Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Akademia Asesora - szkolenia i kursy dla HR

Certyfikacja EY Academy of Business

Przeczytaj artykuł "AC i DC diagnoza kompetencji warunkiem efektywności"

Moduł I. Wprowadzenie do programu  8-9 października 2021 | Warszawa
Moduł II. Budowanie modelu i profilu kompetencyjnego 22-23 października 2021 | Online 
Moduł III. Projektowanie zadań badawczych 19-20 listopada 2021 | Online
Moduł IV. Diagnoza kompetencji 3-4 grudnia 2021| Warszawa
Moduł V. Prowadzenie sesji DC i sesji informacji zwrotnych 17-18 grudnia 2021| Warszawa
Moduł VI. Egzamin – realizacja procesu Development Centre 21-22 stycznia 2021| Warszawa

Zajęcia odbywają się w formule blended learning: stacjonarnie + 2 moduły (II i III) w formule Online live
Cena szkolenia:
Pełny program certyfikujący Akademii Asesora (12 dni) - 6700 zł netto

Akademia Asesora jest programem certyfikującym obecnych lub przyszłych asesorów. W zależności od tego, z jakimi umiejętnościami już wchodzisz w realizację warsztatów – możesz rozwijać zarówno bazową wiedzę i umiejętności, jak i bardziej zaawansowane kompetencje asesorskie, np. pisanie i testowanie zadań, moderowanie sesji diagnostycznej czy udzielanie feedbacku w sposób coachingowy.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo?

Pracowników działów personalnych, menedżerów pragnących rozwijać umiejętności diagnozy potencjału swoich ludzi, jak i osób zainteresowanych zmianą w życiu zawodowym i doświadczeniem w nowej roli zawodowej.

Cele i korzyści

Zaletą udziału w Akademii jest to, że:
 • przechodzimy przez pełen proces projektowania sesji diagnostycznej z poziomu metodologicznego, jak i grupowego,
 • każdy z modułów przygotowuje do realizacji sesji egzaminacyjnej,
 • grupa uczestników sama przygotowuje metodologię i przeprowadza pełną sesję Development Centre,
 • możesz się sprawdzić na bieżąco w roli asesorskiej, przy wsparciu grupy i pod czujnym okiem trenerów,
 • w trakcie pracy grupowej sam doświadczasz różnych ról – moderowania, bycia graczem, bycia członkiem zespołu asesorskiego, uczestnikiem sesji, i asesorem,
 • możesz otrzymać informację zwrotną od trenerów, jak i od grupy, która będzie cię wspierać w przyszłej roli asesora.

Korzyści z udziału w Akademii:

 • rozwiniesz wiedzę i umiejętności, które będą pozwalały ci na realizowanie projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu,
 • zadania praktyczne i egzamin pozwolą ci na zdobycie umiejętności potrzebnych do samodzielnego zaprojektowania sesji, jej poprowadzenia i udzielenia informacji zwrotnej,
 • możesz otrzymać możliwość uczestnictwa w sesji DC lub AC, prowadzonej przez wykwalifikowanych asesorów, w roli administratora lub asesora wspierającego.

Program

Moduł I. Wprowadzenie do programu

 1. Idea i założenia metodologiczne Akademii Asesora.
 2. Integracja grupy.
 3. Proces projektowania i wdrażania ocen kompetencji:
 4. Kompetencje w organizacji w systemach zarządzania personelem
 5. Kontraktowanie procesu z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 6. Podejście do rozwoju indywidualnego: od kompensowania braków po rozwijanie talentów.
 7. Zagadnienia etyczne związane z procesem diagnostycznym.

Metodologia:

 • wykład,
 • ćwiczenie rozgrzewkowe,
 • burza mózgów dotycząca metodologii,
 • ćwiczenie w układaniu etapów projektu,
 • ćwiczenie rozpoznania potrzeb klienta i kontraktowania prac,
 • obserwacja zachowań w roli asesora,
 • feedback trenera dotyczący zachowań uruchamianych w roli asesora.

Moduł II. Budowanie modelu i profilu kompetencyjnego

 1. Budowanie i wdrażanie modelu kompetencji w organizacji
 2. Tworzenie profilu kompetencji stanowiskowych
 3. Definiowanie kompetencji
 4. Kompetencje przyszłości
 5. Optymalizacja procesu w zadaniach on-line
 6. Ćwiczenia rozwijające asesorskie kompetencje obserwacji. 

Metodologia:

 • wykład,
 • grupowe opracowanie metodologii budowania modelu,
 • próbki wywiadów do budowy profilu,
 • symulacja panelu eksperckiego,
 • ćwiczenia grupowe w definiowaniu kompetencji,
 • obserwacja zachowań w roli asesora,
 • przedstawienie gry on-line.

Moduł III. Projektowanie zadań badawczych

 1. Zróżnicowanie metodologii w „centrum badania kompetencji”
 2. Zadania badawcze stosowane w diagnozie kompetencji
 3. Dobór zadań do profilu kompetencji
 4. Źródła pozyskiwanych informacji do układania zadań zawodowych
 5. Rola Gracza
 6. Zaprojektowanie zadań na sesję egzaminacyjną
 7. Testowanie zadań rozgrzewkowych

Metodologia:

 • wykład,
 • projektowanie i testowanie zadań rozgrzewkowych,
 • przegląd banku zadań,
 • grupowe projektowanie matrycy wstępnej na sesję superwizyjną,
 • burza mózgów dotycząca plotów zadań,
 • pisanie zadań w grupie.

