Jak nowy standard MSSF 17 wpłynie na firmy spoza branży ubezpieczeniowej (a może wpłynąć)? – EY Academy of Business

Jak nowy standard MSSF 17 wpłynie na firmy spoza branży ubezpieczeniowej (a może wpłynąć)?

Nagranie

Jak nowy standard MSSF 17 wpłynie na firmy spoza branży ubezpieczeniowej (a może wpłynąć)?

MSSF 17 „Kontrakty ubezpieczeniowe” obowiązuje od 1 stycznia 2023.
Jego nazwa może sugerować, że dotyczy wyłącznie podmiotów z branży ubezpieczeniowej. Nic bardziej mylnego. Nowy standard dotyczy wszystkich kontraktów ubezpieczeniowych bez względu na rodzaj jednostki, która zawarła taki kontrakt, i branżę w której działa.

Definicja kontraktu ubezpieczeniowego jest znacznie szersza niż polisy ubezpieczeniowej zawieranej z towarzystwem ubezpieczeń. Kontraktem ubezpieczeniowym może być każdy kontrakt, który przenosi pewne ryzyka niefinansowe z jednego podmiotu na inny. Od wszystkich jednostek, które zawarły taki kontrakt, MSSF 17 wymaga określonego ujęcia księgowego.

Uczestnicząc w webinarze dowiesz się:

  • Jaka jest definicja kontraktu ubezpieczeniowego?
  • Jakie kontrakty zawierane przez firmy spoza sektora ubezpieczeń często spełniają definicję kontraktu ubezpieczeniowego?
  • Jakie wymogi księgowe nakłada MSSF 17 na wszystkie jednostki, które zawarły kontrakt spełniający definicję kontraktu ubezpieczeniowego?

Swoją wiedzą z zakresu nowego standardu podzielą się eksperci EY:

  • Agnieszka Gwóźdź – Partnerka w Dziale Audytu Instytucji Finansowych, FCCA, CIA. Ekspertka w sektorze ubezpieczeniowym oraz w instytucjach finansowych. W EY zajmuje się m.in. wdrażaniem MSSF 17.
  • Arkadiusz Filip – Dyrektor w Dziale Risk Consulting, w zespole Doradztwa Ubezpieczeniowego, Aktuariusz, doktor nauk ekonomicznych. Ekspert w zakresie MSSF 17. Prywatnie pasjonat podróży i zagadek logicznych.
  • Michał Snopkowski – Partner w Dziale Audytu, ekspert Grupy Technicznej ds. MSSF w warszawskim biurze EY.

Pracujesz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?
Sprawdź polecany program modułowy MSSF Warsztaty, który pozwoli Ci zdobyć i zaktualizować swoją wiedzę na temat MSSF.

Masz pytania? Skontaktuj się: 
Justyna Dawidziuk | +48 572 002 694 | justyna.dawidziuk@pl.ey.com

Wszystkie bezpłatne webinary dostępne na tej stronie są częścią kampanii marketingowej prowadzonej przez spółki EY Polska. Udział w webinarze oznacza wyrażenie zgody marketingowej podczas rejestracji na webinar. Dostępne bezpłatne webinary nie powstałyby, gdyby spółki EY Polska nie prowadziły kampanii mnej formie.
Powiązane wpisy
Zaawansowane czytanie sprawozdań finansowych

Skuteczna i wnikliwa analiza sprawozdań finansowych ma kluczowe znaczenie przy ocenie kondycji fi...

Spotkanie dla studentów studiów akredytowanych ACCA!

Już 5 grudnia, ACCA Polska organizuje spotkanie online dedykowane wszystkim studentom studiów akr...