Zarządzanie strategiczne – Warsztaty mistrzowskie – EY Academy of Business

Zarządzanie strategiczne – Warsztaty mistrzowskie

Jeżeli jesteś liderem firmy lub członkiem jej ścisłego kierownictwa, to mamy dla Ciebie coś wyjątkowego – Warsztat Mistrzowski dla Wyższej Kadry Menedżerskiej. Biorąc udział w warsztacie, znajdziesz się w elitarnym gronie ludzi zajmujących – podobnie jak Ty – najwyższe stanowiska w swoich organizacjach oraz – dzięki zapewnionej anonimowości – będziesz mógł mówić szczerze o swoich problemach i wspólnie z innymi uczestnikami warsztatu szukać rozwiązań.

Warsztat jest prowadzony przez eksperta EY, który jest doświadczonym konsultantem i trenerem znającym realia wielu przedsiębiorstw z bardzo różnorodnych branż. Zajęcia mają charakter kameralny, co wynika z małej liczebności grupy warsztatowej (maks. 8 osób) i sprzyja merytorycznej dyskusji oraz wymianie doświadczeń.

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza (do pobrania w zakładce Materiały do pobrania -> Badanie potrzeb).

Wyłącznie dla kadry zarządzającej (członkowie zarządu, dyrektorzy naczelni, menedżerowie funkcji).

Cele i korzyści

Każdy uczestnik w formularzu zgłoszeniowym opisuje dwa problemy zarządcze, z którymi zmaga się w swojej organizacji (przykładowa lista problemów znajduje się w zakładce Program) ze wskazaniem, który z nich jest problemem głównym.

Celem warsztatu jest:

 • Uzupełnienie wiedzy i dojrzałości menedżerskiej uczestników
 • Wspólne wypracowanie rozwiązań zgłoszonych problemów zarządczych
 • Wymiana doświadczeń z ludźmi zajmującymi czołowe stanowiska w swoich firmach

Udział w warsztacie niesie za sobą szereg korzyści:

 • Propozycja rozwiązania własnego głównego problemu biznesowego (gwarantowane)
 • Propozycja rozwiązania własnego drugiego problemu (opcja zależna od liczby uczestników i rodzaju tematów)
 • Propozycje rozwiązań do problemów zgłoszonych przez innych uczestników, a które występują lub mogą wystąpić we własnej firmie
 • Informacje na temat problemów i rozwiązań istniejących w innych organizacjach
 • Wskazówki i opinie eksperta EY

Przygotowanie

Ekspert EY opracowuje program warsztatu, kontaktując się z uczestnikami w celu wyjaśnienia istoty problemów, które będą omawiane na warsztacie (zgłoszone w formularzu).

Program

Ekspert EY przedstawia uczestników (tylko imiona, stanowiska i profil firmy) i omawia zakres warsztatu w rozbiciu na moduły.

W czasie szkolenia zapewniamy anonimowość  dla wszystkich uczestników.

Każdy moduł (studium przypadku opisanego w zgłoszeniu) zajmuje 1,5 – 2 godzin zajęć.

Struktura warsztatu

 • Uczestnik opowiada pozostałym swoją historię (bez personaliów)
 • Ćwiczenia indywidualne lub zespołowe dobrane do tego studium przypadku przez trenera
 • Prezentacje pomysłów indywidualnych lub grupowych (jak poradzić sobie z omawianym wyzwaniem)
 • Moderowana dyskusja
 • Wnioski (wskazówki, zalecenia) trenera – kierunki optymalizacji, benchmarki, plan rozwiązania (gryplan):
  • Sposób manifestowania się problemu
  • Zidentyfikowane pierwotne źródła problemu
  • Długofalowe skutki (niezałatwienia) problemu
  • Proponowane działania naprawcze i zapobiegawcze
  • Spodziewane przeszkody i ryzyka wdrożeniowe
  • Proponowane szkolenia merytoryczne i osłonowe

Osobnym elementem jest wprowadzenie porządkujące wiedzę z zakresu kwestii będących przedmiotem warsztatu.

Na życzenie możliwe jest też zorganizowanie drugiego warsztatu doskonalącego w formie próby generalnej przed realną prezentacją do dziennikarzy lub inwestorów (3-4 godziny), najlepiej dzień przed wystąpieniem, w realnej przestrzeni, gdzie odbędzie się spotkanie. Warsztat taki będzie skupiony na szlifowaniu detali prezentacji.

Pełny program dostarczany jest na życzenie dla firmy. 

Sławomir Jerzy Chmiel - zarządzaniem zajmował się przez dwadzieścia lat jako menedżer kontraktowy. Od 2002 roku jest doradcą i trenerem w obszarze zarządzania. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu strategii oraz projektowaniu systemów zarządzania procesami.

Lektury dla kadry C-level – prezesów i liderów, którzy nie zatrzymują się w rozwoju

Narracja w przywództwie
Spotkanie autorskie z Markiem Kochanem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu z Markiem Kochanem, autorem książki "Turban mistrza Mansura. Opowieści sufickie dla mówców i przywódców", które poświecimy kreacji narracji w biznesie.

10 przykazań dla zwycięzców
Spotkanie autorskie z Ewą Opolską

Weź udział w spotkaniu autorskim z Ewą Opolską, współautorką książki "Po co nam praca” i dowiedz się jak zbudować strategię, która pozwoli Ci odnieść sukces.

