Wypalenie zawodowe, jak sobie radzić i przeciwdziałać? – EY Academy of Business

Wypalenie zawodowe, jak sobie radzić i przeciwdziałać?

Szkolenie ma formę wykładu, wymiany doświadczeń i refleksji oraz ćwiczeń praktycznych. Podczas zajęć stosujemy testy, pozwalające ocenić odczuwany poziom stresu i wypalenia zawodowego.

Szkolenie jest adresowane do osób na każdym stanowisku. Szczególnie do tych, które chcą zadbać o własną higienę psychiczną, fizyczną i emocjonalną w pełnionej roli zawodowej, tak aby móc lepiej wykorzystywać swój potencjał osobisty.

Cele szkolenia

 • Rozpoznanie wczesnych zwiastunów wypalenia zawodowego i poznanie metod jego zapobiegania
 • Poznanie pojęcia toksycznej pracy i rozwinięcie umiejętności tworzenia zdrowych relacji w zespole pracowniczym i z klientami
 • Poznanie technik radzenia sobie z emocjonalnym i fizycznym stresem i przećwiczenie wybranych z nich (np. technik relaksacji, zmiany punktów widzenia)

Korzyści

 • Poznanie charakterystyki zjawiska wypalenia zawodowego i określenie własnych ryzyk związanych z jego pojawianiem się w rozwoju zawodowym
 • Budowanie świadomości osobistej związanej ze stylem myślenia i działania oraz emocjami, w kierunku świadomego zarządzania własną efektywnością i higieną pracy
 • Wzmacnianie umiejętności związanych z poczuciem sensu, wpływu i kontroli, przeciwdziałąjących pojawianiu się poczuciu wypalenia
 • Zwiększanie wpływu osobistego na obecną sytuację zawodową i planowanie rozwoju zawodowego

Czym jest wypalenie i jak je odczuwamy:

 • Emocjonalne, psychiczne i fizyczne wyczerpanie, depersonalizacja w relacjach i erozja zaangażowania jako przejawy wypalenia zawodowego
 • Teoria i badania dotyczące wypalenia zawodowego jako skutków nadmiernego i długotrwałego stresu
 • Jak stres wpływa na nasze ciało, postrzeganie społeczne i koncentrację na zadaniach
 • Indywidualne, interpersonalne oraz organizacyjne źródła wypalenia
 • Zawody i funkcje szczególnie narażone na wypalenie

Czynniki psychologiczne mające wpływ na poczucie wypalenia:

 • Niechęć przed zmianą, dążenie do kontrolowania sytuacji i wpływ przekonań na odczuwany stres
 • Tendencja do ulegania wpływom i autorytetom zewnętrznym
 • Zewnętrzne poczucie kontroli nad zdarzeniami
 • Wartości osobiste, ich poziom realizacji oraz zabezpieczanie swoich potrzeb

Toksyczna praca i jak się z niej wyzwolić:

 • Wpływ warunków pracy oraz klimatu organizacyjnego w firmie na poczucie wypalenia
 • Cykl dojrzewania pracownika w organizacji a objawy wypalenia zawodowego
 • Rozwój kariery – rozwijanie umiejętności osobistych i wykorzystywanie talentów
 • Model zachowań przywódczych w organizacji i kształtowanie klimatu zachowań społecznych prozdrowotnych
 • Presja czasu, zadań i krytycznej oceny
 • Konflikty i gry w zespole
 • Trudne kontakty z klientami

Czynniki przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu:

 • Dopasowanie stanowiska do pasji i talentów
 • Praca w zespołach projektowych vs. samotność „z siecią”
 • Podejmowanie nowych wyzwań, czyli strefa rutynowego komfortu vs. zmiana
 • Inspirujące otoczenie pracy i inspirujące zadania
 • Asertywna komunikacja i interakcja w zespole
 • Rozwój i wielostanowiskowość/wszechstronność
 • Innowacyjność/kreatywność, czyli „czy w pracy można się bawić”?
 • Przewartościowanie celów i priorytetów – planowanie i organizacja działań
 • Poczucie sensu pracy – nadawanie wartości
 • Strategia postawy optymistycznej — zmiana sposobu myślenia jako narzędzie bezpośredniego wpływu na poziom odczuwanego stresu i przeciążenia

Dystans emocjonalny, czyli czym jest twardość psychiczna i jak ją wzmacniać?

