Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Sprzedaż i negocjacje   Akademia Sprzedaży

Akademia Sprzedaży

Sprawdź też ofertę e-kursów - pigułek wiedzy z tej tematyki w e-learningu. Przy zakupie e-learningu Pakiet wszystkich modułów Akademii Sprzedaży Online i szkolenia otrzymasz 10% rabatu na szkolenie.

Termin: 19-22 października 2020 r.

   

Zajęcia Akademii Sprzedaży mają charakter interaktywnych seminariów zawodowych, uwzględniających indywidualne doświadczenia i praktykę Uczestników. Główny nacisk podczas szkolenia położony został na realne sytuacje, z którymi Uczestnicy są konfrontowani na co dzień. Wśród metod szkoleniowych znajdują się: indywidualne badanie metodą FACET5, indywidualną diagnozą mocnych i słabych stron oraz kierunku rozwoju, szkoleniami online oraz warsztatami,  analizy przypadku, odgrywanie ról, symulacje biznesowe, demonstracje uzupełnione o krótkie wykłady i prezentacje. Ważnym punktem zajęć jest informacja zwrotna dotycząca skutecznych i wspierających sprzedaż sposobów radzenia sobie w sytuacjach praktycznych.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla tych, którzy:
 • Program przeznaczony jest dla wszystkich osób, które zajmują się bezpośrednio lub pośrednio sprzedażą usług lub towarów.

Cele i korzyści

Cele programu

 • Rozwój i podnoszenie umiejętności sprzedażowych.
 • Stworzenie własnego planu działań rozwojowych w obszarze sprzedaży.
 • Wzmocnienie pewności siebie poprzez indywidualne raporty kompetencji sprzedażowych.
 • Realizacja cyklu szkoleń on-line „narzędziownia sprzedaży”, zawierających teorie z zakresu obsługi klienta oraz sprzedaży.
 • Realizacja 1 dniowego warsztatu inauguracyjno-profilującego uczestników Akademii Sprzedaży.
 • Realizacja 3 dniowych warsztatów in-class z zakresu kluczowych umiejętności sprzedażowych wraz z egzaminem końcowym.
 • Uzyskanie Certyfikatu Akademii Sprzedaży

Korzyści:

Krok 1 - warsztat inauguracyjno-profilowy
 • Uświadomić każdemu uczestnikowi Akademii Sprzedaży, jakie są ich indywidualne mocne strony, preferencje zachowań oraz jaki jest kierunek ich rozwoju w obszarach deficytowych względem uniwersalnego profilu sprzedawcy.
 • Stworzenie indywidualnego planu działań rozwojowych w obszarach sprzedaży (i możliwych kompetencji towarzyszących).
 • Ułożenie planu szkoleń z dostępnych modułów on-line.
  
Krok 2 - szkolenia online
 • Będą potrafili skutecznie i metodycznie przygotować się do wizyty u nowego Klienta
 • Zaangażowanie uczestników Akademii Sprzedaży do aktywności rozwojowych poprzez różnorodne działania on-linowe przed warsztatami in-class.
 • Zapoznanie się uczestników warsztatów z różnymi narzędziami sprzedaży.
 • Zapoznanie się z teorią warsztatów in-class (stacjonarnych).
  
Krok 3 - warsztaty
 • Rozwój zindywidualizowanych umiejętności sprzedażowych prowadzonych in-class.
 • Praktyczne ćwiczenie narzędzi poznanych (przypomnianych) on-line.
 • Informacja zwrotna nt. sprawności w stosowaniu narzędzi.
 • Warsztaty oparte są głównie o ćwiczenia poszczególnych umiejętności przydatnych w procesie sprzedaży i obsługi klienta.
 • Otrzymanie certyfikatu Akademii Sprzedaży

Program

Krok 1 - warsztat inauguracyjno-profilowy

W ramach programu Akademii Sprzedaży wykorzystujemy badanie narzędziem FACET5, które bada preferencje zachowań badanych pod względem m.in.:
 • koncentracji na wyznaczanych celach biznesowych,
 • umiejętności konfrontowania się z klientami, przekonywania, wywieraniu wpływu,
 • pracy niezależnej – indywidualnej lub partnerskiej – konsultacyjnej, np. w ramach firmy,
 • potrzebach budowania relacji z klientami i poziomu ich głębokości,
 • budowaniu zaufania lub też pragmatycznego, „sprytnego” podejścia do relacji z klientami,
 • zorganizowanej pracy w sprzedaży lub też elastycznej postawie opartej na kreatywności,
 • planowaniu lub też dopasowywaniu kalendarzy pracy,
 • asertywności lub też braku pewności siebie,
 • odpowiedzialności, dyscyplinie, komunikacji,
 • i innych.
Każdy z uczestników Akademii Sprzedaży bierze udział w badaniu oraz 1 dniowym warsztacie inauguracyjnym. Warsztat pełni funkcję informacji zwrotnej po badaniu on-line, jak również poznania swoich preferencji zachowań w wykonywanej pracy w kontekście profilu sprzedażowego, stworzonego na potrzeby Akademii Sprzedaży.
Działania:
 • Badanie FACET5 on-line (przed rozpoczęciem warsztatów).
 • Warsztat inauguracyjno – profilowy Akademii Sprzedaży.

