Wypalenie zawodowe, jak sobie radzić i przeciwdziałać? – EY Academy of Business

Wypalenie zawodowe, jak sobie radzić i przeciwdziałać?

Szkolenie ma formę wykładu, wymiany doświadczeń i refleksji oraz ćwiczeń praktycznych. Podczas zajęć stosujemy testy, pozwalające ocenić odczuwany poziom stresu i wypalenia zawodowego.

Szkolenie jest adresowane do osób na każdym stanowisku. Szczególnie do tych, które chcą zadbać o własną higienę psychiczną, fizyczną i emocjonalną w pełnionej roli zawodowej, tak aby móc lepiej wykorzystywać swój potencjał osobisty.

Cele szkolenia

 • Rozpoznanie wczesnych zwiastunów wypalenia zawodowego i poznanie metod jego zapobiegania
 • Poznanie pojęcia toksycznej pracy i rozwinięcie umiejętności tworzenia zdrowych relacji w zespole pracowniczym i z klientami
 • Poznanie technik radzenia sobie z emocjonalnym i fizycznym stresem i przećwiczenie wybranych z nich (np. technik relaksacji, zmiany punktów widzenia)

Korzyści

 • Poznanie charakterystyki zjawiska wypalenia zawodowego i określenie własnych ryzyk związanych z jego pojawianiem się w rozwoju zawodowym
 • Budowanie świadomości osobistej związanej ze stylem myślenia i działania oraz emocjami, w kierunku świadomego zarządzania własną efektywnością i higieną pracy
 • Wzmacnianie umiejętności związanych z poczuciem sensu, wpływu i kontroli, przeciwdziałąjących pojawianiu się poczuciu wypalenia
 • Zwiększanie wpływu osobistego na obecną sytuację zawodową i planowanie rozwoju zawodowego
 • Czym jest wypalenie i jak je odczuwamy:
  • Emocjonalne, psychiczne i fizyczne wyczerpanie, depersonalizacja w relacjach i erozja zaangażowania jako przejawy wypalenia zawodowego.
  • Teoria i badania dotyczące wypalenia zawodowego jako skutków nadmiernego i długotrwałego stresu.
  • Jak stres wpływa na nasze ciało, postrzeganie społeczne i koncentrację na zadaniach.
  • Indywidualne, interpersonalne oraz organizacyjne źródła wypalenia.
  • Zawody i funkcje szczególnie narażone na wypalenie.
 • Czynniki psychologiczne mające wpływ na poczucie wypalenia:
  • Niechęć przed zmianą, dążenie do kontrolowania sytuacji i wpływ przekonań na odczuwany stres.
  • Tendencja do ulegania wpływom i autorytetom zewnętrznym.
  • Zewnętrzne poczucie kontroli nad zdarzeniami.
  • Wartości osobiste, ich poziom realizacji oraz zabezpieczanie swoich potrzeb.
 • Toksyczna praca i jak się z niej wyzwolić:
  • Wpływ warunków pracy oraz klimatu organizacyjnego w firmie na poczucie wypalenia.
  • Cykl dojrzewania pracownika w organizacji a objawy wypalenia zawodowego.
  • Rozwój kariery – rozwijanie umiejętności osobistych i wykorzystywanie talentów.
  • Model zachowań przywódczych w organizacji i kształtowanie klimatu zachowań społecznych prozdrowotnych.
  • Presja czasu, zadań i krytycznej oceny.
  • Konflikty i gry w zespole.
  • Trudne kontakty z klientami.
 • Czynniki przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu:
  • Dopasowanie stanowiska do pasji i talentów.
  • Praca w zespołach projektowych vs. samotność „z siecią”.
  • Podejmowanie nowych wyzwań, czyli strefa rutynowego komfortu vs. zmiana.
  • Inspirujące otoczenie pracy i inspirujące zadania.
  • Asertywna komunikacja i interakcja w zespole.
  • Rozwój i wielostanowiskowość / wszechstronność.
  • Innowacyjność / kreatywność, czyli „czy w pracy można się bawić”?
  • Przewartościowanie  celów i priorytetów – planowanie i organizacja działań
  • Poczucie sensu  pracy – nadawanie wartości
  • Strategia postawy optymistycznej – zmiana sposobu myślenia jako narzędzie bezpośredniego wpływu na poziom odczuwanego stresu i przeciążenia.
 • Dystans emocjonalny, czyli czym jest twardość psychiczna i jak ją wzmacniać?
  • Techniki obniżania napięcia i wyciszania.

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Wypalenie zawodowe, jak sobie radzić i przeciwdziałać?

