Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Audyt procesu zakupów

23 września 2021 | Warszawa lub Online

Twoja organizacja zawiera wiele umów zakupowych. Co jakiś czas słyszysz, że są problemy: dostawca się nie sprawdził, zapomniano na czas  złożyć zamówienie, zapłacono nie do końca za to, co było zamawiane, koszty rosną a nie widzisz wystarczającego uzasadnienia. Zastanawiasz się, jak można sprawdzić, czy proces zakupów dobrze działa? 

Naszą odpowiedzią na Twoją potrzebę, jest to jednodniowe szkolenie.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo?

Do udziału zapraszamy każdego, kto uczestniczy w badaniu procesu zakupów i jest zainteresowany, jak dobrze przygotować takie zadanie i objąć nim wszystkie najistotniejsze kwestie:
 • audytorów wewnętrznych kontrolerów
 • wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę

Cele i korzyści

Proces zakupów występuje w każdej organizacji, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w podmiotach sektora finansów publicznych. Z procesem tym wiążą się liczne ryzyka, nie tylko prawne. Proces ten jest szczególnie podatny na wystąpienie nadużyć i przejawy niegospodarności. Jako audytor wewnętrzny musisz ocenić możliwość wystąpienie oszustwa. 

Nasze szkolenie pozwoli audytorom dobrze przygotować się do audytu procesu zakupów i wyposaży ich w niezbędną wiedzę nt. różnych zagrożeń i nieprawidłowości, jakie mogą wystąpić w tym procesie, zasugeruje co ująć koniecznie w programie badania i jakie techniki audytowe będą szczególnie przydatne.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą wiedzieli:
 • jak zabezpieczyć w umowie interesy organizacji
 • jakie ryzyka występują w procesie zakupów
 • jak ten proces badać

Program

 • Ryzyka w procesie zakupów
 • Etapy procesu zakupów i ich cele. Identyfikacja potencjalnych ryzyk na każdym z etapów procesu (ćwiczenia). Dyskusja nt. potencjalnych metod zarządzenia zidentyfikowanymi ryzykami.
 • Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko w procesie zakupów
 • Mechanizmy kontrolne: dobre praktyki. Czym charakteryzuje się dobry mechanizm kontrolny? Koszty i korzyści mechanizmu kontrolnego. Kontrole zapobiegawcze i wykrywające. Dobór mechanizmu kontrolnego do zidentyfikowanego ryzyka (ćwiczenia).
 • Badanie procesu zakupów
 • Techniki badania. Badanie wybranych mechanizmów kontrolnych. Narzędzia pomocnicze (listy kontrolne itp.). Przygotowanie programu audytu procesu zakupowego w oparciu o zidentyfikowane ryzyka (ćwiczenia).
 • Nadużycia w procesie zakupów
 • Najczęściej występujące nadużycia w procesie zakupów. Czy można im przeciwdziałać i jak im zaradzić? Kto jest za to odpowiedzialny? Dobre praktyki w przeciwdziałaniu nadużyciom w procesie zakupów.

Data i miejsce

 • 23 września 2021 | Warszawa lub Online
Cena 980,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie koordynator kursu, Klaudia Pliszka | tel. +48 510 201 302 | klaudia.pliszka@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

Za szkolenie można otrzymać 7,5 CPE.