Menedżerskie rozmowy 1 na 1
Spotkanie autorskie z Tomaszem Bagińskim

Rozmowy 1 na 1 są kluczowym narzędziem w dyspozycji menedżera, które pozwalają mu lepiej zrozumieć i zmotywować swoich pracowników. Jak jednak poprawnie prowadzić rozmowy, na co uważać i jak przemienić górnolotne hasła w realne działania mające wpływ na funkcjonowanie zespołów? Nikt nie zna odpowiedzi na te pytania lepiej niż Tomasz Bagiński, przedsiębiorca, konsultant, trener EY Academy of Business i autor książki 1 na 1.

Rusza nowa seria podcastów "Leadership - wyzwania kadry C-level"

Ruszamy z nowym cyklem podcastów "Leadership - wyzwania kadry C-level" skupionym wokół wyzwań liderów i sposobów zarządzania kadrą menedżerską.

Zarządzanie strategiczne – Warsztaty mistrzowskie

Jeżeli jesteś liderem firmy lub członkiem jej ścisłego kierownictwa, to mamy dla Ciebie coś wyjątkowego – Warsztat Mistrzowski dla Wyższej Kadry Menedżerskiej. Biorąc udział w warsztacie, znajdziesz się w elitarnym gronie ludzi zajmujących – podobnie jak Ty – najwyższe stanowiska w swoich organizacjach oraz – dzięki zapewnionej anonimowości – będziesz mógł mówić szczerze o swoich problemach i wspólnie z innymi uczestnikami warsztatu szukać rozwiązań.

Warsztat jest prowadzony przez eksperta EY, który jest doświadczonym konsultantem i trenerem znającym realia wielu przedsiębiorstw z bardzo różnorodnych branż. Zajęcia mają charakter kameralny, co wynika z małej liczebności grupy warsztatowej (maks. 8 osób) i sprzyja merytorycznej dyskusji oraz wymianie doświadczeń.

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza (do pobrania w zakładce Materiały do pobrania -> Badanie potrzeb).

Dla kogo?

Wyłącznie dla kadry zarządzającej (członkowie zarządu, dyrektorzy naczelni, menedżerowie funkcji).

Cele i korzyści

Cele i korzyści

Każdy uczestnik w formularzu zgłoszeniowym opisuje dwa problemy zarządcze, z którymi zmaga się w swojej organizacji (przykładowa lista problemów znajduje się w zakładce Program) ze wskazaniem, który z nich jest problemem głównym.

Celem warsztatu jest:

 • Uzupełnienie wiedzy i dojrzałości menedżerskiej uczestników
 • Wspólne wypracowanie rozwiązań zgłoszonych problemów zarządczych
 • Wymiana doświadczeń z ludźmi zajmującymi czołowe stanowiska w swoich firmach

Udział w warsztacie niesie za sobą szereg korzyści:

 • Propozycja rozwiązania własnego głównego problemu biznesowego (gwarantowane)
 • Propozycja rozwiązania własnego drugiego problemu (opcja zależna od liczby uczestników i rodzaju tematów)
 • Propozycje rozwiązań do problemów zgłoszonych przez innych uczestników, a które występują lub mogą wystąpić we własnej firmie
 • Informacje na temat problemów i rozwiązań istniejących w innych organizacjach
 • Wskazówki i opinie eksperta EY
Program

Przygotowanie

Ekspert EY opracowuje program warsztatu, kontaktując się z uczestnikami w celu wyjaśnienia istoty problemów, które będą omawiane na warsztacie (zgłoszone w formularzu).

Program

Ekspert EY przedstawia uczestników (tylko imiona, stanowiska i profil firmy) i omawia zakres warsztatu w rozbiciu na moduły.

W czasie szkolenia zapewniamy anonimowość  dla wszystkich uczestników.

Każdy moduł (studium przypadku opisanego w zgłoszeniu) zajmuje 1,5 – 2 godzin zajęć.

Struktura warsztatu

 • Uczestnik opowiada pozostałym swoją historię (bez personaliów)
 • Ćwiczenia indywidualne lub zespołowe dobrane do tego studium przypadku przez trenera
 • Prezentacje pomysłów indywidualnych lub grupowych (jak poradzić sobie z omawianym wyzwaniem)
 • Moderowana dyskusja
 • Wnioski (wskazówki, zalecenia) trenera – kierunki optymalizacji, benchmarki, plan rozwiązania (gryplan):
  • Sposób manifestowania się problemu
  • Zidentyfikowane pierwotne źródła problemu
  • Długofalowe skutki (niezałatwienia) problemu
  • Proponowane działania naprawcze i zapobiegawcze
  • Spodziewane przeszkody i ryzyka wdrożeniowe
  • Proponowane szkolenia merytoryczne i osłonowe

Osobnym elementem jest wprowadzenie porządkujące wiedzę z zakresu kwestii będących przedmiotem warsztatu.

Na życzenie możliwe jest też zorganizowanie drugiego warsztatu doskonalącego w formie próby generalnej przed realną prezentacją do dziennikarzy lub inwestorów (3-4 godziny), najlepiej dzień przed wystąpieniem, w realnej przestrzeni, gdzie odbędzie się spotkanie. Warsztat taki będzie skupiony na szlifowaniu detali prezentacji.

Pełny program dostarczany jest na życzenie dla firmy. 

Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

 

Możliwość organizacji zajęć w formule 1:1 lub szkolenia zamkniętego

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • sonia.kaniewska@pl.ey.com