Szkolenie ma formę wykładu, wymiany doświadczeń i refleksji oraz ćwiczeń praktycznych. Podczas zajęć stosujemy testy, pozwalające ocenić odczuwany poziom stresu i wypalenia zawodowego.

Dla kogo

Szkolenie jest adresowane do osób na każdym stanowisku. Szczególnie do tych, które chcą zadbać o własną higienę psychiczną, fizyczną i emocjonalną w pełnionej roli zawodowej, tak aby móc lepiej wykorzystywać swój potencjał osobisty.

Cele i korzyści

Cele szkolenia

 • Rozpoznanie wczesnych zwiastunów wypalenia zawodowego i poznanie metod jego zapobiegania
 • Poznanie pojęcia toksycznej pracy i rozwinięcie umiejętności tworzenia zdrowych relacji w zespole pracowniczym i z klientami
 • Poznanie technik radzenia sobie z emocjonalnym i fizycznym stresem i przećwiczenie wybranych z nich (np. technik relaksacji, zmiany punktów widzenia)

Korzyści

 • Poznanie charakterystyki zjawiska wypalenia zawodowego i określenie własnych ryzyk związanych z jego pojawianiem się w rozwoju zawodowym
 • Budowanie świadomości osobistej związanej ze stylem myślenia i działania oraz emocjami, w kierunku świadomego zarządzania własną efektywnością i higieną pracy
 • Wzmacnianie umiejętności związanych z poczuciem sensu, wpływu i kontroli, przeciwdziałąjących pojawianiu się poczuciu wypalenia
 • Zwiększanie wpływu osobistego na obecną sytuację zawodową i planowanie rozwoju zawodowego
Program
 • Czym jest wypalenie i jak je odczuwamy:
  • Emocjonalne, psychiczne i fizyczne wyczerpanie, depersonalizacja w relacjach i erozja zaangażowania jako przejawy wypalenia zawodowego.
  • Teoria i badania dotyczące wypalenia zawodowego jako skutków nadmiernego i długotrwałego stresu.
  • Jak stres wpływa na nasze ciało, postrzeganie społeczne i koncentrację na zadaniach.
  • Indywidualne, interpersonalne oraz organizacyjne źródła wypalenia.
  • Zawody i funkcje szczególnie narażone na wypalenie.
 • Czynniki psychologiczne mające wpływ na poczucie wypalenia:
  • Niechęć przed zmianą, dążenie do kontrolowania sytuacji i wpływ przekonań na odczuwany stres.
  • Tendencja do ulegania wpływom i autorytetom zewnętrznym.
  • Zewnętrzne poczucie kontroli nad zdarzeniami.
  • Wartości osobiste, ich poziom realizacji oraz zabezpieczanie swoich potrzeb.
 • Toksyczna praca i jak się z niej wyzwolić:
  • Wpływ warunków pracy oraz klimatu organizacyjnego w firmie na poczucie wypalenia.
  • Cykl dojrzewania pracownika w organizacji a objawy wypalenia zawodowego.
  • Rozwój kariery – rozwijanie umiejętności osobistych i wykorzystywanie talentów.
  • Model zachowań przywódczych w organizacji i kształtowanie klimatu zachowań społecznych prozdrowotnych.
  • Presja czasu, zadań i krytycznej oceny.
  • Konflikty i gry w zespole.
  • Trudne kontakty z klientami.
 • Czynniki przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu:
  • Dopasowanie stanowiska do pasji i talentów.
  • Praca w zespołach projektowych vs. samotność „z siecią”.
  • Podejmowanie nowych wyzwań, czyli strefa rutynowego komfortu vs. zmiana.
  • Inspirujące otoczenie pracy i inspirujące zadania.
  • Asertywna komunikacja i interakcja w zespole.
  • Rozwój i wielostanowiskowość / wszechstronność.
  • Innowacyjność / kreatywność, czyli „czy w pracy można się bawić”?
  • Przewartościowanie  celów i priorytetów – planowanie i organizacja działań
  • Poczucie sensu  pracy – nadawanie wartości
  • Strategia postawy optymistycznej – zmiana sposobu myślenia jako narzędzie bezpośredniego wpływu na poziom odczuwanego stresu i przeciążenia.
 • Dystans emocjonalny, czyli czym jest twardość psychiczna i jak ją wzmacniać?
  • Techniki obniżania napięcia i wyciszania.
Szczegóły programu modułowego

Cena

1100 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Renata Michalak

Koordynator kursu

 • +48 508 018 460
 • Renata.Michalak@pl.ey.com