 • Techniki obniżania napięcia i wyciszania

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Wypalenie zawodowe, jak sobie radzić i przeciwdziałać?

Szkolenie ma formę wykładu, wymiany doświadczeń i refleksji oraz ćwiczeń praktycznych. Podczas zajęć stosujemy testy, pozwalające ocenić odczuwany poziom stresu i wypalenia zawodowego.

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane do osób na każdym stanowisku. Szczególnie do tych, które chcą zadbać o własną higienę psychiczną, fizyczną i emocjonalną w pełnionej roli zawodowej, tak aby móc lepiej wykorzystywać swój potencjał osobisty.

Cele i korzyści

Cele szkolenia

 • Rozpoznanie wczesnych zwiastunów wypalenia zawodowego i poznanie metod jego zapobiegania
 • Poznanie pojęcia toksycznej pracy i rozwinięcie umiejętności tworzenia zdrowych relacji w zespole pracowniczym i z klientami
 • Poznanie technik radzenia sobie z emocjonalnym i fizycznym stresem i przećwiczenie wybranych z nich (np. technik relaksacji, zmiany punktów widzenia)

Korzyści

 • Poznanie charakterystyki zjawiska wypalenia zawodowego i określenie własnych ryzyk związanych z jego pojawianiem się w rozwoju zawodowym
 • Budowanie świadomości osobistej związanej ze stylem myślenia i działania oraz emocjami, w kierunku świadomego zarządzania własną efektywnością i higieną pracy
 • Wzmacnianie umiejętności związanych z poczuciem sensu, wpływu i kontroli, przeciwdziałąjących pojawianiu się poczuciu wypalenia
 • Zwiększanie wpływu osobistego na obecną sytuację zawodową i planowanie rozwoju zawodowego
Program

Czym jest wypalenie i jak je odczuwamy:

 • Emocjonalne, psychiczne i fizyczne wyczerpanie, depersonalizacja w relacjach i erozja zaangażowania jako przejawy wypalenia zawodowego
 • Teoria i badania dotyczące wypalenia zawodowego jako skutków nadmiernego i długotrwałego stresu
 • Jak stres wpływa na nasze ciało, postrzeganie społeczne i koncentrację na zadaniach
 • Indywidualne, interpersonalne oraz organizacyjne źródła wypalenia
 • Zawody i funkcje szczególnie narażone na wypalenie

Czynniki psychologiczne mające wpływ na poczucie wypalenia:

 • Niechęć przed zmianą, dążenie do kontrolowania sytuacji i wpływ przekonań na odczuwany stres
 • Tendencja do ulegania wpływom i autorytetom zewnętrznym
 • Zewnętrzne poczucie kontroli nad zdarzeniami
 • Wartości osobiste, ich poziom realizacji oraz zabezpieczanie swoich potrzeb

Toksyczna praca i jak się z niej wyzwolić:

 • Wpływ warunków pracy oraz klimatu organizacyjnego w firmie na poczucie wypalenia
 • Cykl dojrzewania pracownika w organizacji a objawy wypalenia zawodowego
 • Rozwój kariery – rozwijanie umiejętności osobistych i wykorzystywanie talentów
 • Model zachowań przywódczych w organizacji i kształtowanie klimatu zachowań społecznych prozdrowotnych
 • Presja czasu, zadań i krytycznej oceny
 • Konflikty i gry w zespole
 • Trudne kontakty z klientami

Czynniki przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu:

 • Dopasowanie stanowiska do pasji i talentów
 • Praca w zespołach projektowych vs. samotność „z siecią”
 • Podejmowanie nowych wyzwań, czyli strefa rutynowego komfortu vs. zmiana
 • Inspirujące otoczenie pracy i inspirujące zadania
 • Asertywna komunikacja i interakcja w zespole
 • Rozwój i wielostanowiskowość/wszechstronność
 • Innowacyjność/kreatywność, czyli „czy w pracy można się bawić”?
 • Przewartościowanie celów i priorytetów – planowanie i organizacja działań
 • Poczucie sensu pracy – nadawanie wartości
 • Strategia postawy optymistycznej — zmiana sposobu myślenia jako narzędzie bezpośredniego wpływu na poziom odczuwanego stresu i przeciążenia

Dystans emocjonalny, czyli czym jest twardość psychiczna i jak ją wzmacniać?

 • Techniki obniżania napięcia i wyciszania
Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Renata Michalak

Koordynator kursu

 • +48 508 018 460
 • Renata.Michalak@pl.ey.com