Zarządzanie innowacjami – EY Academy of Business

Zarządzanie innowacjami

We współczesnym dynamicznym świecie organizacje chcące utrzymać lub umocnić swoją pozycję na rynku muszą być skłonne do inwestowania w nowe, innowacyjne pomysły i technologie.

Wraz z postępem technologii zmienia się również krajobraz biznesowy. To, co kiedyś było stabilnym modelem, może szybko stać się przestarzałe i podatne na zewnętrzne zakłócenia (np. kryzys pandemiczny, energetyczny).

Innowacje nie tylko przygotowują firmy na niespodziewane wyzwania przyszłości, ale także pomagają osiągnąć szybki wzrost i rozwój.

Wzrost złożoności technologii sprawia, że zarządzanie nimi staje się coraz większym wyzwaniem, a zarządzanie innowacjami staje się osobną dyscypliną, której znajomość jest niezbędna dla firm, które chcą umocnić swoją pozycję rynkową.

Szkolenie adresowane jest do:

 • Departamentów innowacji i strategii
 • Liderów zmian organizacyjnych i projektów strategicznych
 • Osób odpowiedzialnych za cyfrową transformację
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie innowacji
 • Brokerów technologii, pracowników B+R i naukowców zaangażowanych w transfer innowacji

Cele warsztatu

 • Zbudowanie przykładowej strategii innowacji, programu zarządzania innowacjami oraz rozwoju kultury innowacyjności
 • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat kompleksowego zarządzania procesem innowacji w organizacjach

Korzyści

 • Zbudujesz strategię innowacji, program zarządzania innowacjami i plan rozwoju kultury innowacyjności, które będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności i wiedzę nt. metodologii wdrażania innowacji
 • Poznasz nowoczesne metody zarządzania projektami innowacyjnymi
 • Dowiesz się, czym jest innowacja i jak funkcjonują najbardziej innowacyjne firmy na rynku

Dzień 1

Pierwsza część programu poświęcona jest wprowadzeniu do tematyki innowacji, przekazaniu konkretnej wiedzy na temat innowacji w gospodarce i w przedsiębiorstwie. Omówiona zostanie także inteligencja organizacji, a na konkretnych przykładach uczestnicy poznają najbardziej innowacyjne i inteligentne firmy na świecie. Uczestnicy poznają archetypy innowatorów oraz rodzaje działalności innowacyjnej, które wykorzystają w praktycznym ćwiczeniu.

 • Wprowadzenie do innowacji – co to jest innowacja, jak ją rozumieć i jak klasyfikować? Jakie są rodzaje innowacji?
 • Czynniki sukcesu innowacji – dlaczego firmy powinny wdrażać innowacje?
 • Case studies – przykłady działalności innowacyjnej w polskich i zagranicznych firmach
 • Innowacja w przedsiębiorstwie – innowacja w łańcuchu wartości
 • Przedsiębiorstwa innowacyjne – czym się charakteryzują i jakie są czynniki, które wpływają na innowacyjność
 • Inteligencja organizacji – czym jest inteligencja organizacji i jak wpływa na budowę przewagi konkurencyjnej
 • Co składa się na inteligencję organizacji i jak funkcjonują inteligentne organizacje? (case study)
 • Archetypy Innowatorów – Łowca, Budowniczy, Odkrywca, Eksperymentator
 • Działalność innowacyjna – od funduszy VC, przez akceleratory, inkubatory przedsiębiorczości, partnerstwa i scouting, aż do systemów innowacji pracowniczych, laboratorium innowacji i design sprints
 • Ćwiczenie: archetyp innowatora i działalność innowacyjna w Twojej firmie

Dzień 2

Druga część programu poświęcona jest zarządzaniu innowacjami. Uczestnicy na przykładzie dwóch firm z branży usługowej i produkcyjnej stworzą strategię innowacji, zbudują plan rozwoju kultury innowacyjności oraz przygotują kompleksowy program zarządzania innowacjami.

 • Strategia innowacji – jakie są jej elementy i jak ją zbudować? Misja i cele innowacji
 • Ćwiczenie: tworzenie strategii innowacji dla przedsiębiorstwa
 • Kultura Innowacyjności — co to jest, co się na nią składa i dlaczego jest tak istotna? Badanie kultury innowacyjności w przedsiębiorstwie – modele DOCS, MOCM, CVM
 • Ćwiczenie: plan rozwoju kultury innowacyjności w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie innowacjami – poszukiwanie źródeł do innowacji, selekcja innowacji, zarządzanie projektami innowacyjnymi i działalnością innowacyjną
 • Ćwiczenie: projektowanie programu zarządzania innowacjami dla przedsiębiorstwa
 • Case studies: przykłady programów innowacji

Michał Mądry - ekspert w zakresie innowacji oraz nowoczesnego zarządzania, trener EY Academy of Business. Prowadził liczne projekty innowacyjne dla firm z listy Fortune 500 oraz startupów. Posiada unikalną na rynku wiedzę potwierdzoną certyfikacjami.

