Zarządzanie innowacjami – EY Academy of Business

Zarządzanie innowacjami

We współczesnym dynamicznym świecie organizacje chcące utrzymać lub umocnić swoją pozycję na rynku muszą być skłonne do inwestowania w nowe, innowacyjne pomysły i technologie.

Wraz z postępem technologii zmienia się również krajobraz biznesowy. To, co kiedyś było stabilnym modelem, może szybko stać się przestarzałe i podatne na zewnętrzne zakłócenia (np. kryzys pandemiczny, energetyczny).

Innowacje nie tylko przygotowują firmy na niespodziewane wyzwania przyszłości, ale także pomagają osiągnąć szybki wzrost i rozwój.

Wzrost złożoności technologii sprawia, że zarządzanie nimi staje się coraz większym wyzwaniem, a zarządzanie innowacjami staje się osobną dyscypliną, której znajomość jest niezbędna dla firm, które chcą umocnić swoją pozycję rynkową.

Szkolenie adresowane jest do:

 • Departamentów innowacji i strategii
 • Liderów zmian organizacyjnych i projektów strategicznych
 • Osób odpowiedzialnych za cyfrową transformację
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie innowacji
 • Brokerów technologii, pracowników B+R i naukowców zaangażowanych w transfer innowacji

Cele warsztatu

 • Zbudowanie przykładowej strategii innowacji, programu zarządzania innowacjami oraz rozwoju kultury innowacyjności
 • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat kompleksowego zarządzania procesem innowacji w organizacjach

Korzyści

 • Zbudujesz strategię innowacji, program zarządzania innowacjami i plan rozwoju kultury innowacyjności, które będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności i wiedzę nt. metodologii wdrażania innowacji
 • Poznasz nowoczesne metody zarządzania projektami innowacyjnymi
 • Dowiesz się, czym jest innowacja i jak funkcjonują najbardziej innowacyjne firmy na rynku

Dzień 1

Pierwsza część programu poświęcona jest wprowadzeniu do tematyki innowacji, przekazaniu konkretnej wiedzy na temat innowacji w gospodarce i w przedsiębiorstwie. Omówiona zostanie także inteligencja organizacji, a na konkretnych przykładach uczestnicy poznają najbardziej innowacyjne i inteligentne firmy na świecie. Uczestnicy poznają archetypy innowatorów oraz rodzaje działalności innowacyjnej, które wykorzystają w praktycznym ćwiczeniu.

 • Wprowadzenie do innowacji – co to jest innowacja, jak ją rozumieć i jak klasyfikować? Jakie są rodzaje innowacji?
 • Czynniki sukcesu innowacji – dlaczego firmy powinny wdrażać innowacje?
 • Case studies – przykłady działalności innowacyjnej w polskich i zagranicznych firmach
 • Innowacja w przedsiębiorstwie – innowacja w łańcuchu wartości
 • Przedsiębiorstwa innowacyjne – czym się charakteryzują i jakie są czynniki, które wpływają na innowacyjność
 • Inteligencja organizacji – czym jest inteligencja organizacji i jak wpływa na budowę przewagi konkurencyjnej
 • Co składa się na inteligencję organizacji i jak funkcjonują inteligentne organizacje? (case study)
 • Archetypy Innowatorów – Łowca, Budowniczy, Odkrywca, Eksperymentator
 • Działalność innowacyjna – od funduszy VC, przez akceleratory, inkubatory przedsiębiorczości, partnerstwa i scouting, aż do systemów innowacji pracowniczych, laboratorium innowacji i design sprints
 • Ćwiczenie: archetyp innowatora i działalność innowacyjna w Twojej firmie

Dzień 2

Druga część programu poświęcona jest zarządzaniu innowacjami. Uczestnicy na przykładzie dwóch firm z branży usługowej i produkcyjnej stworzą strategię innowacji, zbudują plan rozwoju kultury innowacyjności oraz przygotują kompleksowy program zarządzania innowacjami.

 • Strategia innowacji – jakie są jej elementy i jak ją zbudować? Misja i cele innowacji
 • Ćwiczenie: tworzenie strategii innowacji dla przedsiębiorstwa
 • Kultura Innowacyjności — co to jest, co się na nią składa i dlaczego jest tak istotna? Badanie kultury innowacyjności w przedsiębiorstwie – modele DOCS, MOCM, CVM
 • Ćwiczenie: plan rozwoju kultury innowacyjności w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie innowacjami – poszukiwanie źródeł do innowacji, selekcja innowacji, zarządzanie projektami innowacyjnymi i działalnością innowacyjną
 • Ćwiczenie: projektowanie programu zarządzania innowacjami dla przedsiębiorstwa
 • Case studies: przykłady programów innowacji

Michał Mądry - ekspert w zakresie innowacji oraz nowoczesnego zarządzania, trener EY Academy of Business. Prowadził liczne projekty innowacyjne dla firm z listy Fortune 500 oraz startupów. Posiada unikalną na rynku wiedzę potwierdzoną certyfikacjami.