Moduł IV. Diagnoza kompetencji  

 1. Rozwijanie kompetencji obserwacji
 2. Diagnozowanie kompetencji
 3. Wash’up, czyli dyskusja asesorów
 4. Raportowanie
 5. Testowanie zadań zaprojektowanych na sesję egzaminacyjną.

Metodologia:

 • wykład,
 • ćwiczenia w diagnozowaniu kompetencji,
 • feedback trenera dotyczący jakości notatek i diagnozowania kompetencji,
 • testowanie zadań na sesję superwizyjną,
 • przeprowadzenie wash’upu i wash’upu od wash’upu J,
 • pisanie próbek raportu indywidualnego.

Moduł V. Prowadzenie sesji DC i sesji informacji zwrotnych

 1. Harmonogramowanie sesji
 2. Testowanie zadań zaprojektowanych na sesję – cd.
 3. Prowadzenie sesji
 4. Trudne sytuacje podczas sesji
 5. Przygotowywanie i struktura feedbacku
 6. Kompetencje miękkie w feedbacku

Metodologia:

 • wykład,
 • grupowe układanie harmonogramu,
 • testowanie zadań na sesję superwizyjną - cd,
 • ćwiczenia indywidualne w udzielaniu instrukcji do zadań,
 • grupowe projektowanie oraz testowanie intro do sesji,
 • ćwiczenia indywidualne w udzielaniu feedbacku,
 • otrzymywanie feedbacku po udzieleniu feedbacku od trenera i grupy.

Moduł VI. Egzamin

Głównym celem egzaminu jest implementacja rozwijanej wiedzy i umiejętności asesorskich w realizację faktycznego procesu DC. Sesja egzaminacyjna prowadzona jest przez grupę uczestników szkolenia w rolach asesorów oraz superwizowana przez trenerów EY AoB. Grupa osób badanych jest rekrutowana spośród osób chętnych do uczestniczenia w sesji (klienci zewnętrzni EY AoB, absolwenci studiów lub osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich).

Sesja trwa 5 godzin. Uczestnicy Akademii przygotowują metodologię prowadzenia oraz dzielą się zadaniami asesorskimi w trakcie modułów II-V. Częścią egzaminu jest również przeprowadzenie dyskusji asesorów i zebranie wniosków do raportów, utworzenie raportów roboczych dla uczestników sesji, a także udzielenie informacji zwrotnych indywidualnych.

Egzamin jest prowadzony w parach asesorskich (każda para przygotowuje raport i feedback dla jednego - dwóch uczestników sesji).

Egzamin rozwija następujące kompetencje asesorskie:

 • przygotowanie i administracja sesji
 • moderowanie sesji, udzielanie instrukcji do zadań
 • obserwowanie, notowanie, zachowania asesorskie w trakcie sesji
 • prowadzenie dyskusji asesorów
 • tworzenie roboczych raportów indywidualnych
 • udzielanie informacji zwrotnej indywidualnej

Feedback dla asesorów obejmuje:

 • ocenę trafności doboru zadań badawczych
 • podsumowanie silnych stron w prowadzeniu sesji przez grupę
 • feedback dotyczący zachowania podczas sesji, trafności obserwacji, jakości notowania, sporządzenia raportów
 • rekomendacje rozwojowe i podsumowanie mocnych stron każdego z asesorów w zakresie przekazywania informacji zwrotnej

Certyfikacja

Program kończy się zdobyciem Certyfikatu w 2 wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Certyfikat poświadcza ukończenie kursu, jak i zdobycie praktycznych kompetencji asesorskich.
Aby ukończyć kurs certyfikacją, uczestnik musi spełnić następujące kryteria:
- ukończenie 6-stopniowego cyklu szkolenia
- napisanie zadań domowych
- wykazanie się umiejętnościami praktycznymi podczas realizacji sesji egzaminacyjnej
- przestrzeganie zachowań etycznych w trakcie realizacji programu.

Data i miejsce

 • Moduł I. Wprowadzenie do programu  8-9 października 2021 | Warszawa
 • Moduł II. Metodologia sesji 22-23 października 2021 | Online 
 • Moduł III. Diagnoza kompetencji 19-20 listopada 2021 | Online
 • Moduł IV. Realizacja sesji  3-4 grudnia 2021| Warszawa
 • Moduł V. Prowadzenie sesji DC i sesji informacji zwrotnych 17-18 grudnia 2021| Warszawa
 • Moduł VI. Egzamin – realizacja procesu Development Centre 21-22 stycznia 2021| Warszawa

Zajęcia odbywają się w formule bleneded learning: cześć stacjonarnie, część w formule online live

*w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią zajęcia kontynuowane będą online.

Trener

Trenerka i coach, związana z EY Academy of Business od 2010 roku. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, potem uzyskała na UAM dyplom I stopnia specjalizacji klinicznej – pierwsze 10 lat jej kariery to praca klinicysty, psychoterapeuty.
Cena 6700,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Renata Michalak | tel. + 48 508 018 460 | renata.michalak@pl.ey.com