Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Audytorzy wewnętrzni - szkolenia bazowe   Analiza procesów organizacyjnych dla audytorów wewnętrznych

Analiza procesów organizacyjnych dla audytorów wewnętrznych - szkolenia i kursy

Termin szkolenia: 22-23 listopada 2021 | Online
Cena szkolenia: 2100 zł netto

Szkolenie to dwudniowe warsztaty umożliwiające zdobycie umiejętności opisania/poprawy/zmiany procesu biznesowego i/lub organizacyjnego.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie procesami, a w szczególności:
 • audytorów wewnętrznych
 • pracowników działów audytu wewnętrznego, którzy chcieliby poznać zasady funkcjonowania procesowego
 • wszystkich zainteresowanych audytem wewnętrznym, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.

Cele i korzyści

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
 • stosować narzędzia do mapowania i mierzenia procesów
 • Zidentyfikować procesy w ramach działania swojej firmy/organizacji
 • Opisać i ocenić istniejące procesy
 • Wdrożyć i zastosować w praktyce, w swoim środowisku biznesowym, cykl PDCA wg Deminga
 • Ulepszyć istniejące procesy w swojej organizacji, biorąc pod uwagę efektywność i oszczędności, które daje „myślenie procesowe”

Program szkolenia

Dzień 1
Czym jest zarządzanie procesami?
 • koncepcja zarządzania procesami
 • przegląd systemów związanych z zarządzaniem procesami (TQM, Kaizen, Kanban, Lean, SixSigma, DeX, Poka-Yoke, Process Reengineering)
Jak mapować proces biznesowy?
 • ćwiczenia z narzędziami: SIPOC - dostawca, wejście, proces, wyjście, klient; FLOWCHART – diagram przepływu (wersja 'macro' i wersja funkcjonalna')
Jak mierzyć proces biznesowy?
 • ćwiczenia z drzewem CTQ
 • zegar diagnostyki procesu
Dzień 2
Na czym polega cykl Deminga (PDCA) – koncepcja cyklu skutecznego zarządzania
 • Planuj (Plan)
 • Wykonaj (Do)
 • Sprawdzaj (Check)
 • Działaj (Act)
P - Jak analizować i planować działania?
 • Diagram ISHIKAWA (diagram ryby): omówienie techniki, wskazówki jak używać, praktyczne ćwiczenia
D- Jak wybrać scenariusz działania i wdrażać?
 • Struktura EFEKTYWNE – OSIĄGALNE: omówienie techniki, wskazówki jak używać, praktyczne ćwiczenia
C - Jak sprawdzać, czy osiągamy plan
 • Analiza skali WAŻNOŚCI i REALIZACJI: omówienie techniki, wskazówki jak używać, praktyczne ćwiczenia
A - Jak korygować plany i działania na przyszłość?
 • Analiza CZYNNIKÓW PRZECIWSTAWNYCH: omówienie techniki, wskazówki jak używać, praktyczne ćwiczenia

Data i miejsce

22-23 listopada 2021 | Online

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Klaudia Pliszka | Tel. +48 510 201 302 | klaudia.pliszka@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.