane w krótkich cyklach (co ważne w dzisiejszym świecie pełnym niepewności) i skupione na niewielu kluczowych elementach.

Jeżeli jesteś:

 • dyrektorem, menedżerem, zarządzasz firmą, zespołami lub obszarami w przedsiębiorstwie
 • szukasz narzędzi i wiedzy o poprawie efektywności i wyników firmy

Jeżeli chcesz:

 • zrozumieć i poznać praktyczne zastosowanie OKR (celów i kluczowych wyników, czyli Objectives and Key Results) i zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard)
 • powiązać cele operacyjne i strategiczne firmy z celami poszczególnych obszarów czy to zespołów w przedsiębiorstwie
 • dobrze identyfikować wskaźniki używane w przedsiębiorstwie i dzielić je na wskaźniki efektywności i rezultatu

Jeżeli planujesz :

 • wdrożyć lub usprawnić zarządzanie przez cele w formie OKR-ów
 • mierzyć rezultaty działań zespołów przy użyciu kluczowych wskaźników rezultatu (KRI)
 • wdrożyć zrównoważoną kartę wyników

to szkolenie jest dla Ciebie!

Ukończenie szkolenia pozwoli uczestnikom na prawidłowe dzielenie wskaźników na wskaźniki efektywności i rezultatu oraz na te kluczowe dla całej organizacji i te ważne z punktu widzenia osoby zarządzającej wybranym obszarem czy procesem.

Uczestnicy poznają też praktyczne przykłady zastosowania OKR i zrównoważonej karty wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a w szczególności powiązania celów całej firmy z celami poszczególnych obszarów czy zespołów.

Nie każdy wskaźnik to KPI

 1. KPI a KRI – kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators) a kluczowe wskaźniki rezultatu (Key Result Indicators)
 2. CSF – krytyczny czynnik sukcesu w branży
 3. Analiza i tworzenie mapy kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa
 4. PI a RI – wskaźniki efektywności (Performance Indicators) a wskaźniki rezultatu (Result Indicators)
 5. Przykłady wskaźników dla różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa

OKR – cele i kluczowe wyniki (Objectives and Key Results)

 1. Czym są OKR
 2. Jak stworzyć jednoznaczny i zrozumiały cel w metodzie OKR
 3. SMART i zarządzanie przez cele a OKR
 4. Jak wdrożyć OKR-y w firmie

Balanced Scorecard – zrównoważona karta wyników jako przeniesienie celów operacyjnych i strategicznych na wszystkie obszary organizacji

 1. Mapa procesów jako podstawa zrównoważonej karty wyników
 2. Perspektywy zrównoważonej karty wyników : finansowa, klienta, procesów wewnętrznych, infrastruktury i rozwoju
 3. Dobór wskaźników dla celów w zrównoważonej karcie wyników
 4. Przykład wdrożenia zrównoważonej karty wyników

Wojciech Próchnicki - trener z dużym doświadczeniem jako konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

Dostępne opcje

Wskaźniki, OKR i zrównoważona karta wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Cena

1300 zł netto

Pakiet szkoleń "Cele i wskaźniki"

Pakiet składa się z dwóch szkoleń: „Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI)” oraz „Wskaźniki, OKR i zrównoważona karta wyników”

Cena

2340 zł netto

 • Oszczędzasz 10%
Wskaźniki, OKR i zrównoważona karta wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem

„Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania” – Henry Ford.

Powyższa myśl dotyczy też zarządzania firmą – cele i zadania przedsiębiorstwa powinny być podzielone i przeniesione na cele i zadania poszczególnych obszarów czy zespołów. Dzięki takiemu podejściu każdy w organizacji pracuje na sukces całej firmy. Realizacją tej idei są OKR – czyli cele i kluczowe rezultaty – realizowane w krótkich cyklach (co ważne w dzisiejszym świecie pełnym niepewności) i skupione na niewielu kluczowych elementach.

Dla kogo?

Jeżeli jesteś:

 • dyrektorem, menedżerem, zarządzasz firmą, zespołami lub obszarami w przedsiębiorstwie
 • szukasz narzędzi i wiedzy o poprawie efektywności i wyników firmy

Jeżeli chcesz:

 • zrozumieć i poznać praktyczne zastosowanie OKR (celów i kluczowych wyników, czyli Objectives and Key Results) i zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard)
 • powiązać cele operacyjne i strategiczne firmy z celami poszczególnych obszarów czy to zespołów w przedsiębiorstwie
 • dobrze identyfikować wskaźniki używane w przedsiębiorstwie i dzielić je na wskaźniki efektywności i rezultatu

Jeżeli planujesz :

 • wdrożyć lub usprawnić zarządzanie przez cele w formie OKR-ów
 • mierzyć rezultaty działań zespołów przy użyciu kluczowych wskaźników rezultatu (KRI)
 • wdrożyć zrównoważoną kartę wyników

to szkolenie jest dla Ciebie!

Cele i korzyści

Ukończenie szkolenia pozwoli uczestnikom na prawidłowe dzielenie wskaźników na wskaźniki efektywności i rezultatu oraz na te kluczowe dla całej organizacji i te ważne z punktu widzenia osoby zarządzającej wybranym obszarem czy procesem.

Uczestnicy poznają też praktyczne przykłady zastosowania OKR i zrównoważonej karty wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a w szczególności powiązania celów całej firmy z celami poszczególnych obszarów czy zespołów.

Program

Nie każdy wskaźnik to KPI

 1. KPI a KRI – kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators) a kluczowe wskaźniki rezultatu (Key Result Indicators)
 2. CSF – krytyczny czynnik sukcesu w branży
 3. Analiza i tworzenie mapy kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa
 4. PI a RI – wskaźniki efektywności (Performance Indicators) a wskaźniki rezultatu (Result Indicators)
 5. Przykłady wskaźników dla różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa

OKR – cele i kluczowe wyniki (Objectives and Key Results)

 1. Czym są OKR
 2. Jak stworzyć jednoznaczny i zrozumiały cel w metodzie OKR
 3. SMART i zarządzanie przez cele a OKR
 4. Jak wdrożyć OKR-y w firmie

Balanced Scorecard – zrównoważona karta wyników jako przeniesienie celów operacyjnych i strategicznych na wszystkie obszary organizacji

 1. Mapa procesów jako podstawa zrównoważonej karty wyników
 2. Perspektywy zrównoważonej karty wyników : finansowa, klienta, procesów wewnętrznych, infrastruktury i rozwoju
 3. Dobór wskaźników dla celów w zrównoważonej karcie wyników
 4. Przykład wdrożenia zrównoważonej karty wyników
Szczegóły programu modułowego

Cena

1300 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • Sonia.Bartnik@pl.ey.com