Zarządzanie innowacjami

Cena

2400 zł netto ( 2952 zł brutto )

Zarządzanie innowacjami

We współczesnym dynamicznym świecie organizacje chcące utrzymać lub umocnić swoją pozycję na rynku muszą być skłonne do inwestowania w nowe, innowacyjne pomysły i technologie.

Wraz z postępem technologii zmienia się również krajobraz biznesowy. To, co kiedyś było stabilnym modelem, może szybko stać się przestarzałe i podatne na zewnętrzne zakłócenia (np. kryzys pandemiczny, energetyczny).

Innowacje nie tylko przygotowują firmy na niespodziewane wyzwania przyszłości, ale także pomagają osiągnąć szybki wzrost i rozwój.

Wzrost złożoności technologii sprawia, że zarządzanie nimi staje się coraz większym wyzwaniem, a zarządzanie innowacjami staje się osobną dyscypliną, której znajomość jest niezbędna dla firm, które chcą umocnić swoją pozycję rynkową.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Departamentów innowacji i strategii
 • Liderów zmian organizacyjnych i projektów strategicznych
 • Osób odpowiedzialnych za cyfrową transformację
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie innowacji
 • Brokerów technologii, pracowników B+R i naukowców zaangażowanych w transfer innowacji
Cele i korzyści

Cele warsztatu

 • Zbudowanie przykładowej strategii innowacji, programu zarządzania innowacjami oraz rozwoju kultury innowacyjności
 • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat kompleksowego zarządzania procesem innowacji w organizacjach

Korzyści

 • Zbudujesz strategię innowacji, program zarządzania innowacjami i plan rozwoju kultury innowacyjności, które będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności i wiedzę nt. metodologii wdrażania innowacji
 • Poznasz nowoczesne metody zarządzania projektami innowacyjnymi
 • Dowiesz się, czym jest innowacja i jak funkcjonują najbardziej innowacyjne firmy na rynku
Program

Dzień 1

Pierwsza część programu poświęcona jest wprowadzeniu do tematyki innowacji, przekazaniu konkretnej wiedzy na temat innowacji w gospodarce i w przedsiębiorstwie. Omówiona zostanie także inteligencja organizacji, a na konkretnych przykładach uczestnicy poznają najbardziej innowacyjne i inteligentne firmy na świecie. Uczestnicy poznają archetypy innowatorów oraz rodzaje działalności innowacyjnej, które wykorzystają w praktycznym ćwiczeniu.

 • Wprowadzenie do innowacji – co to jest innowacja, jak ją rozumieć i jak klasyfikować? Jakie są rodzaje innowacji?
 • Czynniki sukcesu innowacji – dlaczego firmy powinny wdrażać innowacje?
 • Case studies – przykłady działalności innowacyjnej w polskich i zagranicznych firmach
 • Innowacja w przedsiębiorstwie – innowacja w łańcuchu wartości
 • Przedsiębiorstwa innowacyjne – czym się charakteryzują i jakie są czynniki, które wpływają na innowacyjność
 • Inteligencja organizacji – czym jest inteligencja organizacji i jak wpływa na budowę przewagi konkurencyjnej
 • Co składa się na inteligencję organizacji i jak funkcjonują inteligentne organizacje? (case study)
 • Archetypy Innowatorów – Łowca, Budowniczy, Odkrywca, Eksperymentator
 • Działalność innowacyjna – od funduszy VC, przez akceleratory, inkubatory przedsiębiorczości, partnerstwa i scouting, aż do systemów innowacji pracowniczych, laboratorium innowacji i design sprints
 • Ćwiczenie: archetyp innowatora i działalność innowacyjna w Twojej firmie

Dzień 2

Druga część programu poświęcona jest zarządzaniu innowacjami. Uczestnicy na przykładzie dwóch firm z branży usługowej i produkcyjnej stworzą strategię innowacji, zbudują plan rozwoju kultury innowacyjności oraz przygotują kompleksowy program zarządzania innowacjami.

 • Strategia innowacji – jakie są jej elementy i jak ją zbudować? Misja i cele innowacji
 • Ćwiczenie: tworzenie strategii innowacji dla przedsiębiorstwa
 • Kultura Innowacyjności — co to jest, co się na nią składa i dlaczego jest tak istotna? Badanie kultury innowacyjności w przedsiębiorstwie – modele DOCS, MOCM, CVM
 • Ćwiczenie: plan rozwoju kultury innowacyjności w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie innowacjami – poszukiwanie źródeł do innowacji, selekcja innowacji, zarządzanie projektami innowacyjnymi i działalnością innowacyjną
 • Ćwiczenie: projektowanie programu zarządzania innowacjami dla przedsiębiorstwa
 • Case studies: przykłady programów innowacji

Cena

2400 zł netto ( 2952 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

14-15 listopada 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Bernadeta Danel

Koordynator kursu

 • +48 571 663 637
 • bernadeta.danel@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com