Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Akademia Asesora - szkolenia i kursy dla HR

Certyfikacja EY Academy of Business

Przeczytaj artykuł "AC i DC diagnoza kompetencji warunkiem efektywności"

Start nowej edycji: MARZEC 2021 

Kompetencje w organizacji w systemach zarządzania personelem - 12-13 marca 2021 | Warszawa
Metodologia prowadzenia sesji AC/DC - 26-27 marca 2021 | Warszawa
Diagnoza kompetencji menedżerskich w procesach AC/DC - 16-17 kwietnia 2021 | Warszawa
Sesje w procesie AC/DC; harmonogramowanie, raportowanie - 7-8 maja 2021 | Warszawa
Prowadzenie sesji DC i udzielanie informacji zwrotnych - 21-22 maja 2021 | Warszawa

Egzamin – realizacja procesu Development Centre 12-13 czerwca 2021 | Warszawa

Cena szkolenia:
1 moduł - 1650 zł netto
Pełny program certyfikujący Akademii Asesora (12 dni) - 6700 zł netto

 • Program przedstawia i uczy stosowania wiedzy, która jest niezbędna każdemu Asesorowi.
 • W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają niezbędne umiejętności do samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia sesji AC/DC.
 • Profesjonalne materiały
 • Interaktywne zajęcia oparte na omawianiu rzeczywistych przykładów
 • Dodatkowe zadania praktyczne realizowane między zajęciami utrwalające już zdobytą wiedzę
 • Dyplom ukończenia kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego

Cele i korzyści

 • Ideą powołania Akademii Asesora jest dostarczenie osobom zainteresowanym wykonywaniem funkcji asesorskiej wiedzy oraz umiejętności, które będą pozwalały na realizowanie projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu. 
 • Szkoła ma rozwijać umiejętności biznesowe, jak i zawodowe oraz interpersonalne przyszłych asesorów.
 • Długofalowość procesu kształcenia i realizowanie programu edukacji przez ekspertów, w połączeniu z zadaniami praktycznymi i egzaminem, warunkują zdobycie wystarczających umiejętności do samodzielnego zaprojektowania oceny kompetencji, poprowadzenia jej, sporządzenia raportów, jak i udzielenia informacji zwrotnej.

Dla kogo

Dla pracowników działów personalnych, menedżerów pragnących nauczyć się projektowania modeli kompetencyjnych, wykorzystania kompetencji w procesach rekrutacji, projektowania szkoleń, ocen okresowych.

Struktura kursu

Jeden moduł obejmuje dwa dni szkoleniowe, po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Moduły odbywają się raz w miesiącu. W przypadku opuszczenia jednego z modułów można uzupełnić go w innym terminie, jeśli będzie taka możliwość. W innych przypadkach grupa projektowa szkoły będzie rozpatrywać możliwości indywidualnie. Wielkość grupy szkoleniowej to minimum 6, a maksimum 14 osób. Skład grup w jednym module może ulegać zmianie.

Moduły są poustawiane wobec siebie w takiej kolejności, w jakiej przebiega projektowanie i prowadzenie procesu oceny kompetencyjnej: od modułów wprowadzających po zaawansowane umiejętności asesorskie. Każdy z modułów realizuje 4 główne cele, zdefiniowane na poziomie wiedzy lub umiejętności. Moduł kończy się zadaniem praktycznym, wykonywanym podczas miesięcznej przerwy. Zadanie rozliczane jest w formie elektronicznej lub na kolejnym module szkoleniowym. Uczestnik Szkoły prowadzi własną dokumentację zadań i archiwizuje ją do czasu przystąpienia do egzaminu. Egzamin prowadzi minimum dwóch trenerów, a certyfikacja jest wypadkową całości prac praktycznych. Oceny są dokonywane w sposób opisowy oraz na skali porządkowej, służącej szybkiej weryfikacji przyrostu lub luk kompetencyjnych

Egzamin

Egzamin prowadzi minimum dwóch trenerów, a certyfikacja jest wypadkową całości prac praktycznych zadawanych podczas. Oceny są dokonywane w sposób opisowy oraz na skali porządkowej, służącej szybkiej weryfikacji przyrostu lub luk kompetencyjnych.

Każda z osób podejmująca naukę w Akademii Asesora powinna przejść przez 6-stopniowy cykl szkolenia. Ponadto powinna wykazać się umiejętnościami praktycznymi podczas realizacji zadań domowych, wyznaczanych po każdym szkoleniu. Cykl kończy się egzaminem, sprawdzającym poziom wiedzy oraz umiejętności (test wiedzy oraz udział w projekcie oceniającym). Oceny dokonują trenerzy prowadzący poszczególne moduły szkoleniowe. Dyplom zaświadcza o ukończeniu szkolenia i posiadaniu umiejętności w stopniu pozwalającym na samodzielne prowadzenie projektów Assessment i Development Centre.
Terminy wszystkich zjazdów:
 • Moduł I. Kompetencje w organizacji w systemach zarządzania personelem 12-13 marca 2021
 • Moduł II. Metodologia sesji 26-27 marca 2021
 • Moduł III. Diagnoza kompetencji 16-17 kwietnia 2021
 • Moduł IV. Realizacja sesji 7-8 maja 2021
 • Moduł V. Prowadzenie sesji DC i sesji informacji zwrotnych 21-22 maja 2021
 • Moduł VI. Egzamin – realizacja procesu Development Centre 12-13 czerwca 2021
Uzupełnieniem  szkolenia w tej edycji będzie CompetenceGame.com, innowacyjne narzędzie w ramach metody AC DC, diagnozujące kompetencje idealne na czasy, kiedy nie można tego robić stacjonarnie. 
„W Archipelago Competence Game wysyłasz uczestników do jednego ze światów, gdzie muszą wcielić się w rolę, dzięki której sprawdzisz ich zestaw kompetencji. Archipelago opiera się na konkretnej fabule, w której gracz wciela się w rolę zarządcy nieruchomości…”

Pobierz pdf

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.