Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Audyt procesu zakupów. Ryzyka prawne w procesie zakupów.

Dwudniowe szkolenie pokazujące proces zakupów z różnych perspektyw. Po pierwsze, jakie ryzyka prawne wiążą się z procesem zakupów – przede wszystkim z umowami. Po drugie, jak ten proces badać, na co zwracać szczególną uwagę. 

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz

Dla kogo?

Do udziału zapraszamy każdego, kto uczestniczy w badaniu procesu zakupów i jest zainteresowany, jak dobrze przygotować takie zadanie i objąć nim wszystkie najistotniejsze kwestie:
 • audytorów wewnętrznych kontrolerów
 • wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę

Cele i korzyści

Proces zakupów występuje w każdej organizacji, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w podmiotach sektora finansów publicznych. Z procesem tym wiążą się liczne ryzyka, nie tylko prawne. Proces ten jest szczególnie podatny na wystąpienie nadużyć i przejawy niegospodarności. Jako audytor wewnętrzny musisz ocenić możliwość wystąpienie oszustwa. 
Nasze szkolenie pozwoli audytorom dobrze przygotować się do audytu procesu zakupów i wyposaży ich w niezbędną wiedzę nt. różnych zagrożeń i nieprawidłowości, jakie mogą wystąpić w tym procesie, zasugeruje co ująć koniecznie w programie badania i jakie techniki audytowe będą szczególnie przydatne.

Program

Dzień 1

Ryzyka prawne w procesie zakupów
 • Zawarcie umowy
Sposoby zawarcia umowy: oferta, przetarg i aukcja (wg Kodeksu cywilnego), negocjacje. Reprezentanci strony: przedstawiciele, pełnomocnicy. Zawarcie umów indywidualnych w wykonaniu umów ramowych.
   
 • Zmiana umowy
Umocowanie do zmiany umowy. Sposoby zmiany umowy: aneks, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy. Forma zmiany umowy: forma pisemna, rygor nieważności, charakter protokołów ustaleń. Zmiany ogólnych warunków umowy. Sprzeczność treści umów indywidulanych w umową ramową. Zmiany wynagrodzenia przy umowie o dzieło, umowie o roboty budowlane: wynagrodzenia ryczałtowe, kosztorysowe, roboty dodatkowe.
   
 • Skutki niewykonania umowy
Odsetki. Kara umowna. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej. Sposoby zabezpieczenia wykonania umowy.
   
 • Rękojmia za wady rzeczy a gwarancja
Pojęcie wady. Rodzaje roszczeń. Sposób postępowania przy składaniu reklamacji. Pojęcie gwarancji. Kolizja uprawnień z rękojmi i gwarancji.
   
 • Wygaśnięcie zobowiązania a przedawnienie roszczenia
Potrącenie a kompensata. Przedawnienie: skutek upływu terminu, przerwanie biegu terminu przedawnienia.
   
 • Cesja wierzytelności

Dzień 2

Audyt procesu zakupów
 • Ryzyka w procesie zakupów
Etapy procesu zakupów i ich cele. Identyfikacja potencjalnych ryzyk na każdym z etapów procesu (ćwiczenia). Dyskusja nt. potencjalnych metod zarządzenia zidentyfikowanymi ryzykami.
   
 • Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko w procesie zakupów
Mechanizmy kontrolne: dobre praktyki. Czym charakteryzuje się dobry mechanizm kontrolny? Koszty i korzyści mechanizmu kontrolnego. Kontrole zapobiegawcze i wykrywające. Dobór mechanizmu kontrolnego do zidentyfikowanego ryzyka (ćwiczenia).
   
 • Badanie procesu zakupów
Techniki badania. Badanie wybranych mechanizmów kontrolnych. Narzędzia pomocnicze (listy kontrolne itp.). Przygotowanie programu audytu procesu zakupowego w oparciu o zidentyfikowane ryzyka (ćwiczenia).
   
 • Nadużycia w procesie zakupów
Najczęściej występujące nadużycia w procesie zakupów. Czy można im przeciwdziałać i jak im zaradzić? Kto jest za to odpowiedzialny? Dobre praktyki w przeciwdziałaniu nadużyciom w procesie zakupów.

Data i miejsce

Terminy szkolenia zostaną podane wkrótce.

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Koordynator zajęć w Warszawie
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302

Punkty edukacyjne

Za szkolenie można otrzymac 15 CPE.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.