Krok 2 - szkolenia online

Szkolenia on-line. Te działania Akademii Sprzedaży zawierają takie aktywności, jak: oglądanie filmów, quizy, testy wiedzy, prace przygotowawcze do warsztatów in-class. Moduł ten zakłada możliwość korzystania z filmów poświęconych umiejętnościom sprzedażowym produkcji EY AoB. Przed warsztatem in-class, każdy z uczestników Akademii Sprzedaży będzie mógł zapoznać się z technikami i narzędziami omawianymi na warsztacie i zacząć je stosować jeszcze przed samym szkoleniem stacjonarnym. Działania w tym module zakładają również prace przedszkoleniowe – przykładowo: może to być lista najczęściej powtarzających się obiekcji u klientów, z którą uczestnik Akademii Sprzedaży będzie pracował w trakcie warsztatów.
Działania:
Szkolenia on-line.
 • Każdy z uczestników Akademii Sprzedaży może brać udział we wszystkich, jak i wybranych przez niego warsztatach on-line.
 • Przykładowe tematy filmów i powiązanych quizów:
  • Przygotowanie do sprzedaży - Typologia behawioralna klienta
  • Budowanie relacji z klientami - Analiza potrzeb klienta
  • Język korzyści i prezentacja oferty
  • Radzenie sobie z obiekcjami klientów - Wywieranie wpływu w sprzedaży
  • Asertywność handlowca
  • Zarządzanie emocjami w obsłudze klienta
  • Wypalenie zawodowe w sprzedaży - Cross-sell i up-sell
  • Proces sprzedaży
  • Motywacja i gotowość klientów do zakupów
  • Domykanie sprzedaży - Komunikacja w sprzedaży

Krok 3 - warsztaty

Każdy z uczestników Akademii Sprzedaży, który zrealizuje 1 dniowy warsztat profilowy, jak i szkolenia on-line, zobligowany jest do uczestnictwa w 2 dniowym warsztacie praktycznym umiejętności sprzedażowych. Warsztat  prowadzony jest w formie praktycznego „poligonu” i zakłada, że uczestnicy przygotowali się do nich, biorąc udział w części szkoleń on-line.
Przez 2 dni warsztatu in-class, uczestnicy Akademii Sprzedaży będą pracować z 2 trenerami.
 • Grupa szkoleniowa zostaje podzielona na 2 podgrupy do pracy z 1 trenerem – co oznacza, że warsztat prowadzony jest równolegle przez 2 trenerów.
 • W trakcie 2 dniowego warsztatu, uczestnicy Akademii Sprzedaży biorą udział w 8 modułach szkoleniowych.
 • Każdy z modułów szkoleniowych stanowi oddzielny temat. W trakcie takich warsztatów skupiamy się tylko i wyłącznie na ćwiczeniu umiejętności oraz informacji zwrotnej dla uczestników.
 • Każdy z modułów zakłada podsumowanie w ujęciu własnego planu rozwoju opartego na profilu FACET5.
 • Ćwiczenia są dopasowywane do wielkości grupy, jak i tematów szkoleniowych.
3 dzień warsztatów in-class, przeznaczony jest na część egzaminacyjną. Cześć egzaminacyjna składa się z 2 części:
Każdy z uczestników obligatoryjnie bierze udział w teście wiedzy dotyczącej całego zakresu wiedzy Akademii Sprzedaży.
Każdy z uczestników obligatoryjnie bierze udział w praktycznym odegraniu scenek sprzedażowych, które podlegają ocenie i informacji zwrotnej.
Zaliczenie testu i wykazanie się w odegraniu scenek umożliwia uzyskanie Certyfikatu ukończenia Akademii Sprzedaży.
Działania:
 • Warsztaty in-class (stacjonarne), w formie modułowej.
 • Tematy modułów/szkoleń in-class:
 • Typologia behawioralna klienta
 • Analiza potrzeb klienta
 • Język korzyści i prezentacja oferty
 • Radzenie sobie z obiekcjami klientów
 • Komunikacja w sprzedaży
 • Wywieranie wpływu w sprzedaży
 • Asertywność handlowca
 • Domykanie sprzedaży
Egzamin końcowy: test wiedzy + praktyczne scenki sprzedażowe.

Data i miejsce

19-22 października 2020 r., Warszawa

Cena 4420,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Sylwia Kacprzak
tel. +48 508 018 327

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.