Zwinność jako fundament działania cyfrowej organizacji – EY Academy of Business

Zwinność jako fundament działania cyfrowej organizacji

Biorąc udział w szkoleniu, zrozumiesz istotę pracy zwinnej (iteracyjno-inkrementalnej) dla cyfrowej transformacji.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • Managerów liniowych i funkcyjnych średniego i wyższego szczebla
 • Managerów transformacji i portfeli projektów
 • Specjalistów odpowiedzialnych za struktury organizacyjne
 • Product Ownerów / Właścicieli produktów

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Wyjaśnić i uzasadnić istotę pracy zwinnej (iteracyjno-inkrementalnej) dla cyfrowej transformacji
 • Nazwać cyfrowe produkty w swojej organizacji
 • Zaprojektować strukturę pod produkty cyfrowe
 • Przygotować proces planowania i powstawania produktów cyfrowych
 • Co się zmienia w ostatnich latach i z jakich powodów model pracy iteracyjno-inkrementalny jest kluczowy dla cyfrowej organizacji
 • Istota pracy opartej na wiedzy – proces kreowania produktu cyfrowego
 • Z jakiego powodu cyfrowa transformacja powinna zaczynać się od zwinnej transformacji
 • Wprowadzenie do zwinności na poziomie produktu i na poziomie organizacji
 • Ramy działania – Agile & DevOps
 • Rola technologii – co to znaczy produkt cyfrowy, składniki
 • Projekt vs Produkt
 • Produkt vs Platforma
 • Zespół interdyscyplinarny:
  • Role
  • Kompetencje
  • Cyfrowy klient, cyfrowy pracownik
 • Kultura organizacyjna nastawiona na zwinność i cyfrowe produkty:
  • Istota porażki i apetytu na ryzyko
  • Istota uczenia i eksperymentowania
  • Zmiana systemowa
 • Proces planowania: Strategia – Portfel – Produkt
 • Zwinna transformacja organizacji
 • Struktura organizacji – do czego dążymy
 • Wyzwanie skalowania zwinności – Agile at Scale

Zwinność jako fundament działania cyfrowej organizacji

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Zwinność jako fundament działania cyfrowej organizacji

Biorąc udział w szkoleniu, zrozumiesz istotę pracy zwinnej (iteracyjno-inkrementalnej) dla cyfrowej transformacji.

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • Managerów liniowych i funkcyjnych średniego i wyższego szczebla
 • Managerów transformacji i portfeli projektów
 • Specjalistów odpowiedzialnych za struktury organizacyjne
 • Product Ownerów / Właścicieli produktów
Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Wyjaśnić i uzasadnić istotę pracy zwinnej (iteracyjno-inkrementalnej) dla cyfrowej transformacji
 • Nazwać cyfrowe produkty w swojej organizacji
 • Zaprojektować strukturę pod produkty cyfrowe
 • Przygotować proces planowania i powstawania produktów cyfrowych
Program
 • Co się zmienia w ostatnich latach i z jakich powodów model pracy iteracyjno-inkrementalny jest kluczowy dla cyfrowej organizacji
 • Istota pracy opartej na wiedzy – proces kreowania produktu cyfrowego
 • Z jakiego powodu cyfrowa transformacja powinna zaczynać się od zwinnej transformacji
 • Wprowadzenie do zwinności na poziomie produktu i na poziomie organizacji
 • Ramy działania – Agile & DevOps
 • Rola technologii – co to znaczy produkt cyfrowy, składniki
 • Projekt vs Produkt
 • Produkt vs Platforma
 • Zespół interdyscyplinarny:
  • Role
  • Kompetencje
  • Cyfrowy klient, cyfrowy pracownik
 • Kultura organizacyjna nastawiona na zwinność i cyfrowe produkty:
  • Istota porażki i apetytu na ryzyko
  • Istota uczenia i eksperymentowania
  • Zmiana systemowa
 • Proces planowania: Strategia – Portfel – Produkt
 • Zwinna transformacja organizacji
 • Struktura organizacji – do czego dążymy
 • Wyzwanie skalowania zwinności – Agile at Scale

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com