Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Akademia Asesora - szkolenia i kursy dla HR

Start programu: 16-17 października 2020 | Warszawa

Cena szkolenia: 6700 zł netto, mozliwa płatność ratalna

  • Program przedstawia i uczy stosowania wiedzy, która jest niezbędna każdemu Asesorowi.
  • W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają niezbędne umiejętności do samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia sesji AC/DC.
  • Profesjonalne materiały
  • Interaktywne zajęcia oparte na omawianiu rzeczywistych przykładów
  • Dodatkowe zadania praktyczne realizowane między zajęciami utrwalające już zdobytą wiedzę
  • Dyplom ukończenia kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego

Cele i korzyści

  • Ideą powołania Akademii Asesora jest dostarczenie osobom zainteresowanym wykonywaniem funkcji asesorskiej wiedzy oraz umiejętności, które będą pozwalały na realizowanie projektów oceny kompetencji adekwatnie do oczekiwań biznesu. 
  • Szkoła ma rozwijać umiejętności biznesowe, jak i zawodowe oraz interpersonalne przyszłych asesorów.
  • Długofalowość procesu kształcenia i realizowanie programu edukacji przez ekspertów, w połączeniu z zadaniami praktycznymi i egzaminem, warunkują zdobycie wystarczających umiejętności do samodzielnego zaprojektowania oceny kompetencji, poprowadzenia jej, sporządzenia raportów, jak i udzielenia informacji zwrotnej.

Dla kogo

Dla pracowników działów personalnych, menedżerów pragnących nauczyć się projektowania modeli kompetencyjnych, wykorzystania kompetencji w procesach rekrutacji, projektowania szkoleń, ocen okresowych.

Struktura kursu

Jeden moduł obejmuje dwa dni szkoleniowe, po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Moduły odbywają się raz w miesiącu. W przypadku opuszczenia jednego z modułów można uzupełnić go w innym terminie, jeśli będzie taka możliwość. W innych przypadkach grupa projektowa szkoły będzie rozpatrywać możliwości indywidualnie. Wielkość grupy szkoleniowej to minimum 6, a maksimum 14 osób. Skład grup w jednym module może ulegać zmianie.

Moduły są poustawiane wobec siebie w takiej kolejności, w jakiej przebiega projektowanie i prowadzenie procesu oceny kompetencyjnej: od modułów wprowadzających po zaawansowane umiejętności asesorskie. Każdy z modułów realizuje 4 główne cele, zdefiniowane na poziomie wiedzy lub umiejętności. Moduł kończy się zadaniem praktycznym, wykonywanym podczas miesięcznej przerwy. Zadanie rozliczane jest w formie elektronicznej lub na kolejnym module szkoleniowym. Uczestnik Szkoły prowadzi własną dokumentację zadań i archiwizuje ją do czasu przystąpienia do egzaminu. Egzamin prowadzi minimum dwóch trenerów, a certyfikacja jest wypadkową całości prac praktycznych. Oceny są dokonywane w sposób opisowy oraz na skali porządkowej, służącej szybkiej weryfikacji przyrostu lub luk kompetencyjnych

Egzamin

Egzamin prowadzi minimum dwóch trenerów, a certyfikacja jest wypadkową całości prac praktycznych zadawanych podczas. Oceny są dokonywane w sposób opisowy oraz na skali porządkowej, służącej szybkiej weryfikacji przyrostu lub luk kompetencyjnych.

Każda z osób podejmująca naukę w Akademii Asesora powinna przejść przez 6-stopniowy cykl szkolenia. Ponadto powinna wykazać się umiejętnościami praktycznymi podczas realizacji zadań domowych, wyznaczanych po każdym szkoleniu. Cykl kończy się egzaminem, sprawdzającym poziom wiedzy oraz umiejętności (test wiedzy oraz udział w projekcie oceniającym). Oceny dokonują trenerzy prowadzący poszczególne moduły szkoleniowe. Dyplom zaświadcza o ukończeniu szkolenia i posiadaniu umiejętności w stopniu pozwalającym na samodzielne prowadzenie projektów Assessment i Development Centre.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.