Zarządzanie innowacjami

Cena

2400 zł netto

Zarządzanie innowacjami

We współczesnym dynamicznym świecie organizacje chcące utrzymać lub umocnić swoją pozycję na rynku muszą być skłonne do inwestowania w nowe, innowacyjne pomysły i technologie.

Wraz z postępem technologii zmienia się również krajobraz biznesowy. To, co kiedyś było stabilnym modelem, może szybko stać się przestarzałe i podatne na zewnętrzne zakłócenia (np. kryzys pandemiczny, energetyczny).

Innowacje nie tylko przygotowują firmy na niespodziewane wyzwania przyszłości, ale także pomagają osiągnąć szybki wzrost i rozwój.

Wzrost złożoności technologii sprawia, że zarządzanie nimi staje się coraz większym wyzwaniem, a zarządzanie innowacjami staje się osobną dyscypliną, której znajomość jest niezbędna dla firm, które chcą umocnić swoją pozycję rynkową.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Departamentów innowacji i strategii
 • Liderów zmian organizacyjnych i projektów strategicznych
 • Osób odpowiedzialnych za cyfrową transformację
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie innowacji
 • Brokerów technologii, pracowników B+R i naukowców zaangażowanych w transfer innowacji
Cele i korzyści

Cele warsztatu

 • Zbudowanie przykładowej strategii innowacji, programu zarządzania innowacjami oraz rozwoju kultury innowacyjności
 • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat kompleksowego zarządzania procesem innowacji w organizacjach

Korzyści

 • Zbudujesz strategię innowacji, program zarządzania innowacjami i plan rozwoju kultury innowacyjności, które będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności i wiedzę nt. metodologii wdrażania innowacji
 • Poznasz nowoczesne metody zarządzania projektami innowacyjnymi
 • Dowiesz się, czym jest innowacja i jak funkcjonują najbardziej innowacyjne firmy na rynku
Program

Dzień 1

Pierwsza część programu poświęcona jest wprowadzeniu do tematyki innowacji, przekazaniu konkretnej wiedzy na temat innowacji w gospodarce i w przedsiębiorstwie. Omówiona zostanie także inteligencja organizacji, a na konkretnych przykładach uczestnicy poznają najbardziej innowacyjne i inteligentne firmy na świecie. Uczestnicy poznają archetypy innowatorów oraz rodzaje działalności innowacyjnej, które wykorzystają w praktycznym ćwiczeniu.

 • Wprowadzenie do innowacji – co to jest innowacja, jak ją rozumieć i jak klasyfikować? Jakie są rodzaje innowacji?
 • Czynniki sukcesu innowacji – dlaczego firmy powinny wdrażać innowacje?
 • Case studies – przykłady działalności innowacyjnej w polskich i zagranicznych firmach
 • Innowacja w przedsiębiorstwie – innowacja w łańcuchu wartości
 • Przedsiębiorstwa innowacyjne – czym się charakteryzują i jakie są czynniki, które wpływają na innowacyjność
 • Inteligencja organizacji – czym jest inteligencja organizacji i jak wpływa na budowę przewagi konkurencyjnej
 • Co składa się na inteligencję organizacji i jak funkcjonują inteligentne organizacje? (case study)
 • Archetypy Innowatorów – Łowca, Budowniczy, Odkrywca, Eksperymentator
 • Działalność innowacyjna – od funduszy VC, przez akceleratory, inkubatory przedsiębiorczości, partnerstwa i scouting, aż do systemów innowacji pracowniczych, laboratorium innowacji i design sprints
 • Ćwiczenie: archetyp innowatora i działalność innowacyjna w Twojej firmie

Dzień 2

Druga część programu poświęcona jest zarządzaniu innowacjami. Uczestnicy na przykładzie dwóch firm z branży usługowej i produkcyjnej stworzą strategię innowacji, zbudują plan rozwoju kultury innowacyjności oraz przygotują kompleksowy program zarządzania innowacjami.

 • Strategia innowacji – jakie są jej elementy i jak ją zbudować? Misja i cele innowacji
 • Ćwiczenie: tworzenie strategii innowacji dla przedsiębiorstwa
 • Kultura Innowacyjności — co to jest, co się na nią składa i dlaczego jest tak istotna? Badanie kultury innowacyjności w przedsiębiorstwie – modele DOCS, MOCM, CVM
 • Ćwiczenie: plan rozwoju kultury innowacyjności w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie innowacjami – poszukiwanie źródeł do innowacji, selekcja innowacji, zarządzanie projektami innowacyjnymi i działalnością innowacyjną
 • Ćwiczenie: projektowanie programu zarządzania innowacjami dla przedsiębiorstwa
 • Case studies: przykłady programów innowacji

Cena

2400 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com